Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές AUB Group Limited - AUBau CFD

  29.083
  6.14%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:00 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.124
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 31.049
  Άνοιγμα* 30.949
  Μεταβολή 1 έτους* 11.15%
  Εύρος ημέρας* 28.854 - 30.949
  Εύρος 52 εβδ. 16.23-26.43
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 221.01K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.41M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.34B
  Αναλογία P/E 21.92
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 92.41M
  Έσοδα 333.54M
  EPS 1.05
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.37608
  Beta 1.10
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 29.083 -0.369 -1.25% 29.452 29.562 28.764
  Feb 22, 2024 29.452 -0.889 -2.93% 30.341 30.475 29.353
  Feb 21, 2024 30.331 -0.509 -1.65% 30.840 31.888 30.061
  Feb 20, 2024 30.840 1.457 4.96% 29.383 31.239 29.322
  Feb 19, 2024 29.393 -1.337 -4.35% 30.730 31.139 28.883
  Feb 18, 2024 30.730 0.120 0.39% 30.610 30.870 30.590
  Feb 16, 2024 30.670 -0.539 -1.73% 31.209 31.258 30.620
  Feb 15, 2024 31.209 0.140 0.45% 31.069 31.279 30.820
  Feb 14, 2024 31.049 0.319 1.04% 30.730 31.289 30.110
  Feb 13, 2024 30.730 -0.100 -0.32% 30.830 31.149 30.331
  Feb 12, 2024 30.840 -0.110 -0.36% 30.950 31.249 30.500
  Feb 11, 2024 30.960 0.020 0.06% 30.940 31.259 30.940
  Feb 9, 2024 30.890 -0.149 -0.48% 31.039 31.079 30.810
  Feb 8, 2024 31.039 0.069 0.22% 30.970 31.209 30.200
  Feb 7, 2024 30.960 0.380 1.24% 30.580 31.269 30.550
  Feb 6, 2024 30.600 0.639 2.13% 29.961 30.660 29.892
  Feb 5, 2024 29.951 -0.380 -1.25% 30.331 30.461 29.951
  Feb 4, 2024 30.341 0.040 0.13% 30.301 30.495 30.071
  Feb 2, 2024 30.341 0.340 1.13% 30.001 30.411 29.892
  Feb 1, 2024 30.001 -0.230 -0.76% 30.231 30.321 29.892

  AUB Group Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 791.743 333.537 314.368 305.784 279.811
  Έσοδα 791.743 333.537 314.368 305.784 279.811
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 26.045 17.99 14.151 12.04 12.465
  Ακαθάριστο Εισόδημα 765.698 315.547 300.217 293.744 267.346
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 624.911 242.764 236.503 264.02 245.631
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 555.5 236.187 211.28 207.375 209.536
  Depreciation / Amortization 54.185 19.52 20.991 20.779 11.31
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -35.714 -39.937 -23.247 7.713 0.6
  Other Operating Expenses, Total 24.895 9.004 13.328 16.113 11.72
  Λειτουργικά Έσοδα 166.832 90.773 77.865 41.764 34.18
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -16.604 31.433 24.338 25.256 27.95
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 127.103 122.206 102.203 67.02 62.13
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 91.623 99.884 83.726 55.845 49.172
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -26.37 -19.048 -13.105 -8.861 -0.811
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 65.253 80.836 70.621 46.984 48.361
  Καθαρά Κέρδη 65.253 80.836 70.621 46.984 48.361
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 65.253 80.836 70.621 46.984 48.361
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 65.253 80.836 70.621 46.984 48.361
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 65.253 80.836 70.621 46.984 48.361
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 100.267 76.815 76.0547 75.4503 71.1392
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.65079 1.05235 0.92856 0.62271 0.67981
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.64 0.5465 0.53867 0.4897 0.45052
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.39403 0.6274 0.67815 0.7079 0.60829
  Άλλο, Καθαρό -23.125
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 480.668 311.075 176.582 156.955 164.569
  Έσοδα 480.668 311.075 176.582 156.955 164.569
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.256 15.789 8.418 9.572 7.02
  Ακαθάριστο Εισόδημα 470.412 295.286 168.164 147.383 157.549
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 347.58 277.331 117.938 124.826 114.613
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 348.54 201.887 136.404 99.783 112.717
  Depreciation / Amortization 31.331 27.927 13.397 10.865 14.371
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -48.635 12.921 -34.04 -5.897 -23.971
  Other Operating Expenses, Total 6.088 18.807 -6.241 10.503 4.476
  Λειτουργικά Έσοδα 133.088 33.744 58.644 32.129 49.956
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -13.993 -2.611 17.847 13.586 15.358
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 101.13 25.973 76.491 45.715 65.314
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 80.614 11.009 62.646 37.238 54.472
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -15.725 -10.645 -11.494 -7.554 -7.832
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 64.889 0.364 51.152 29.684 46.64
  Καθαρά Κέρδη 64.889 0.364 51.152 29.684 46.64
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 64.889 0.364 51.152 29.684 46.64
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 64.889 0.364 51.152 29.684 46.64
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 64.889 0.364 51.152 29.684 46.64
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 103.695 96.8389 77.6458 75.9842 75.8499
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.62577 0.00376 0.65879 0.39066 0.6149
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.47 0.17 0.38 0.1665 0.38197
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.2519 0.06031 0.29974 0.32744 0.35133
  Άλλο, Καθαρό -17.965 -5.16
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1537.14 713.027 347.5 312.705 299.597
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1208.44 594.328 282.374 243.499 220.005
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1196.72 592.46 281.82 243.151 219.997
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.718 1.868 0.554 0.348 0.008
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 254.794 117.679 64.081 68.677 79.592
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 247.725 100.578 58.567 62.081 72.79
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3884.32 1640.48 1146.12 1020.35 855.926
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 83.245 30.198 30.152 37.998 14.559
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο
  Υπεραξία, Καθαρό 1443.43 559.847 416.241 329.421 340.91
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 513.407 62.663 53.436 53.575 60.236
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 268.417 259.314 280.683 271.081 127.846
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 10.333 0.739 3.532 0.318 0.133
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 28.338 14.694 14.574 15.256 12.645
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1382.62 490.208 299.716 267.617 263.028
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί
  Δεδουλευμένα Έξοδα
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 34.512 17.128 19.26 19.328 18.945
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1294.33 498.607 262.959 224.614 225.931
  Σύνολο Οφειλών 2604.47 785.988 667.364 591.076 440.823
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 626.595 57.613 218.889 242.109 85.53
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 564.461 38.63 200.345 220.067 85.115
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 62.134 18.983 18.544 22.042 0.415
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 118.317 17.603 14.929 15.999 19.587
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 233.515 143.183 119.533 61.14 68.295
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 243.415 77.381 14.297 4.211 4.383
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1279.85 854.494 478.754 429.278 415.103
  Κοινή Μετοχή 945.687 608.52 266.659 258.947 255.662
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 270.881 251.898 213.506 171.46 159.069
  Unrealized Gain (Loss) -0.867 0.108 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 63.285 -5.057 -1.519 -1.129 0.372
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3884.32 1640.48 1146.12 1020.35 855.926
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 108.406 92.4091 75.9685 75.3714 75.0488
  Payable/Accrued 53.782 -25.527 17.497 23.675 18.152
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.626 1.02 1.045 0.529
  Προπληρωθέντα Εξοδα 58.285
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1537.14 1318.86 713.027 336.963 347.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1208.44 1038.66 594.328 273.478 282.374
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1196.72 1027.38 592.46 272.552 281.82
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.718 11.28 1.868 0.926 0.554
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 313.079 269.121 117.679 62.613 64.081
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 313.079 269.121 100.578 62.613 58.567
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.626 11.084 1.02 0.872 1.045
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3884.32 3483.48 1640.48 1185.95 1146.12
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 83.245 78.15 30.198 30.426 30.152
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1956.84 1806.85 62.663 514.836 53.436
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 268.417 258.446 259.314 286.316 280.683
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 17.286 4.234 0.739 2.62 3.532
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.385 16.94 14.694 14.785 14.574
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1382.62 1186.74 490.208 285.477 299.716
  Payable/Accrued 53.782 950.348 -25.527 238.704 17.497
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 34.512 28.997 17.128 12.992 19.26
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1294.33 207.395 498.607 33.781 262.959
  Σύνολο Οφειλών 2604.47 2468.16 785.988 707.548 667.364
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 626.595 739.237 57.613 244.091 218.889
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 564.461 684.688 38.63 225.453 200.345
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 62.134 54.549 18.983 18.638 18.544
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 118.317 125.381 17.603 19.263 14.929
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 233.515 186.4 143.183 135.955 119.533
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 243.415 230.397 77.381 22.762 14.297
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1279.85 1015.33 854.494 478.398 478.754
  Κοινή Μετοχή 945.687 784.065 608.52 266.659 266.659
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 270.881 213.019 251.898 212.401 213.506
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 63.285 11.944 -5.057 -1.02 -1.519
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3884.32 3483.48 1640.48 1185.95 1146.12
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 108.406 101.531 92.4091 76.0249 75.9685
  Υπεραξία, Καθαρό 559.847 416.241
  Unrealized Gain (Loss) 6.301 -0.867 0.358 0.108
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 95.535 112.586 90.109 69.528 57.507
  Cash Receipts 345.154 316.676 330.204 284.228 232.837
  Cash Payments -268.931 -254.025 -266.709 -255.555 -205.095
  Cash Taxes Paid -26.904 -20.19 -15.101 -12.038 -14.204
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -6.495 -7.403 -8.544 -5.886 -4.679
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 52.711 77.528 50.259 58.779 48.648
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 112.487 23.233 -153.857 -36.817 -28.164
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.193 -0.699 -0.512 -7.171 -5.733
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 114.68 23.932 -153.345 -29.646 -22.431
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 104.766 -96.988 87.356 28.282 -24.004
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 330.085 -30.685 -10.814 -9.969 -23.978
  Total Cash Dividends Paid -41.678 -46.712 -20.603 -30.354 -27.454
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -183.641 -19.591 118.773 -44.592 27.428
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 310.64 38.669 23.154 61.34 5.339
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 113.197
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.148 -0.162 -0.454 0.347
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 64.377 95.535 27.058 112.586 32.727
  Cash Receipts 320.705 345.154 176.116 316.676 145.741
  Cash Payments -279.179 -268.931 -144.738 -254.025 -109.005
  Cash Taxes Paid -17.715 -26.904 -14.109 -20.19 -12.895
  Cash Interest Paid -33.649 -6.495 -3.396 -7.403 -3.703
  Changes in Working Capital 74.215 52.711 13.185 77.528 12.589
  Cash From Investing Activities -123.731 112.487 -19.001 23.233 -18.464
  Capital Expenditures -1.567 -2.193 -0.987 -0.699 -2.566
  Other Investing Cash Flow Items, Total -122.164 114.68 -18.014 23.932 -15.898
  Cash From Financing Activities 491.486 104.766 -17.62 -96.988 -31.407
  Financing Cash Flow Items -118.776 330.085 -2.787 -30.685 -22.852
  Total Cash Dividends Paid -35.154 -41.678 -29.017 -46.712 -34.932
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 645.416 -183.641 14.184 -19.591 26.377
  Foreign Exchange Effects 2.786 -2.148 0.295 -0.162 0.143
  Net Change in Cash 434.918 310.64 -9.268 38.669 -17.001
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Integro Parent Inc. Corporation 8.3197 9018974 0 2023-07-28 LOW
  Greencape Capital Pty. Ltd. Investment Advisor 4.9875 5406718 230922 2023-07-03 LOW
  Challenger Managed Investments Ltd. Investment Advisor 4.3776 4745602 -1197896 2023-09-22 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 4.2113 4565233 -54812 2022-09-26 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.2375 3509674 0 2023-07-28 LOW
  Pendal Group Limited Investment Advisor 2.8015 3037035 0 2023-04-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5242 2736423 147360 2023-09-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.9454 2108945 2965 2023-09-30 LOW
  Washington H Soul Pattinson and Company Ltd Investment Advisor 1.6972 1839810 304167 2023-07-28 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.5668 1698525 124337 2023-09-30 LOW
  Pengana Capital Group Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.5663 1697963 99127 2023-05-31 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 1.5334 1662309 -716021 2023-07-28 LOW
  Matthews International Capital Management, L.L.C. Investment Advisor 1.3636 1478233 28005 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0566 1145460 0 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.965 1046132 15698 2023-09-30 LOW
  FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 0.9253 1003043 -96198 2023-09-30 HIGH
  abrdn Asia Limited Investment Advisor 0.6824 739707 36925 2023-09-30 MED
  abrdn Australia Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6509 705596 0 2022-09-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.6492 703753 0 2023-09-30 LOW
  abrdn Investments Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.59 639630 -53800 2022-04-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Insurance Brokers

  Level 14, 141 Walker Street
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2060
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0163%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0382%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου