Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές BIO-key International, Inc. - BKYI CFD

  0.4734
  2.77%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0482
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.4869
  Άνοιγμα* 0.5118
  Μεταβολή 1 έτους* -67.19%
  Εύρος ημέρας* 0.4568 - 0.5118
  Εύρος 52 εβδ. 0.46-1.74
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 14.47K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 491.71K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.09M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 9.26M
  Έσοδα 8.14M
  EPS -1.31
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.04
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 13, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 0.4734 -0.0384 -7.50% 0.5118 0.5118 0.4568
  Sep 21, 2023 0.4869 -0.0368 -7.03% 0.5237 0.5295 0.4761
  Sep 20, 2023 0.4834 0.0048 1.00% 0.4786 0.5035 0.4786
  Sep 19, 2023 0.4869 -0.0115 -2.31% 0.4984 0.5046 0.4734
  Sep 18, 2023 0.4984 -0.0100 -1.97% 0.5084 0.5525 0.4833
  Sep 15, 2023 0.5184 -0.0100 -1.89% 0.5284 0.5583 0.5019
  Sep 14, 2023 0.5034 -0.0043 -0.85% 0.5077 0.5327 0.4984
  Sep 13, 2023 0.5113 -0.0221 -4.14% 0.5334 0.5582 0.5077
  Sep 12, 2023 0.5084 0.0007 0.14% 0.5077 0.5284 0.5077
  Sep 11, 2023 0.5084 0.0007 0.14% 0.5077 0.5304 0.5077
  Sep 5, 2023 0.4974 -0.0121 -2.37% 0.5095 0.5374 0.4974
  Sep 1, 2023 0.5295 0.0200 3.93% 0.5095 0.5295 0.5095
  Aug 31, 2023 0.5702 0.0007 0.12% 0.5695 0.5702 0.5695
  Aug 24, 2023 0.5395 -0.0317 -5.55% 0.5712 0.5712 0.5395
  Aug 23, 2023 0.5711 -0.0184 -3.12% 0.5895 0.5983 0.5695
  Aug 22, 2023 0.5795 0.0000 0.00% 0.5795 0.5934 0.5625
  Aug 21, 2023 0.5825 0.0110 1.92% 0.5715 0.6434 0.5715
  Aug 18, 2023 0.5995 0.0570 10.51% 0.5425 0.6195 0.5425
  Aug 17, 2023 0.5801 0.0406 7.53% 0.5395 0.5895 0.5395
  Aug 16, 2023 0.5795 0.0473 8.89% 0.5322 0.5795 0.5322

  BIO-key International, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, November 13, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 BIO-Key International Inc Earnings Release
  Q3 2023 BIO-Key International Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 7.02026 5.11449 2.83678 2.26753 4.04454
  Έσοδα 7.02026 5.11449 2.83678 2.26753 4.04454
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.43957 1.67293 0.79483 2.46125 4.16419
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4.58069 3.44156 2.04195 -0.19372 -0.11965
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17.4439 10.0563 8.53903 15.7872 10.9135
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.36489 6.02836 5.84869 5.03682 5.33391
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3.25224 2.35506 1.39644 1.33167 1.4154
  Λειτουργικά Έσοδα -10.4236 -4.94186 -5.70225 -13.5197 -6.86896
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.85925 -0.12393 -4.31256 -1.06898 0.00008
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.9303 -5.06578 -9.67399 -14.5887 -6.86888
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11.9099 -5.06578 -9.67399 -14.5887 -6.86888
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11.9099 -5.06578 -9.67399 -14.5887 -6.86888
  Καθαρά Κέρδη -11.9099 -5.06578 -9.67399 -14.5887 -6.86888
  Total Adjustments to Net Income 0 -0.11269 0 -1.627
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11.9099 -5.06578 -9.78667 -14.5887 -8.49587
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11.9099 -5.06578 -9.78667 -14.5887 -8.49587
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11.9099 -5.06578 -9.78667 -14.5887 -8.49587
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8.10079 7.79174 4.70079 1.77796 1.45099
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.47022 -0.65015 -2.08192 -8.2053 -5.85522
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.27867 -0.65015 -1.97575 -4.2921 -5.85522
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.38719 0 0.49908 6.95752
  Άλλο, Καθαρό -0.64746 0 0.34082
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1.92893 3.08377 1.75842 1.37355 1.94712
  Έσοδα 1.92893 3.08377 1.75842 1.37355 1.94712
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.60611 0.82027 0.98439 0.39378 0.72395
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.32282 2.2635 0.77403 0.97977 1.22317
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.10746 3.44217 7.25458 3.734 3.51461
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.94316 1.93173 3.04961 2.51071 2.00657
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.55818 0.69016 0.83338 0.82951 0.78408
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.38719
  Λειτουργικά Έσοδα -1.17853 -0.3584 -5.49616 -2.36045 -1.56749
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.10136 0.07008 -0.66586 -0.04206 -0.15146
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.27988 -0.28832 -6.80947 -2.40251 -1.71896
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.42288 -0.28832 -6.78903 -2.40251 -1.71896
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.42288 -0.28832 -6.78903 -2.40251 -1.71896
  Καθαρά Κέρδη -1.42288 -0.28832 -6.78903 -2.40251 -1.71896
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.42288 -0.28832 -6.78903 -2.40251 -1.71896
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.42288 -0.28832 -6.78903 -2.40251 -1.71896
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.42288 -0.28832 -6.78903 -2.40251 -1.71896
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.02143 8.94449 8.24052 8.14885 8.09802
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.15772 -0.03223 -0.82386 -0.29483 -0.21227
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.15772 -0.03223 -0.63556 -0.29483 -0.21227
  Άλλο, Καθαρό -0.64746
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8.98488 14.0129 18.9419 1.36629 4.2293
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.63552 7.75405 17.5059 0.59183 0.32394
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2.63552 7.75405 16.9931 0.07901 0.32394
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.57228 1.10213 0.9035 0.23694 1.63071
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1.52278 0.97063 0.54805 0.126 1.57403
  Συνολικό Απόθεμα 4.43437 4.94066 0.33095 0.42912 0.99883
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.34271 0.21604 0.20151 0.1084 0.15081
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 1.125
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 11.3443 17.769 22.5206 2.4967 11.6923
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.30477 0.32327 0.56912 0.66199 0.14861
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.76283 1.34683 1.57303 0.22819 6.98652
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.113 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.29178 0.25772 0.17403 0.24023 0.32791
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4.43666 1.99931 1.8763 4.39141 1.22611
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.10828 0.42777 0.24416 0.91929 0.48127
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.16879 1.00619 0.7428 0.85745 0.54823
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1.57717 0 0.232 2.25545 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.46242 0.56536 0.65735 0.35921 0.19661
  Σύνολο Οφειλών 4.85339 2.15359 2.18545 4.78187 1.22611
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.32677 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.49087 15.6155 20.3351 -2.28517 10.4662
  Redeemable Preferred Stock 0
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  Κοινή Μετοχή 0.00092 0.00079 0.00078 0.00144 0.0014
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 122.029 120.19 119.844 87.4364 85.5991
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -115.296 -104.575 -99.5097 -89.723 -75.1343
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 11.3443 17.769 22.5206 2.4967 11.6923
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 9.1905 7.85376 7.81457 1.80143 1.74723
  Total Preferred Shares Outstanding 0
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.51282 0.51282
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1.30714 1.49834 1.43429
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.98388 -0.92923 -0.7723
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.08996 0.15427 0.30915 0.39047
  Υπεραξία, Καθαρό 1.26253 1.26253
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.45282
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.12
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.32677
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.2426
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8.89383 8.98488 9.88255 12.349 13.8061
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.66765 2.63552 2.77462 4.89304 5.80112
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0.66765 2.63552 2.77462 4.89304 5.80112
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.51489 1.57228 1.85754 2.23565 2.68718
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.45714 1.52278 1.80804 2.03906 2.55333
  Συνολικό Απόθεμα 4.42782 4.43437 4.89267 4.8886 4.95647
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.28348 0.34271 0.35773 0.3317 0.36137
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 11.0638 11.3443 15.026 17.6249 19.403
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.22539 0.30477 0.3892 0.34203 0.33167
  Υπεραξία, Καθαρό 2.1977 2.2564 1.7208
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.68159 1.76283 1.84036 1.99637 2.69305
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.146 0.06836 0.11
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.26299 0.29178 0.30739 0.30994 0.2885
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4.67354 4.43666 3.34357 3.53255 3.48828
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.19122 1.10828 1.06857 1.2793 1.01427
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.97287 1.16879 1.05418 1.0423 1.05218
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1.72333 1.57717 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.65334 0.46242 1.10082 1.08895 1.29883
  Σύνολο Οφειλών 5.02803 4.85339 3.8275 4.00537 4.02143
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.28115 0.32677 0.32187 0.37929 0.42374
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.07334 0.08996 0.16206 0.09353 0.10941
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.03577 6.49087 11.1985 13.6195 15.3816
  Κοινή Μετοχή 0.00092 0.00092 0.00085 0.00084 0.00084
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 122.1 122.029 121.123 121.023 120.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -115.823 -115.296 -109.696 -107.294 -105.575
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 11.0638 11.3443 15.026 17.6249 19.403
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 9.22606 9.1905 8.45262 8.44157 8.40645
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.26282 0.30282 0.45282
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.13278 0.12 0.12 0.122 0.123
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.28115 0.32677 0.32187 0.37929 0.42374
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.2426 -0.2426 -0.22935 -0.11008 0.0558
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -11.9099 -5.06578 -9.67399 -14.5887 -6.86888
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -6.22903 -8.97843 -4.95011 -1.85035 -1.61348
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.04379 0.05465 0.08575 0.08185 0.08462
  Amortization 0.34687 0.2262 0.12024 0.88654 1.52883
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 5.60967 1.08662 5.89771 9.64105 2.96836
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.01046 0.018 0.10943 0.07282 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.29902 -5.28012 -1.37982 2.12891 0.67359
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.69662 -0.04202 -2.22982 -0.54331 -0.08246
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.08204 -0.04202 -0.03557 -0.02875 -0.05206
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.90324 -0.2186 24.094 2.14873 1.73116
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.00523 -2.69302 -0.36127 -0.14395
  Total Cash Dividends Paid
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.05638 0.03663 27.777 0 1.8751
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1.84686 -0.25 -0.98999 2.51
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5.11852 -9.23905 16.9141 -0.24493 0.03522
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.61458 0 -2.19425 -0.51456 -0.0304
  Cash Taxes Paid 0.02568 0 0 0 0
  Deferred Taxes -0.02043
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.09611
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -11.9099 -5.12087 -2.71836 -0.9994
  Cash From Operating Activities -6.22903 -4.3284 -2.28745 -1.43438
  Cash From Operating Activities 0.04379 0.03381 0.02178 0.01122
  Amortization 0.34687 0.21681 0.1064 0.05423
  Non-Cash Items 5.60967 0.82218 0.47376 0.22205
  Cash Interest Paid 0.01046 0.00366 0.00154 0
  Changes in Working Capital -0.29902 -0.28033 -0.17103 -0.72248
  Cash From Investing Activities -0.69662 -0.52652 -0.52034 -0.54504
  Capital Expenditures -0.08204 -0.03107 -0.02289 -0.00446
  Cash From Financing Activities 1.90324 0 0 0
  Financing Cash Flow Items 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.05638
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1.84686 0 0 0
  Net Change in Cash -5.11852 -4.97943 -2.861 -1.95293
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.61458 -0.49545 -0.49745 -0.54058
  Cash Taxes Paid 0.02568
  Foreign Exchange Effects -0.09611 -0.12451 -0.05322 0.02649
  Deferred Taxes -0.02043

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  BIO-key International, Inc. Company profile

  Σχετικά με την BIO-key International, Inc.

  Η BIO-key International, Inc. είναι πάροχος πλατφόρμας διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης (IAM) που επιτρέπει την ασφαλή εργασία από παντού για επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς και κυβερνητικούς πελάτες. Τα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνουν το PortalGuard και το PortalGuard identity-as-a-service (IDaaS) enterprise IAM, τη βιομετρική αστική και μεγάλης κλίμακας υποδομή ταυτότητας WEB-key, καθώς και βοηθητικό υλικό για τους πελάτες. Το PortalGuard IDaaS προσφέρει ευέλικτες επιλογές ενιαίας σύνδεσης και ελέγχου ταυτότητας για την επίτευξη των στόχων ασφαλείας των χρηστών και τη βελτιστοποιημένη εμπειρία των χρηστών. Το WEB-key είναι μια κλιμακούμενη πλατφόρμα διαχείρισης βιομετρικών υπηρεσιών, που ενσωματώνει βασικές λειτουργίες για κανονιστική συμμόρφωση, εγγραφή, έλεγχο ταυτότητας ή ταυτοποίηση και ακεραιότητα σε μια πλατφόρμα παροχής ιδιωτικού ή δημόσιου cloud πολλαπλών μισθωτών. Προσφέρει επίσης διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) ενσωμάτωσης βιομετρικού λογισμικού, επιτρέποντας στους προγραμματιστές λογισμικού να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα της για την ασφαλή ενσωμάτωση βιομετρικού ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA), στα δικά τους προϊόντα.

  Industry: Biometric Products

  101 Crawfords Corner Rd
  Suite 4116
  HOLMDEL
  NEW JERSEY 07733
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0415%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0634%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου