Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Australian Finance Group Ltd - AFGau CFD

  1.496
  0.34%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.013
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022726 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022726%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000808 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000808%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.491
  Άνοιγμα* 1.461
  Μεταβολή 1 έτους* -11.19%
  Εύρος ημέρας* 1.461 - 1.501
  Εύρος 52 εβδ. 1.42-2.73
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 284.81K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.16M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 494.57M
  Αναλογία P/E 12.87
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 268.38M
  Έσοδα 871.26M
  EPS 0.14
  Μέρισμα (Απόδοση %) 9.07104
  Beta 1.65
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 1.496 0.000 0.00% 1.496 1.501 1.496
  Nov 30, 2023 1.501 0.010 0.67% 1.491 1.501 1.471
  Nov 29, 2023 1.486 0.025 1.71% 1.461 1.501 1.446
  Nov 28, 2023 1.456 0.000 0.00% 1.456 1.456 1.441
  Nov 27, 2023 1.461 -0.005 -0.34% 1.466 1.471 1.436
  Nov 26, 2023 1.466 0.000 0.00% 1.466 1.471 1.466
  Nov 24, 2023 1.466 -0.005 -0.34% 1.471 1.486 1.466
  Nov 23, 2023 1.466 0.010 0.69% 1.456 1.466 1.456
  Nov 22, 2023 1.456 0.005 0.34% 1.451 1.471 1.451
  Nov 21, 2023 1.456 -0.005 -0.34% 1.461 1.476 1.436
  Nov 20, 2023 1.461 -0.015 -1.02% 1.476 1.476 1.436
  Nov 19, 2023 1.476 0.015 1.03% 1.461 1.481 1.456
  Nov 17, 2023 1.471 0.010 0.68% 1.461 1.471 1.446
  Nov 16, 2023 1.466 -0.010 -0.68% 1.476 1.486 1.461
  Nov 15, 2023 1.471 0.020 1.38% 1.451 1.471 1.451
  Nov 14, 2023 1.456 0.030 2.10% 1.426 1.466 1.426
  Nov 13, 2023 1.421 0.005 0.35% 1.416 1.421 1.401
  Nov 12, 2023 1.421 -0.010 -0.70% 1.431 1.431 1.416
  Nov 10, 2023 1.421 -0.005 -0.35% 1.426 1.436 1.416
  Nov 9, 2023 1.426 0.000 0.00% 1.426 1.456 1.416

  Australian Finance Group Ltd Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 792.209 871.258 700.523 621.692 589.326
  Έσοδα 792.209 871.258 700.523 621.692 589.326
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 684.641 746.573 601.549 535.351 516.239
  Ακαθάριστο Εισόδημα 107.568 124.685 98.974 86.341 73.087
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 745.854 815.987 635.243 571.237 546.421
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 75.666 61.974 46.052 47.888 44.288
  Depreciation / Amortization 7.004 4.118 2.065 2.486 1.026
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 23.679
  Other Operating Expenses, Total -21.457 -20.357 -14.423 -14.488 -15.132
  Λειτουργικά Έσοδα 46.355 55.271 65.28 50.455 42.905
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 7.281 5.107 5.485 3.091 3.554
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 53.636 60.378 70.765 53.546 46.459
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 39.109 39.712 51.304 38.078 33.029
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.797 -0.935 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 37.312 38.777 51.304 38.078 33.029
  Καθαρά Κέρδη 37.312 38.777 51.304 38.078 33.029
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 37.312 38.777 51.304 38.078 33.029
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 37.312 38.777 51.304 38.078 33.029
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 37.312 38.777 51.304 38.078 33.029
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 274.119 272.713 271.713 222.825 222.693
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.13612 0.14219 0.18882 0.17089 0.14832
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.107 0.166 0.133 0.09956 0.10318
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.13612 0.1993 0.18882 0.17089 0.14832
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 359.604 432.605 427.09 444.168 362.256
  Έσοδα 359.604 432.605 427.09 444.168 362.256
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 311.074 373.567 360.356 386.217 311.509
  Ακαθάριστο Εισόδημα 48.53 59.038 66.734 57.951 50.747
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 340.884 404.97 410.614 405.373 329.03
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 36.112 39.554 34.784 27.19 24.544
  Depreciation / Amortization 3.62 3.384 3.004 1.114 1.073
  Other Operating Expenses, Total -9.922 -11.535 -11.574 -8.783 -8.096
  Λειτουργικά Έσοδα 18.72 27.635 16.476 38.795 33.226
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.682 3.599 2.481 2.626 2.786
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 22.402 31.234 18.957 41.421 36.012
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 16.462 22.647 9.679 30.033 26.337
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 15.417 21.895 8.744 30.033 26.337
  Καθαρά Κέρδη 15.417 21.895 8.744 30.033 26.337
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 15.417 21.895 8.744 30.033 26.337
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 15.417 21.895 8.744 30.033 26.337
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 15.417 21.895 8.744 30.033 26.337
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 273.865 274.373 272.647 272.779 271.848
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05629 0.0798 0.03207 0.1101 0.09688
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.041 0.066 0.096 0.07 0.074
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.05629 0.0798 0.0771 0.10913 0.09688
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 24.044 -0.365
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.045 -0.752 -0.935
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 60.031 84.681 106.93 108.147 49.573
  Μετρητά 58.781 83.431 105.7 106.895 48.297
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.246 3.675 1.32 2.245 1.495
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.211 1.761 0.147 0.214 0.239
  Προπληρωθέντα Εξοδα 6.229 6.084 3.927 3.051 3.539
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6004.87 6361.67 4741.58 4089.53 3089.96
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7.202 5.997 5.672 6.829 0.849
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 34.166 31.945 9.506 3.318 0.806
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2834.85 3381.83 2588.04 2479.82 1725.06
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1137.98 1146.57 1050.18 974.751 907.147
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 162.359 183.936 134.118 53.381 47.245
  Other Assets, Total 1696.72 1456.21 841.888 457.984 354.245
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1133.41 1130.89 1030.52 944.58 870.095
  Payable/Accrued 11.811 7.353 5.756 6.212 3.981
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.391 7.203 6.283 5.194 5.234
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 886 1615.5 962.444
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2585.8 2599.9 639.218 204.807 191.722
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3.188 0 3.26 5.988 2.808
  Σύνολο Οφειλών 5825.81 6177.35 4538.6 3911.31 2985.14
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2012.16 2355 1937.86 1100.81 919.606
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2007.24 2350.97 1933.79 1095.55 919.606
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 22.777 26.079 17.704 19.813 21.823
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 20.711 21.115
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 29.565 29.817 12.008 8.406 7.425
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 179.061 184.32 202.981 178.213 104.822
  Κοινή Μετοχή 102.125 102.125 102.125 102.157 43.541
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 76.936 82.195 100.885 76.07 61.295
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6004.87 6361.67 4741.58 4089.53 3089.96
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 270.258 268.382 268.382 267.741 220.683
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1.25 1.25 1.23 1.252 1.276
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.029 -0.014 -0.014
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 4.914 4.03 4.064 5.267
  Υπεραξία, Καθαρό 61.082 60.748
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 60.031 65.304 84.681 84.094 106.93
  Μετρητά 58.781 62.889 83.431 81.679 105.7
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1.25 2.415 1.25 2.415 1.23
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6004.87 6530.36 6361.67 5558.77 4741.58
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7.202 8.367 5.997 6.674 5.672
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 34.166 30.847 31.945 34.208 9.506
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 37.48 34.93 31.421 43.381 25.999
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 5642.55 6122.41 5961.27 5170.96 4459.36
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 162.359 207.425 183.936 160.946 134.118
  Payable/Accrued 1145.22 1162.75 1138.24 1103.64 1036.28
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.391 5.187 7.203 4.301 6.283
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3.188 0.349 0 0 3.26
  Σύνολο Οφειλών 5825.81 6350.56 6177.35 5362.42 4538.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4597.95 5105.7 4954.9 4180.53 3463.07
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4590.91 5097.66 4949.31 4174.22 3457.71
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7.037 8.038 5.581 6.313 5.362
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 22.777 26.266 26.079 26.705 17.704
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 29.565 28.44 29.817 29.047 12.008
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 179.061 179.806 184.32 196.345 202.981
  Κοινή Μετοχή 102.125 102.125 102.125 102.125 102.125
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 76.936 77.681 82.195 94.249 100.885
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.029 -0.029
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6004.87 6530.36 6361.67 5558.77 4741.58
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 270.258 270.258 268.382 269.129 268.382
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0 1.674 1.558
  Υπεραξία, Καθαρό 61.082 61.08 60.748 56.95
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 20.711 21.867 21.115 18.2
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 51.903 58.602 40.316 27.831 32.486
  Cash Receipts 734.035 597.068 521.491 483.933 496.851
  Cash Taxes Paid -25.379 -23.363 -14.298 -11.926 -12.004
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -58.635 -46.52 -53.317 -53.513 -36.875
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -598.118 -468.583 -413.56 -390.663 -415.486
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1457.51 -505.946 -847.927 -689.191 -237.912
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -12.671 -6.977 -2.975 -0.82 -0.178
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1444.83 -498.969 -844.952 -688.371 -237.734
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1448.14 511.864 872.321 669.468 169.335
  Total Cash Dividends Paid -38.755 -28.449 -24.359 -22.34 -47.69
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1487.35 540.353 838.064 691.808 217.025
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 42.537 64.52 64.71 8.108 -36.091
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -0.04 58.616
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.451
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 26.865 51.903 14.895 58.602 25.788
  Cash Receipts 389.034 734.035 353.643 597.068 288.911
  Cash Taxes Paid -6.111 -25.379 -13.343 -23.363 -11.895
  Cash Interest Paid -93.957 -58.635 -25.563 -46.52 -23.661
  Changes in Working Capital -262.101 -598.118 -299.842 -468.583 -227.567
  Cash From Investing Activities -141.016 -1457.51 -690.338 -505.946 -58.289
  Capital Expenditures -1.256 -12.671 -5.587 -6.977 -2.829
  Other Investing Cash Flow Items, Total -139.76 -1444.83 -684.751 -498.969 -55.46
  Cash From Financing Activities 117.795 1448.14 694.435 511.864 62.098
  Total Cash Dividends Paid -27.546 -38.755 -19.916 -28.449 -12.614
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 145.341 1487.35 714.867 540.353 74.712
  Net Change in Cash 3.644 42.537 18.992 64.52 29.597
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -0.04
  Financing Cash Flow Items 0 -0.451 -0.516
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  McKeon (Brett Murray) Individual Investor 6.0319 16332632 0 2023-08-02
  Watkins (Malcolm) Individual Investor 5.9607 16139718 8894 2023-08-24 LOW
  Banyard Holdings Pty. Ltd. Corporation 5.4618 14788765 0 2023-08-02
  Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 5.0932 13790714 13790714 2023-03-06 MED
  Challenger Managed Investments Ltd. Investment Advisor 4.6545 12603008 -4286898 2023-01-23 LOW
  Perpetual Corporate Trust Ltd. Corporation 4.5592 12345025 0 2023-08-02 LOW
  Lennox Capital Partners Pty Ltd. Investment Advisor 3.9484 10691096 -4286898 2023-01-23 LOW
  Oceancity Investments Pty. Ltd. Corporation 2.7957 7570000 -1430000 2023-08-02
  Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 1.9318 5230819 5230819 2022-12-31 MED
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8625 5042955 0 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3084 3542645 0 2023-08-31 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.1724 3174534 26774 2023-09-30 LOW
  Pendal Group Limited Investment Advisor 0.8337 2257360 83416 2023-04-30 LOW
  B&K McGougan Trust No. 2 Corporation 0.8286 2243637 0 2023-08-02
  Bailey (David) Individual Investor 0.7592 2055744 473447 2023-08-02
  Assured Financial Services Pty. Ltd. Corporation 0.7571 2050000 0 2023-08-02
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6471 1752197 -10700 2022-12-31 LOW
  Adrien Mann (South Pacific) Pty. Ltd. Corporation 0.5577 1510000 0 2023-08-02
  Precision Opportunities Fund Ltd. Corporation 0.554 1500000 1500000 2023-08-02 HIGH
  Bevan (Lisa) Individual Investor 0.5251 1421860 148061 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Consumer Lending (NEC)

  4/100 Havelock Street
  PERTH
  WESTERN AUSTRALIA 6005
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου