Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές aTyr Pharma - LIFE CFD

  1.88
  1.63%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.84
  Άνοιγμα* 1.87
  Μεταβολή 1 έτους* -13.02%
  Εύρος ημέρας* 1.83 - 1.89
  Εύρος 52 εβδ. 1.08-2.70
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 270.06K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.01M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 83.16M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 58.56M
  Έσοδα 10.74M
  EPS -0.96
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.20
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 1.88 0.04 2.17% 1.84 1.89 1.83
  Feb 22, 2024 1.84 -0.15 -7.54% 1.99 2.01 1.83
  Feb 21, 2024 1.93 0.06 3.21% 1.87 1.97 1.80
  Feb 20, 2024 1.84 -0.18 -8.91% 2.02 2.08 1.79
  Feb 16, 2024 1.99 0.09 4.74% 1.90 2.05 1.84
  Feb 15, 2024 1.90 0.03 1.60% 1.87 1.93 1.82
  Feb 14, 2024 1.89 0.06 3.28% 1.83 1.92 1.81
  Feb 13, 2024 1.88 -0.05 -2.59% 1.93 1.96 1.71
  Feb 12, 2024 1.95 0.07 3.72% 1.88 2.00 1.88
  Feb 9, 2024 1.93 -0.02 -1.03% 1.95 2.02 1.89
  Feb 8, 2024 1.93 0.30 18.40% 1.63 1.99 1.63
  Feb 7, 2024 1.63 0.00 0.00% 1.63 1.64 1.61
  Feb 6, 2024 1.63 -0.01 -0.61% 1.64 1.69 1.62
  Feb 5, 2024 1.67 -0.07 -4.02% 1.74 1.75 1.63
  Feb 2, 2024 1.72 0.14 8.86% 1.58 1.74 1.47
  Feb 1, 2024 1.57 0.03 1.95% 1.54 1.59 1.54
  Jan 31, 2024 1.57 0.02 1.29% 1.55 1.61 1.55
  Jan 30, 2024 1.58 0.00 0.00% 1.58 1.60 1.56
  Jan 29, 2024 1.60 0.07 4.58% 1.53 1.60 1.53
  Jan 26, 2024 1.55 0.02 1.31% 1.53 1.55 1.52

  aTyr Pharma Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, March 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 aTyr Pharma Inc Earnings Release
  Q4 2023 aTyr Pharma Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, May 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 aTyr Pharma Inc Earnings Release
  Q1 2024 aTyr Pharma Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, May 16, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  aTyr Pharma Inc Annual Shareholders Meeting
  aTyr Pharma Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 10.386 0 10.455 0.422 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 56.79 34.015 26.366 23.4 32.82
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.982 10.751 9.075 9.352 12.435
  Έρευνα & Ανάπτυξη 42.808 23.264 17.291 14.048 20.385
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
  Λειτουργικά Έσοδα -46.404 -34.015 -15.911 -22.978 -32.82
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -45.343 -33.777 -16.23 -23.763 -34.515
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -45.343 -33.777 -16.23 -23.763 -34.515
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -45.338 -33.768 -16.224 -23.603 -34.515
  Καθαρά Κέρδη -45.338 -33.768 -16.224 -23.603 -34.515
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -45.338 -33.768 -16.224 -23.603 -34.515
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -45.338 -33.768 -16.224 -23.603 -34.515
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -45.338 -33.768 -16.224 -23.603 -34.515
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 28.4196 19.0809 9.16027 3.3556 2.13979
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.59531 -1.76973 -1.77113 -7.03391 -16.1301
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.59531 -1.76973 -1.77113 -7.03391 -16.1301
  Άλλο, Καθαρό 1.061 0.238 -0.319 -0.785 -1.695
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Έσοδα 10.386 0 10.455 0.422
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.005 0.009 0.006 0.16
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 10.386 0 0
  Έσοδα 10.386
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13.558 12.787 18.336 13.492 12.584
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.718 3.408 3.426 3.625 3.449
  Έρευνα & Ανάπτυξη 9.84 9.379 14.91 9.867 9.135
  Λειτουργικά Έσοδα -13.558 -12.787 -7.95 -13.492 -12.584
  Άλλο, Καθαρό 1.216 0.835 0.427 0.247 0.163
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -12.342 -11.952 -7.523 -13.245 -12.421
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -12.342 -11.952 -7.523 -13.245 -12.421
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.004 0.001 0.002 0.001 0.001
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -12.338 -11.951 -7.521 -13.244 -12.42
  Καθαρά Κέρδη -12.338 -11.951 -7.521 -13.244 -12.42
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -12.338 -11.951 -7.521 -13.244 -12.42
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -12.338 -11.951 -7.521 -13.244 -12.42
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -12.338 -11.951 -7.521 -13.244 -12.42
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 55.1438 41.8977 29.1242 28.663 28.0634
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.22374 -0.28524 -0.25824 -0.46206 -0.44257
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.22374 -0.28524 -0.25824 -0.46206 -0.44257
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 80.871 113.569 35.531 31.925 50.803
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 66.146 107.911 31.689 31.144 49.545
  Μετρητά & Ισοδύναμα 9.981 2.336 16.952 9.21 22.962
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 56.165 105.575 14.737 21.934 26.583
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.95 5.223 1.803 0.781 1.258
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 95.786 115.537 38.726 36.188 52.746
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 11.557 1.81 2.982 4.091 1.853
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 17.911 7.967 9.606 10.305 7.877
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -6.354 -6.157 -6.624 -6.214 -6.024
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.358 0.158 0.213 0.172 0.09
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 13.862 6.013 5.864 12.923 10.833
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.106 1.031 1.431 0.847 1.04
  Δεδουλευμένα Έξοδα 10.492 4.982 4.433 3.131 2.026
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.264 0 8.737 7.767
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.208
  Σύνολο Οφειλών 24.322 6.236 7.076 15.002 19.096
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.007 0 0 0 8.263
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 8.263
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9.633 0.398 1.378 2.239
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 71.464 109.301 31.65 21.186 33.65
  Κοινή Μετοχή 0.029 0.028 0.011 0.004 0.031
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 489.502 481.832 370.21 343.524 332.378
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -417.634 -372.296 -338.528 -322.304 -298.701
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.433 -0.263 -0.043 -0.04 -0.06
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 95.786 115.537 38.726 36.188 52.746
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 29.4985 27.793 11.019 3.89179 2.18422
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0.002 0.002
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.18 -0.175 -0.166 -0.16
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11.775 0.435 2.039
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.007
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 107.298 114.431 119.447 80.871 84.633
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 102.131 108.581 114.385 66.146 77.374
  Μετρητά & Ισοδύναμα 9.787 12.313 20.69 9.981 18.359
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 92.344 96.268 93.695 56.165 59.015
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.087 1.287 1.625 11.775 0.873
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.08 4.563 3.437 2.95 6.386
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 125.069 132.747 136.838 95.786 96.055
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 14.247 14.825 14.057 11.557 9.014
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.524 3.491 3.334 3.358 2.408
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12.881 12.368 13.654 13.862 11.213
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.043 0.516 3.965 3.106 3.129
  Δεδουλευμένα Έξοδα 10.379 11.409 9.269 10.492 7.926
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 26.679 26.51 26.959 24.322 18.871
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.437 1.525 1.57 1.007 0.618
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.187 -0.185 -0.181 -0.18 -0.178
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 12.548 12.802 11.916 9.633 7.218
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 98.39 106.237 109.879 71.464 77.184
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.059 0.057 0.053 0.029 0.029
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 551.888 548.436 539.659 489.502 487.937
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -453.263 -441.923 -429.585 -417.634 -410.113
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.294 -0.333 -0.248 -0.433 -0.669
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 125.069 132.747 136.838 95.786 96.055
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 58.5601 57.0462 53.3396 29.4985 29.0094
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.459 0.443 0.42 0.264 0.158
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.437 1.525 1.57 1.007 0.618
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -45.343 -33.777 -16.23 -23.763 -34.515
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -41.886 -33.075 -15.301 -20.013 -31.063
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.232 0.475 0.569 0.635 0.746
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.058 2.815 2.621 2.909 4.154
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.054 0 0.308 1.122 1.7
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.833 -2.588 -2.261 0.206 -1.448
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 47.245 -91.566 6.9 4.925 37.172
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.641 -0.192 -0.202 -0.079 -0.594
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 48.886 -91.374 7.102 5.004 37.766
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 5.451 110.025 16.143 1.336 -4.238
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 5.517 110.025 25.226 9.336 0.429
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.066 0 -9.083 -8 -4.667
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 10.81 -14.616 7.742 -13.752 1.871
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -11.952 -45.343 -37.82 -24.575 -12.154
  Cash From Operating Activities -0.59 -41.886 -31.517 -19.236 -10.119
  Cash From Operating Activities 0.08 0.232 0.193 0.144 0.081
  Non-Cash Items 0.875 4.058 2.824 1.719 0.782
  Changes in Working Capital 10.407 -0.833 3.286 3.476 1.172
  Cash From Investing Activities -38.172 47.245 45.246 24.597 14.626
  Capital Expenditures -1.246 -1.641 -0.522 -0.096 -0.043
  Other Investing Cash Flow Items, Total -36.926 48.886 45.768 24.693 14.669
  Cash From Financing Activities 49.496 5.451 4.533 1.52 1.481
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 49.562 5.517 4.557 1.52 1.481
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.066 -0.066 -0.024
  Net Change in Cash 10.734 10.81 18.262 6.881 5.988
  Cash Interest Paid 0.046
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Federated Hermes Global Investment Management Corp. Investment Advisor/Hedge Fund 17.8627 10189966 0 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 14.2757 8143763 169456 2023-06-30 LOW
  Stonepine Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 8.1114 4627224 -198498 2023-06-30 HIGH
  Lytton (Laurence W) Individual Investor 7.7835 4440188 4440188 2023-02-09 HIGH
  Tikvah Management LLC Hedge Fund 4.3138 2460833 0 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.0331 2300714 206457 2023-06-30 LOW
  Alyeska Investment Group, L.P. Hedge Fund 3.8663 2205555 -267599 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.3844 1360232 1038991 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.4224 811441 532375 2023-06-30 HIGH
  Schimmel (Paul R Ph.D.) Individual Investor 1.4042 801056 6000 2023-04-26 LOW
  Telemetry Investments, L.L.C. Hedge Fund 1.0939 624000 131500 2022-12-31 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0403 593474 14572 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.9227 526355 368700 2023-06-30 HIGH
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.6172 352104 352104 2023-06-30 HIGH
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.5611 320090 279161 2023-06-30 LOW
  Numeric Investors LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5381 306950 306950 2023-06-30 MED
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.487 277804 130031 2023-06-30 LOW
  XTX Markets LLC Venture Capital 0.2987 170425 170425 2023-06-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2924 166808 83900 2023-06-30 LOW
  Squarepoint Capital LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.2794 159359 147185 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  aTyr Pharma Company profile

  Σχετικά με την aTyr Pharma

  Η aTyr Pharma, Inc. είναι μια βιοθεραπευτική εταιρεία που ασχολείται με την ανακάλυψη και την ανάπτυξη φαρμάκων που βασίζονται σε νέες βιολογικές οδούς. Ο αγωγός θεραπευτικών υποψηφίων της περιλαμβάνει τα efzofitimod (ATYR1923), ATYR2810, NRP2 mAbs, AARS-1 και DARS-1. Το ATYR1923, είναι μια πρωτεΐνη σύντηξης που αποτελείται από την ανοσοτροποποιητική περιοχή της συνθετάσης histidyl-tRNA συντηγμένη με την περιοχή θραύσματος κρυσταλλοποιήσιμου (Fc) ενός ανθρώπινου αντισώματος και χρησιμεύει ως επιλεκτικός ρυθμιστής του NRP2 που ρυθμίζει προς τα κάτω την έμφυτη και προσαρμοστική ανοσολογική απόκριση σε καταστάσεις φλεγμονωδών νόσων. Η Εταιρεία αναπτύσσει επίσης την efzofitimod ως δυνητική τροποποιητική της νόσου θεραπεία για ασθενείς με ινωτικές πνευμονοπάθειες με υψηλές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Το ATYR2810 είναι ένα πλήρως εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα που μπλοκάρει ειδικά και λειτουργικά την αλληλεπίδραση μεταξύ του NRP2 και ενός από τους κύριους συνδέτες του VEGF. Το ATYR2810 βρίσκεται σε προκλινική ανάπτυξη για τη δυνητική θεραπεία ορισμένων επιθετικών καρκίνων στους οποίους εμπλέκεται το NRP2.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  10240 Sorrento Valley Road
  Suite 300
  SAN DIEGO
  CALIFORNIA 92121
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0384%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου