Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Bank of New York Mellon - BK CFD

50.23
0.18%
0.05
Χαμηλό: 49.92
Υψηλό: 50.7
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Bank of New York Mellon Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 50.14
Άνοιγμα* 50.14
Μεταβολή 1 έτους* -17.84%
Εύρος ημέρας* 49.92 - 50.7
Εύρος 52 εβδ. 36.22-64.63
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.70M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 104.47M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 40.60B
Αναλογία P/E 17.32
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 808.45M
Έσοδα 7.12B
EPS 2.90
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.94645
Beta 1.10
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 17, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 50.23 0.63 1.27% 49.60 50.71 49.60
Feb 2, 2023 50.14 -0.77 -1.51% 50.91 51.08 49.85
Feb 1, 2023 50.76 0.86 1.72% 49.90 51.23 49.73
Jan 31, 2023 50.54 0.88 1.77% 49.66 50.55 49.37
Jan 30, 2023 49.76 0.22 0.44% 49.54 50.22 49.54
Jan 27, 2023 50.05 -0.33 -0.66% 50.38 50.64 50.01
Jan 26, 2023 50.59 0.43 0.86% 50.16 50.69 49.90
Jan 25, 2023 49.97 0.97 1.98% 49.00 49.97 48.86
Jan 24, 2023 49.43 0.49 1.00% 48.94 49.74 48.68
Jan 23, 2023 49.30 0.14 0.28% 49.16 49.59 48.65
Jan 20, 2023 49.20 0.81 1.67% 48.39 49.21 48.39
Jan 19, 2023 48.89 0.47 0.97% 48.42 49.02 48.22
Jan 18, 2023 49.21 0.32 0.65% 48.89 49.92 48.89
Jan 17, 2023 49.67 1.30 2.69% 48.37 50.06 48.37
Jan 13, 2023 49.02 1.59 3.35% 47.43 49.64 47.43
Jan 12, 2023 48.13 -0.29 -0.60% 48.42 48.73 47.83
Jan 11, 2023 48.13 0.41 0.86% 47.72 48.93 47.65
Jan 10, 2023 47.99 0.21 0.44% 47.78 48.34 47.78
Jan 9, 2023 48.13 0.24 0.50% 47.89 48.72 47.84
Jan 6, 2023 47.91 1.04 2.22% 46.87 48.05 46.87

Bank of New York Mellon Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4725 4610 5192 5587 4468 4648
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3548 3404 4148 4467 3626 3771
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -24 12 -26 -9 -12
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3547 3380 4160 4441 3617 3759
Καθαρά Κέρδη 3547 4090 4266 4441 3617 3759
Total Adjustments to Net Income -174 -218 -196 -187 -200 -209
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3373 3162 3964 4254 3417 3550
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3373 3872 4070 4254 3417 3550
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3373 3872 4070 4254 3417 3550
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1072.01 1040.29 1007.14 943.109 892.514 856.359
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.14642 3.03954 3.93589 4.51061 3.82851 4.14546
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.72 0.86 1.04 1.18 1.24 1.3
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.17373 3.07574 3.87957 3.81629 3.86306 4.13314
Interest Income, Bank 3575 4382 6432 7548 4109 2845
Total Interest Expense 437 1074 2821 4360 1132 227
Net Interest Income 3138 3308 3611 3188 2977 2618
Loan Loss Provision -11 -24 -11 -25 336 -231
Net Interest Income after Loan Loss Provision 3149 3332 3622 3213 2641 2849
Non-Interest Income, Bank 12099 12235 12781 13274 12831 13313
Non-Interest Expense, Bank -10523 -10957 -11211 -10900 -11004 -11514
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 710 106
Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1268 1162 1065 918 1095
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1027 943 869 765 864
Δικαίωμα Μειοψηφίας -5 4 -6 8 5
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1022 947 863 773 869
Καθαρά Κέρδη 1022 947 863 773 869
Total Adjustments to Net Income -32 -66 -41 -74 -34
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 990 881 822 699 835
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 990 881 822 699 835
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 990 881 822 699 835
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 873.475 849.028 817.464 813.986 813.59
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.1334 1.03766 1.00555 0.85874 1.02632
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.31 0.34 0.34 0.34 0.34
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.12784 1.03097 1.00555 0.85874 1.02632
Interest Income, Bank 685 693 729 778 1159
Total Interest Expense 40 52 52 80 335
Net Interest Income 645 641 677 698 824
Loan Loss Provision -86 -45 -17 2 47
Net Interest Income after Loan Loss Provision 731 686 694 696 777
Non-Interest Income, Bank 3315 3394 3338 3228 3430
Non-Interest Expense, Bank -2778 -2918 -2967 -3006 -3112
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Assets 333469 371758 362873 381508 469633 444438
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1303 1634 1832 3625 3602 3431
Goodwill, Net 17316 17564 17350 17386 17496 17512
Intangibles, Net 5049 4910 4872 4697 4896 5087
Long Term Investments 1063 1083 1064 1102 1259 939
Other Long Term Assets, Total 836 1416 1357 1464 1556 1946
Other Assets, Total 17300 18999 17607 16668 16260 17679
Accounts Payable 20987 20184 19731 18758 25085 25150
Other Current Liabilities, Total 5867 6225 5669 5642 5696 5767
Total Liabilities 294658 330507 322235 340025 423832 401404
Total Long Term Debt 24463 27979 29163 28100 26334 26680
Long Term Debt 24463 27979 29163 28098 26323 26656
Minority Interest 769 495 230 245 319 357
Other Liabilities, Total 10339 10036 9255 10682 11879 10729
Total Equity 38811 41251 40638 41483 45801 43034
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 3542 3542 3542 3542 4541 4838
Common Stock 13 14 14 14 14 14
Additional Paid-In Capital 25962 26665 27118 27515 27823 28128
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 22621 25635 28652 31894 34241 36667
Treasury Stock - Common -9562 -12248 -15517 -18844 -19833 -24400
Unrealized Gain (Loss) 36 186 -196 336 1508 357
Other Equity, Total -3801 -2543 -2975 -2974 -2493 -2570
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 333469 371758 362873 381508 469633 444438
Total Common Shares Outstanding 1047.49 1013.44 960.426 900.683 886.764 804.145
Total Preferred Shares Outstanding 0.03583 0.03583 0.03583 0.03583 0.04583 0.04883
Accrued Expenses 1772 1669 1461
Capital Lease Obligations 2 11 24
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Total Assets 464984 466963 470533 444438 473811
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3521 3442 3422 3431 3359
Goodwill, Net 17469 17487 17420 17512 17462
Intangibles, Net 4888 2964 4940 5087 5083
Long Term Investments 1283 1409 939 917
Other Long Term Assets, Total 1602 1683 1946 1981
Other Assets, Total 19462 25825 19933 17679 21566
Accounts Payable 23827 23704 26002 25150 26608
Other Current Liabilities, Total 4916 5213 5609 5767 4534
Total Liabilities 420030 421682 426932 401404 432012
Total Long Term Debt 25698 26080 25810 26680 25558
Long Term Debt 25698 26080 25810 26680 25558
Minority Interest 449 513 451 357 353
Other Liabilities, Total 13222 15077 13948 12190 16213
Total Equity 44954 45281 43601 43034 41799
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 4541 4541 4541 4838 4838
Common Stock 14 14 14 14 14
Additional Paid-In Capital 27928 28006 28075 28128 28258
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 34822 35540 36125 36667 37088
Treasury Stock - Common -20532 -21150 -23151 -24400 -24518
Other Equity, Total -1819 -1670 -2003 -2213 -3881
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 464984 466963 470533 444438 473811
Total Common Shares Outstanding 875.481 863.174 825.821 804.145 807.798
Total Preferred Shares Outstanding 0.04583 0.04583 0.04583 0.04883 0.04883
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3548 4114 4254 4467 3626 3771
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6267 4667 5996 96 5038 2838
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1502 1474 1339 1315 1630 1867
Deferred Taxes -126 133 -525 -69 -193 257
Μη Χρηματικά Στοιχεία -109 -138 -43 -71 -34 -18
Cash Taxes Paid 703 478 808 320 1281 431
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 406 1033 2711 4400 1236 233
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1452 -916 971 -5546 9 -3039
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 50284 -32705 3299 -10548 -78455 19672
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -825 -1197 -1108 -1210 -1222 -1215
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 51109 -31508 4407 -9338 -77233 20887
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -59050 26778 -8098 9459 75508 -21962
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -60708 21456 -4249 16877 83187 -17355
Total Cash Dividends Paid -900 -1076 -1221 -1289 -1296 -1323
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -943 -2221 -3149 -3241 53 -4217
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 3501 8619 521 -2888 -6436 933
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -114 189 -72 2 61 -84
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2613 -1071 1125 -991 2152 464
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 932 1959 2902 3771 765
Cash From Operating Activities -3174 -345 -291 2838 3429
Cash From Operating Activities 466 938 1406 1867 437
Deferred Taxes 275 274 255 257 36
Non-Cash Items -12 -26 -11 -18 7
Cash Taxes Paid 118 256 340 431 120
Cash Interest Paid 126 145 226 233 107
Changes in Working Capital -4835 -3490 -4843 -3039 2184
Cash From Investing Activities 4678 3899 -259 19672 -33901
Capital Expenditures -220 -465 -841 -1215 -271
Other Investing Cash Flow Items, Total 4898 4364 582 20887 -33630
Cash From Financing Activities -1520 -3461 2165 -21962 30095
Financing Cash Flow Items -205 -1580 6569 -17355 30822
Total Cash Dividends Paid -346 -650 -1012 -1323 -352
Issuance (Retirement) of Stock, Net -670 -1279 -3263 -4217 21
Issuance (Retirement) of Debt, Net -299 48 -129 933 -396
Foreign Exchange Effects -33 -41 -81 -84 38
Net Change in Cash -49 52 1534 464 -339
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.3203 67251371 1188268 2022-09-30 LOW
Berkshire Hathaway Inc. Insurance Company 7.6967 62210878 -10146575 2022-09-30 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 7.1858 58081712 -692790 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.8664 39334296 -173251 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.0077 32393639 -253412 2022-09-30 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 2.7119 21919873 4408 2022-09-30 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0491 16562674 -27391 2022-09-30 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0189 16318669 -167353 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8471 14930048 510488 2022-09-30 LOW
Davis Selected Advisers, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6845 13615323 -218390 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.5402 12448733 -2077135 2022-09-30 LOW
Longview Partners LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.507 12180825 -790979 2022-09-30 LOW
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 1.336 10798418 -161040 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1824 9557213 -280442 2021-12-31 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.148 9278963 1127786 2022-09-30 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 1.0919 8825451 42266 2022-09-30 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 0.9891 7994589 -80600 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.9702 7841555 89009 2022-09-30 LOW
Fayez Sarofim & Co. Investment Advisor 0.9247 7474519 0 2022-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.8197 6625636 277751 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Bank of NY Company profile

Σχετικά με την Bank of New York Mellon

Η Bank of New York Mellon Corporation είναι μια παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων, η οποία επικεντρώνεται στο να βοηθά τους πελάτες της να διαχειρίζονται και να εξυπηρετούν τα χρηματοοικονομικά τους περιουσιακά στοιχεία καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των επενδύσεων. Παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για ιδρύματα, εταιρείες ή μεμονωμένους επενδυτές. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Securities Services, Market and Wealth Services και Investment and Wealth Management. Ο τομέας Securities Services περιλαμβάνει τη δραστηριότητα εξυπηρέτησης περιουσιακών στοιχείων, η οποία παρέχει παγκόσμια θεματοφυλακή, λογιστική αμοιβαίων κεφαλαίων, ολοκληρωμένες λύσεις μεσαίου γραφείου, πρακτορείο μεταφορών και λύσεις δεδομένων και ανάλυσης. Ο τομέας Market and Wealth Services περιλαμβάνει την Pershing και τη διαχείριση εκκαθάρισης και εξασφαλίσεων, καθώς και την επιχείρηση κλιμακούμενων υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίμων. Ο τομέας Investment and Wealth Management περιλαμβάνει τις δραστηριότητες διαχείρισης επενδύσεων και διαχείρισης πλούτου. Διαθέτει περίπου 46,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό θεματοφυλακή ή/και διαχείριση και 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.

Industry: Investment Management & Fund Operators (NEC)

240 Greenwich Street
NEW YORK
NEW YORK 10286
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.40 Price
-3.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00323

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου