Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Brookline Capital Acquisition Corp. - BCAC CFD

9.12
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 2.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 9.50-10.95
Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 558.53K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 68.00M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 6.75M
Έσοδα N/A
EPS -0.37
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 27, 2022 9.12 0.00 0.00% 9.12 9.12 9.12
Apr 19, 2022 9.06 0.00 0.00% 9.06 9.06 9.06
Apr 5, 2022 9.05 0.00 0.00% 9.05 9.05 9.05
Feb 11, 2022 9.99 0.00 0.00% 9.99 9.99 9.99
Feb 10, 2022 9.99 0.00 0.00% 9.99 10.01 9.99
Feb 9, 2022 10.01 0.02 0.20% 9.99 10.01 9.99
Feb 8, 2022 9.99 -0.01 -0.10% 10.00 10.00 9.98
Feb 7, 2022 9.99 0.01 0.10% 9.98 9.99 9.98
Feb 4, 2022 9.99 0.01 0.10% 9.98 9.99 9.98
Feb 3, 2022 9.98 0.00 0.00% 9.98 9.98 9.98
Feb 2, 2022 9.98 0.00 0.00% 9.98 9.98 9.98
Feb 1, 2022 9.98 0.01 0.10% 9.97 9.98 9.97
Jan 31, 2022 9.97 0.00 0.00% 9.97 9.97 9.97
Jan 28, 2022 9.96 -0.01 -0.10% 9.97 9.98 9.96
Jan 27, 2022 9.97 0.00 0.00% 9.97 9.98 9.97
Jan 26, 2022 9.98 0.02 0.20% 9.96 9.98 9.96
Jan 25, 2022 9.97 0.01 0.10% 9.96 9.97 9.96
Jan 24, 2022 9.96 0.00 0.00% 9.96 9.96 9.96
Jan 21, 2022 9.96 0.01 0.10% 9.95 9.96 9.94
Jan 20, 2022 9.96 0.01 0.10% 9.95 9.97 9.95

Brookline Capital Acquisition Corp. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020
Συνολικά έσοδα 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 0.60319 0.00183
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.60319 0.00183
Λειτουργικά Έσοδα -0.60319 -0.00183
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.48406 -0.00183
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.48406 -0.00183
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.48406 -0.00183
Καθαρά Κέρδη -0.48406 -0.00183
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.48406 -0.00183
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.48406 -0.00183
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.48406 -0.00183
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 6.8923 6.47825
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.07023 -0.00028
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07023 -0.00028
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.12023
Άλλο, Καθαρό -0.00111
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.45701 0.15098 0.166 0.16352 0.12269
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.45701 0.15098 0.166 0.16352 0.12269
Λειτουργικά Έσοδα -2.45701 -0.15098 -0.166 -0.16352 -0.12269
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.00064 0.04423 0.24137 -0.11806 -0.04731
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Καθαρά Κέρδη -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.45766 -0.10786 0.07537 -0.28158 -0.17
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.4345 7.44046 7.4345 7.4345 6.94627
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.33057 -0.0145 0.01014 -0.03787 -0.02447
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.33057 -0.0145 0.01014 -0.03787 -0.02447
Άλλο, Καθαρό -0.00111
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.23083 0.00098
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.21741 0.00098
Cash 0.21741 0.00098
Total Assets 58.3162 0.09725
Other Long Term Assets, Total 0 0.09627
Total Current Liabilities 0.1867 0.07311
Accounts Payable 0.02255 0.07311
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Total Liabilities 0.23636 0.07311
Total Long Term Debt 0 0
Total Equity 58.0798 0.02415
Common Stock 58.0752 0.00014
Additional Paid-In Capital 0.49052 0.02583
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -0.48589 -0.00183
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 58.3162 0.09725
Total Common Shares Outstanding 7.4345 6.47825
Prepaid Expenses 0.01342
Long Term Investments 58.0853
Accrued Expenses 0.0825
Other Current Liabilities, Total 0.08165
Other Liabilities, Total 0.04966
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.19103 0.23083 0.34212 0.47397 0.60726
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.09332 0.21741 0.27449 0.35213 0.42102
Cash 0.09332 0.21741 0.27449 0.35213 0.42102
Prepaid Expenses 0.09771 0.01342 0.06763 0.12184 0.18624
Total Assets 58.2786 58.3162 58.4199 58.5526 58.6841
Long Term Investments 58.0875 58.0853 58.0778 58.0786 58.0769
Other Long Term Assets, Total 0 0 0 0
Total Current Liabilities 2.60392 0.1867 0.14702 0.11287 0.08264
Accounts Payable 0.10861 0.02255 0.03029 0.02681 0.00703
Accrued Expenses 2.39344 0.0825 0.055 0.045 0.055
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.10188 0.08165 0.06173 0.04106 0.02061
Total Liabilities 2.65642 0.23636 0.23336 0.44139 0.29136
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.0525 0.04966 0.08634 0.32852 0.20872
Total Equity 55.6221 58.0798 58.1866 58.1112 58.3927
Common Stock 58.0752 58.0752 58.0752 53.1114 53.393
Additional Paid-In Capital 0.49052 0.49052 0.48941 5.4532 5.17162
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2.94355 -0.48589 -0.37804 -0.45341 -0.17183
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 58.2786 58.3162 58.4199 58.5526 58.6841
Total Common Shares Outstanding 7.4345 7.4345 7.4345 7.4345 7.4345
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -0.48406 -0.00183
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -0.45153 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.12829 0.00183
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 58.743 0.00098
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 57.5 0.00098
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.21643 0.00098
Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.09575
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -58.075
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -58.075
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1.3593
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.11635
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -2.45766 -0.48406 -0.3762 -0.45158 -0.17
Cash From Operating Activities -0.12409 -0.45153 -0.39444 -0.3168 -0.24791
Non-Cash Items 0.00064 -0.09575 -0.05263 0.18874 0.07068
Changes in Working Capital 2.33293 0.12829 0.03439 -0.05397 -0.1486
Cash From Investing Activities 0 -58.075 -58.075 -58.075 -58.075
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -58.075 -58.075 -58.075 -58.075
Cash From Financing Activities 0 58.743 58.743 58.743 58.743
Financing Cash Flow Items 0 1.3593 1.3593 1.3593 1.3593
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 57.5 57.5 57.5 57.5
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -0.11635 -0.11635 -0.11635 -0.11635
Net Change in Cash -0.12409 0.21643 0.27351 0.35115 0.42004

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Brookline Capital Acquisition Corp. Company profile

Σχετικά με την Brookline Capital Acquisition Corp.

Η Brookline Capital Acquisition Corp. είναι εταιρεία λευκής επιταγής. Η εταιρεία ιδρύεται με σκοπό την πραγματοποίηση συγχώνευσης, ανταλλαγής μετοχών, απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αγοράς μετοχών, αναδιοργάνωσης ή παρόμοιου επιχειρηματικού συνδυασμού με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις. Η Εταιρεία μπορεί να επιδιώξει μια ευκαιρία εξαγοράς σε οποιονδήποτε κλάδο ή τομέα, σκοπεύει να εντοπίσει, να αποκτήσει και να διαχειριστεί μια επιχείρηση στον κλάδο των βιοεπιστημών. Η Εταιρεία δεν έχει διεξάγει καμία δραστηριότητα και δεν έχει δημιουργήσει έσοδα.

Industry: Shell Companies

280 Park Avenue, Suite 43W
10017

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,836.15 Price
+1.560% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.45 Price
-1.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00402

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου