Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Biotage - BIOT CFD

176.3
0.97%
1.7
Χαμηλό: 175.5
Υψηλό: 178.1
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Wednesday at 16:25

Mon - Fri: 08:10 - 16:25

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.7
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025632 %
Charges from borrowed part ($-1.03)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025632%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018813 %
Charges from borrowed part ($-0.75)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018813%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SEK
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Sweden
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Biotage AB ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 174.6
Άνοιγμα* 176.8
Μεταβολή 1 έτους* -6.36%
Εύρος ημέρας* 175.5 - 178.1
Εύρος 52 εβδ. 149.80-239.40
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 58.57K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.78M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 11.60B
Αναλογία P/E 48.66
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 65.98M
Έσοδα 1.52B
EPS 3.61
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.88168
Beta 1.22
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 7, 2023 174.6 1.8 1.04% 172.8 174.9 170.0
Feb 6, 2023 173.8 0.7 0.40% 173.1 174.0 171.1
Feb 3, 2023 174.8 6.6 3.92% 168.2 175.5 166.7
Feb 2, 2023 170.2 5.9 3.59% 164.3 171.7 163.2
Feb 1, 2023 161.8 1.3 0.81% 160.5 163.7 159.9
Jan 31, 2023 159.9 1.5 0.95% 158.4 160.5 157.0
Jan 30, 2023 160.3 -0.9 -0.56% 161.2 161.8 157.5
Jan 27, 2023 161.8 2.7 1.70% 159.1 162.3 159.1
Jan 26, 2023 160.5 3.7 2.36% 156.8 162.0 156.8
Jan 25, 2023 158.5 1.8 1.15% 156.7 158.5 154.8
Jan 24, 2023 157.3 1.1 0.70% 156.2 162.7 155.5
Jan 23, 2023 156.2 1.8 1.17% 154.4 157.9 153.9
Jan 20, 2023 152.2 1.0 0.66% 151.2 153.7 147.6
Jan 19, 2023 152.7 -2.8 -1.80% 155.5 157.6 150.9
Jan 18, 2023 156.8 -7.5 -4.56% 164.3 165.4 152.6
Jan 17, 2023 172.4 1.9 1.11% 170.5 172.9 168.5
Jan 16, 2023 173.8 -1.9 -1.08% 175.7 176.1 170.0
Jan 13, 2023 175.1 -1.8 -1.02% 176.9 177.2 171.3
Jan 12, 2023 170.5 -3.5 -2.01% 174.0 175.5 169.2
Jan 11, 2023 174.0 0.5 0.29% 173.5 177.2 172.4

Biotage Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 667.912 748.147 910.896 1101.37 1092.28 1232
Έσοδα 667.912 748.147 910.896 1101.37 1092.28 1232
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 282.098 291.483 354.27 415.963 425.55 477
Ακαθάριστο Εισόδημα 385.814 456.664 556.626 685.41 666.728 755
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 568.798 614.517 738.418 893.253 886.093 961
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 237.338 254.497 313.127 360.028 336.94 374
Έρευνα & Ανάπτυξη 17.326 33.581 43.101 49.733 44.102 56
Depreciation / Amortization 39.795 30.241 34.032 65.132 66.449 65
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -7.004 -8.309 -14.681 -2.41 -19.352 -16
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.5 2.5
Other Operating Expenses, Total -0.755 13.024 6.069 2.307 32.404 5
Λειτουργικά Έσοδα 99.114 133.63 172.478 208.12 206.185 271
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.713 2.63 3.811 3.949 -8.901 -12
Άλλο, Καθαρό 0 0 0 -0.077 25.445 10
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 92.401 136.26 176.289 211.992 222.729 269
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 92.795 138.747 167.627 186.82 175.331 205
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 92.795 138.747 167.627 186.82 175.331 205
Καθαρά Κέρδη 92.795 138.747 167.627 186.82 175.331 205
Total Adjustments to Net Income 0.001
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 92.796 138.747 167.627 186.82 175.331 205
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 92.796 138.747 167.627 186.82 175.331 205
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 92.796 138.747 167.627 186.82 175.331 205
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 64.7144 64.7144 64.7144 65.1821 65.2085 65.4648
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.43393 2.14399 2.59026 2.86612 2.68877 3.13145
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.25 1.4 1.5 0 1.5 1.55
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.43393 2.14399 2.62699 2.89992 2.68877 3.17802
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 281.35 303.458 305 342 386
Έσοδα 281.35 303.458 305 342 386
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 103.889 121.281 122 130 145
Ακαθάριστο Εισόδημα 177.461 182.177 183 212 241
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 201.972 240.943 237 281 290
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 86.447 94.618 100 123 122
Έρευνα & Ανάπτυξη 19.389 23.065 19 29 25
Other Operating Expenses, Total -7.753 1.979 -4 -1 -2
Λειτουργικά Έσοδα 79.378 62.515 68 61 96
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.166 -1.94 -2 4 -4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 77.212 60.575 66 65 92
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 60.039 45.973 53 46 71
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 60.039 45.973 53 46 71
Καθαρά Κέρδη 60.039 45.973 53 46 71
Total Adjustments to Net Income 0.001
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 60.04 45.973 53 46 71
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 60.04 45.973 53 46 71
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 60.04 45.973 53 46 71
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 65.2304 65.2674 65.3455 66.016 65.9838
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.92043 0.70438 0.81107 0.6968 1.07602
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 1.55 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.92043 0.72531 0.81353 0.70752 1.07602
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 355.98 409.252 494.438 586.569 751.615 774
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 128.622 174.263 177.02 185.867 371.325 311
Μετρητά & Ισοδύναμα 128.622 174.263 177.02 185.867 371.325 311
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 130.89 128.939 173.728 212.815 207.455 207
Accounts Receivable - Trade, Net 118.348 118.191 156.042 197.651 194.018 180
Total Inventory 88.906 95.794 132.338 173.76 159.823 237
Prepaid Expenses 7.561 10.256 11.352 14.128 13.013 19
Other Current Assets, Total 0.001 -0.001 -0.001
Total Assets 695.196 757.201 1003.2 1335.69 1434.44 1992
Property/Plant/Equipment, Total - Net 45.447 45.303 48.63 112.253 103.656 128
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 120.207 128.483 130.51 215.717 201.79 324
Accumulated Depreciation, Total -74.76 -83.18 -81.88 -103.464 -98.134 -196
Goodwill, Net 104.023 104.023 186.055 315.869 290.209 741
Intangibles, Net 116.015 118.646 192.654 260.047 250.787 313
Long Term Investments 18.645 17.838 17.368 16.614 12.254 14
Note Receivable - Long Term 1.156 0 0.003
Other Long Term Assets, Total 53.93 62.139 64.055 44.335 25.92 22
Total Current Liabilities 127.721 144.377 173.397 212.272 217.364 313
Accounts Payable 38.133 47.457 54.764 41.461 51.236 56
Payable/Accrued -0.001 0.001
Accrued Expenses 47.103 50.561 60.411 69.334 58.479
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 21.231 21.214 23
Other Current Liabilities, Total 42.486 46.359 58.222 80.245 86.435 234
Total Liabilities 131.958 148.59 301.023 460.184 444.403 621
Total Long Term Debt 0 0 109.4 147.647 140.677 180
Deferred Income Tax 1.759 1.621 14.78 28.884 32.838 73
Other Liabilities, Total 2.478 2.592 3.446 71.381 53.524 55
Total Equity 563.238 608.611 702.18 875.503 990.038 1371
Common Stock 89.953 89.953 89.953 90.63 90.969 92
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 557.223 615.077 692.104 781.121 956.114 1063
Other Equity, Total -83.938 -96.419 -79.877 3.752 -116.547 -50
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 695.196 757.201 1003.2 1335.69 1434.44 1992
Total Common Shares Outstanding 64.7144 64.7144 64.7144 64.7144 65.2018 65.9838
Long Term Debt 109.4 109.55 110 150
Capital Lease Obligations 38.097 30.677 30
Additional Paid-In Capital 59.502 266
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 851.273 694.254 784 774 842
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 422.068 278.552 359 311 349
Μετρητά & Ισοδύναμα 422.068 278.552 359 311 349
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 237.214 221.377 217 226 249
Accounts Receivable - Trade, Net 204.607 191.724 181 226 216
Total Inventory 191.992 194.326 208 237 244
Other Current Assets, Total -0.001 -0.001
Total Assets 1575.81 1409.61 1503 1992 2056
Property/Plant/Equipment, Total - Net 126.05 125.751 124 128 126
Goodwill, Net 302.381 297.524 304 741 746
Intangibles, Net 259.79 257.747 257 313 309
Long Term Investments 12.263 12.224 12 14 15
Other Long Term Assets, Total 24.051 22.115 22 22 18
Total Current Liabilities 246.435 263.719 289 313 298
Accounts Payable 53.503 46.03 54 56 43
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 22.653 23.289 24 23 23
Other Current Liabilities, Total 170.279 194.4 211 234 232
Total Liabilities 493.496 390.115 413 621 601
Total Long Term Debt 153.626 40.861 37 180 175
Long Term Debt 110 0 0 150 150
Capital Lease Obligations 43.626 40.861 37 30 25
Deferred Income Tax 36.325 36.86 37 73 72
Other Liabilities, Total 57.11 48.675 50 55 56
Total Equity 1082.31 1019.5 1090 1371 1455
Common Stock 90.969 90.969 91 92 92
Additional Paid-In Capital 60.137 61.239 64 266 269
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1016.15 964.324 1017 1063 1134
Other Equity, Total -84.948 -97.032 -82 -50 -40
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1575.81 1409.61 1503 1992 2056
Total Common Shares Outstanding 65.2018 65.2018 65.2018 65.9838 65.9838
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 92.401 136.26 176.289 211.992 222.729 269
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 139.072 168.932 155.005 211.807 279.047 353
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 43.836 34.225 39.412 74.372 73.904 75
Μη Χρηματικά Στοιχεία -1.187 1.991 -11.727 2.129 -11.661 4
Cash Taxes Paid 5.363 5.091 9.314 9.925 15.083 16
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.023 0.002 1.738 2.86 3.339 3
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 4.022 -3.544 -48.969 -76.686 -5.925 5
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -67.726 -36.903 -178.411 -85.676 -61.32 -341
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -47.54 -37.804 -47.158 -45.454 -60.941 -56
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -20.186 0.901 -131.253 -40.222 -0.379 -285
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -81.152 -81.053 19.342 -119.205 -22.723 -82
Total Cash Dividends Paid -80.893 -80.893 -90.6 -97.803 0 -98
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.259 -0.16 109.942 -21.402 -22.723 16
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 3.544 -5.336 6.821 1.921 -9.547 9
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -6.262 45.64 2.757 8.847 185.457 -61
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 77.212 137.787 204 269 92
Cash From Operating Activities 67.62 159.904 249 353 57
Cash From Operating Activities 17.133 35.656 54 75 23
Non-Cash Items -1.912 -2.579 -5 4 5
Cash Taxes Paid 4.569 8.686 14 16 15
Changes in Working Capital -24.813 -10.96 -4 5 -63
Cash From Investing Activities -18.266 -34.637 -45 -341 -14
Capital Expenditures -18.266 -34.137 -44 -56 -14
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -0.5 -1 -285 0
Cash From Financing Activities -5.17 -223.759 -227 -82 -6
Issuance (Retirement) of Debt, Net -5.17 -125.956 -129 16 -6
Foreign Exchange Effects 6.559 5.719 10 9 2
Net Change in Cash 50.743 -92.773 -13 -61 39
Total Cash Dividends Paid -97.803 -98 -98 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
SEB Investment Management AB Investment Advisor 7.55 4981775 -6598 2022-12-31 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 6.84 4513290 -1505315 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 5.75 3794067 -41121 2022-12-31 LOW
ODIN Forvaltning AS Investment Advisor 4.5466 3000000 0 2022-12-31 LOW
Didner & Gerge Fonder AB Investment Advisor 3.8037 2509857 1528969 2022-12-31 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 3.6075 2380357 17122 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.39 2236850 52787 2022-12-31 LOW
Lannebo Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 3.2803 2164438 0 2022-12-31 LOW
Tredje AP Fonden Pension Fund 3.1 2045497 310124 2022-12-31 LOW
Första AP-Fonden Pension Fund 2.3926 1578713 1578713 2022-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.31 1524225 -6599 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.86 1227298 59385 2022-12-31 LOW
TIN Fonder Investment Advisor 1.53 1009552 -10412 2022-12-31 MED
Montanaro Asset Management Limited Investment Advisor 1.37 903978 219232 2022-12-31 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.25 824797 0 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.14 752215 -39590 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.0636 701784 -154 2022-11-30 LOW
DNCA Investments Investment Advisor 0.9396 620000 -50224 2022-12-31 LOW
Danske Bank Asset Management Investment Advisor 0.9353 617175 0 2023-01-31 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.9048 597007 -5298 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Biotage Company profile

Σχετικά με την Biotage

Η Biotage AB είναι μια εταιρεία με έδρα τη Σουηδία που αναπτύσσει και πωλεί συστήματα, αναλώσιμα και υπηρεσίες στον τομέα των βιοεπιστημών. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η εταιρεία προσφέρει συστήματα και υπηρεσίες σε τρεις τομείς: αναλυτική χημεία, οργανική χημεία και βιομηχανικές ρητίνες. Η προσφορά της Biotage στον τομέα της αναλυτικής χημείας αποτελείται από αναλώσιμα με σχετικές εφαρμογές για την εξαγωγή επιλεγμένων ουσιών από διάφορους τύπους δειγμάτων. Η προσφορά της Εταιρείας στον τομέα της οργανικής χημείας περιλαμβάνει προϊόντα για τη φαρμακευτική ανάπτυξη με βάση τόσο μικρά μόρια όσο και πεπτίδια και η προσφορά της στον τομέα των βιομηχανικών ρητινών αποτελείται από ρητίνες με βάση τα πολυμερή και ερευνητικές υπηρεσίες που οδηγούν στην ανάπτυξη και κατασκευή υλικών με βάση τα πολυμερή. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία διέθετε 12 θυγατρικές που ανήκαν εξ ολοκλήρου σε όλο τον κόσμο.

Industry: Medical Diagnostic & Testing Equipment

Vimpelgatan 5
UPPSALA
UPPSALA 753 18
SE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,720.40 Price
+0.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0186%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.40 Price
-0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00320

BTC/USD

23,212.40 Price
-0.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.60 Price
-1.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1046%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0738%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου