Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Amgen - AMGN CFD

244.33
0.09%
0.96
Χαμηλό: 243.24
Υψηλό: 244.93
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 21:00

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.96
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Amgen Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 244.57
Άνοιγμα* 244.61
Μεταβολή 1 έτους* 9.95%
Εύρος ημέρας* 243.24 - 244.93
Εύρος 52 εβδ. 214.39-296.67
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.95M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 55.89M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 130.92B
Αναλογία P/E 20.24
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 534.00M
Έσοδα 26.32B
EPS 12.11
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.47514
Beta 0.63
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 6, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 244.57 -3.44 -1.39% 248.01 249.24 241.75
Feb 2, 2023 245.61 2.54 1.04% 243.07 246.19 235.61
Feb 1, 2023 245.85 -2.80 -1.13% 248.65 248.87 239.66
Jan 31, 2023 251.50 0.06 0.02% 251.44 252.27 249.46
Jan 30, 2023 251.22 -0.27 -0.11% 251.49 253.64 250.16
Jan 27, 2023 253.18 -1.00 -0.39% 254.18 254.78 252.16
Jan 26, 2023 254.36 -0.58 -0.23% 254.94 256.12 252.57
Jan 25, 2023 256.02 -3.70 -1.42% 259.72 261.13 255.52
Jan 24, 2023 259.11 -0.41 -0.16% 259.52 261.45 256.93
Jan 23, 2023 260.45 -2.68 -1.02% 263.13 264.27 259.31
Jan 20, 2023 262.82 3.73 1.44% 259.09 263.44 258.02
Jan 19, 2023 261.49 0.26 0.10% 261.23 263.11 260.31
Jan 18, 2023 263.82 -5.06 -1.88% 268.88 269.60 262.76
Jan 17, 2023 268.83 -1.89 -0.70% 270.72 273.40 268.32
Jan 13, 2023 271.36 2.20 0.82% 269.16 271.74 269.16
Jan 12, 2023 270.44 0.00 0.00% 270.44 271.57 268.00
Jan 11, 2023 272.26 -2.85 -1.04% 275.11 275.97 269.55
Jan 10, 2023 273.41 4.07 1.51% 269.34 274.15 268.61
Jan 9, 2023 269.67 -3.70 -1.35% 273.37 274.39 268.16
Jan 6, 2023 274.64 7.41 2.77% 267.23 276.36 267.23

Amgen Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 22991 22849 23747 23362 25424 25979
Έσοδα 22991 22849 23747 23362 25424 25979
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4162 4069 4101 4356 6159 6454
Ακαθάριστο Εισόδημα 18829 18780 19646 19006 19265 19525
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13197 12876 13404 13688 16285 18340
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5062 4870 5332 5150 5730 6873
Έρευνα & Ανάπτυξη 3840 3562 3737 4116 4207 4819
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -6 367 292 47
Other Operating Expenses, Total 139 8 -58 19 189 194
Λειτουργικά Έσοδα 9794 9973 10343 9674 9139 7639
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -631 -376 -798 -536 -1006 -1197
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 9163 9597 9545 9138 8133 6701
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7722 8079 8394 7842 7264 5893
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7722 8079 8394 7842 7264 5893
Καθαρά Κέρδη 7722 1979 8394 7842 7264 5893
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7722 8079 8394 7842 7264 5893
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7722 1979 8394 7842 7264 5893
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7722 1979 8394 7842 7264 5893
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 754 735 665 609 590 573
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 10.2414 10.9918 12.6226 12.8769 12.3119 10.2845
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4 4.6 5.28 5.8 6.4 7.04
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 10.2347 11.4122 13.0087 12.9431 12.3119 10.2845
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -6100
Άλλο, Καθαρό 259
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 5901 6526 6706 6846 6238
Έσοδα 5901 6526 6706 6846 6238
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1490 1637 1609 1718 1561
Ακαθάριστο Εισόδημα 4411 4889 5097 5128 4677
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3772 5698 4328 4542 3738
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1254 2889 1305 1425 1228
Έρευνα & Ανάπτυξη 967 1082 1422 1348 959
Other Operating Expenses, Total 61 90 -8 51 -10
Λειτουργικά Έσοδα 2129 828 2378 2304 2500
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -285 -281 -296 -335 -295
Άλλο, Καθαρό 13 11 73 162 -530
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1857 558 2155 2131 1675
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1646 464 1884 1899 1476
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1646 464 1884 1899 1476
Καθαρά Κέρδη 1646 464 1884 1899 1476
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1646 464 1884 1899 1476
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1646 464 1884 1899 1476
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1646 464 1884 1899 1476
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 581 576 570 564 551
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.83305 0.80556 3.30526 3.36702 2.67877
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.76 1.76 1.76 1.76 1.94
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.83305 0.80556 3.30526 3.36702 2.67877
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 46010 49476 37618 18440 21144 19385
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38085 41678 29304 8911 10647 8037
Μετρητά & Ισοδύναμα 3241 3800 6945 6037 6266 7989
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 34844 37878 22359 2874 4381 48
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3165 3237 3580 4057 5324 5839
Accounts Receivable - Trade, Net 3165 3237 3580 4057 4525 4895
Total Inventory 2745 2834 2940 3584 3893 4086
Other Current Assets, Total 2015 1727 1794 1888 124 200
Total Assets 77626 79954 66416 59707 62948 61165
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4961 4989 4958 5397 5297 5750
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 12427 12579 12754 13754 14274 14548
Accumulated Depreciation, Total -7466 -7590 -7796 -8357 -8977 -8798
Goodwill, Net 14751 14761 14699 14703 14689 14890
Intangibles, Net 10279 8609 7443 19413 16587 15182
Long Term Investments 501 570 1176 573
Other Long Term Assets, Total 1124 1549 1698 1754 4055 5385
Total Current Liabilities 11204 9020 13488 12835 11653 12184
Accounts Payable 917 1352 1207 1371 1421 1366
Accrued Expenses 4964 5563 6948 7565 8295 8947
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4403 1152 4419 2953 91 87
Other Current Liabilities, Total 920 953 914 946 1846 1784
Total Liabilities 47751 54713 53916 50034 53539 54465
Total Long Term Debt 30193 34190 29510 26950 32895 33222
Long Term Debt 30193 34190 29510 26950 32895 33222
Deferred Income Tax 2436 1166 864 606
Other Liabilities, Total 3918 10337 10054 9643 8991 9059
Total Equity 29875 25241 12500 9673 9409 6700
Common Stock 30784 30992 31246 31531 31802 32096
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -438 -5072 -17977 -21330 -21408 -24600
Unrealized Gain (Loss) -138 -144 -338 22 1
Other Equity, Total -333 -535 -431 -550 -986 -796
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 77626 79954 66416 59707 62948 61165
Total Common Shares Outstanding 738.2 722.2 629.6 591.4 578.3 558.3
Prepaid Expenses 1156 1223
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 21299 19099 24380 19385 18520
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10566 8082 12921 8037 6544
Μετρητά & Ισοδύναμα 6112 6630 11969 7989 6528
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4454 1452 952 48 16
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4423 4479 4765 4895 5077
Accounts Receivable - Trade, Net 4423 4479 4765 4895 5077
Total Inventory 4017 4115 4152 4086 4411
Other Current Assets, Total 2293 2423 2542 2367 2488
Total Assets 62539 59773 64993 61165 59196
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4855 4906 4982 5184 5142
Goodwill, Net 14673 14676 14665 14890 14897
Intangibles, Net 15947 15308 14659 15182 14567
Other Long Term Assets, Total 5765 5784 6307 6524 6070
Total Current Liabilities 12869 14585 14842 12184 12886
Accounts Payable 1396 1277 1171 1366 1403
Accrued Expenses 9917 8984 9383 10731 10639
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1556 4324 4288 87 844
Total Liabilities 53205 51526 56776 54465 58280
Total Long Term Debt 31129 28458 33291 33222 36010
Long Term Debt 31129 28458 33291 33222 36010
Other Liabilities, Total 9207 8483 8643 9059 9384
Total Equity 9334 8247 8217 6700 916
Common Stock 31806 31877 31989 32096 31247
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -21639 -22762 -22964 -24600 -29568
Unrealized Gain (Loss) 1 1 0 0
Other Equity, Total -834 -869 -808 -796 -763
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 62539 59773 64993 61165 59196
Total Common Shares Outstanding 575.3 569.6 565 558.3 534.2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 7722 1979 8394 7842 7264 5893
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10354 11177 11296 9150 10497 9261
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2105 1955 1946 2206 3601 3398
Deferred Taxes 183 -1330 -363 -289 -287 -453
Μη Χρηματικά Στοιχεία 343 663 697 122 135 1617
Cash Taxes Paid 1100 1500 1900 1900 1400 1900
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1300 1300 1500 1300 1200 1200
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1 7910 622 -731 -216 -1194
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -8658 -4024 14339 5709 -5401 733
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -837 -664 -738 -618 -608 -880
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -7821 -3360 15077 6327 -4793 1613
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2599 -6594 -22490 -15767 -4867 -8271
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -284 -140 -68 -42 -90 -78
Total Cash Dividends Paid -2998 -3365 -3507 -3509 -3755 -4013
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2910 -3160 -17794 -7702 -3486 -4975
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 3593 71 -1121 -4514 2464 795
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -903 559 3145 -908 229 1723
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 1646 2110 3994 5893 1476
Cash From Operating Activities 2104 4035 6453 9261 2164
Cash From Operating Activities 841 1696 2546 3398 841
Deferred Taxes -91 -137 -264 -453 -251
Non-Cash Items 79 1675 1692 1617 545
Changes in Working Capital -371 -1309 -1515 -1194 -447
Cash From Investing Activities -319 890 963 733 -111
Capital Expenditures -166 -351 -593 -880 -190
Other Investing Cash Flow Items, Total -153 1241 1556 1613 79
Cash From Financing Activities -1939 -4561 -1713 -8271 -3514
Financing Cash Flow Items -52 -85 -104 -78 -26
Total Cash Dividends Paid -1016 -2024 -3023 -4013 -1080
Issuance (Retirement) of Stock, Net -871 -2452 -3532 -4975 -6360
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 4946 795 3952
Net Change in Cash -154 364 5703 1723 -1461
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.842 47216165 1317764 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.459 29151093 277320 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.4444 29073061 -207866 2022-09-30 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 2.9148 15564870 -73750 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.3605 12605265 -1490071 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0975 11200793 502787 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.7297 9236530 287899 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.5254 8145601 -212030 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.5243 8139945 -45470 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.333 7118039 -705787 2022-12-31 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 1.324 7070379 59546 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 1.2358 6599371 1971000 2022-09-30 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9481 5062588 -492241 2021-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.9186 4905395 163471 2022-09-30 LOW
Aristotle Capital Management, LLC Investment Advisor 0.9158 4890166 -72128 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.8955 4781857 -445255 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8086 4317814 -103045 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7969 4255525 -170586 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7683 4102655 -193979 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.7668 4094846 20049 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Amgen Company profile

Σχετικά με την Amgen

Η Amgen Inc. είναι εταιρεία βιοτεχνολογίας. Η εταιρεία ανακαλύπτει, αναπτύσσει, παράγει και παρέχει διάφορα ανθρώπινα θεραπευτικά προϊόντα. Δραστηριοποιείται στον τομέα των ανθρώπινων θεραπευτικών. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά περιλαμβάνει το Neulasta (pegfilgrastim)- παράγοντες διέγερσης της ερυθροποίησης (ESAs), όπως το Aranesp (darbepoetin alfa) και το EPOGEN (epoetin alfa)- Sensipar/Mimpara (cinacalcet)- XGEVA (denosumab)- Prolia (denosumab), NEUPOGEN (filgrastim), και άλλα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, όπως KYPROLIS (carfilzomib), Vectibix (panitumumab), Nplate (romiplostim), Repatha (evolocumab), BLINCYTO (blinatumomab), IMLYGIC (talimogene laherparepvec) και Corlanor (ivabradine). Επικεντρώνεται σε ανθρώπινα θεραπευτικά προϊόντα για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών στους τομείς της ογκολογίας/αιματολογίας, των καρδιαγγειακών παθήσεων και των νευροεπιστημών. Τα υποψήφια προϊόντα της σε φάση ΙΙΙ περιλαμβάνουν το Erenumab για την επεισοδιακή ημικρανία, το Aranesp για τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, το BLINCYTO για την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και το IMLYGIC για το μεταστατικό μελάνωμα.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

One Amgen Center Drive
THOUSAND OAKS
CALIFORNIA 91320-1799
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,477.00 Price
-0.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.40 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00360

Natural Gas

2.44 Price
+1.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1199%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0848%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

74.19 Price
+0.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0248%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0087%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου