Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Autoscope Technologies Corporation - AATC CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 3.38-6.99
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3,580.00
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 563.99K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 21.85M
Αναλογία P/E 40.92
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 5.41M
Έσοδα 11.93M
EPS 0.10
Μέρισμα (Απόδοση %) 11.8812
Beta 1.02
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Autoscope Technologies Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 13.242 13.173 14.732 14.561 14.524
Έσοδα 13.242 13.173 14.732 14.561 14.524
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3.007 2.785 3.129 2.786 2.925
Ακαθάριστο Εισόδημα 10.235 10.388 11.603 11.775 11.599
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.038 12.565 12.902 12.709 12.402
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.748 6.444 6.935 6.495 6.467
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.214 3.336 2.836 3.284 3.01
Depreciation / Amortization
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.931 0 0.002 0.144 0
Λειτουργικά Έσοδα 3.204 0.608 1.83 1.852 2.122
Άλλο, Καθαρό -0.004 0 0.041
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3.2 0.601 1.83 1.852 2.163
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.295 1.063 6.995 1.862 5.224
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.295 1.063 6.995 1.862 5.224
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -3.146
Καθαρά Κέρδη 2.295 1.063 6.995 1.862 2.078
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.295 1.063 6.995 1.862 5.224
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.295 1.063 6.995 1.862 2.078
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.295 1.063 6.995 1.862 2.078
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 5.358 5.316 5.268 5.221 5.136
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.42833 0.19996 1.32783 0.35664 1.01713
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.30371 0.19996 1.32808 0.37456 1.01713
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 -0.007
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 3.155 2.819 2.752 3.203 3.272
Έσοδα 3.155 2.819 2.752 3.203 3.272
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.558 0.824 0.616 0.889 0.585
Ακαθάριστο Εισόδημα 2.597 1.995 2.136 2.314 2.687
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.359 2.674 2.731 2.954 2.563
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.22 1.324 1.687 1.532 1.334
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.581 0.526 0.428 0.533 0.644
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
Λειτουργικά Έσοδα 0.796 0.145 0.021 0.249 0.709
Άλλο, Καθαρό 0.01 0.01 0.011 0.002 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.796 0.107 0.019 0.251 0.709
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.644 0.074 0.017 -0.201 0.613
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.644 0.074 0.017 -0.201 0.613
Καθαρά Κέρδη 0.644 0.074 0.017 -0.201 0.613
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.644 0.074 0.017 -0.201 0.613
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.644 0.074 0.017 -0.201 0.613
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.644 0.074 0.017 -0.201 0.613
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 5.395 5.387 5.377 5.354 5.361
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.11937 0.01374 0.00316 -0.03754 0.11434
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.11937 0.01374 0.00316 -0.03754 0.11434
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.01 -0.048 -0.013 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12.382 12.116 9.488 9.765 7.119
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.229 8.605 5.118 4.236 3.19
Μετρητά & Ισοδύναμα 8.229 8.605 5.118 4.236 3.19
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.369 2.261 3.126 3.83 3.339
Accounts Receivable - Trade, Net 2.369 2.261 3.126 3.83 3.339
Total Inventory 1.429 0.77 0.781 1.289 0.335
Prepaid Expenses 0.355 0.48 0.463 0.41 0.255
Total Assets 22.367 21.424 19.183 13.484 11.128
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.295 0.439 0.6 0.346 0.486
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3.253 1.511 1.689 1.228 1.188
Accumulated Depreciation, Total -0.958 -1.072 -1.089 -0.882 -0.702
Intangibles, Net 2.866 3.161 3.875 3.317 3.485
Other Long Term Assets, Total 4.824 5.708 5.22 0.056 0.038
Total Current Liabilities 0.899 1.472 1.231 2.847 2.487
Accounts Payable 0.236 0.547 0.373 0.878 0.563
Accrued Expenses 0.191 0.274 0.268 0.224 0.288
Notes Payable/Short Term Debt 0 0.349 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.416 0.302 0.59 1.745 1.636
Total Liabilities 2.573 2.054 1.25 2.847 2.487
Total Long Term Debt 1.674 0.574 0 0 0
Total Equity 19.794 19.37 17.933 10.637 8.641
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.054 0.054 0.053 0.052 0.051
Additional Paid-In Capital 25.167 24.968 24.751 24.55 24.355
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -5.139 -5.502 -6.565 -13.593 -15.455
Other Equity, Total -0.288 -0.15 -0.306 -0.372 -0.31
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 22.367 21.424 19.183 13.484 11.128
Total Common Shares Outstanding 5.37886 5.35263 5.32285 5.27849 5.21045
Other Liabilities, Total 0 0.008 0.019
Long Term Debt 1.674 0.574
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.056
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9.642 12.382 13.051 13.078 12.325
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.826 8.229 8.502 8.427 8.212
Μετρητά & Ισοδύναμα 4.407 8.229 8.502 8.427 8.212
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.454 2.369 2.497 3.498 2.85
Accounts Receivable - Trade, Net 2.454 2.369 2.497 3.498 2.85
Total Inventory 1.366 1.429 1.485 0.723 0.829
Prepaid Expenses 0.996 0.355 0.567 0.43 0.434
Total Assets 21.996 22.367 21.335 21.652 21.279
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.212 2.295 0.303 0.257 0.35
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3.168 3.253 1.23 1.151 1.464
Accumulated Depreciation, Total -0.956 -0.958 -0.927 -0.894 -1.114
Intangibles, Net 2.979 2.866 2.759 2.957 3.097
Other Long Term Assets, Total 4.825 4.824 5.222 5.36 5.507
Total Current Liabilities 1.003 0.899 0.719 0.994 0.796
Accounts Payable 0.406 0.236 0.167 0.335 0.301
Accrued Expenses 0.067 0.191 0.198 0.11 0.203
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.056 0.056 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.474 0.416 0.354 0.549 0.292
Total Liabilities 2.663 2.573 0.72 0.998 0.802
Total Long Term Debt 1.66 1.674 0 0 0
Long Term Debt 1.66 1.674 0 0 0
Other Liabilities, Total 0 0.001 0.004 0.006
Total Equity 19.333 19.794 20.615 20.654 20.477
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054
Additional Paid-In Capital 25.396 25.167 25.105 25.048 24.997
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -5.767 -5.139 -4.294 -4.263 -4.371
Other Equity, Total -0.35 -0.288 -0.25 -0.185 -0.203
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 21.996 22.367 21.335 21.652 21.279
Total Common Shares Outstanding 5.39149 5.37886 5.37222 5.36719 5.35434
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.419
Long Term Investments 2.338
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2.295 1.063 6.995 1.862 2.078
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.562 2.56 2.25 1.662 2.95
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.148 0.224 0.197 0.244 0.218
Amortization 0.78 0.736 0.598 0.53 0.362
Deferred Taxes 0.884 -0.489 -5.162 -0.021 0.02
Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.701 0.229 0.219 0.242 0.303
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.844 0.797 -0.597 -1.195 -0.031
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2.572 -0.151 -1.41 -0.556 -1.352
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.572 -0.151 -1.41 -0.556 -1.352
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.229 0.918 -0.017 -0.01 0
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.048 -0.006 -0.021 -0.01 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.137 0.16 0.059 -0.05 0.045
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.376 3.487 0.882 1.046 1.643
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.008 0 0.004
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1.743 0.924
Total Cash Dividends Paid -1.932
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 0.017 2.295 2.496 1.883 1.131
Cash From Operating Activities -0.045 2.562 1.489 0.709 -0.186
Cash From Operating Activities 0.049 0.148 0.112 0.08 0.04
Amortization 0.2 0.78 0.579 0.382 0.187
Deferred Taxes 0.884 0.486 0.348 0.201
Non-Cash Items 0.206 -0.701 -0.766 -0.823 -0.878
Changes in Working Capital -0.517 -0.844 -1.418 -1.161 -0.867
Cash From Investing Activities -3.077 -2.572 -0.186 -0.186 -0.133
Capital Expenditures -0.326 -2.572 -0.186 -0.186 -0.133
Cash From Financing Activities -0.637 -0.229 -1.315 -0.671 -0.024
Financing Cash Flow Items -0.009 -0.048 -0.035 -0.035 -0.024
Foreign Exchange Effects -0.063 -0.137 -0.091 -0.03 -0.05
Net Change in Cash -3.822 -0.376 -0.103 -0.178 -0.393
Total Cash Dividends Paid -0.645 -1.932 -1.288 -0.644
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.032 0.008 0.008 0.008
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.015 1.743 0 0
Other Investing Cash Flow Items, Total -2.751
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Lewis (John H) Individual Investor 8.9119 481927 0 2022-03-14 LOW
Nicusa Investment Advisors, LLC Hedge Fund 8.7035 470660 0 2022-03-14
AB Value Management L.L.C. Corporation 8.6292 466642 0 2022-03-14 LOW
Pessin (Norman H) Individual Investor 7.9924 432205 0 2022-03-14 LOW
Daly (Joseph Patrick) Individual Investor 3.9398 213055 1597 2022-12-15 LOW
Kruglick (Ezekiel) Individual Investor 3.5872 193985 1497 2022-12-15 LOW
Berger (Andrew T) Individual Investor 2.2516 121759 1497 2022-12-15 LOW
Bracke (James W) Individual Investor 1.8848 101923 1497 2022-12-15 LOW
Lidsky (Paul F) Individual Investor 0.9872 53385 949 2021-12-15
Stelzig (Chad A.) Individual Investor 0.8136 43995 0 2022-03-14 LOW
Davis (Geoffrey Clark) Individual Investor 0.6675 36099 1470 2022-09-15 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3666 19827 -2241 2022-12-31 MED
VanDerBosch (Brian J) Individual Investor 0.2369 12811 1497 2022-12-15 LOW
Hallowell (Frank Glenn) Individual Investor 0.1945 10516 0 2022-03-14
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.1594 8620 7320 2022-12-31 HIGH
James Investment Research Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1248 6751 0 2022-12-31 LOW
Independent Financial Partners Investment Advisor 0.037 2000 0 2022-12-31 MED
Blackstone Alternative Investment Advisors LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0037 200 0 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Autoscope Technologies Corporation Company profile

Σχετικά με την Autoscope Technologies Corporation

Η Autoscope Technologies Corporation είναι πάροχος τεχνολογίας, εφαρμογών και λύσεων για τον κλάδο των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS). Η εταιρεία αναπτύσσει και εμπορεύεται προϊόντα επεξεργασίας βίντεο και ραντάρ σε πόλεις, κομητείες, πολιτείες, ομοσπονδιακές και ιδιωτικές υπηρεσίες διαχείρισης κυκλοφορίας, αυτοκινητοδρόμων και διοδίων παγκοσμίως για τον έλεγχο της κυκλοφοριακής ροής και τη μείωση του χρόνου ταξιδιού, των ατυχημάτων, των καθυστερήσεων και της συμφόρησης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κατανάλωσης καυσίμων. Η οικογένεια προϊόντων της Εταιρείας, τα οποία εμπορεύεται ως προϊόντα βίντεο Autoscope ή προϊόντα βίντεο (Autoscope) και προϊόντα ραντάρ RTMS ή προϊόντα ραντάρ (RTMS), παρέχει στους τελικούς χρήστες τα εργαλεία που διαχειρίζονται τη ροή της κυκλοφορίας και υποστηρίζουν την ασφάλεια των οδηγών. Η τεχνολογία της αναλύει σήματα από αισθητήρες και μεταδίδει τις πληροφορίες σε συστήματα διαχείρισης και ελεγκτές ή απευθείας στους χρήστες. Τα προϊόντα της διατίθενται στην αγορά, διανέμονται και υποστηρίζονται από ένα δίκτυο αποκλειστικών διανομέων και αντιπροσώπων.

Industry: Testing & Measuring Equipment

1115 Hennepin Ave
1600 University Ave W.
MINNEAPOLIS
MINNESOTA 55403
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,781.00 Price
-0.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,960.16 Price
-0.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

69.62 Price
+0.610% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,968.15 Price
+0.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου