Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Catalent Inc - CTLT CFD

  39.95
  3.15%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 21:00

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Catalent Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 38.78
  Άνοιγμα* 38.38
  Μεταβολή 1 έτους* -23.1%
  Εύρος ημέρας* 38.38 - 40.09
  Εύρος 52 εβδ. 31.45-74.49
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.63M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 53.06M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.18B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 180.27M
  Έσοδα 4.24B
  EPS -5.23
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.29
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 5, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 38.78 -0.67 -1.70% 39.45 39.57 38.60
  Nov 29, 2023 39.51 0.19 0.48% 39.32 40.17 39.23
  Nov 28, 2023 39.38 0.48 1.23% 38.90 39.73 38.14
  Nov 27, 2023 39.03 -0.32 -0.81% 39.35 39.90 39.00
  Nov 24, 2023 39.90 0.87 2.23% 39.03 40.13 38.95
  Nov 22, 2023 39.54 -0.23 -0.58% 39.77 40.33 39.33
  Nov 21, 2023 39.77 0.43 1.09% 39.34 40.30 39.24
  Nov 20, 2023 39.87 0.17 0.43% 39.70 40.65 39.33
  Nov 17, 2023 39.69 -0.26 -0.65% 39.95 40.59 39.12
  Nov 16, 2023 39.68 -0.25 -0.63% 39.93 40.25 38.70
  Nov 15, 2023 39.18 2.94 8.11% 36.24 40.44 36.24
  Nov 14, 2023 35.46 1.04 3.02% 34.42 35.87 34.36
  Nov 13, 2023 33.02 0.07 0.21% 32.95 33.18 32.30
  Nov 10, 2023 33.50 0.02 0.06% 33.48 33.86 32.67
  Nov 9, 2023 33.61 -0.44 -1.29% 34.05 34.32 33.39
  Nov 8, 2023 34.02 -0.53 -1.53% 34.55 35.14 33.85
  Nov 7, 2023 34.77 0.71 2.08% 34.06 34.88 33.43
  Nov 6, 2023 34.21 -0.73 -2.09% 34.94 35.31 34.16
  Nov 3, 2023 35.19 2.10 6.35% 33.09 35.66 33.09
  Nov 2, 2023 32.81 0.33 1.02% 32.48 33.76 32.38

  Catalent Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Catalent Inc Earnings Release
  Q2 2024 Catalent Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 4276 4802 3998 3094.3 2518
  Έσοδα 4276 4802 3998 3094.3 2518
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3216 3188 2646 2111 1712.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1060 1614 1352 983.3 805.1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4413 4076 3188 2716.2 2259.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 831 844 687 575.3 508.7
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.6 3.3
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 210 3 -164 27.3 35
  Λειτουργικά Έσοδα -137 726 810 378.1 258.1
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -184 -156 -115 -123.1 -110.4
  Άλλο, Καθαρό 6 9 20 5.4 12.6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -315 579 715 260.4 160.3
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -232 499 585 220.7 137.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -232 499 585 220.7 137.4
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη -232 499 585 220.7 137.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -232 483 529 173 137.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -232 483 529 173 137.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -232 483 529 173 137.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 181 178 170 152.322 145.954
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.28177 2.71348 3.11176 1.13575 0.94139
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.14392 2.92652 2.4139 1.28765 1.14693
  Total Adjustments to Net Income 0 -16 -56 -47.7
  Other Operating Expenses, Total 156 41 19
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1068 1037 1149 1022 1287
  Έσοδα 1068 1037 1149 1022 1287
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 833 857 762 764 825
  Ακαθάριστο Εισόδημα 235 180 387 258 462
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1168 1272 1011 962 1067
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 219 190 226 196 226
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 210 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -100 -235 138 60 220
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -54 -47 -22 -56 -37
  Άλλο, Καθαρό 4 0 -2 -1 2
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -150 -282 114 3 185
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -86 -227 81 0 168
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -86 -227 81 0 168
  Καθαρά Κέρδη -86 -227 81 0 168
  Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0 -1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -86 -227 81 0 167
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -86 -227 81 0 167
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -86 -227 81 0 167
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 181 181 181 181 181
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.47514 -1.25414 0.44751 0 0.92265
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02983 -0.48204 0.45144 -0.00718 0.99791
  Other Operating Expenses, Total 116 15 23 2 16
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2679 2916 2918 2293 1395.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 280 538 967 953.2 345.4
  Μετρητά & Ισοδύναμα 280 449 896 953.2 345.4
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 977 1449 1193 899.5 716.4
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 977 1449 1193 899.5 716.4
  Συνολικό Απόθεμα 764 724 593 346.9 265.3
  Προπληρωθέντα Εξοδα 658 135 118 62.6 45.1
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 70 47 30.8 23.6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 10782 10507 9112 7776.5 6184
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3699 3220 2608 2002.2 1536.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4567 3787 3046.8 2450.1
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1347 -1179 -1044.6 -913.4
  Υπεραξία, Καθαρό 3006 2519 2470.6 2220.9
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1060 817 888.7 930.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4404 305 250 122 99.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1507 1072 1196 893.2 670.7
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 427 421 385 321 255.8
  Δεδουλευμένα Έξοδα 544 385 401 303.8 174.7
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 536 31 75 72.9 76.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 235 335 195.5 163.7
  Σύνολο Οφειλών 6147 5712 4838 4271.1 3895.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4313 4171 3166 2945.1 2882.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4313 3954 2988 2816.7 2882.8
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 202 164 94 74.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 327 267 312 338.8 267.9
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4635 4795 4274 3505.4 2288.2
  Κοινή Μετοχή 2 2 1.6 1.5
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4649 4205 3818.7 2757.4
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 538 25 -535.2 -723.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 4635 -390 -316 -385.2 -304.8
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 10782 10507 9112 7776.5 6184
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 180.272 179 170.5 162.8 145.7
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 89 71
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Unrealized Gain (Loss) -4 -1 -1.1 -49.1
  Redeemable Preferred Stock 0 359 606.6 606.6
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0.38478 0.65 0.65
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 217 178 128.4
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2641 2679 2738 2918 2698
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 209 280 252 470 345
  Μετρητά & Ισοδύναμα 209 280 252 442 281
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 28 64
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 826 977 1537 1413 1407
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 826 977 1537 1413 1407
  Συνολικό Απόθεμα 811 764 768 841 753
  Προπληρωθέντα Εξοδα 795 658 140 135 134
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 41 59 59
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 10046 10782 10830 11147 10205
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3729 3699 3671 3579 3167
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5211 5044 4525
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1540 -1465 -1358
  Υπεραξία, Καθαρό 3023 3215 2929
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1012 1045 1017
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3676 4404 386 390 394
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1543 1507 1487 1526 943
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 367 427 394 367 379
  Δεδουλευμένα Έξοδα 552 544 279 318 281
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 624 536 588 632 106
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 226 209 177
  Σύνολο Οφειλών 6141 6147 6127 6235 5505
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4322 4313 4261 4221 4098
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4322 4313 4261 4221 4098
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 119 221 214
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 276 327 260 267 250
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3905 4635 4703 4912 4700
  Redeemable Preferred Stock
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 2 2 2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4697 4686 4674
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 372 619 538
  Unrealized Gain (Loss) 0 -2 -3
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 3905 4635 -368 -393 -511
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 10046 10782 10830 11147 10205
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 180.272 180.272 180 180 180
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 499 585 220.7 137.4 83.6
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 439 433 440.3 247.7 374.5
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 378 289 253.7 228.6 190.1
  Deferred Taxes 9 64 2.4 -15.1 35.4
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 140 -73 84.8 57.1 56.6
  Cash Taxes Paid 53 47 43.4 42.2 23.9
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 116 105 98.4 102.5 83.2
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -587 -432 -121.3 -160.3 8.8
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1884 -649 -827.5 -1510.4 -919.3
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -660 -686 -465.8 -218.1 -176.5
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1224 37 -361.7 -1292.3 -742.8
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1031 142 1001.7 1201.4 669.1
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -13 -55 -56.9 -39.3 -29.3
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 26 120 1046.5 1091.8 277.8
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1022 99 48.3 148.9 420.6
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -33 17 -6.7 -3.5 -2.4
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -447 -57 607.8 -64.8 121.9
  Total Cash Dividends Paid -4 -22 -36.2
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -146 81 0 499 331
  Cash From Operating Activities 58 122 -92 439 370
  Cash From Operating Activities 308 202 99 378 278
  Deferred Taxes -69 13 -4 9 13
  Non-Cash Items 366 107 74 140 108
  Cash Taxes Paid 83 38 11 53 40
  Cash Interest Paid 145 83 46 116 93
  Changes in Working Capital -401 -281 -261 -587 -360
  Cash From Investing Activities -834 -724 -116 -1884 -1490
  Capital Expenditures -455 -317 -149 -660 -425
  Other Investing Cash Flow Items, Total -379 -407 33 -1224 -1065
  Cash From Financing Activities 572 597 74 1031 1030
  Financing Cash Flow Items 29 3 5 -13 -15
  Total Cash Dividends Paid 0 0 0 -4 -4
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 4 1 1 26 21
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 539 593 68 1022 1028
  Foreign Exchange Effects 7 -2 -34 -33 -20
  Net Change in Cash -197 -7 -168 -447 -110
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.109 20026352 390433 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 10.0011 18029128 2068793 2023-09-29 LOW
  Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 8.1751 14737435 2720949 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 7.452 13433847 1410179 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0199 9049405 281555 2023-06-30 LOW
  Nomura Securities Co., Ltd. Research Firm 4.6798 8436425 8436425 2023-06-30 MED
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.1803 7535900 337297 2023-06-30 LOW
  Veritas Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.6832 6639772 -144594 2023-09-30 LOW
  Corvex Management LP Hedge Fund 3.1454 5670297 5670297 2023-06-30 MED
  Leonard Green & Partners, L.P. Private Equity 2.4088 4342441 0 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1554 3885610 165814 2023-06-30 LOW
  Cadian Capital Management LP Hedge Fund 1.541 2778034 2778034 2023-06-30 MED
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.5225 2744608 1319573 2023-06-30 LOW
  Barclays Bank PLC Investment Advisor 1.5006 2705247 2452101 2023-06-30 MED
  Capital International Investors Investment Advisor 1.3476 2429382 1024742 2023-06-30 LOW
  Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2257 2209538 -1096253 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.2119 2184788 649935 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9884 1781762 145704 2023-06-30 LOW
  Castle Hook Partners LP Hedge Fund 0.9593 1729410 1729410 2023-06-30 HIGH
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8106 1461311 -366281 2022-12-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Catalent Company profile

  Σχετικά με την Catalent Inc

  Η Catalent, Inc. παρέχει τεχνολογίες χορήγησης και λύσεις ανάπτυξης και παραγωγής για φάρμακα, βιολογικά προϊόντα πρωτεϊνικής, κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας και καταναλωτικά προϊόντα υγείας. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τις τεχνολογίες Softgel και Oral Technologies, τα βιολογικά προϊόντα, την από του στόματος και ειδική παράδοση και τις υπηρεσίες κλινικού εφοδιασμού. Ο τομέας Softgel and Oral Technologies ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών σύνθεσης, ανάπτυξης και παραγωγής μαλακών καψουλών, καθώς και με την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα από του στόματος στερεών μορφών δόσης. Ο τομέας Biologics παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και παρασκευής βιολογικών κυτταρικών σειρών, κυτταρικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας με ιογενείς φορείς. Ο τομέας Oral and Specialty Delivery παρέχει ανάπτυξη και παρασκευή σκευασμάτων σε ένα εύρος τεχνολογιών, μαζί με ολοκληρωμένες λύσεις κλινικής ανάπτυξης και εμπορικής προμήθειας σε μεταγενέστερο στάδιο. Ο τομέας Clinical Supply Services ασχολείται με την παραγωγή, τη συσκευασία, τη διανομή και τη διαχείριση αποθεμάτων για φάρμακα και βιολογικά προϊόντα σε κλινικές δοκιμές.

  Industry: Pharmaceuticals (NEC)

  14 Schoolhouse Rd
  SOMERSET
  NEW JERSEY 08873-1213
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου