Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Auscrete Corporation - ASCK CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.00-0.06
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 598.02K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.84M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 175.65K
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 58.55M
Έσοδα N/A
EPS -0.07
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.90
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Auscrete Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 0 0.013 0 0 0
Έσοδα 0 0.013 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.05809 1.51189 0.54244 2.78889 0.92838
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.05517 1.49045 0.49231 2.78366 0.92315
Depreciation / Amortization 0.01194 0.01169 0.00523 0.00523 0.00523
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.02412
Λειτουργικά Έσοδα -3.05809 -1.49889 -0.54244 -2.78889 -0.92838
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.00593 -0.09788 -1.17601 -0.7282 -1.10937
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -0.01
Άλλο, Καθαρό 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.06403 -1.59677 -1.72845 -3.51709 -2.03775
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.06403 -1.59677 -1.72845 -3.51709 -2.03775
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.06403 -1.59677 -1.72845 -3.51709 -2.03775
Καθαρά Κέρδη -3.06403 -1.59677 -1.72845 -3.51709 -2.03775
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.06403 -1.59677 -1.72845 -3.51709 -2.03775
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.06403 -1.59677 -1.72845 -3.51709 -2.03775
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.06403 -1.59677 -1.72845 -3.51709 -2.03775
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.4917 2.28503 0.08398 0.00287 0.00001
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.21143 -0.6988 -20.582 -1225.19 -264282
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.2131 -0.6988 -20.4629 -1225.19 -264282
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.01511 0.00974 0.0449
Ακαθάριστο Εισόδημα -0.01511 0.00326 -0.0449
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0 0 0 0 0
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.00585 0 0 0.01511 0
Ακαθάριστο Εισόδημα -0.00585 0 0 -0.01511 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 0.0712 0.04256 0.07967 2.80248 0.07811
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.08365 0.03957 0.07669 2.78438 0.09925
Depreciation / Amortization 0.00299 0.00299 0.00299 0.00299 0.00299
Λειτουργικά Έσοδα -0.0712 -0.04256 -0.07967 -2.80248 -0.07811
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.05307 0.17748 -0.18593 -0.13848 -0.03276
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.01814 0.13492 -0.26561 -2.94095 -0.11087
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.01814 0.13492 -0.26561 -2.94095 -0.11087
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.01814 0.13492 -0.26561 -2.94095 -0.11087
Καθαρά Κέρδη -0.01814 0.13492 -0.26561 -2.94095 -0.11087
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.01814 0.13492 -0.26561 -2.94095 -0.11087
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.01814 0.13492 -0.26561 -2.94095 -0.11087
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.01814 0.13492 -0.26561 -2.94095 -0.11087
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 58.5512 72.7735 56.7987 47.3179 3.56003
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00031 0.00185 -0.00468 -0.06215 -0.03114
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00067 0.00185 -0.00468 -0.06215 -0.03792
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.02128 0 -0.02412
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.0204 0.03281 0.024 0.06417 0.06205
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.01459 0.01563 0.01595 0.01498
Cash 0.01459 0.01563 0.01595 0.01498
Total Inventory 0.0062 0.0062 0.0021 0.047 0.047
Prepaid Expenses 0.0062 0.00402 0.00627 0.00122 0.00007
Total Assets 0.06059 0.08402 0.08306 0.1862 0.08394
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.04019 0.05121 0.05906 0.12204 0.0219
Total Current Liabilities 1.54361 1.23175 1.25421 0.90835 0.78928
Payable/Accrued 0.12117 0.08823 0.05084 0.02123 0.02572
Accrued Expenses 0.23137 0.14595 0.09651 0.10282 0.06642
Notes Payable/Short Term Debt 0.89576 0.60762 0.37079 0.41107 0.38655
Other Current Liabilities, Total 0.29531 0.38995 0.73607 0.37323 0.31059
Total Liabilities 1.54361 1.23175 1.25421 0.90835 0.78928
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity -1.48302 -1.14773 -1.17115 -0.72215 -0.70533
Common Stock 0.00568 0.00037 0.00156 0.00572 0.09505
Additional Paid-In Capital 11.6213 8.89787 7.2639 5.98029 2.39059
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -13.11 -10.046 -8.43661 -6.70816 -3.19097
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 0.06059 0.08402 0.08306 0.1862 0.08394
Total Common Shares Outstanding 56.7987 3.42865 0.38995 0.00715 0.0001
Other Long Term Assets, Total 0 0 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.008 0.008
Accounts Receivable - Trade, Net 0.008 0.008
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.03133 0.0204 0.01854 0.01814 0.03509
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.01241 0.00007 0.00007 0.01467
Cash 0.01241 0.00007 0.00007 0.01467
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Accounts Receivable - Trade, Net 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Total Inventory 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062
Prepaid Expenses 0.00472 0.0062 0.00428 0.00387 0.00622
Total Assets 0.06854 0.06059 0.06172 0.06338 0.08332
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.03721 0.04019 0.04318 0.04525 0.04822
Other Long Term Assets, Total 0 0 0 0 0
Total Current Liabilities 1.81717 1.54361 1.28701 1.1778 1.07478
Payable/Accrued 0.12641 0.12117 0.10855 0.10724 0.08326
Accrued Expenses 0.25677 0.23137 0.20706 0.18452 0.16485
Notes Payable/Short Term Debt 0.96339 0.89576 0.83382 0.75856 0.69862
Other Current Liabilities, Total 0.4706 0.29531 0.13759 0.12749 0.12805
Total Liabilities 1.81717 1.54361 1.28701 1.1778 1.07478
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity -1.74863 -1.48302 -1.22529 -1.11442 -0.99147
Common Stock 0.00568 0.00568 0.00036 0.00036 0.00036
Additional Paid-In Capital 11.6213 11.6213 8.9434 8.9434 8.9434
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -13.3756 -13.11 -10.1691 -10.0582 -9.93523
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 0.06854 0.06059 0.06172 0.06338 0.08332
Total Common Shares Outstanding 56.7987 56.7987 3.56003 3.56003 3.56003
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -3.06403 -1.59677 -1.72845 -3.51709 -2.03775
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -0.3093 -0.30135 -0.25856 -0.24266 -0.14105
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.01194 0.01169 0.00523 0.00523 0.00523
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.76649 1.34748 0.76354 2.83725 1.31941
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0 0 0 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.0237 -0.06376 0.70112 0.43195 0.57206
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.00092 -0.00369 0.04775 -0.10536 0
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.00092 -0.00369 -0.04225 -0.10536 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.34562 0.304 0.2105 0.349 0.156
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.394 0.156
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.0307 -0.00104 -0.00031 0.00097 0.01495
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.34562 0.304 0.2105 -0.045
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0.09
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.00471
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -0.26561 -3.06403 -0.12308 -0.0122 0.11075
Cash From Operating Activities -0.06997 -0.3093 -0.25072 -0.14952 -0.08492
Cash From Operating Activities 0.00299 0.01194 0.00896 0.00597 0.00299
Non-Cash Items 0.04187 2.76649 -0.0143 0.00982 0.01801
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Cash Interest Paid 0 0 0 0 0
Changes in Working Capital 0.15079 -0.0237 -0.1223 -0.15311 -0.21667
Cash From Investing Activities 0 -0.00092 -0.00092 0 0
Capital Expenditures 0 -0.00092 -0.00092 0 0
Cash From Financing Activities 0.08238 0.34562 0.23712 0.135 0.085
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.08238 0.34562 0.23712 0.135 0.085
Net Change in Cash 0.01241 0.0307 -0.01452 -0.01452 0.00008
Foreign Exchange Effects -0.00471
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Sprovieri (Allan John) Individual Investor 69.8238 39659022 39656725 2022-01-20
Jett (Clifford D.) Individual Investor 10.3431 5874726 5874085 2022-01-20
Beers (William S.) Individual Investor 1.9058 1082445 1082376 2022-01-20

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Auscrete Corporation Company profile

Σχετικά με την Auscrete Corporation

Η Auscrete Corporation είναι κατασκευαστής και προμηθευτής οικοδομικών προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κατοικιών, καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες που έχει αναπτύξει για την κατασκευή ανώτερων εμπορικών κατασκευών και κατοικιών. Η Εταιρεία προσφέρει αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, οι οποίες προσαρμόζουν τις ιδέες του πελάτη στις μεθοδολογίες κατασκευής της. Επιπλέον, προσφέρει ορισμένα σχέδια με βάση τη ζήτηση του πελάτη. Η Εταιρεία παράγει τα προϊόντα της από σκυρόδεμα σε ελεγχόμενη εργοστασιακή ατμόσφαιρα. Αυτά τα υβριδικά πάνελ για κατοικίες και εμπορικές κατασκευές χυτεύονται με ειδικά κατασκευασμένα μηχανήματα που κατασκευάζονται ειδικά από και για την Εταιρεία. Χρησιμοποιεί τους δικούς της εργολάβους ή άλλους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για την κατασκευή κατοικιών ή εμπορικών κατασκευών στο εργοτάξιο του πελάτη. Τα πάνελ αποστέλλονται από τη δική της μεταφορική υπηρεσία της Εταιρείας και από εκεί ο εργολάβος μπορεί να εκφορτώσει τα πάνελ απευθείας στην ενεργή ζώνη κατασκευής.

Industry: Homebuilding (NEC)

504 West First St.
RUFUS
OREGON 97050
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,171.05 Price
-2.320% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

US100

12,702.70 Price
-0.780% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.48 Price
+8.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00459

Oil - Crude

73.04 Price
+5.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0039%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου