Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 75% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι το βιβλίο εντολών;

  Περισσότερα για τα βιβλία εντολών

  Βιβλίο εντολών είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο εντολών αγοράς και πώλησης για συγκεκριμένους τίτλους σε όλα τα επίπεδα τιμών. Επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο και είναι σημαντικός δείκτης του βάθους της αγοράς. Το βιβλίο εντολών βοηθά τους συναλλασσόμενους να ελέγξουν την κατάσταση των συναλλαγών ανά πάσα στιγμή.

  Πού συναντήσατε τον όρο «βιβλία εντολών»;

  Ως επενδυτές, είτε εσείς είτε ο χρηματοοικονομικός σύμβουλός σας ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει βιβλία εντολών για να κρίνετε τόσο το επίπεδο ζήτησης ενός τίτλου όσο και το είδος των επενδυτών που προχωρούν σε αγοραπωλησίες αυτού, εάν δηλαδή πρόκειται για ιδιώτες ή θεσμικούς επενδυτές.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα βιβλία εντολών...

  Τα βιβλία εντολών έχουν βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι εντολές αγοράς και πώλησης που αναφέρονται στο βιβλίο εντολών ενός τίτλου καταγράφονται κατά τιμή. Το βιβλίο αναφέρει επίσης πόσες προσφορές υπάρχουν σε κάθε επίπεδο τιμής.

  Μπορεί να επισημάνει την ενδεχόμενη ύπαρξη μεγάλης ανισορροπίας μεταξύ αγορών και πωλήσεων, παρέχοντας σαφείς οδηγίες σχετικά με την πιθανή τάση της τιμής του τίτλου.

  Ωστόσο, αγοραστές και πωλητές παραμένουν ανώνυμοι μερικές φορές με αποτέλεσμα να μην γνωρίζετε εάν πρόκειται για ιδιώτες ή θεσμικούς επενδυτές, ενώ τα βιβλία εντολών δεν καταγράφουν τη σώρευση εντολών στις αποκαλούμενες «αδιαφανείς δεξαμενές» (dark pools).

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου