Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Bio-Path Holdings, Inc. - BPTH CFD

1.54
1.91%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.15
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.57
Άνοιγμα* 1.54
Μεταβολή 1 έτους* -55.1%
Εύρος ημέρας* 1.53 - 1.59
Εύρος 52 εβδ. 1.18-4.48
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 23.51K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 540.12K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 13.13M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 7.96M
Έσοδα N/A
EPS -2.10
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.29
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 9, 2023 1.54 0.00 0.00% 1.54 1.59 1.52
Jun 8, 2023 1.57 0.02 1.29% 1.55 1.61 1.54
Jun 7, 2023 1.60 0.11 7.38% 1.49 1.60 1.49
Jun 6, 2023 1.53 0.09 6.25% 1.44 1.53 1.44
Jun 5, 2023 1.48 -0.01 -0.67% 1.49 1.54 1.43
Jun 2, 2023 1.50 -0.15 -9.09% 1.65 1.65 1.40
Jun 1, 2023 1.61 0.07 4.55% 1.54 1.62 1.52
May 31, 2023 1.59 -0.01 -0.63% 1.60 1.61 1.50
May 30, 2023 1.60 0.04 2.56% 1.56 1.63 1.56
May 26, 2023 1.58 0.07 4.64% 1.51 1.59 1.49
May 25, 2023 1.52 -0.13 -7.88% 1.65 1.65 1.51
May 24, 2023 1.62 -0.04 -2.41% 1.66 1.66 1.59
May 23, 2023 1.64 0.05 3.14% 1.59 1.65 1.59
May 22, 2023 1.59 0.09 6.00% 1.50 1.64 1.46
May 19, 2023 1.46 0.01 0.69% 1.45 1.48 1.44
May 18, 2023 1.44 0.05 3.60% 1.39 1.46 1.39
May 17, 2023 1.41 0.02 1.44% 1.39 1.41 1.35
May 16, 2023 1.42 0.02 1.43% 1.40 1.46 1.40
May 15, 2023 1.45 0.04 2.84% 1.41 1.46 1.38
May 12, 2023 1.41 -0.05 -3.42% 1.46 1.46 1.34

Bio-Path Holdings, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, August 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Bio Path Holdings Inc Earnings Release
Q2 2023 Bio Path Holdings Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Bio Path Holdings Inc Earnings Release
Q3 2023 Bio Path Holdings Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13.901 10.443 10.908 8.693 8.59
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.736 4.533 4.33 4.108 3.379
Έρευνα & Ανάπτυξη 9.165 5.91 6.578 4.585 4.603
Λειτουργικά Έσοδα -13.901 -10.443 -10.908 -8.693 -8.59
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.033 0.003 0.026 0.094 0.007
Άλλο, Καθαρό 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -13.868 -10.44 -10.882 -8.599 -8.583
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -13.868 -10.44 -10.882 -8.599 -8.583
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -13.868 -10.44 -10.882 -8.599 -8.583
Καθαρά Κέρδη -13.868 -10.44 -10.882 -8.599 -8.583
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -13.868 -10.44 -10.882 -8.599 -8.583
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -13.868 -10.44 -10.882 -8.599 -8.583
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -13.868 -10.44 -10.882 -8.599 -8.583
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.276 6.725 3.847 2.657 0.597
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.90599 -1.55242 -2.8287 -3.23636 -14.3769
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.90599 -1.55242 -2.8287 -3.23636 -13.3585
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.608
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Total Adjustments to Net Income 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.292 3.986 3.546 3.01 3.359
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.303 1.123 1.193 1.159 1.261
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.989 2.863 2.353 1.851 2.098
Λειτουργικά Έσοδα -5.292 -3.986 -3.546 -3.01 -3.359
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.019 0.02 0.011 0.002 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.273 -3.966 -3.535 -3.008 -3.359
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.273 -3.966 -3.535 -3.008 -3.359
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.273 -3.966 -3.535 -3.008 -3.359
Καθαρά Κέρδη -5.273 -3.966 -3.535 -3.008 -3.359
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.273 -3.966 -3.535 -3.008 -3.359
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.273 -3.966 -3.535 -3.008 -3.359
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.273 -3.966 -3.535 -3.008 -3.359
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.96 7.624 7.16 7.16 7.16
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.66244 -0.5202 -0.49372 -0.42011 -0.46913
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.66244 -0.5202 -0.49372 -0.42011 -0.46913
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15.615 26.14 15.956 21.99 2.139
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.384 23.774 13.755 20.426 1.004
Cash 10.384 23.774 13.755 20.426 1.004
Prepaid Expenses 5.187 2.323 1.273 0.776 0.332
Other Current Assets, Total 0.044 0.043 0.928 0.788 0.803
Total Assets 15.971 26.568 16.475 22.66 2.545
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.356 0.428 0.519 0.67 0.406
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1.318 1.302 1.317 1.396 0.998
Accumulated Depreciation, Total -0.962 -0.874 -0.798 -0.726 -0.592
Intangibles, Net
Total Current Liabilities 1.684 0.958 1.169 1.244 1.327
Accounts Payable -0.033 0.006 0.1 0.486 0.587
Accrued Expenses 1.017 0.852 1.069 0.758 0.74
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.7 0.1
Total Liabilities 1.797 1.111 1.405 1.574 1.327
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.113 0.153 0.236 0.33 0
Total Equity 14.174 25.457 15.07 21.086 1.218
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.008 0.007 0.005 0.004 0.001
Additional Paid-In Capital 105.695 103.111 82.286 77.421 48.957
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -91.529 -77.661 -67.221 -56.339 -47.74
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 15.971 26.568 16.475 22.66 2.545
Total Common Shares Outstanding 7.96 7.16 4.542 3.692 0.68
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10.791 15.615 18.137 20.563 23.61
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.731 10.384 13.65 17.024 21.248
Cash 6.731 10.384 13.65 17.024 21.248
Prepaid Expenses 4.096 5.187 2.847 3.547 2.352
Other Current Assets, Total -0.036 0.044 1.64 -0.008 0.01
Total Assets 11.102 15.971 18.539 21.009 24.078
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.311 0.356 0.402 0.446 0.468
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1.12 1.12 1.12 1.12 1.099
Accumulated Depreciation, Total -0.984 -0.962 -0.939 -0.917 -0.896
Total Current Liabilities 1.91 1.684 2.201 1.321 1.568
Accounts Payable 0.827 -0.033 0.846 0.011 0.009
Accrued Expenses 1.083 1.017 1.155 0.71 1.159
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.7 0.2 0.6 0.4
Total Liabilities 1.995 1.797 2.342 1.489 1.763
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.085 0.113 0.141 0.168 0.195
Total Equity 9.107 14.174 16.197 19.52 22.315
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007
Additional Paid-In Capital 105.901 105.695 103.753 103.541 103.328
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -96.802 -91.529 -87.563 -84.028 -81.02
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11.102 15.971 18.539 21.009 24.078
Total Common Shares Outstanding 7.96 7.96 7.16 7.16 7.16
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -13.868 -10.44 -10.882 -8.599 -8.583
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -15.103 -9.917 -10.96 -8.361 -6.124
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.088 0.076 0.072 0.134 0.265
Amortization 0 0.161
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.941 0.906 0.656 0.78 1.162
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.264 -0.459 -0.806 -0.676 0.871
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.021 -0.07 0 -0.017
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.021 -0.07 0 -0.017
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.734 20.006 4.289 27.783 1.18
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.734 20.006 4.289 27.783 1.18
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -13.39 10.019 -6.671 19.422 -4.961
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -5.273 -13.868 -9.902 -6.367 -3.359
Cash From Operating Activities -3.653 -15.103 -10.103 -6.729 -2.526
Cash From Operating Activities 0.022 0.088 0.065 0.043 0.022
Non-Cash Items 0.229 0.941 0.709 0.475 0.24
Changes in Working Capital 1.369 -2.264 -0.975 -0.88 0.571
Cash From Financing Activities 1.734 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.734 0 0 0
Net Change in Cash -3.653 -13.39 -10.124 -6.75 -2.526
Cash From Investing Activities -0.021 -0.021 -0.021
Capital Expenditures -0.021 -0.021 -0.021
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0035 239086 17423 2023-03-31 LOW
Walleye Capital LLC Hedge Fund 0.9425 75024 -111779 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8463 67368 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.6089 48469 0 2023-03-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.4454 35451 15673 2023-03-31 HIGH
Nielsen (Peter Henry) Individual Investor 0.3244 25823 0 2023-03-23
Mount Yale Investment Advisors, LLC Investment Advisor 0.3185 25350 0 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.255 20300 1100 2023-03-31 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2177 17327 0 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1717 13665 0 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1637 13033 0 2023-03-31 LOW
Morris (Douglas P) Individual Investor 0.1026 8171 0 2023-03-23
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0814 6477 -1139 2023-03-31 HIGH
BofA Global Research (US) Research Firm 0.0409 3259 3098 2023-03-31 LOW
Group One Trading, L.P. Research Firm 0.0251 2000 2000 2023-03-31 HIGH
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.0237 1887 -2568 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0088 700 0 2023-03-31 LOW
JPMorgan Private Bank (United States) Bank and Trust 0.0057 454 454 2023-03-31 LOW
Northern Trust Global Investments Investment Advisor 0.0048 384 0 2023-03-31 LOW
Crewe Advisors LLC Investment Advisor 0.0009 70 0 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Bio-Path Holdings, Inc. Company profile

Σχετικά με την Bio-Path Holdings, Inc.

Η Bio-Path Holdings, Inc. είναι μια εταιρεία ογκολογίας σε κλινικό και προκλινικό στάδιο που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη φαρμάκων με νανοσωματίδια RNAi. Η τεχνολογία χορήγησης φαρμάκων και antisense της Εταιρείας, DNAbilize, είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί P-ethoxy, η οποία είναι μια τροποποίηση του σκελετού του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA) που αποσκοπεί στην προστασία του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA) από την καταστροφή του από τα ένζυμα του οργανισμού. Το κύριο υποψήφιο φάρμακό της, το prexigebersen, το οποίο στοχεύει στην πρωτεΐνη 2 που συνδέεται με τον υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα (Grb2), το τμήμα αποτελεσματικότητας μιας κλινικής δοκιμής Φάσης ΙΙ για μη θεραπευμένους ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML) σε συνδυασμό με χαμηλή δόση κυταραβίνης (LDAC). Το δεύτερο υποψήφιο φάρμακό της, το Liposomal Bcl-2 (BP1002), στοχεύει την πρωτεΐνη Bcl-2, η οποία είναι υπεύθυνη για την προώθηση της κυτταρικής επιβίωσης για όλους τους καρκίνους. Το τρίτο υποψήφιο φάρμακό της, το λιποσωμικό STAT3 (BP1003), στοχεύει την πρωτεΐνη STAT3 και επιτρέπει μελέτες ως πιθανή θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος, τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) και την AML.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

4710 Bellaire Blvd Ste 210
BELLAIRE
TEXAS 77401-4505
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

25,697.80 Price
-2.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,553.50 Price
+0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

70.46 Price
-0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.49 Price
-9.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00316

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου