Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές BRP Group, Inc. - BRP CFD

23.83
0.96%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 23.97
Άνοιγμα* 23.5
Μεταβολή 1 έτους* -1.63%
Εύρος ημέρας* 23.39 - 23.87
Εύρος 52 εβδ. 17.08-33.34
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 305.23K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.17M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.66B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 116.03M
Έσοδα 893.88M
EPS -0.31
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.56
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 23.83 0.55 2.36% 23.28 23.98 23.19
Jun 28, 2022 23.97 -0.92 -3.70% 24.89 25.99 23.93
Jun 27, 2022 24.87 0.32 1.30% 24.55 24.96 23.91
Jun 24, 2022 24.53 0.83 3.50% 23.70 25.11 23.66
Jun 23, 2022 23.99 0.95 4.12% 23.04 24.11 23.04
Jun 22, 2022 23.28 0.14 0.61% 23.14 24.19 23.14
Jun 21, 2022 23.96 0.59 2.52% 23.37 24.53 22.89
Jun 17, 2022 22.58 -1.03 -4.36% 23.61 24.28 22.24
Jun 16, 2022 23.56 -1.43 -5.72% 24.99 25.82 23.33
Jun 15, 2022 26.72 0.26 0.98% 26.46 27.83 25.98
Jun 14, 2022 26.41 1.62 6.53% 24.79 27.65 24.79
Jun 13, 2022 25.08 0.10 0.40% 24.98 25.41 24.40
Jun 10, 2022 26.29 1.74 7.09% 24.55 26.42 24.55
Jun 9, 2022 25.56 0.28 1.11% 25.28 25.96 25.22
Jun 8, 2022 25.55 -0.01 -0.04% 25.56 26.46 25.33
Jun 7, 2022 26.16 0.19 0.73% 25.97 27.12 25.52
Jun 6, 2022 26.84 0.00 0.00% 26.84 27.77 26.58
Jun 3, 2022 26.77 0.80 3.08% 25.97 26.91 25.97
Jun 2, 2022 26.89 1.92 7.69% 24.97 27.15 24.97
Jun 1, 2022 25.47 0.26 1.03% 25.21 25.76 24.54

BRP Group, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 48.015 79.8797 137.841 240.919 567.29
Έσοδα 48.015 79.8797 137.841 240.919 567.29
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 30.8056 51.6536 96.955 174.114 400.05
Ακαθάριστο Εισόδημα 17.2094 28.2261 40.886 66.805 167.24
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 42.2007 70.3504 149.641 262.857 598.916
Depreciation / Amortization 1.4369 3.08978 10.549 20.167 51.508
Other Operating Expenses, Total 9.95828 15.607 35.405 68.576 147.358
Λειτουργικά Έσοδα 5.81425 9.52934 -11.8 -21.938 -31.626
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.90642 -6.6251 -10.64 -7.857 -26.899
Άλλο, Καθαρό -0.05745 -0.21507 0.003 -0.095 0.424
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3.85038 2.68918 -22.437 -29.89 -58.101
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3.85038 2.68918 -22.454 -29.885 -58.12
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.14709 -3.31298 13.804 14.189 27.474
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.70329 -0.6238 -8.65 -15.696 -30.646
Καθαρά Κέρδη 1.70329 -0.6238 -8.65 -15.696 -30.646
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.70329 -0.6238 -8.65 -15.696 -30.646
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.70329 -0.6238 -8.65 -15.696 -30.646
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.70329 -0.6238 -8.65 -15.696 -30.646
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 59.5882 59.5882 62.6207 94.7815 47.5879
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02858 -0.01047 -0.13813 -0.1656 -0.64399
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02858 -0.01047 -0.06826 -0.1656 -0.64399
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.732 0 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 152.828 119.706 135.556 159.2 242.848
Έσοδα 152.828 119.706 135.556 159.2 242.848
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 89.375 89.065 100.081 121.529 153.75
Ακαθάριστο Εισόδημα 63.453 30.641 35.475 37.671 89.098
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 115.878 132.905 152.36 197.08 203.11
Depreciation / Amortization 11.131 11.315 13.349 15.713 18.55
Other Operating Expenses, Total 15.372 32.525 38.93 59.838 30.81
Λειτουργικά Έσοδα 36.95 -13.199 -16.804 -37.88 39.738
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.643 -5.848 -6.94 -8.468 -10.35
Άλλο, Καθαρό 0 -1.057 -0.478 1.959 15.451
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 31.307 -20.104 -24.222 -44.389 44.839
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 31.307 -20.104 -24.222 -44.408 44.839
Δικαίωμα Μειοψηφίας -16.001 10.348 11.389 21.738 -21.97
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 15.306 -9.756 -12.833 -22.67 22.869
Καθαρά Κέρδη 15.306 -9.756 -12.833 -22.67 22.869
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 15.306 -9.756 -12.833 -22.67 22.869
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 15.306 -9.756 -12.833 -22.67 22.869
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 15.306 -9.756 -12.833 -22.67 22.869
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 45.7831 44.6713 46.4463 54.9548 58.7158
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.33432 -0.2184 -0.2763 -0.41252 0.38949
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.33432 -0.2184 -0.2763 -0.41252 0.38949
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8.53114 38.5936 132.926 301.989 578.393
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.12341 7.99512 67.689 108.462 138.292
Μετρητά & Ισοδύναμα 3.12341 7.99512 67.689 108.462 138.292
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.74752 29.5021 58.836 155.52 342.505
Accounts Receivable - Trade, Net 4.74752 29.3853 58.793 155.501 340.837
Prepaid Expenses 0.66021 1.09643 3.019 4.447 8.151
Total Assets 44.9806 139.825 398.768 1529.91 2876.31
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.08242 2.14826 3.322 11.019 99.12
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3.23822 4.81204 6.507 13.004 103.418
Accumulated Depreciation, Total -2.1558 -2.66377 -3.185 -1.985 -4.298
Goodwill, Net 27.4548 65.7643 164.47 651.502 1228.74
Intangibles, Net 7.4619 29.7438 92.45 554.32 944.467
Other Long Term Assets, Total 0.45031 3.57467 5.6 11.084 25.586
Total Current Liabilities 12.3239 33.227 72.825 217.42 540.689
Accounts Payable 0 3.95537 7.47 24.26 351.878
Accrued Expenses 2.78914 24.5106 57.526 171.46 60.452
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.52498 0.52701 0 4 8.521
Other Current Liabilities, Total 9.00976 4.23401 7.829 17.7 119.838
Total Liabilities 62.9426 164.166 325.483 1162.13 2267.92
Total Long Term Debt 23.8456 72.2388 40.363 381.382 849.614
Long Term Debt 23.8456 72.2388 40.363 381.382 849.614
Minority Interest 24.0214 47.1448 163.989 402.185 579.173
Other Liabilities, Total 2.75169 11.5556 48.306 161.144 298.448
Total Equity -17.962 -24.3416 73.285 367.783 608.383
Common Stock 22.5037 39.3539 0.198 0.455 0.592
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -40.4658 -63.6056 -8.65 -24.346 -54.992
Other Equity, Total 0 -0.0899 -0.688 -0.465 -0.219
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 44.9806 139.825 398.768 1529.91 2876.31
Total Common Shares Outstanding 59.5882 59.5882 62.6207 94.7815 114.941
Other Current Assets, Total 3.382 33.56 89.445
Additional Paid-In Capital 82.425 392.139 663.002
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 333.784 490.804 660.442 578.393 635.181
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 90.544 224.479 374.45 138.292 156.811
Μετρητά & Ισοδύναμα 90.544 224.479 374.45 138.292 156.811
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 206.594 209.664 233.162 342.505 377.047
Accounts Receivable - Trade, Net 206.594 209.664 233.162 340.837 375.29
Prepaid Expenses 4.643 5.156 5.843 8.151 14.226
Other Current Assets, Total 32.003 51.505 46.987 89.445 87.097
Total Assets 1577.03 1736.3 2233.11 2876.31 2942.02
Property/Plant/Equipment, Total - Net 11.577 11.558 13.776 99.12 101.294
Goodwill, Net 669.126 671.826 885.321 1228.74 1232.4
Intangibles, Net 547.751 547.227 652.723 944.467 927.605
Other Long Term Assets, Total 14.795 14.885 20.847 25.586 45.543
Total Current Liabilities 250.337 354.809 383.764 540.689 531.284
Accounts Payable 33.711 32.367 35.52 351.878 361.571
Accrued Expenses 176.696 209.439 225.211 65.524 51.664
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4 5 5 8.521 8.521
Other Current Liabilities, Total 35.93 108.003 118.033 114.766 109.528
Total Liabilities 1187.77 1351.6 1656.83 2267.92 2302.58
Total Long Term Debt 380.826 497.985 597.341 849.614 888.172
Long Term Debt 380.826 497.985 597.341 849.614 888.172
Minority Interest 416.378 407.646 535.44 579.173 599.596
Other Liabilities, Total 140.224 91.159 140.289 298.448 283.531
Total Equity 389.268 384.701 576.275 608.383 639.439
Common Stock 0.465 0.471 0.569 0.592 0.594
Additional Paid-In Capital 398.885 404.025 608.291 663.002 671.143
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -9.733 -19.489 -32.322 -54.992 -32.123
Other Equity, Total -0.349 -0.306 -0.263 -0.219 -0.175
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1577.03 1736.3 2233.11 2876.31 2942.02
Total Common Shares Outstanding 95.6414 96.1594 108.871 114.941 115.059
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3.85038 2.68918 -22.454 -29.885 -58.12
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8.01544 11.7932 12.014 36.817 40.129
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.4369 3.08978 10.549 20.167 51.508
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.87401 6.06213 23.476 27.602 63.504
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.30436 3.36555 9.487 5.958 22.11
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.85414 -0.04791 0.443 18.933 -16.763
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -13.6284 -42.526 -101.02 -677.809 -678.473
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.4312 -7.43399 -2.397 -7.323 -8.533
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -13.1972 -35.092 -98.623 -670.486 -669.94
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 4.08484 35.6045 152.082 711.943 724.059
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6.96533 -12.9901 -31.843 -85.599 -15.062
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.20515 0.19945 229.866 451.574 268.321
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 10.845 48.3952 -35.392 345.968 470.8
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.52815 4.87171 63.076 70.951 85.715
Total Cash Dividends Paid -10.549 0 0
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 30.614 10.51 -13.712 -58.12 44.839
Cash From Operating Activities 3.287 49.419 27.041 40.129 -3.433
Cash From Operating Activities 11.131 22.446 35.795 51.508 18.55
Non-Cash Items 2.732 21.669 38.159 63.504 -23.709
Cash Interest Paid 5.765 11.024 15.177 22.11 9.049
Changes in Working Capital -41.19 -5.206 -33.201 -16.763 -43.113
Cash From Investing Activities -18.358 -27.607 -223.581 -678.473 -3.132
Capital Expenditures -1 -3.331 -4.763 -8.533 -2.493
Other Investing Cash Flow Items, Total -17.358 -24.276 -218.818 -669.94 -0.639
Cash From Financing Activities -4.404 112.15 475.955 724.059 22.736
Financing Cash Flow Items -3.404 -4.764 -9.085 -15.062 -15.137
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1 116.914 215.664 470.8 37.873
Net Change in Cash -19.475 133.962 279.415 85.715 16.171
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 269.376 268.321
Total Cash Dividends Paid 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.6944 5340840 182422 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 8.5948 5279685 1656311 2022-09-30 HIGH
Baron Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.3183 3881222 500 2022-09-30 LOW
Champlain Investment Partners, LLC Investment Advisor 5.587 3432025 -18955 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.5103 3384910 6963 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.3703 3298903 47665 2022-09-30 LOW
Sherman (Laura R.) Individual Investor 4.0634 2496058 1884 2022-06-13 LOW
Krystyn (Elizabeth) Individual Investor 3.8107 2340876 2340876 2021-12-31
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 3.3478 2056521 36145 2022-09-30 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 3.2717 2009762 84397 2022-09-30 LOW
Emerald Advisers LLC Investment Advisor 3.2386 1989437 -150245 2022-12-31 MED
Aristotle Capital Boston, LLC Investment Advisor 2.26 1388256 -127032 2022-09-30 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2229 1365470 273703 2022-09-30 LOW
Venator Management LLC Hedge Fund 2.0076 1233241 -14200 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.7972 1103980 55698 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7666 1085170 79614 2022-09-30 LOW
Guardian Point Capital, L.P. Investment Advisor 1.4651 900000 -350000 2022-09-30 MED
Rockefeller Capital Management Investment Advisor 1.2805 786618 -6392 2022-09-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.276 783849 -2188 2022-09-30 LOW
Westfield Capital Management Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1797 724671 -261054 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

BRP Group, Inc. Company profile

Σχετικά με την BRP Group, Inc.

Η BRP Group, Inc. είναι εταιρεία διανομής ασφαλίσεων για διάφορους κλάδους προσωπικών και επιχειρηματικών ασφαλίσεων. Παρέχει διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της μέσω των τεσσάρων τομέων αναφοράς της: Middle Market, MainStreet, Medicare και Specialty. Ο τομέας Middle Market παρέχει λύσεις διαχείρισης ιδιωτικών κινδύνων, διαχείρισης εμπορικών κινδύνων και παροχών προς εργαζομένους για μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και ιδιώτες υψηλής καθαρής θέσης, καθώς και για τις οικογένειές τους. Ο τομέας Main Street προσφέρει προσωπικές ασφαλίσεις, εμπορικές ασφαλίσεις και λύσεις ζωής και υγείας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στις κοινότητές τους. Ο τομέας Medicare προσφέρει συμβουλές για κυβερνητικά προγράμματα βοήθειας και λύσεις σε ηλικιωμένους και άτομα που δικαιούνται Medicare μέσω ενός δικτύου πρακτόρων. Ο τομέας Specialty της παρέχει σε εξειδικευμένους ασφαλιστές, επαγγελματίες, ιδιώτες και επιχειρήσεις εξειδικευμένων κλάδων διευρυμένη πρόσβαση σε αποκλειστικές εξειδικευμένες αγορές, δυνατότητες και προγράμματα που απαιτούν underwriting και τοποθέτηση.

Industry: Insurance Brokers

4211 W. Boy Scout Blvd.
Suite 800
TAMPA
FLORIDA 33607
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,658.90 Price
+1.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.39 Price
-1.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00316

Natural Gas

2.43 Price
-1.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0878%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

78.76 Price
+0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0021%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου