Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Avalon GloboCare Corp. - AVCO CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.37-1.07
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 214.29K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.05M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 37.89M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 99.98M
Έσοδα 1.24M
EPS -0.13
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.81
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Avalon GloboCare Corp. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 1.39097 1.37776 1.54631 1.56229 1.07755
Έσοδα 1.39097 1.37776 1.54631 1.56229 1.07755
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.97645 0.98756 1.20639 1.17427 0.82979
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.41452 0.3902 0.33992 0.38802 0.24776
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.2248 13.8318 20.9235 9.19342 4.95541
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.82843 11.8901 16.8943 8.00077 2.79535
Depreciation / Amortization 0.14124 0.14233 0.05819 0.01838 0.00894
Λειτουργικά Έσοδα -8.83383 -12.454 -19.3772 -7.63113 -3.87786
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.26094 -0.22043 2.16601 -0.47023 -0.19398
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.0905 -12.6794 -18.0702 -8.0523 -4.04965
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.0905 -12.6794 -18.0702 -8.0523 -4.04965
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.0905 -12.6794 -18.0702 -7.77412 -3.46429
Καθαρά Κέρδη -9.0905 -12.6794 -18.0702 -7.77412 -3.46429
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9.0905 -12.6794 -18.0702 -7.77412 -3.46429
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -9.0905 -12.6794 -18.0702 -7.77412 -3.46429
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -9.0905 -12.6794 -18.0702 -7.77412 -3.46429
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 84.911 79.5081 75.1169 72.0041 65.0335
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10706 -0.15947 -0.24056 -0.10797 -0.05327
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09087 -0.15947 -0.22711 -0.10797 -0.03295
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.375 0 1.01001 0 1.32134
Άλλο, Καθαρό 0.00427 -0.00498 -0.85894 0.04908 0.0222
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0.27817 0.58536
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.90369 0.81177 1.75462
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 0.29763 0.3342 0.48676 0.28023 0.28977
Έσοδα 0.29763 0.3342 0.48676 0.28023 0.28977
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.21845 0.23635 0.31806 0.20515 0.21689
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.07918 0.09785 0.1687 0.07508 0.07288
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.42457 2.59719 2.45174 2.58251 2.59336
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.08944 2.01189 1.9096 2.13857 2.16328
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.11668 0.34896 0.22407 0.23879 0.21319
Λειτουργικά Έσοδα -2.12694 -2.26299 -1.96498 -2.30228 -2.30359
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.05261 -0.07128 -0.06445 -0.06155 -0.06366
Άλλο, Καθαρό 0.10901 0.00002 0.0052 -0.00108 0.00013
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.07054 -2.33425 -2.02422 -2.36491 -2.36712
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.07054 -2.33425 -2.02422 -2.36491 -2.36712
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.07054 -2.33425 -2.02422 -2.36491 -2.36712
Καθαρά Κέρδη -2.07054 -2.33425 -2.02422 -2.36491 -2.36712
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.07054 -2.33425 -2.02422 -2.36491 -2.36712
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.07054 -2.33425 -2.02422 -2.36491 -2.36712
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.07054 -2.33425 -2.02422 -2.36491 -2.36712
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 88.5024 86.2234 85.3624 84.6237 83.4131
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.0234 -0.02707 -0.02371 -0.02795 -0.02838
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0234 -0.02707 -0.02371 -0.02795 -0.02838
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1.32304 1.28634 1.5711 3.62543 3.23498
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.80754 0.72658 0.76489 2.25229 3.02703
Cash 0.80754 0.72658 0.76489 2.25229 3.02703
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.09087 0.0354 0.24389 0.05222 0.04865
Accounts Receivable - Trade, Net 0.03362 0.0354 0.24389 0.05222 0.04865
Prepaid Expenses 0.23627 0.24462 0.47931 1.08438 0.11417
Other Current Assets, Total 0.18837 0.27974 0.08301 0.22355 0.04246
Total Assets 10.2422 10.3663 10.4905 13.3957 12.669
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8.03562 8.30213 8.33711 8.12944 7.67179
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8.99685 9.15433 8.86106 8.4185 7.76825
Accumulated Depreciation, Total -0.96123 -0.8522 -0.52396 -0.28906 -0.09646
Total Current Liabilities 4.40166 2.59239 2.83546 1.14172 5.36018
Payable/Accrued 1.67186 1.07927 1.14095 0.04509 0.03993
Accrued Expenses 2.33979 1.44349 1.61627 0.81339 0.22102
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 1.5
Other Current Liabilities, Total 0.06963 0.07824 0.27655 3.59921
Total Liabilities 7.15782 6.24935 6.02546 1.27952 4.77479
Total Long Term Debt 2.75026 3.59 3.19 1 0
Total Equity 3.0844 4.11692 4.46507 12.1162 7.89424
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.0089 0.00828 0.00767 0.00738 0.00703
Additional Paid-In Capital 54.8886 46.8564 34.593 24.1534 11.4903
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -51.1253 -42.0348 -29.3554 -11.2852 -3.51108
Other Equity, Total -0.16527 -0.19051 -0.25775 -0.23686 -0.09199
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10.2422 10.3663 10.4905 13.3957 12.669
Total Common Shares Outstanding 88.4552 82.2753 76.2108 73.3108 70.2786
Total Inventory 0.01299 0.00267
Goodwill, Net 0 -0.92377
Intangibles, Net 0 1.25569 2.50703
Other Long Term Assets, Total 0.20471 0.1442 0 0.17901
Accounts Payable 0.0067 0.00003
Minority Interest 0 0 0 -0.8622 -0.58539
Long Term Investments 0.51563 0.52176 0.4831 0.38516
Long Term Debt 2.75026 3.59 3.19 1
Treasury Stock - Common -0.5225 -0.5225 -0.5225 -0.5225
Note Receivable - Long Term 0.16321 0.11184 0.09924
Other Liabilities, Total 0.0059 0.06695
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.39
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.91352 1.32304 1.25793 1.32533 2.16418
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.52629 0.80754 0.53225 0.6853 1.69254
Cash 0.52629 0.80754 0.53225 0.6853 1.69254
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.11071 0.09087 0.09331 0.05533 0.06541
Accounts Receivable - Trade, Net 0.04407 0.03362 0.04707 0.02365 0.02347
Prepaid Expenses 0.07461 0.23627 0.38841 0.35031 0.20912
Other Current Assets, Total 0.20191 0.18837 0.24396 0.23439 0.19711
Total Assets 9.66868 10.2422 10.3938 10.3778 11.2852
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7.91903 8.03562 8.14861 8.26656 8.32664
Long Term Investments 0.50399 0.51563 0.52057 0.53395 0.5322
Note Receivable - Long Term 0.15527 0.16321 0.15748 0.10656 0.10917
Other Long Term Assets, Total 0.17687 0.20471 0.30917 0.14546 0.15302
Total Current Liabilities 5.14789 4.40166 4.53588 3.68013 3.22379
Payable/Accrued 1.97682 1.67186 1.48934 1.27775 1.09006
Accrued Expenses 3.17107 2.33979 2.65654 2.01238 1.74373
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.39 0.39 0.39 0.39
Total Liabilities 8.38815 7.15782 8.54012 7.14912 6.63837
Total Long Term Debt 3.24026 2.75026 3.96319 3.39319 3.30525
Long Term Debt 3.24026 2.75026 3.96319 3.39319 3.30525
Minority Interest 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0 0.0059 0.04106 0.0758 0.10934
Total Equity 1.28053 3.0844 1.85363 3.22873 4.64684
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.00892 0.0089 0.00861 0.00856 0.00849
Additional Paid-In Capital 55.1532 54.8886 51.3357 50.6879 49.756
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -53.1958 -51.1253 -48.791 -46.7668 -44.4019
Treasury Stock - Common -0.5225 -0.5225 -0.5225 -0.5225 -0.5225
Other Equity, Total -0.16325 -0.16527 -0.17716 -0.17845 -0.19323
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 9.66868 10.2422 10.3938 10.3778 11.2852
Total Common Shares Outstanding 88.6258 88.4552 85.5324 85.0809 84.4236
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8.99685
Accumulated Depreciation, Total -0.96123
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -9.0905 -12.6794 -18.0702 -8.0523 -4.04965
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5.02448 -7.5461 -7.07987 -4.39602 -1.33969
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.31176 0.31478 0.50674 0.52284 0.18164
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.2545 5.67477 8.84566 3.14595 2.28408
Cash Taxes Paid 0 0 0.02156
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.05 0.10906 0.37742 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.49976 -0.85621 1.63789 -0.01251 0.24424
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.06814 -0.16919 -0.55297 -1.30781 -8.01445
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.02783 -0.11121 -0.39378 -0.85465 -8.08648
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.0403 -0.05797 -0.15919 -0.45316 0.07203
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 5.17013 7.66428 6.15491 5.04222 9.50223
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.24043 -0.53982 -0.90883 -0.4863 -0.14778
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.8603 7.8041 6.27374 6.02851 8.15
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.00344 0.01269 -0.00947 -0.11313 -0.00724
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.08096 -0.03831 -1.4874 -0.77475 0.14084
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2.55026 0.4 0.79 -0.5 1.5
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -2.07054 -9.0905 -6.75625 -4.73203 -2.36712
Cash From Operating Activities -0.51121 -5.02448 -3.30752 -2.59355 -1.51553
Cash From Operating Activities 0.08498 0.31176 0.22674 0.14129 0.07888
Non-Cash Items 0.65725 2.2545 1.71006 1.18567 0.62097
Changes in Working Capital 0.81709 1.49976 1.51193 0.81153 0.15175
Cash From Investing Activities -0.00175 -0.06814 -0.06796 -0.05051 -0.03084
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -0.0403 -0.04018 -0.04018 -0.03084
Cash From Financing Activities 0.2315 5.17013 3.17834 2.60015 2.51221
Financing Cash Flow Items -0.00407 -0.24043 -0.10356 -0.07444 -0.07444
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.13557 2.8603 2.51871 2.48141 2.48141
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.1 2.55026 0.76319 0.19319 0.10525
Foreign Exchange Effects 0.00021 0.00344 0.00282 0.00264 0.00012
Net Change in Cash -0.28125 0.08096 -0.19433 -0.04127 0.96596
Capital Expenditures -0.00175 -0.02783 -0.02778 -0.01033
Cash Interest Paid 0 0

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Avalon GloboCare Corp. Company profile

Σχετικά με την Avalon GloboCare Corp.

Η Avalon GloboCare Corp. είναι μια κλινικού σταδίου, καθετοποιημένη, βιο-αναπτυξιακή εταιρεία CellTech. Η εταιρεία επικεντρώνεται στους τομείς της κυτταρικής ανοσοθεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της CAR-T/NK, της τεχνολογίας εξωσωμάτων (ACTEX) και των εμβολίων και θεραπευτικών προϊόντων που σχετίζονται με το COVID-19 μέσω των θυγατρικών της. Δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών τομέων: τομέας εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας και τομέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιατρική. Η εταιρεία παρέχει επίσης στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της ανάπτυξης και της εξέλιξης των πελατών της, καθώς και της ανταγωνιστικότητας στις αγορές της υγειονομικής περίθαλψης και της βιομηχανίας CellTech. Η κατάντη ιατρική ομάδα και οι εγκαταστάσεις της αποτελούνται από συνεργαζόμενα δίκτυα νοσοκομείων και εμπειρογνώμονες εξειδικευμένους στην αιματολογία, την ογκολογία, την κυτταρική ανοσοθεραπεία, τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών/προγονικών κυττάρων, καθώς και την αναγεννητική θεραπευτική. Τα κλινικά της προγράμματα περιλαμβάνουν τα AVA-001, ACTEX, FLASH-CAR και AVA-Trap.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

4400 Route 9
Suite 3100
07728

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,480.30 Price
+0.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,957.70 Price
+0.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

70.36 Price
-3.270% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,998.35 Price
+0.920% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου