Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Arts-Way - ARTW CFD

2.4111
0.41%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.1978
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.4211
Άνοιγμα* 2.3513
Μεταβολή 1 έτους* -12.26%
Εύρος ημέρας* 2.3513 - 2.4806
Εύρος 52 εβδ. 1.80-3.16
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9,120.00
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 256.37K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 12.92M
Αναλογία P/E 14.69
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 5.01M
Έσοδα 30.68M
EPS 0.18
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.49
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 4, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 9, 2023 2.4111 0.0697 2.98% 2.3414 2.4806 2.3414
Jun 8, 2023 2.4211 0.0600 2.54% 2.3611 2.4310 2.3611
Jun 7, 2023 2.4215 -0.1386 -5.41% 2.5601 2.5601 2.0550
Jun 6, 2023 2.5303 0.1889 8.07% 2.3414 2.5303 2.3414
Jun 5, 2023 2.4609 -0.0097 -0.39% 2.4706 2.5305 2.3612
Jun 2, 2023 2.4415 0.1094 4.69% 2.3321 2.4415 2.3222
Jun 1, 2023 2.3620 0.0299 1.28% 2.3321 2.3620 2.3222
May 31, 2023 2.3521 0.0201 0.86% 2.3320 2.3521 2.2925
May 30, 2023 2.4017 0.0896 3.88% 2.3121 2.4017 2.3022
May 26, 2023 2.3719 -0.0094 -0.39% 2.3813 2.4214 2.2827
May 25, 2023 2.4215 0.1098 4.75% 2.3117 2.4216 2.3117
May 24, 2023 2.3722 -0.0492 -2.03% 2.4214 2.4214 2.2723
May 23, 2023 2.4413 0.1494 6.52% 2.2919 2.4413 2.2919
May 22, 2023 2.4511 -0.0589 -2.35% 2.5100 2.5104 2.3712
May 19, 2023 2.4709 0.0107 0.43% 2.4602 2.5301 2.4309
May 18, 2023 2.4709 -0.0191 -0.77% 2.4900 2.5005 2.3712
May 17, 2023 2.5204 0.0407 1.64% 2.4797 2.5204 2.4797
May 16, 2023 2.4806 0.0005 0.02% 2.4801 2.4901 2.4702
May 15, 2023 2.5106 -0.0001 -0.00% 2.5107 2.5107 2.5104
May 12, 2023 2.5104 0.0405 1.64% 2.4699 2.5104 2.4699

Arts-Way Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, July 4, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Art's Way Manufacturing Co Inc Earnings Release
Q2 2023 Art's Way Manufacturing Co Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, October 3, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Art's Way Manufacturing Co Inc Earnings Release
Q3 2023 Art's Way Manufacturing Co Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 28.3996 24.9651 22.4091 22.8892 19.7268
Έσοδα 28.3996 24.9651 22.4091 22.8892 19.7268
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 21.0929 18.3686 20.0095 18.9613 16.2152
Ακαθάριστο Εισόδημα 7.30673 6.59649 2.3996 3.92791 3.51155
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 28.067 24.4417 26.3188 24.386 22.8221
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.39352 5.568 5.83251 4.94545 5.37513
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.58054 0.50509 0.47672 0.47935 0.64043
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.59127
Λειτουργικά Έσοδα 0.33268 0.52341 -3.90964 -1.49688 -3.09527
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.45387 -0.31349 -0.30461 -0.35817 -0.30457
Άλλο, Καθαρό 0.23819 0.05697 1.25429 0.08624 -0.44663
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.117 0.26689 -2.95996 -1.76882 -3.84647
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.0978 0.21263 -2.10349 -1.41959 -3.03805
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.0978 0.21263 -2.10349 -1.41959 -3.03805
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -0.34885
Καθαρά Κέρδη 0.0978 0.21263 -2.10349 -1.41959 -3.3869
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.0978 0.21263 -2.10349 -1.41959 -3.03805
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.0978 0.21263 -2.10349 -1.41959 -3.3869
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.0978 0.21263 -2.10349 -1.41959 -3.3869
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4.70738 4.51523 4.39389 4.27738 4.20284
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02078 0.04709 -0.47873 -0.33188 -0.72286
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02078 0.04709 -0.47873 -0.33188 -0.63141
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Συνολικά έσοδα 7.89479 7.37096 8.14025 12.8884 5.61307
Έσοδα 7.89479 7.37096 8.14025 12.8884 5.61307
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.54566 5.48978 6.09977 9.50336 4.42092
Ακαθάριστο Εισόδημα 2.34913 1.88118 2.04048 3.38506 1.19215
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7.3462 7.35307 7.70945 13.0044 6.04994
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.67224 1.72887 1.44158 3.22307 1.49495
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.1283 0.13443 0.1681 0.27801 0.13407
Λειτουργικά Έσοδα 0.54859 0.01789 0.4308 -0.11602 -0.43687
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.12751 -0.14706 -0.13272 -0.1741 -0.0767
Άλλο, Καθαρό 0.01231 0.23799 0.00321 -0.00301 -0.00155
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.43339 0.10882 0.3013 -0.29312 -0.51513
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.34221 0.09139 0.23778 -0.23137 -0.40649
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.34221 0.09139 0.23778 -0.23137 -0.40649
Καθαρά Κέρδη 0.34221 0.09139 0.23778 -0.23137 -0.40649
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.34221 0.09139 0.23778 -0.23137 -0.40649
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.34221 0.09139 0.23778 -0.23137 -0.40649
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.34221 0.09139 0.23778 -0.23137 -0.40649
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 5.10092 4.92867 4.70042 4.66702 4.56972
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.06709 0.01854 0.05059 -0.04958 -0.08895
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.06709 0.01854 0.05059 -0.04958 -0.08895
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14.1334 12.1742 10.3013 11.4072 12.1452
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.00506 0.00266 0.00268 0.00315 0.00351
Cash 0.00506 0.00266 0.00268 0.00315 0.00351
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.7223 2.66303 2.41896 1.82798 1.66017
Accounts Receivable - Trade, Net 2.7223 2.66303 2.3906 1.67998 1.53711
Total Inventory 11.0625 9.38739 7.81843 9.50517 10.3564
Other Current Assets, Total 0.34362 0.12117 0.06128 0.07093 0.12509
Total Assets 23.9483 20.854 18.803 19.3469 21.3255
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7.15423 5.99734 5.74022 6.07669 7.51761
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 21.7936 19.9925
Accumulated Depreciation, Total -15.0397 -14.5167
Goodwill, Net 0
Other Long Term Assets, Total 2.66066 2.68246 2.76145 1.85724 1.50892
Total Current Liabilities 9.26729 7.68682 6.16478 5.20276 5.76538
Accounts Payable 2.63097 1.73709 1.9554 1.20531 0.80206
Accrued Expenses 1.2832 1.16237 1.27931 1.13283 0.89328
Notes Payable/Short Term Debt 3.9245 4.07453 2.35953 2.57853 3.50553
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.26851 0.14805 0.09498 0.0854 0.22746
Other Current Liabilities, Total 1.16011 0.56477 0.47555 0.20069 0.33705
Total Liabilities 12.7977 10.4996 8.89627 7.55336 8.2884
Total Long Term Debt 3.50637 2.77785 2.71315 2.35059 2.52302
Long Term Debt 2.90424 2.63547 2.71315 2.35059 2.52302
Deferred Income Tax
Other Liabilities, Total 0.02402 0.03493 0.01834 0
Total Equity 11.1506 10.3545 9.90675 11.7936 13.0371
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Common Stock 0.05014 0.04584 0.0447 0.04321 0.04225
Additional Paid-In Capital 4.54717 3.76065 3.49624 3.25009 3.05563
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 6.75428 6.65649 6.44386 8.54734 9.96693
Other Equity, Total 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 23.9483 20.854 18.803 19.3469 21.3255
Total Common Shares Outstanding 4.9491 4.53897 4.43491 4.30225 4.21576
Treasury Stock - Common -0.20096 -0.10852 -0.07805 -0.04706 -0.02774
Note Receivable - Long Term 0 0.00578 0.15379
Capital Lease Obligations 0.60213 0.14239
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15.8093 14.1334 14.9486 14.7699 12.0594
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.00401 0.00506 0.00414 0.00498 0.00346
Cash 0.00401 0.00506 0.00414 0.00498 0.00346
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.6658 2.7223 3.82016 2.48061 1.58256
Accounts Receivable - Trade, Net 3.6658 2.7223 3.82016 2.48061 1.58256
Total Inventory 11.7031 11.0625 10.694 11.4094 9.84596
Other Current Assets, Total 0.43638 0.34362 0.43031 0.87485 0.62746
Total Assets 25.6045 23.9483 24.7211 24.0417 20.8517
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6.69229 7.15423 7.09326 6.52834 6.00211
Other Long Term Assets, Total 3.10289 2.66066 2.6792 2.74355 2.79017
Total Current Liabilities 10.6092 9.26729 10.2581 10.3514 8.09386
Accounts Payable 2.5023 2.63097 2.5351 2.52429 1.55373
Accrued Expenses 1.3007 1.2832 1.27143 0.98296 0.96939
Notes Payable/Short Term Debt 3.05556 3.9245 4.559 4.70323 3.15053
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.27276 0.26851 0.28343 0.23246 0.15191
Other Current Liabilities, Total 3.47785 1.16011 1.60915 1.9085 2.2683
Total Liabilities 14.0631 12.7977 13.8394 13.7362 10.8687
Total Long Term Debt 3.43252 3.50637 3.5547 3.35566 2.74324
Long Term Debt 2.87423 2.90424 2.9092 2.93001 2.61338
Other Liabilities, Total 0.02142 0.02402 0.02658 0.02911 0.03161
Total Equity 11.5414 11.1506 10.8817 10.3055 9.98302
Common Stock 0.05101 0.05014 0.04945 0.04705 0.04675
Additional Paid-In Capital 4.61519 4.54717 4.37031 4.0341 3.8297
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7.09649 6.75428 6.66289 6.42535 6.25
Treasury Stock - Common -0.22129 -0.20096 -0.20096 -0.20096 -0.14343
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 25.6045 23.9483 24.7211 24.0417 20.8517
Total Common Shares Outstanding 5.02822 4.9491 4.8801 4.6401 4.61973
Capital Lease Obligations 0.55829 0.60213 0.6455 0.42565 0.12986
Preferred Stock - Non Redeemable, Net
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 21.7936
Accumulated Depreciation, Total -15.0397
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 0.0978 0.21263 -2.10349 -1.41959 -3.33605
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.95172 -0.98585 -0.85631 0.80775 -1.11861
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.80716 0.61341 0.81823 1.00354 0.96061
Deferred Taxes 0.01649 0.0458 -0.88164 -0.35363 -0.53103
Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.06738 -0.38703 -0.37797 0.18324 0.9414
Cash Taxes Paid 0.00237 0.00168 0.02851 0.00386 0.00524
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.42124 0.27062 0.2636 0.32936 0.28607
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.09765 -1.47066 1.68855 1.39418 0.84646
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.34385 -0.59948 -0.50165 0.45269 0.70705
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.74735 -0.62028 -0.69341 -0.44703 -0.76432
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.4035 0.02081 0.19176 0.89971 1.47137
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.39452 1.58531 1.3575 -1.26081 0.20268
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.04243 -0.59958
Total Cash Dividends Paid
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.01615 1.61578 1.3885 -1.24149 0.82357
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.0024 -0.00003 -0.00046 -0.00037 -0.20889
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.4531 -0.03047 -0.031 -0.01932 -0.02131
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Net income/Starting Line 0.34221 0.0978 0.0064 -0.23114 -0.40649
Cash From Operating Activities 1.2686 0.95172 0.19766 -0.2812 1.16882
Cash From Operating Activities 0.2389 0.80716 0.54664 0.35044 0.16754
Deferred Taxes 0.09114 0.01649 -0.00072 -0.06374 -0.10904
Non-Cash Items 0.0404 -0.06738 0.02696 -0.03078 -0.07775
Cash Taxes Paid -0.00005 0.00237 0.0008 0.0008 0
Cash Interest Paid 0.12232 0.42124 0.27749 0.15539 0.06975
Changes in Working Capital 0.55594 0.09765 -0.38162 -0.30597 1.59455
Cash From Investing Activities -0.31076 -1.34385 -1.17849 -0.4998 -0.17413
Capital Expenditures -0.31366 -1.74735 -1.18779 -0.5091 -0.17413
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.0029 0.4035 0.0093 0.0093 0
Cash From Financing Activities -0.95888 0.39452 0.98232 0.78331 -0.99388
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.02033 0.4531 0.33898 -0.09243 -0.03491
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.93855 -0.01615 0.68576 0.89309 -0.95898
Net Change in Cash -0.00104 0.0024 0.00149 0.00232 0.0008
Financing Cash Flow Items -0.04243 -0.04242 -0.01735
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
McConnell Legacy Investments LLC Corporation 42.9228 2149819 0 2023-03-06
McConnell (Marc H) Individual Investor 3.6753 184080 1000 2023-05-31 LOW
King (David Alan) Individual Investor 2.3486 117630 -10359 2023-03-30 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.2693 63574 6500 2023-03-31 HIGH
SBAuer Funds, LLC Investment Advisor 1.1979 60000 60000 2023-04-30 HIGH
Buffamante (Thomas E) Individual Investor 0.8985 45000 1000 2023-05-31 LOW
Ramsey (Randall C) Individual Investor 0.7923 39685 1000 2023-05-31 LOW
White (David Allan) Individual Investor 0.6389 32000 1000 2023-05-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6229 31198 -714 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5447 27283 2856 2023-03-31 LOW
Woods (Michael William) Individual Investor 0.5328 26686 0 2023-03-06
Shufro, Rose & Co., LLC Investment Advisor 0.5119 25639 0 2023-03-31
Westendorf (Matthew) Individual Investor 0.2596 13000 1000 2023-05-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2411 12077 0 2023-03-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.2393 11984 -16775 2023-03-31 HIGH
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.1156 5788 -706 2023-03-31 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1028 5149 135 2023-04-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.0799 4000 -2 2023-03-31 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.0195 979 979 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0066 330 330 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Arts-Way Company profile

Σχετικά με την Arts-Way

Η Art's-Way Manufacturing Co., Inc. είναι κατασκευαστής γεωργικού εξοπλισμού, αρθρωτών επιστημονικών κτιρίων και εργαλείων κοπής χάλυβα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Γεωργικά προϊόντα, αρθρωτά κτίρια και εργαλεία. Ο τομέας των γεωργικών προϊόντων κατασκευάζει και διανέμει γεωργικό εξοπλισμό με δικές της και ιδιωτικές ετικέτες. Ο τομέας Modular Buildings κατασκευάζει αρθρωτά κτίρια για διάφορες χρήσεις, συνήθως για τον περιορισμό ζώων και ερευνητικά εργαστήρια, μέσω της θυγατρικής της, Art's-Way Scientific, Inc., μιας εταιρείας της Αϊόβα. Ο τομέας Εργαλεία κατασκευάζει τυποποιημένα εργαλεία καρβιδίου, καθώς και πολυκρυσταλλικά διαμάντια και ένθετα και εργαλεία από κυβικό νιτρίδιο βορίου, μέσω της θυγατρικής της, Ohio Metal Working Products/Art's Way, Inc., εταιρεία του Οχάιο. Η προσφορά προϊόντων της περιλαμβάνει φορητό και σταθερό εξοπλισμό επεξεργασίας ζωοτροφών, εξοπλισμό για σανό και χορτονομή, εξοπλισμό συγκομιδής ζαχαρότευτλων, εξοπλισμό συντήρησης γης και διασκορπιστές κοπριάς.

Industry: Agricultural Machinery

PO Box 288
ARMSTRONG
IOWA 50514
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

25,739.70 Price
-2.800% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,961.15 Price
-0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.50 Price
-8.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00318

Oil - Crude

70.46 Price
-0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου