Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Catalyst Pharmaceuticals - CPRX CFD

  12.13
  0.33%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.08
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Catalyst Pharmaceuticals Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 12.09
  Άνοιγμα* 12.24
  Μεταβολή 1 έτους* 1.24%
  Εύρος ημέρας* 11.99 - 12.27
  Εύρος 52 εβδ. 11.09-22.11
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.10M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 31.49M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.38B
  Αναλογία P/E 12.70
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 106.58M
  Έσοδα 302.95M
  EPS 1.02
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.13
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 7, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 26, 2023 12.09 0.00 0.00% 12.09 12.56 12.07
  Sep 25, 2023 12.08 0.11 0.92% 11.97 12.23 11.81
  Sep 22, 2023 12.06 -0.01 -0.08% 12.07 12.17 11.97
  Sep 21, 2023 12.08 0.06 0.50% 12.02 12.22 11.97
  Sep 20, 2023 12.14 -0.53 -4.18% 12.67 12.68 12.13
  Sep 19, 2023 12.68 0.08 0.63% 12.60 12.78 12.55
  Sep 18, 2023 12.58 0.09 0.72% 12.49 12.77 12.45
  Sep 15, 2023 12.43 -0.27 -2.13% 12.70 12.78 12.30
  Sep 14, 2023 12.77 -0.01 -0.08% 12.78 12.92 12.70
  Sep 13, 2023 12.68 -0.20 -1.55% 12.88 13.05 12.66
  Sep 12, 2023 12.89 0.22 1.74% 12.67 13.03 12.57
  Sep 11, 2023 12.74 0.12 0.95% 12.62 12.87 12.32
  Sep 8, 2023 12.69 -0.23 -1.78% 12.92 12.95 12.64
  Sep 7, 2023 12.86 0.04 0.31% 12.82 13.12 12.78
  Sep 6, 2023 12.86 -0.06 -0.46% 12.92 13.14 12.77
  Sep 5, 2023 12.91 -0.86 -6.25% 13.77 13.77 12.86
  Sep 1, 2023 13.87 -0.22 -1.56% 14.09 14.17 13.71
  Aug 31, 2023 13.99 -0.39 -2.71% 14.38 14.38 13.98
  Aug 30, 2023 14.40 0.42 3.00% 13.98 14.43 13.98
  Aug 29, 2023 14.06 -0.07 -0.50% 14.13 14.24 14.03

  Catalyst Pharmaceuticals Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, November 7, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Catalyst Pharmaceuticals Inc Earnings Release
  Q3 2023 Catalyst Pharmaceuticals Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 214.203 140.833 119.073 102.306 0.5
  Έσοδα 214.203 140.833 119.073 102.306 0.5
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 112.365 88.448 77.7696 70.4831 35.7952
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 58.183 49.628 44.2337 36.8812 15.876
  Έρευνα & Ανάπτυξη 19.789 16.936 16.4967 18.8428 19.9192
  Λειτουργικά Έσοδα 101.838 52.385 41.3032 31.8233 -35.2952
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0
  Άλλο, Καθαρό 2.881 0.282 0.5869 1.58577 1.29165
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 104.719 52.667 41.8901 33.409 -34.0035
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 83.079 39.482 74.983 31.8753 -34.0035
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 83.079 39.482 74.983 31.8753 -34.0035
  Καθαρά Κέρδη 83.079 39.482 74.983 31.8753 -34.0035
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 83.079 39.482 74.983 31.8753 -34.0035
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 83.079 39.482 74.983 31.8753 -34.0035
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 83.079 39.482 74.983 31.8753 -34.0035
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 111.376 107.796 106.242 106.021 102.634
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.74594 0.36627 0.70577 0.30065 -0.33131
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.74594 0.36627 0.70577 0.30065 -0.33131
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 34.393 21.884 17.0392 14.7591
  Ακαθάριστο Εισόδημα 179.81 118.949 102.034 87.5472
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 99.582 85.366 60.757 57.244 53.113
  Έσοδα 99.582 85.366 60.757 57.244 53.113
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12.045 9.946 11.195 9.665 7.643
  Ακαθάριστο Εισόδημα 87.537 75.42 49.562 47.579 45.47
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 52.883 49.757 29.956 32.142 24.544
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 28.396 29.718 14.668 14.167 12.918
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3.954 3.562 4.093 8.31 3.983
  Λειτουργικά Έσοδα 46.699 35.609 30.801 25.102 28.569
  Άλλο, Καθαρό 1.813 1.704 2.207 0.905 -0.324
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 48.512 37.313 33.008 26.007 28.245
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 37.762 29.568 25.471 22.748 21.619
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 37.762 29.568 25.471 22.748 21.619
  Καθαρά Κέρδη 37.762 29.568 25.471 22.748 21.619
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 37.762 29.568 25.471 22.748 21.619
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 37.762 29.568 25.471 22.748 21.619
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 37.762 29.568 25.471 22.748 21.619
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 113.674 113.986 114.446 111.986 109.265
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.3322 0.2594 0.22256 0.20313 0.19786
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.3322 0.2594 0.22256 0.20313 0.19786
  Depreciation / Amortization 8.488 6.531
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 320.797 210.106 159.244 111.364 55.1874
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 298.395 191.266 140.278 94.5188 53.4816
  Μετρητά & Ισοδύναμα 298.395 171.445 130.237 89.5117 16.5594
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 19.821 10.0411 5.00705 36.9222
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.581 4.024 7.79916 3.83441 1.37761
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.577 0.327 0.52862 0.51667 0.27217
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 375.63 237.788 192.354 112.376 60.45
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.617 3.976 0.1298 1.00372 0.24543
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4.023 4.251 0.44257
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.406 -0.275 -0.19715
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18.745 23.706 32.9801 0.00889 0.00889
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 57.588 27.063 22.7563 24.0987 9.51135
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.975 2.768 4.25602 4.11745 2.33737
  Δεδουλευμένα Έξοδα 31.546 23.973 18.0832 16.7403 7.07414
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 22.067 0.322 0.41703 3.24103 0.09984
  Σύνολο Οφειλών 75.209 30.957 22.7563 24.7463 9.66615
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 17.621 3.894 0 0.64753 0.1548
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 300.421 206.831 169.598 87.63 50.7838
  Κοινή Μετοχή 0.105 0.103 0.10378 0.1034 0.10274
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 250.43 233.186 223.168 216.206 211.265
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 49.862 -26.31 -53.7056 -128.689 -160.564
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 375.63 237.788 192.354 112.376 60.45
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 105.263 102.993 103.782 103.397 102.739
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Συνολικό Απόθεμα 6.805 7.87 4.6506 1.95679 0.05601
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 5.00824
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.024 -0.148 0.03133 0.00951 -0.02025
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.439 6.619 5.98743 10.537
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.439 6.619 5.98743 10.537
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 32.471
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 198.911 320.797 276.31 242.558 221.191
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 148.247 298.395 256.065 220.788 197.796
  Μετρητά & Ισοδύναμα 148.247 298.395 256.065 210.912 178.372
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 9.876 19.424
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 33.402 10.439 9.337 9.587 10.552
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 33.402 10.439 9.337 9.587 10.552
  Συνολικό Απόθεμα 10.328 6.805 7.132 7.85 7.827
  Προπληρωθέντα Εξοδα 6.599 4.581 3.31 3.939 4.583
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.335 0.577 0.466 0.394 0.433
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 407.227 375.63 333.114 267.309 246.972
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.991 3.617 3.715 3.812 3.882
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4.466 4.023 4.087 4.149 4.191
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.475 -0.406 -0.372 -0.337 -0.309
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 20.242 18.745 20.038 20.939 21.899
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 56.709 57.588 44.681 22.488 22.938
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.391 3.975 2.529 2.315 5.139
  Δεδουλευμένα Έξοδα 22.162 31.546 25.221 18.088 15.278
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 31.156 22.067 16.931 2.085 2.521
  Σύνολο Οφειλών 73.566 75.209 63.073 26.217 26.751
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 16.857 17.621 18.392 3.729 3.813
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 333.661 300.421 270.041 241.092 220.221
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.106 0.105 0.104 0.103 0.103
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 254.114 250.43 245.514 239.476 236.191
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 79.43 49.862 24.391 1.643 -15.62
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.011 0.024 0.032 -0.13 -0.453
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 407.227 375.63 333.114 267.309 246.972
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 105.938 105.263 104.065 102.709 102.957
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 184.083 32.471 33.051
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 83.079 39.482 74.983 31.8753 -34.0035
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 116.047 60.372 45.0349 34.6115 -25.7044
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.141 0.192 0.09207 0.05433 0.03798
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 13.063 6.36 7.04198 3.77741 3.55064
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 13.729 5.022 -4.11092 -1.0956 4.71049
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 9.209 -11.021 -5.0114 37.2246 -15.526
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.029 -1.021 -0.0114 -0.01937 -0.09202
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 9.238 -10 -5 37.244 -15.434
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.694 -8.143 0.70193 1.11624 0.29312
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.968 -0.153 -0.0562 0 -0.00445
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.662 -7.99 0.75813 1.11624 0.29756
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 126.95 41.208 40.7254 72.9523 -40.9373
  Deferred Taxes 4.937 9.316 -32.9713
  Amortization 1.098
  Cash Taxes Paid -7.667
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 29.568 83.079 57.608 34.86 13.241
  Cash From Operating Activities 12.07 116.047 75.97 34.669 8.478
  Cash From Operating Activities 0.069 0.141 0.106 0.071 0.034
  Deferred Taxes -1.519 4.937 3.652 2.718 1.901
  Non-Cash Items 3.086 13.063 11.074 4.69 1.961
  Changes in Working Capital -25.665 13.729 3.012 -7.67 -8.659
  Cash From Investing Activities -162.367 9.209 9.209 9.341 0
  Capital Expenditures -0.074 -0.029 -0.029 -0.029 0
  Other Investing Cash Flow Items, Total -162.293 9.238 9.238 9.37 0
  Cash From Financing Activities 0.149 1.694 -0.559 -4.543 -1.551
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.27 2.662 -0.539 -4.523 -1.551
  Net Change in Cash -150.148 126.95 84.62 39.467 6.927
  Financing Cash Flow Items -1.121 -0.968 -0.02 -0.02
  Cash Taxes Paid 0 -7.667 6.344 5.844 0.041
  Amortization 6.531 1.098 0.518

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Catalyst Pharmaceuticals Company profile

  Σχετικά με την Catalyst Pharmaceuticals

  Η Catalyst Pharmaceuticals, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία εμπορικού σταδίου με επίκεντρο τον ασθενή. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην αδειοδότηση, ανάπτυξη και εμπορική διάθεση φαρμάκων για ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες. Η Εταιρεία αναπτύσσει έναν αγωγό φαρμάκων για άλλες σπάνιες ασθένειες. Το προϊόν της Εταιρείας Firdapse Tablet, 10 mg, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μυασθενικό σύνδρομο Lambert-Eaton (LEMS) (ηλικίας 17 ετών και άνω) στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Το Firdapse αποτελείται από το φωσφορικό άλας της αμιφαμπριδίνης. Αναπτύσσει ένα μακράς δράσης σκεύασμα της φωσφορικής αμιφαμπριδίνης. Το Firdapse της Εταιρείας αναπτύσσει επίσης κλινικές δοκιμές για τη θεραπεία της μυοειδούς μυασθένειας με θετική κινάση του υποδοχέα τυροσίνης (MuSK-MG). Η Catalyst Pharmaceuticals Ireland, Ltd. είναι η θυγατρική της Εταιρείας.

  Industry: Biopharmaceuticals

  355 Alhambra Circle
  Suite 801
  CORAL GABLES
  FLORIDA 33134
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου