Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Base Resources Ltd - BSEau CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021466 %
Charges from borrowed part ($-0.86)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021466%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.000452 %
Charges from borrowed part ($-0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.000452%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα AUD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Australia
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.22-0.37
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.51M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 30.23M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 265.05M
Αναλογία P/E 2.19
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.16B
Έσοδα 419.85M
EPS 0.10
Μέρισμα (Απόδοση %) 18.6667
Beta 1.11
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Base Resources Ltd Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 279.117 198.235 208.016 209.456 198.81
Έσοδα 279.117 198.235 208.016 209.456 198.81
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 131.656 139.31 139.333 131.791 119.799
Ακαθάριστο Εισόδημα 147.461 58.925 68.683 77.665 79.011
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 161.13 163.099 156.513 148.013 136.958
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 26.343 20.325 16.412 16.423 16.394
Other Operating Expenses, Total 3.131 2.264 -0.314 -0.201 0.765
Λειτουργικά Έσοδα 117.987 35.136 51.503 61.443 61.852
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.268 -4.848 -4.034 -4.042 -10.884
Άλλο, Καθαρό -0.87 -1.03 -1.839 -7.513 -7.605
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 113.849 29.258 45.63 49.888 43.363
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 80.741 10.981 39.588 39.153 33.974
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 80.741 10.981 39.588 39.153 33.974
Καθαρά Κέρδη 80.741 10.981 39.588 39.153 33.974
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 80.741 10.981 39.588 39.153 33.974
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 80.741 10.981 39.588 39.153 33.974
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 80.741 10.981 39.588 39.153 33.974
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1188.07 1195.64 1185.83 1171.75 986.979
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.06796 0.00918 0.03338 0.03341 0.03442
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.06796 0.00984 0.03418 0.03341 0.03442
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04141 0.05249 0.02416 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.2 1.082
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 126.611 174.502 104.615 125.472 72.763
Έσοδα 126.611 174.502 104.615 125.472 72.763
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 48.814 72.349 59.307 81.096 58.214
Ακαθάριστο Εισόδημα 77.797 102.153 45.308 44.376 14.549
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 61.11 88.053 73.077 94.768 68.331
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.924 13.533 12.81 11.521 8.804
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.102 0.102 0.225 0.975
Other Operating Expenses, Total 1.372 2.273 0.858 1.926 0.338
Λειτουργικά Έσοδα 65.501 86.449 31.538 30.704 4.432
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.658 -1.666 -2.472 -1.816 -3.032
Άλλο, Καθαρό -0.637 -0.393
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 64.843 84.783 29.066 28.251 1.007
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 44.575 61.527 19.214 17.319 -6.338
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 44.575 61.527 19.214 17.319 -6.338
Καθαρά Κέρδη 44.575 61.527 19.214 17.319 -6.338
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 44.575 61.527 19.214 17.319 -6.338
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 44.575 61.527 19.214 17.319 -6.338
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 44.575 61.527 19.214 17.319 -6.338
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1173.03 1175.26 1200.88 1217.57 1173.7
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.038 0.05235 0.016 0.01422 -0.0054
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.00954 0.0207 0.02178 0.02999 0.02308
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.038 0.05229 0.01606 0.01434 -0.00486
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 148.605 154.123 235.984 127.526 123.785
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 55.447 64.925 162.559 39.242 29.686
Μετρητά & Ισοδύναμα 55.447 64.925 162.559 39.242 29.686
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 68.961 62.635 46.62 62.397 38.726
Accounts Receivable - Trade, Net 57.515 41.744 26.965 37.305 16.912
Total Inventory 15.098 18.355 19.492 19.574 19.789
Other Current Assets, Total 9.099 8.208 7.313 6.313 35.584
Total Assets 393.686 416.949 534.368 449.003 461.409
Property/Plant/Equipment, Total - Net 245.081 262.826 298.384 321.477 337.624
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 449.364 427.908 431.912 421.896 405.992
Accumulated Depreciation, Total -360.352 -322.991 -273.161 -216.31 -165.483
Total Current Liabilities 32.645 67.346 88.259 68.643 90.603
Payable/Accrued 17.652 21.618 12.984 11.713 11.889
Accrued Expenses 1.716 1.938 1.842 1.358 1.146
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.041 25.195 0.019 53.266
Other Current Liabilities, Total 13.277 43.749 48.238 55.553 24.302
Total Liabilities 59.986 97.049 171.634 128.411 180.187
Total Long Term Debt 0 0 48.94 18.913 35.532
Long Term Debt 0 48.94 18.913 35.532
Capital Lease Obligations
Deferred Income Tax 0.162 4.615 9.027 16.5 20.969
Other Liabilities, Total 27.179 25.088 25.408 24.355 33.083
Total Equity 333.7 319.9 362.734 320.592 281.222
Common Stock 307.811 307.811 307.063 306.512 305.277
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 52.307 33.028 77.936 36.709 -3.341
Other Equity, Total -21.461 -18.666 -22.265 -22.629 -20.714
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 393.686 416.949 534.368 449.003 461.409
Total Common Shares Outstanding 1155.07 1167.27 1171.61 1166.62 1127.57
Treasury Stock - Common -4.957 -2.273
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 156.617 148.605 110.052 154.123 168.581
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 60.165 55.447 37.066 64.925 99.602
Μετρητά & Ισοδύναμα 60.165 55.447 37.066 64.925 99.602
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 62.72 68.961 40.852 62.635 32.85
Accounts Receivable - Trade, Net 48.825 57.515 32.46 41.744 14.266
Total Inventory 25.932 15.098 25.051 18.355 29.036
Other Current Assets, Total 7.8 9.099 7.083 8.208 7.093
Total Assets 412.606 393.686 360.426 416.949 454.896
Property/Plant/Equipment, Total - Net 255.925 245.081 250.374 262.826 286.315
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 470.268 449.364 434.692 427.908 441.7
Accumulated Depreciation, Total -375.119 -360.352 -344.33 -322.991 -306.095
Total Current Liabilities 32.936 32.645 31.299 67.346 90.184
Payable/Accrued 19.322 17.652 15.717 21.618 42.259
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.155 0.041 24.717
Other Current Liabilities, Total 12.075 13.277 13.478 45.687 23.208
Total Liabilities 59.72 59.986 56.634 97.049 122.61
Total Long Term Debt 0 0 0.635 0 0
Long Term Debt 0 0
Deferred Income Tax 0 0.162 1.465 4.615 7.567
Other Liabilities, Total 26.784 27.179 23.235 25.088 24.859
Total Equity 352.886 333.7 303.792 319.9 332.286
Common Stock 307.811 307.811 307.811 307.811 307.811
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 71.384 52.307 17.473 33.028 41.764
Treasury Stock - Common -2.261 -4.957 -1.66 -2.273 -0.695
Other Equity, Total -24.048 -21.461 -19.832 -18.666 -16.594
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 412.606 393.686 360.426 416.949 454.896
Total Common Shares Outstanding 1163.14 1155.07 1169.86 1167.27 1174.13
Accrued Expenses 1.539 1.716 1.949
Capital Lease Obligations 0.635
Other Long Term Assets, Total 0.064
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 78.284 64.468 105.525 96.643 117.142
Cash Receipts 263.491 183.107 216.818 188.493 205.807
Cash Payments -143.437 -99.524 -83.75 -91.146 -88.623
Cash Taxes Paid -41.77 -19.115 -27.543 -0.704 -0.042
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -18.908 -24.545 -33.29 -35.389 -110.318
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -19.048 -24.532 -33.589 -36.05 -110.939
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.14 -0.013 0.299 0.661 0.621
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -66.923 -137.818 52.488 -50.942 -4.896
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.68 -2.977 -2.512 21.531 -19.5
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -5.331 -3.458 0 74.657
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -75 55 -72.473 -60.053
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.931 0.261 -1.406 -0.756 -0.52
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -9.478 -97.634 123.317 9.556 1.408
Total Cash Dividends Paid -60.912 -56.383
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 56.091 78.284 20.636 64.468 31.097
Cash Receipts 134.885 263.491 115.276 183.107 85.283
Cash Payments -63.292 -143.437 -77.522 -99.524 -49.542
Cash Taxes Paid -15.502 -41.77 -17.118 -19.115 -4.644
Cash From Investing Activities -27.055 -18.908 -11.877 -24.545 -12.829
Capital Expenditures -27.521 -19.048 -11.969 -24.532 -12.957
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.466 0.14 0.092 -0.013 0.128
Cash From Financing Activities -24.388 -66.923 -35.43 -137.818 -83.237
Financing Cash Flow Items -0.534 -0.68 -0.055 -2.977 -2.329
Total Cash Dividends Paid -22.703 -60.912 -34.838 -56.383 -29.765
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.151 -5.331 -0.537 -3.458 -1.143
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 -75 -50
Foreign Exchange Effects 0.07 -1.931 -1.188 0.261 2.012
Net Change in Cash 4.718 -9.478 -27.859 -97.634 -62.957
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Pacific Road Capital Management Private Equity 26.5224 312436779 0 2022-07-31
Sustainable Capital Ltd. Investment Advisor 24.6633 290537049 13304775 2023-06-01 LOW
Fidelity International Investment Advisor 7.454 87809331 -13454279 2023-01-11 LOW
UBS Securities Australia Ltd. Research Firm 4.9739 58593363 14002063 2021-09-23
Regal Partners Limited Investment Advisor 4.5862 54026320 -38226822 2022-12-23 LOW
CPU Share Plans Pty. Ltd. Corporation 1.9454 22917341 12173961 2022-07-31
Carstens (Timothy) Individual Investor 1.1037 13001474 2864477 2022-12-12
Nero Resource Fund Pty. Ltd. Investment Advisor 0.7275 8570000 -5143639 2022-07-31 LOW
Bwye (Colin Neil Stewart) Individual Investor 0.6111 7199238 362414 2022-07-31
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3985 4694289 0 2023-04-30 LOW
Balloch (Kevin) Individual Investor 0.3085 3633731 594418 2022-06-30
Greyling (Andrew) Individual Investor 0.2711 3193966 -1000000 2022-06-30
Hughes (Rebecca) Individual Investor 0.2202 2594418 2594418 2022-07-31
Hay (Stephen) Individual Investor 0.1717 2022811 0 2022-06-30
Poletti (Chadwick) Individual Investor 0.167 1967332 518473 2022-06-30
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0597 703444 0 2023-04-30 MED
Spence (Keith William) Individual Investor 0.0566 666667 666667 2022-07-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0455 535759 0 2023-04-30 LOW
Radley (Diane C) Individual Investor 0.0424 500000 0 2022-06-30
Stirzaker (Michael Henry) Individual Investor 0.0361 425000 425000 2022-12-20 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Construction Materials (NEC)

L 1 50 Kings Park Rd
West Perth
PERTH
WESTERN AUSTRALIA 6005
AU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.49 Price
-8.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00316

BTC/USD

25,705.00 Price
-2.990% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,961.15 Price
-0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,553.50 Price
+0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου