Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές BlackRock Capital Investment Corporation - BKCC CFD

  3.58
  4.28%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-1.05)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $5,000.00
  Money from leverage ~ $4,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $5,000.00
  Money from leverage ~ $4,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 20%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.74
  Άνοιγμα* 3.65
  Μεταβολή 1 έτους* -0.82%
  Εύρος ημέρας* 3.56 - 3.65
  Εύρος 52 εβδ. 3.03-3.95
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 203.02K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.91M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 248.20M
  Αναλογία P/E 23.68
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 72.57M
  Έσοδα 72.19M
  EPS 0.14
  Μέρισμα (Απόδοση %) 11.6959
  Beta 1.42
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 8, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 3.58 -0.12 -3.24% 3.70 3.71 3.55
  Feb 28, 2024 3.74 -0.02 -0.53% 3.76 3.76 3.73
  Feb 27, 2024 3.76 0.04 1.08% 3.72 3.76 3.71
  Feb 26, 2024 3.71 -0.04 -1.07% 3.75 3.76 3.70
  Feb 23, 2024 3.76 0.00 0.00% 3.76 3.79 3.74
  Feb 22, 2024 3.75 0.00 0.00% 3.75 3.77 3.73
  Feb 21, 2024 3.75 0.01 0.27% 3.74 3.79 3.74
  Feb 20, 2024 3.77 0.04 1.07% 3.73 3.77 3.72
  Feb 16, 2024 3.74 -0.02 -0.53% 3.76 3.77 3.73
  Feb 15, 2024 3.75 0.02 0.54% 3.73 3.76 3.72
  Feb 14, 2024 3.71 -0.01 -0.27% 3.72 3.73 3.69
  Feb 13, 2024 3.72 -0.02 -0.53% 3.74 3.74 3.69
  Feb 12, 2024 3.74 0.05 1.36% 3.69 3.76 3.68
  Feb 9, 2024 3.69 -0.02 -0.54% 3.71 3.72 3.66
  Feb 8, 2024 3.71 0.02 0.54% 3.69 3.72 3.69
  Feb 7, 2024 3.71 0.00 0.00% 3.71 3.71 3.65
  Feb 6, 2024 3.70 -0.03 -0.80% 3.73 3.74 3.69
  Feb 5, 2024 3.72 -0.07 -1.85% 3.79 3.79 3.68
  Feb 2, 2024 3.77 -0.04 -1.05% 3.81 3.81 3.76
  Feb 1, 2024 3.81 -0.04 -1.04% 3.85 3.85 3.74

  BlackRock Capital Investment Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, March 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 BlackRock Capital Investment Corp Earnings Call
  Q4 2023 BlackRock Capital Investment Corp Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 BlackRock Capital Investment Corp Earnings Release
  Q4 2023 BlackRock Capital Investment Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, April 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 BlackRock Capital Investment Corp Earnings Release
  Q1 2024 BlackRock Capital Investment Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, May 2, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  BlackRock Capital Investment Corp Annual Shareholders Meeting
  BlackRock Capital Investment Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 57.9358 46.245 67.1186 78.1185 83.8676
  Έσοδα 57.9358 46.245 67.1186 78.1185 83.8676
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 23.4332 21.4697 26.7371 30.1833 29.7169
  Ακαθάριστο Εισόδημα 34.5026 24.7754 40.3815 47.9352 54.1507
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 28.5647 26.3671 32.8951 36.2105 36.4361
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.60574 3.88615 4.07448 4.22623 4.85857
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
  Other Operating Expenses, Total 1.52577 1.01127 2.08349 1.80093 1.8607
  Λειτουργικά Έσοδα 29.3711 19.8779 34.2235 41.908 47.4315
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -25.8841 46.6103 -138.076 -48.7948 -56.5936
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3.48698 66.4882 -103.853 -6.88674 -9.16216
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3.48698 66.4882 -103.853 -6.88674 -9.16216
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3.48698 66.4882 -103.853 -6.88674 -9.16216
  Καθαρά Κέρδη 3.48698 66.4882 -103.853 -6.88674 -9.16216
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3.48698 66.4882 -103.853 -6.88674 -9.16216
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3.48698 66.4882 -103.853 -6.88674 -9.16216
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3.48698 75.553 -103.853 -6.88674 -9.16216
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 81.0427 91.1469 69.8018 73.1674 75.8639
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04303 0.82892 -1.48782 -0.09412 -0.12077
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.4 0.4 0.26792 0.60212 0.67738
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04303 0.82892 -1.48782 -0.09412 -0.12077
  Ρύθμιση Αραίωσης 9.06479
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 19.9415 18.764 17.4592 16.0254 12.269
  Έσοδα 19.9415 18.764 17.4592 16.0254 12.269
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9.60763 8.7417 8.13799 7.10307 3.82995
  Ακαθάριστο Εισόδημα 10.3338 10.0223 9.32117 8.92232 8.43901
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11.0312 9.90247 9.36638 8.36236 5.14874
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.00031 0.79664 0.83238 0.89613 0.85599
  Other Operating Expenses, Total 0.4233 0.36413 0.39602 0.36316 0.4628
  Λειτουργικά Έσοδα 8.91022 8.8615 8.09278 7.66303 7.12022
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.40653 -0.3441 -13.1952 -2.05582 -9.66038
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.50369 8.5174 -5.10245 5.60721 -2.54016
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1.50369 8.5174 -5.10245 5.60721 -2.54016
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.50369 8.5174 -5.10245 5.60721 -2.54016
  Καθαρά Κέρδη 1.50369 8.5174 -5.10245 5.60721 -2.54016
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.50369 8.5174 -5.10245 5.60721 -2.54016
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.50369 8.5174 -5.10245 5.60721 -2.54016
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.50369 8.5174 -5.10245 5.60721 -2.54016
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 72.5719 72.5719 72.6033 73.1703 73.6678
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02072 0.11736 -0.07028 0.07663 -0.03448
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02072 0.11736 -0.07028 0.07663 -0.03448
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.53119 12.7501 23.3328 14.6789 13.4973
  Μετρητά & Ισοδύναμα 9.53119 12.7501 23.3328 14.6789 13.4973
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.47405 4.36227 7.57781 7.57976 5.77508
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.51071 0.78847 1.78347 1.94571 2.70704
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 589.06 571.976 511.72 774.063 693.632
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 570.489 552.564 479.025 749.859 671.653
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.75486 4.08368 3.55432 2.83439 3.17831
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 13.4475 21.3653 13.357 22.0504 17.0362
  Σύνολο Οφειλών 270.538 222.324 196.709 338.454 206.612
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 253.003 196.875 179.798 313.57 186.398
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 253.003 196.875 179.798 313.57 186.398
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 318.522 349.652 315.01 435.609 487.02
  Κοινή Μετοχή 0.08448 0.08448 0.08448 0.07786 0.07786
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 850.199 852.36 858.08 849.24 853.249
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -458.388 -434.303 -476.857 -351.04 -304.106
  Treasury Stock - Common -73.3737 -68.4894 -66.2969 -62.6693 -62.2
  Unrealized Gain (Loss)
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 589.06 571.976 511.72 774.063 693.632
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 72.5719 73.877 74.4667 73.167 73.2579
  Other Assets, Total 1.05512 1.51142
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.3323
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.78103 12.4054 5.16445 9.53119 29.8599
  Μετρητά & Ισοδύναμα 8.78103 12.4054 5.16445 9.53119 29.8599
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.3367 8.97031 8.22101 7.47405 5.62096
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.48198 0.40373 0.38231 0.51071 0.72218
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 618.044 618.964 602.494 589.06 611.954
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 595.342 595.837 587.784 570.489 574.581
  Other Assets, Total 3.10193 1.34734 0.94261 1.05512 1.17013
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4.74752 3.67292 3.18533 2.75486 3.10222
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 18.7718 16.646 15.2743 13.4475 14.6539
  Σύνολο Οφειλών 300.445 304.935 282.712 270.538 279.921
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 275.257 283.171 263.087 253.003 260.95
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 275.257 283.171 263.087 253.003 260.95
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 317.598 314.029 319.783 318.522 332.034
  Κοινή Μετοχή 0.08448 0.08448 0.08448 0.08448 0.08448
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 850.199 850.199 850.199 850.199 848.053
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -459.312 -462.881 -457.128 -458.388 -443.881
  Treasury Stock - Common -73.3737 -73.3737 -73.3737 -73.3737 -72.2219
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 618.044 618.964 602.494 589.06 611.954
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 72.5719 72.5719 72.5719 72.5719 72.8902
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.66963 1.44505 1.16551 1.3323 1.21466
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3.48698 66.4882 -103.853 -6.88674 -9.16216
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -23.9788 -0.56169 170.637 -76.7789 82.042
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 21.6229 -49.1805 133.103 44.9922 51.9272
  Cash Taxes Paid 0.10106 0.10005 0.10805 0.08084 0.17646
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 11.0381 8.01463 12.322 11.8748 12.5616
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -49.0887 -17.8694 141.387 -114.884 39.2769
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 20.7599 -10.021 -161.983 77.9604 -97.5593
  Total Cash Dividends Paid -29.4487 -22.261 -22.7556 -46.9703 -51.0528
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -4.88432 -2.19253 -3.6276 -0.46923 -24.4655
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 56.28 15.2 -135.6 125.4 -22.041
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3.21893 -10.5827 8.65395 1.18156 -15.5173
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.18711 -0.76746
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 8.5174 3.48698 8.58943 2.98221 5.52237
  Cash From Operating Activities -7.10955 -23.9788 -20.1492 -13.0761 31.6719
  Non-Cash Items -1.51749 21.6229 9.81461 9.13303 0.2008
  Cash Taxes Paid 0.02046 0.10106 0.08046 0.06046 0.02046
  Cash Interest Paid 3.81259 11.0381 6.67811 4.33011 0.38172
  Changes in Working Capital -14.1095 -49.0887 -38.5532 -25.1914 25.9488
  Cash From Financing Activities 2.74281 20.7599 37.259 22.6839 -33.8332
  Total Cash Dividends Paid -7.25719 -29.4487 -22.1364 -14.7732 -7.39297
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -4.88432 -3.73257 -2.02669 -0.44024
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 10 56.28 64.28 40.28 -26
  Net Change in Cash -4.36674 -3.21893 17.1098 9.60775 -2.16127
  Financing Cash Flow Items -1.18711 -1.15205 -0.79617
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Ares Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.8303 4231173 -33117 2023-06-30 MED
  Telemus Capital, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.1121 1532817 -21986 2023-09-30
  Transcend Wealth Collective, LLC Investment Advisor 1.2833 931294 56603 2023-06-30 LOW
  Condor Capital Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.9669 701701 86987 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.7496 544006 -36010 2023-06-30 HIGH
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.721 523256 24788 2023-06-30 LOW
  Keenan (James E) Individual Investor 0.6752 490003 0 2023-03-14 LOW
  Almitas Capital LLC Investment Advisor 0.6481 470334 320533 2023-06-30 MED
  New England Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.6111 443493 0 2023-06-30 MED
  Zeke Capital Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5646 409757 -303266 2022-12-31 MED
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.5076 368411 0 2023-06-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5076 368411 0 2023-09-30 LOW
  Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.4823 350015 14795 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.2872 208441 3632 2023-06-30 LOW
  Alpine Global Management, LLC Investment Advisor 0.2747 199385 199385 2023-06-30 HIGH
  Advisors Capital Management, LLC Investment Advisor 0.2687 194978 -14044 2023-06-30 LOW
  Moore (Meridee A.) Individual Investor 0.2616 189878 0 2023-03-14 LOW
  Watershed Asset Management, L.L.C Hedge Fund 0.2616 189878 0 2023-09-30 HIGH
  Wells Fargo Advisors Research Firm 0.2543 184543 -2482 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.2173 157679 4960 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  BlackRock Capital Investment Corporation Company profile

  Σχετικά με την BlackRock Capital Investment Corporation

  Η BlackRock Capital Investment Corporation είναι μια εξωτερικά διαχειριζόμενη, μη διαφοροποιημένη, κλειστή επενδυτική εταιρεία διαχείρισης. Επενδυτικός στόχος της Εταιρείας είναι η δημιουργία τόσο τρεχόντων εισοδημάτων όσο και κεφαλαιακής υπεραξίας μέσω των επενδύσεων σε χρέος και μετοχές. Η Εταιρεία παρέχει σε εταιρείες μεσαίας αγοράς μια σειρά χρηματοδοτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων χρεωστικών τίτλων και δανείων ανώτερης και κατώτερης εξασφάλισης, μη εξασφαλισμένων και μειωμένης εξασφάλισης, καθώς και μετοχικών τίτλων. Οι στοχευμένες επενδύσεις της κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 10 εκατομμυρίων και 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Εταιρεία επιδιώκει γενικά να επενδύει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους. Οι επενδύσεις της Εταιρείας αφορούν δάνεια υψηλής και κατώτερης εξασφάλισης, μη εξασφαλισμένα και μειωμένης εξασφάλισης σε ιδιωτικές και ορισμένες δημόσιες εταιρείες της μεσαίας αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος επενδύσεων της Εταιρείας είναι η BlackRock Advisors, LLC.

  Industry: Closed End Funds

  40 E 52nd St
  NEW YORK
  NEW YORK 10022-5911
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου