Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Brainstorm Cell Therapeutics Inc. - BCLI CFD

2.88
1.03%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Brainstorm Cell Therapeutics Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.9
Άνοιγμα* 2.85
Μεταβολή 1 έτους* -3.06%
Εύρος ημέρας* 2.85 - 2.93
Εύρος 52 εβδ. 1.09-4.70
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 243.87K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.18M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 112.31M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 39.41M
Έσοδα N/A
EPS -0.66
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -0.42
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 1, 2023 2.90 0.06 2.11% 2.84 2.93 2.84
May 31, 2023 2.86 0.03 1.06% 2.83 2.95 2.80
May 30, 2023 2.91 -0.05 -1.69% 2.96 3.00 2.78
May 26, 2023 2.89 0.11 3.96% 2.78 2.92 2.76
May 25, 2023 2.83 -0.11 -3.74% 2.94 3.00 2.79
May 24, 2023 3.01 0.02 0.67% 2.99 3.05 2.98
May 23, 2023 2.98 0.04 1.36% 2.94 3.15 2.91
May 22, 2023 3.00 0.27 9.89% 2.73 3.01 2.73
May 19, 2023 2.79 0.03 1.09% 2.76 2.89 2.70
May 18, 2023 2.71 0.06 2.26% 2.65 2.77 2.65
May 17, 2023 2.70 0.12 4.65% 2.58 2.75 2.56
May 16, 2023 2.66 -0.02 -0.75% 2.68 2.71 2.58
May 15, 2023 2.72 0.00 0.00% 2.72 2.91 2.67
May 12, 2023 2.74 -0.05 -1.79% 2.79 2.83 2.72
May 11, 2023 2.84 -0.06 -2.07% 2.90 2.90 2.79
May 10, 2023 2.93 0.05 1.74% 2.88 2.95 2.80
May 9, 2023 2.84 0.08 2.90% 2.76 2.91 2.76
May 8, 2023 2.89 -0.09 -3.02% 2.98 3.00 2.84
May 5, 2023 2.95 -0.20 -6.35% 3.15 3.20 2.91
May 4, 2023 3.15 0.11 3.62% 3.04 3.25 3.01

Brainstorm Cell Therapeutics Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, August 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Brainstorm Cell Therapeutics Inc Earnings Release
Q2 2023 Brainstorm Cell Therapeutics Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Brainstorm Cell Therapeutics Inc Earnings Release
Q3 2023 Brainstorm Cell Therapeutics Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24.822 24.539 31.684 23.001 14.063
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.866 9.304 9.355 5.797 5.77
Έρευνα & Ανάπτυξη 13.956 15.235 22.329 17.204 8.293
Λειτουργικά Έσοδα -24.822 -24.539 -31.684 -23.001 -14.063
Άλλο, Καθαρό 0.545 0.082 -0.127 -0.252 0.115
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -24.277 -24.457 -31.811 -23.253 -13.948
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -24.277 -24.457 -31.811 -23.253 -13.948
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -24.277 -24.457 -31.811 -23.253 -13.948
Καθαρά Κέρδη -24.277 -24.457 -31.811 -23.253 -13.948
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -24.277 -24.457 -31.811 -23.253 -13.948
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -24.277 -24.457 -31.811 -23.253 -13.948
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -24.277 -24.457 -31.811 -23.253 -13.948
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 36.5091 36.1818 29.8482 21.9063 19.9977
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.66496 -0.67595 -1.06576 -1.06148 -0.69748
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.66496 -0.67595 -1.06576 -1.06148 -0.69748
Έσοδα
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.151 4.915 6.841 7.591 5.475
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.227 2.464 3.065 2.478 2.859
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.924 2.451 3.776 5.113 2.616
Λειτουργικά Έσοδα -5.151 -4.915 -6.841 -7.591 -5.475
Άλλο, Καθαρό 0.092 -0.103 -0.017 0.55 0.115
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.059 -5.018 -6.858 -7.041 -5.36
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.059 -5.018 -6.858 -7.041 -5.36
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.059 -5.018 -6.858 -7.041 -5.36
Καθαρά Κέρδη -5.059 -5.018 -6.858 -7.041 -5.36
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.059 -5.018 -6.858 -7.041 -5.36
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.059 -5.018 -6.858 -7.041 -5.36
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.059 -5.018 -6.858 -7.041 -5.36
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 36.7354 36.6191 36.4934 36.4617 36.4369
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.13771 -0.13703 -0.18792 -0.19311 -0.1471
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.13771 -0.13703 -0.18792 -0.19311 -0.1471
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3.106 23.28 43.242 3.36 10.27
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.983 22.094 41.936 0.569 7.064
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.772 18.856 37.829 0.536 0.942
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.211 3.238 4.107 0.033 6.122
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.091 0.086 0.304 2.359 2.009
Accounts Receivable - Trade, Net 0.091 0 0.22 2.269 1.919
Prepaid Expenses 0.032 1.1 1.002 0.276 1.103
Total Assets 8.451 29.277 51.259 6.534 11.228
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.322 5.97 7.991 3.142 0.651
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7.82 8.183 9.944 4.876 2.22
Accumulated Depreciation, Total -2.498 -2.213 -1.953 -1.734 -1.569
Other Long Term Assets, Total 0.023 0.027 0.026 0.032 0.307
Total Current Liabilities 8.8 6.317 11.233 17.654 6.212
Accounts Payable 6.224 3.7 5.417 14.677 4.548
Accrued Expenses 1.511 1.544 3.916 2.263 1.042
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases
Other Current Liabilities, Total 1.065 1.073 1.9 0.714 0.622
Total Liabilities 11.466 9.935 15.795 18.757 6.212
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt
Total Equity -3.015 19.342 35.464 -12.223 5.016
Common Stock 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011
Additional Paid-In Capital 194.91 192.99 184.655 105.042 94.62
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -197.821 -173.544 -149.087 -117.276 -94.023
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8.451 29.277 51.259 6.534 11.228
Total Common Shares Outstanding 36.6941 36.4014 35.16 23.1742 20.7578
Other Current Assets, Total 0.156 0.094
Other Equity, Total 0 4.408
Other Liabilities, Total 2.666 3.618 4.562 1.103
Treasury Stock - Common -0.116 -0.116 -0.116
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2.929 3.106 7.502 12.806 19.26
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.227 2.983 7.393 12.244 18.397
Μετρητά & Ισοδύναμα 2.021 0.772 4.144 9.005 15.151
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.206 2.211 3.249 3.239 3.246
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.044 0.091 0.058 0.117 0.061
Accounts Receivable - Trade, Net 0.044 0.091 0.058 0.117 0.061
Prepaid Expenses 0.658 0.032 0.051 0.445 0.802
Total Assets 7.872 8.451 13.254 18.961 25.791
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.92 5.322 5.729 6.128 6.504
Other Long Term Assets, Total 0.023 0.023 0.023 0.027 0.027
Total Current Liabilities 10.422 8.8 8.948 7.846 7.372
Accounts Payable 7.802 6.224 6.395 5.292 4.57
Accrued Expenses 1.56 1.511 1.518 1.522 1.7
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1.06 1.065 1.035 1.032 1.102
Total Liabilities 12.712 11.466 11.866 11.11 11.304
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 2.29 2.666 2.918 3.264 3.932
Total Equity -4.84 -3.015 1.388 7.851 14.487
Common Stock 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Additional Paid-In Capital 198.144 194.91 194.295 193.9 193.495
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -202.88 -197.821 -192.803 -185.945 -178.904
Treasury Stock - Common -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 7.872 8.451 13.254 18.961 25.791
Total Common Shares Outstanding 38.4753 36.6941 36.5418 36.4862 36.4862
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -24.277 -24.457 -31.811 -23.253 -13.948
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -19.32 -26.265 -35.193 -11.247 -12.388
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.285 0.26 0.219 0.164 0.11
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.682 1.366 2.721 0.973 1.019
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.99 -3.434 -6.322 10.869 0.431
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0.998 0.323 -4.452 5.616 -1.218
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.029 -0.33 -0.378 -0.473 -0.369
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1.027 0.653 -4.074 6.089 -0.849
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.238 6.969 76.938 5.225 12.065
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.238 6.969 76.938 5.225 12.065
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -18.084 -18.973 37.293 -0.406 -1.541
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -5.059 -24.277 -19.259 -12.401 -5.36
Cash From Operating Activities -3.986 -19.32 -14.672 -9.822 -3.688
Cash From Operating Activities 0.067 0.285 0.215 0.145 0.074
Non-Cash Items -0.075 1.682 1.305 0.91 0.388
Changes in Working Capital 1.081 2.99 3.067 1.524 1.21
Cash From Investing Activities 2.005 0.998 -0.04 -0.029 -0.017
Capital Expenditures 0 -0.029 -0.029 -0.028 -0.009
Other Investing Cash Flow Items, Total 2.005 1.027 -0.011 -0.001 -0.008
Cash From Financing Activities 3.23 0.238 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 3.23 0.238 0 0
Net Change in Cash 1.249 -18.084 -14.712 -9.851 -3.705
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Ness (Kevin Dean) Individual Investor 9.2873 3660000 360000 2023-03-17 LOW
Abbhi Investments LLC Corporation 5.4925 2164530 0 2023-03-01
ACC International Holdings, Ltd. Holding Company 5.0772 2000847 0 2023-03-01 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6249 1428533 0 2023-03-31 LOW
AIGH Capital Management, LLC. Private Equity 2.7917 1100157 1100157 2023-03-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1812 465498 2320 2023-03-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 1.0195 401753 295682 2023-03-31 MED
Worth Venture Partners, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9108 358938 358938 2023-03-31 MED
Abner, Herrman & Brock Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.7105 280000 0 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6996 275706 2000 2023-03-31 LOW
Lebovits Chaim Individual Investor 0.6651 262110 75000 2023-04-20 LOW
Ikarian Capital LLC Hedge Fund 0.482 189935 0 2023-03-31 HIGH
Simplex Trading, LLC Research Firm 0.4654 183390 172342 2023-03-31 HIGH
Raymond James & Associates, Inc. Research Firm 0.4179 164703 -48000 2023-03-31 LOW
Group One Trading, L.P. Research Firm 0.413 162753 145775 2023-03-31 HIGH
Caldwell Sutter Capital, Inc Investment Advisor 0.3984 157009 157009 2023-03-31 LOW
Arbel (Irit) Individual Investor 0.3954 155833 0 2023-03-01 LOW
Liberty Wealth Management, LLC Investment Advisor 0.3816 150400 110400 2023-03-31 MED
Lindborg (Stacy R. Ph.D.) Individual Investor 0.3426 135000 75000 2023-04-20 HIGH
T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.2741 108000 0 2023-03-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Brainstorm Cell Therapeutics Inc. Company profile

Σχετικά με την Brainstorm Cell Therapeutics Inc.

Η Brainstorm Cell Therapeutics Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη κυτταρικών θεραπειών για τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS, γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig), η προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας (PMS), η νόσος του Alzheimer (AD) και άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω της πλατφόρμας NurOwn. Η BrainStorm Cell Therapeutics Ltd. (ισραηλινή θυγατρική) κατέχει τα δικαιώματα εμπορίας της τεχνολογίας, NurOwn. Η πλατφόρμα NurOwn της αξιοποιεί μεθόδους κυτταροκαλλιέργειας για την επαγωγή αυτόλογων μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων (MSCs) που προέρχονται από το μυελό των οστών ώστε να εκκρίνουν υψηλά επίπεδα νευροτροφικών παραγόντων (NTFs), να διαμορφώνουν νευροφλεγμονώδεις και νευροεκφυλιστικές διεργασίες ασθενειών, να προάγουν τη νευρωνική επιβίωση και να βελτιώνουν τη νευρολογική λειτουργία.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

1325 Avenue Of Americas
28Th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10019
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,963.83 Price
-0.720% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

26,932.05 Price
+0.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,450.70 Price
+0.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

72.01 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0203%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0017%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου