Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
    Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

    Συναλλαγές ASOS PLC - ASC CFD

    3.640
    2.67%
    Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

    Mon - Fri: 08:00 - 16:30

    • Περίληψη
    • Ιστορικά Στοιχεία
    • Γεγονότα
    • Δήλωση Εισοδήματος
    • Ισολογισμός
    • Ταμειακή ροή
    • Κυριότητα
    Όροι Συναλλαγών
    Spread 0.065
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


    Margin. Your investment $1,000.00
    Νυχτερινό τέλος -0.025261 %
    Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
    Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
    Money from leverage ~ $19,000.00

    Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
    -0.025261%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


    Margin. Your investment $1,000.00
    Νυχτερινό τέλος 0.003343 %
    Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
    Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
    Money from leverage ~ $19,000.00

    Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
    0.003343%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
    Νόμισμα GBP
    Περιθώριο 5%
    Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
    Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

    *Information provided by Capital.com

    Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
    Προηγ. Κλείσιμο* 3.74
    Άνοιγμα* 3.735
    Μεταβολή 1 έτους* -56.9%
    Εύρος ημέρας* 3.61 - 3.765
    Εύρος 52 εβδ. N/A
    Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
    Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
    Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
    Αναλογία P/E N/A
    Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
    Έσοδα N/A
    EPS N/A
    Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
    Beta N/A
    Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

    «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

    • Last Week
    • Last Month
    • Last Year
    • Last two Years
    • Max
    • Ημερησίως
    • Εβδομαδιαίως
    • Μηνιαίως
    Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
    Mar 1, 2024 3.640 -0.070 -1.89% 3.710 3.765 3.610
    Feb 29, 2024 3.740 0.065 1.77% 3.675 3.825 3.675
    Feb 28, 2024 3.730 0.055 1.50% 3.675 3.750 3.620
    Feb 27, 2024 3.675 0.090 2.51% 3.585 3.725 3.575
    Feb 26, 2024 3.625 0.010 0.28% 3.615 3.640 3.545
    Feb 23, 2024 3.640 0.020 0.55% 3.620 3.650 3.575
    Feb 22, 2024 3.630 0.005 0.14% 3.625 3.675 3.595
    Feb 21, 2024 3.665 -0.055 -1.48% 3.720 3.825 3.645
    Feb 20, 2024 3.735 0.070 1.91% 3.665 3.785 3.650
    Feb 19, 2024 3.705 -0.290 -7.26% 3.995 4.070 3.640
    Feb 16, 2024 3.975 0.090 2.32% 3.885 4.015 3.885
    Feb 15, 2024 3.985 0.005 0.13% 3.980 4.035 3.970
    Feb 14, 2024 3.975 0.065 1.66% 3.910 4.035 3.855
    Feb 13, 2024 3.910 0.125 3.30% 3.785 3.990 3.785
    Feb 12, 2024 3.910 0.200 5.39% 3.710 3.925 3.625
    Feb 9, 2024 3.720 0.115 3.19% 3.605 3.725 3.605
    Feb 8, 2024 3.640 0.045 1.25% 3.595 3.670 3.595
    Feb 7, 2024 3.640 -0.015 -0.41% 3.655 3.710 3.615
    Feb 6, 2024 3.695 0.055 1.51% 3.640 3.710 3.600
    Feb 5, 2024 3.645 -0.005 -0.14% 3.650 3.740 3.575

    ASOS PLC Events

    Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
    Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
    Δείτε όλα τα γεγονότα
    • Ετήσιο
    • Τριμηνιαίο
    2022 2021 2020 2019 2018
    Συνολικά έσοδα 3936.5 3910.5 3263.5 2733.5 2417.3
    Έσοδα 3936.5 3910.5 3263.5 2733.5 2417.3
    Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2219 2134.1 1716.1 1399.2 1180.2
    Ακαθάριστο Εισόδημα 1717.5 1776.4 1547.4 1334.3 1237.1
    Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3946.3 3720.4 3112.4 2698.4 2315.4
    Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1598.1 1450.8 1278.9 1299.2 1135.2
    Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
    Λειτουργικά Έσοδα -9.8 190.1 151.1 35.1 101.9
    Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22.1 -13 -9 -2 0.1
    Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -31.9 177.1 142.1 33.1 102
    Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -30.8 128.4 113.3 24.6 82.4
    Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -30.8 128.4 113.3 24.6 82.4
    Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
    Καθαρά Κέρδη -30.8 128.4 113.3 24.6 82.4
    Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -30.8 128.4 113.3 24.6 82.4
    Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -30.8 128.4 113.3 24.6 82.4
    Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -30.8 133.3 113.3 24.6 82.4
    Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 99.696 106.209 90.1404 83.7244 84.072
    Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.30894 1.25507 1.25693 0.29382 0.98011
    Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
    Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0979 1.25575 1.29319 0.30625 1.01374
    Ρύθμιση Αραίωσης 4.9 0
    Depreciation / Amortization 149.8 135.5 117.4
    Other Operating Expenses, Total -20.6
    Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021 Feb 2021
    Συνολικά έσοδα 1838.5 1932.4 2004.1 1934.6 1975.9
    Έσοδα 1838.5 1932.4 2004.1 1934.6 1975.9
    Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1049.2 1078.1 1140.9 1048.2 1085.9
    Ακαθάριστο Εισόδημα 789.3 854.3 863.2 886.4 890
    Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2111 1937.8 2008.5 1854.2 1866.2
    Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 859.7 880.3 867.6 806 780.3
    Λειτουργικά Έσοδα -272.5 -5.4 -4.4 80.4 109.7
    Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -17.8 -10.7 -11.4 -9.7 -3.3
    Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -290.9 -16.1 -15.8 70.7 106.4
    Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -218.2 -17.3 -13.5 46.6 81.8
    Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -218.2 -17.3 -13.5 46.6 81.8
    Καθαρά Κέρδη -218.2 -17.3 -13.5 46.6 81.8
    Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -218.2 -17.3 -13.5 46.6 81.8
    Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -218.2 -17.3 -13.5 46.6 81.8
    Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -218.2 -17.3 -13.5 51.5 81.8
    Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 99.7759 99.7162 99.6758 112.54 99.8786
    Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.1869 -0.17349 -0.13544 0.45761 0.81899
    Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
    Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.8944 -0.05681 0.02955 0.45761 0.81899
    Ρύθμιση Αραίωσης 4.9
    Other Operating Expenses, Total -1 -20.6
    Depreciation / Amortization 5.1
    Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 198
    Άλλο, Καθαρό -0.6
    • Ετήσιο
    • Τριμηνιαίο
    2023 2022 2021 2020 2019
    Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1234.5 1554 1559.7 1019.8 623.2
    Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 353.3 323 662.7 407.5 0
    Μετρητά & Ισοδύναμα 353.3 323 662.7 407.5 0
    Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 77.9 95.9 57.9 50.2 53.8
    Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 40.8 58 41.6 21.1 19
    Συνολικό Απόθεμα 768 1078.4 807.1 532.4 536.8
    Προπληρωθέντα Εξοδα 12.9 15.3 8.5 10.1 21.6
    Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 22.4 41.4 23.5 19.6 11
    Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2625.6 2996.9 2884.5 1989.4 1245.5
    Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 657.8 732 659.2 616.8 296
    Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 858.1 967.5 832.7 740 366.5
    Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -200.3 -235.5 -173.5 -123.2 -70.5
    Υπεραξία, Καθαρό 35.2 35.2 33.1 1.1 1.1
    Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 665.3 648.7 619.1 346.9 325.1
    Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.9 27 13.4 4.8 0.1
    Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 715.2 1040 998 817.8 772.2
    Πληρωτέοι Λογαριασμοί 71.3 285.4
    Δεδουλευμένα Έξοδα 238.7 288.9 314 267.8 279.4
    Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 75
    Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 378.4 374.1 261.9 174.5 132.4
    Σύνολο Οφειλών 1758.9 1982 1850.5 1179.1 791.9
    Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 975 830.3 764.4 290.8 0
    Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 68.7 53.5 46.8 59.1 7.1
    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 866.7 1014.9 1034 810.3 453.6
    Κοινή Μετοχή 4.2 3.5 3.5 3.5 2.9
    Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 322.6 245.7 245.7 245.7 6.9
    Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 539.9 681.2 711.9 577 449.5
    ESOP Debt Guarantee 2.1 2.1 2 1.3
    Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 82.4 70.8 -17.9 -7
    Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2625.6 2996.9 2884.5 1989.4 1245.5
    Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 119.237 99.9402 99.8371 99.7648 83.8723
    Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 58.2 41.3 11.4 12.6
    Payable/Accrued 351.3 394.4 353.2
    Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 26.8 25.7 27.7 22.3
    Μακροπρόθεσμο Χρέος 671.3 474.5 459.4 0
    Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 303.7 355.8 305 290.8
    Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 10.9
    Sep 2023 Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021
    Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1234.5 1379.5 1554 1530 1559.7
    Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 353.3 308.6 323 406.7 662.7
    Μετρητά & Ισοδύναμα 353.3 308.6 323 406.7 662.7
    Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 90.8 67.3 111.2 96.1 66.4
    Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 81.4 63.4 88.2 87.4 57.7
    Συνολικό Απόθεμα 768 978.4 1078.4 986.4 807.1
    Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 22.4 25.2 41.4 40.8 23.5
    Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2625.6 2788.1 2996.9 2888.4 2884.5
    Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 657.8 667.3 732 679.4 659.2
    Υπεραξία, Καθαρό 35.2 35.2 33.1
    Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 700.5 703.6 648.7 629.1 619.1
    Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.9 24.9 27 14.7 13.4
    Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 715.2 889.3 1040 959.8 998
    Payable/Accrued 993.3 927 956.1
    Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
    Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 26.8 39.1 25.7 26.3 27.7
    Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 378.4 414 21 6.5 14.2
    Σύνολο Οφειλών 1758.9 1994.4 1982 1841.2 1850.5
    Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 975 1047.1 830.3 788.1 764.4
    Μακροπρόθεσμο Χρέος 671.3 731 474.5 467.9 459.4
    Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 303.7 316.1 355.8 320.2 305
    Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0 58.2 45.6 41.3
    Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 68.7 58 53.5 47.7 46.8
    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 866.7 793.7 1014.9 1047.2 1034
    Κοινή Μετοχή 4.2 3.5 3.5 3.5 3.5
    Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 322.6 245.7 245.7 245.7 245.7
    Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 539.9 467.3 681.2 699.5 711.9
    ESOP Debt Guarantee 2.1 2.1 2.1 2.1
    Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 75.1 82.4 96.4 70.8
    Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2625.6 2788.1 2996.9 2888.4 2884.5
    Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 119.237 100.015 99.9402 99.9402 99.8371
    Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 10.9 12.8
    Πληρωτέοι Λογαριασμοί 71.3 110.7
    Δεδουλευμένα Έξοδα 238.7 325.5
    • Ετήσιο
    • Τριμηνιαίο
    2022 2021 2020 2019 2018
    Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -9.8 190.1 151.1 35.1 101.9
    Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -120.4 215.1 403.3 89.7 93.9
    Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 61 61.1 57.4 25.3 17
    Amortization 88.8 74.4 60 46 37.6
    Μη Χρηματικά Στοιχεία 8.9 0.7 15 4.6 12.9
    Cash Taxes Paid -3.4 37 20.5 5.2 13.1
    Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 11.1 5.7 8 1.4 0.2
    Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -269.3 -111.2 119.8 -21.3 -75.5
    Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -182 -443.2 -116.1 -221.6 -212.7
    Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -182.9 -157.1 -116.6 -221.6 -213
    Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.9 -286.1 0.5 0 0.3
    Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -37.4 483.4 135.7 73.9 1.5
    Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -11.1 -5.6 -7.3 -1.1 1.5
    Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.1 -0.1 0.1 -0.2 -0.3
    Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -339.7 255.2 423 -58.2 -117.6
    Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -26.3 489 -96.4 75
    Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 239.4
    Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021 Feb 2021
    Net income/Starting Line -272.5 -9.8 -4.4 190.1 109.7
    Cash From Operating Activities -128.2 -120.4 -151.2 215.1 24.7
    Cash From Operating Activities 34.5 61 30 61.1 31
    Amortization 48.8 88.8 43.7 74.4 30
    Non-Cash Items 36.8 8.9 20.7 0.7 2.7
    Cash Taxes Paid -23.5 -3.4 -2 37 15.1
    Cash Interest Paid 6 11.1 5.5 5.7 2.8
    Changes in Working Capital 24.2 -269.3 -241.2 -111.2 -148.7
    Cash From Investing Activities -112.5 -182 -86.4 -443.2 -326.5
    Capital Expenditures -115 -182.9 -86.5 -157.1 -60.6
    Other Investing Cash Flow Items, Total 2.5 0.9 0.1 -286.1 -265.9
    Cash From Financing Activities 228 -37.4 -18.9 483.4 -13.7
    Financing Cash Flow Items -9.9 -11.1 -5.5 -5.6 -2.6
    Issuance (Retirement) of Debt, Net 237.9 -26.3 -13.4 489 -11.1
    Foreign Exchange Effects -1.7 0.1 0.5 -0.1 0
    Net Change in Cash -14.4 -339.7 -256 255.2 -315.5
    Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
    Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
    Bestseller A/S Corporation 27.0971 32309749 6305345 2023-08-25 LOW
    Camelot Capital Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 14.0245 16722381 0 2023-09-21 LOW
    Frasers Group PLC Corporation 12.5747 14993668 2326852 2023-10-20 MED
    Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 4.2749 5097221 -114893 2022-02-22 LOW
    Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 3.4254 4084304 -196973 2022-02-22 LOW
    Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 3.182 3794070 -417500 2022-11-30 LOW
    Goldman Sachs International Research Firm 2.9622 3532006 1011742 2023-10-19 MED
    BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8239 3367102 3041898 2022-11-30 LOW
    The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7322 3257759 2870031 2022-11-30 LOW
    DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 2.5782 3074205 -643172 2022-11-30 LOW
    Robertson (Nicholas Jon) Individual Investor 2.2107 2636025 -250389 2023-06-28 LOW
    Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.3481 1607415 -3882427 2022-06-16 LOW
    American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8556 1020143 -25137 2023-06-08 LOW
    Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6516 776888 -166185 2023-09-15 LOW
    Bennbridge Ltd Investment Advisor 0.6308 752159 0 2023-09-30 LOW
    Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.5871 700000 0 2023-05-31 LOW
    LGT Bank Ltd. Bank and Trust 0.5829 695037 604231 2023-04-27 LOW
    M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.4851 578377 3535 2023-09-15 LOW
    State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4506 537337 397633 2023-06-08 LOW
    Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.3639 433903 6224 2023-04-27 LOW

    Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

    Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

    Προμήθεια διαπραγματεύσεων
    0
    • 1:1
    Μόχλευση
    1:1
    • 20
    • 100
    • 500
    • 1000
    • 10000
    Επένδυση
    Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
    Άνοιγμα

    Κλείσιμο

    Θέση πώλησης Θέση αγοράς

    Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

    Industry: Internet & Mail Order Department Stores

    Greater London House
    Hampstead Road
    LONDON
    NW1 7FB
    GB

    Δήλωση Εισοδήματος

    • Annual
    • Quarterly

    Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Spread 0.01168
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Spread 0.50
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Spread 0.030
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Spread 106.00

    Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

    Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

    1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου