Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές American Software - AMSWA CFD

  11.46
  0.09%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  American Software Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 11.47
  Άνοιγμα* 11.5
  Μεταβολή 1 έτους* -17.62%
  Εύρος ημέρας* 11.38 - 11.59
  Εύρος 52 εβδ. 9.38-15.88
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 144.93K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.05M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 393.60M
  Αναλογία P/E 38.98
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 34.17M
  Έσοδα 112.52M
  EPS 0.30
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.81944
  Beta 0.71
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 27, 2024 11.46 -0.02 -0.17% 11.48 11.60 11.38
  Feb 26, 2024 11.47 0.20 1.77% 11.27 11.55 11.17
  Feb 23, 2024 11.42 0.53 4.87% 10.89 11.83 10.77
  Feb 22, 2024 10.27 -0.23 -2.19% 10.50 10.78 10.23
  Feb 21, 2024 10.79 0.06 0.56% 10.73 10.79 10.55
  Feb 20, 2024 10.81 0.14 1.31% 10.67 10.94 10.67
  Feb 16, 2024 10.88 -0.01 -0.09% 10.89 11.01 10.70
  Feb 15, 2024 10.96 0.45 4.28% 10.51 11.00 10.49
  Feb 14, 2024 10.60 0.02 0.19% 10.58 10.69 10.50
  Feb 13, 2024 10.59 -0.29 -2.67% 10.88 10.97 10.56
  Feb 12, 2024 11.12 0.19 1.74% 10.93 11.20 10.93
  Feb 9, 2024 10.99 0.09 0.83% 10.90 11.11 10.90
  Feb 8, 2024 10.93 0.15 1.39% 10.78 11.00 10.78
  Feb 7, 2024 10.94 0.26 2.43% 10.68 10.99 10.66
  Feb 6, 2024 10.75 0.11 1.03% 10.64 10.81 10.64
  Feb 5, 2024 10.77 -0.05 -0.46% 10.82 10.85 10.66
  Feb 2, 2024 10.92 -0.09 -0.82% 11.01 11.09 10.91
  Feb 1, 2024 11.17 0.25 2.29% 10.92 11.27 10.92
  Jan 31, 2024 11.28 0.05 0.45% 11.23 11.51 11.07
  Jan 30, 2024 11.34 -0.14 -1.22% 11.48 11.49 11.29

  American Software Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, June 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2024 American Software Inc Earnings Release
  Q4 2024 American Software Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 123.659 127.553 111.408 115.466 108.706
  Έσοδα 123.659 127.553 111.408 115.466 108.706
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 49.368 51.758 50.428 52.308 51.966
  Ακαθάριστο Εισόδημα 74.291 75.795 60.98 63.158 56.74
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 113.109 114.397 107.047 109.418 103.43
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 45.682 44.827 39.443 41.477 37.849
  Έρευνα & Ανάπτυξη 17.767 17.6 16.964 15.348 13.078
  Depreciation / Amortization 0.106 0.212 0.212 0.285 0.388
  Λειτουργικά Έσοδα 10.55 13.156 4.361 6.048 5.276
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.149 0.391 0.409 1.524 2.092
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  Άλλο, Καθαρό 0.187 0.29 4.078 -0.774 0.273
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12.886 13.837 8.848 6.798 7.641
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 10.421 12.782 8.089 6.742 6.803
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 10.421 12.782 8.089 6.742 6.803
  Καθαρά Κέρδη 10.421 12.782 8.089 6.742 6.803
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 10.421 12.782 8.089 6.742 6.803
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 10.421 12.782 8.089 6.742 6.803
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 10.984 12.786 8.094 6.747 6.805
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 33.992 34.305 33.169 32.367 31.378
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.32313 0.37272 0.24402 0.20845 0.21687
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.32756 0.37272 0.24402 0.20845 0.2211
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.186 0.149
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Ρύθμιση Αραίωσης 0.563 0.004 0.005 0.005 0.002
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Συνολικά έσοδα 29.914 31.011 31.438 31.296 34.649
  Έσοδα 29.914 31.011 31.438 31.296 34.649
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11.934 12.273 12.577 12.584 13.094
  Ακαθάριστο Εισόδημα 17.98 18.738 18.861 18.712 21.555
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 27.644 28.055 28.671 28.739 29.192
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.138 11.355 11.698 11.677 11.749
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.547 4.402 4.364 4.454 4.296
  Depreciation / Amortization 0.025 0.025 0.032 0.024 0.053
  Λειτουργικά Έσοδα 2.27 2.956 2.767 2.557 5.457
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.875 0.701 0.364 0.209 0.104
  Άλλο, Καθαρό 0.153 0.633 -0.509 -0.09 -0.882
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3.298 4.29 2.622 2.676 4.679
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.867 3.34 2.081 2.133 3.581
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.867 3.34 2.081 2.133 3.581
  Καθαρά Κέρδη 2.867 3.34 2.081 2.133 3.581
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.867 3.34 2.081 2.133 3.581
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.867 3.34 2.081 2.133 3.581
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3.021 3.521 2.194 2.25 3.581
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 33.95 33.965 34.071 34.007 34.245
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.08898 0.10367 0.06439 0.06616 0.10457
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08898 0.10367 0.06439 0.06616 0.10457
  Ρύθμιση Αραίωσης 0.154 0.181 0.113 0.117 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 149.989 156.191 136.623 125.666 112.502
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 114.147 127.516 104.664 93.975 85.998
  Μετρητά & Ισοδύναμα 90.696 110.69 88.658 79.814 61.288
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23.451 16.826 16.006 14.161 24.71
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 28.009 23.608 26.639 25.007 20.294
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 28.009 23.608 26.639 25.007 20.294
  Προπληρωθέντα Εξοδα 7.833 5.067 5.32 6.684 6.21
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 195.62 192.835 177.157 171.293 161.31
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6.886 4.589 4.882 5.426 3.585
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 39.257 35.829 35.463 35.385 32.912
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -32.371 -31.24 -30.581 -29.959 -29.327
  Υπεραξία, Καθαρό 29.558 25.888 25.888 25.888 25.888
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.534 1.733 5.127 9.494 13.795
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.486 0 0.701 2.484
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.167 4.434 4.637 4.118 3.056
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 55.998 57.489 50.664 47.458 43.101
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.142 2.506 1.732 1.643 2.448
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4.679 7.459 6.868 7.398 2.561
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 49.177 47.524 42.064 38.417 38.092
  Σύνολο Οφειλών 56.286 59.859 54.766 51.871 46.703
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 1.772 2.627 2.897 3.514
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.288 0.598 1.475 1.516 0.088
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 139.334 132.976 122.391 119.422 114.607
  Κοινή Μετοχή 3.873 3.823 3.745 3.682 3.58
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 182.722 171.948 159.492 150.312 138.315
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -21.702 -17.236 -15.287 -9.013 -1.729
  Treasury Stock - Common -25.559 -25.559 -25.559 -25.559 -25.559
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 195.62 192.835 177.157 171.293 161.31
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 34.1402 33.6386 32.8625 32.2336 31.2127
  Oct 2023 Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 113.232 144.706 149.989 144.563 138.968
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 83.888 114.844 114.147 104.453 106.767
  Μετρητά & Ισοδύναμα 62.971 93.887 90.696 80.606 83.962
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20.917 20.957 23.451 23.847 22.805
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 21.559 24.037 28.009 34.535 26.817
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 21.559 24.037 28.009 34.535 26.817
  Προπληρωθέντα Εξοδα 7.785 5.825 7.833 5.575 5.384
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 183.681 190.583 195.62 190.064 183.012
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6.228 6.551 6.886 7.046 6.493
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 39.282 38.815 38.549 37.602
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -32.731 -32.371 -32.047 -31.755
  Υπεραξία, Καθαρό 46.417 29.558 29.558 29.558 29.558
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 12.064 2.163 2.534 2.981 3.476
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.485 0.486 0.484
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.74 7.12 6.167 5.432 4.517
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 48.976 50.187 55.998 54.7 48.729
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.08 1.532 2.142 4.007 2.485
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.845 2.461 4.679 3.467 4.164
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 45.051 46.194 49.177 47.226 42.08
  Σύνολο Οφειλών 49.231 50.458 56.286 55.068 49.444
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.255 0.271 0.288 0.368 0.715
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 134.45 140.125 139.334 134.996 133.568
  Κοινή Μετοχή 3.875 3.873 3.837 3.832
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 184.52 182.722 177.532 175.733
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -22.711 -21.702 -20.814 -20.438
  Treasury Stock - Common -25.559 -25.559 -25.559 -25.559
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 183.681 190.583 195.62 190.064 183.012
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 37.3892 34.1624 34.1402 33.7794 33.7365
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 134.45
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 12.782 8.089 6.742 6.803
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.524 29.02 17.756 25.982 23.93
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.138 5.61 8.103 7.719
  Deferred Taxes -0.854 -0.27 -0.609 0.32
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.526 -1.023 2.59 1.374
  Cash Taxes Paid 0.3 0.518 0.544 0.516
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.524 9.428 5.35 9.156 7.714
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -10.422 -0.934 -1.298 -3.59 -7.213
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.922 -0.934 -1.298 -3.59 -7.213
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -6.5 0 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -9.192 -6.054 -7.614 -3.866 -8.223
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0
  Total Cash Dividends Paid -14.833 -14.632 -14.311 -13.938 -13.59
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 5.641 8.578 6.697 10.072 5.367
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -19.09 22.032 8.844 18.526 8.494
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 7.554 4.214 2.133 12.782
  Cash From Operating Activities 0.524 -10.466 -11.261 -1.518 29.02
  Cash From Operating Activities 2.389 1.601 0.768 4.138
  Deferred Taxes -3.377 -1.999 -0.926 -0.854
  Non-Cash Items 3.852 2.98 1.245 3.526
  Cash Taxes Paid 5.441 2.997 0.005 0.3
  Changes in Working Capital 0.524 -20.884 -18.057 -4.738 9.428
  Cash From Investing Activities -10.422 -10.155 -9.206 -8.072 -0.934
  Capital Expenditures -3.922 -3.655 -2.706 -1.572 -0.934
  Cash From Financing Activities -9.192 -9.463 -6.261 -3.222 -6.054
  Total Cash Dividends Paid -14.833 -11.117 -7.406 -3.693 -14.632
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 5.641 1.654 1.145 0.471 8.578
  Net Change in Cash -19.09 -30.084 -26.728 -12.812 22.032
  Other Investing Cash Flow Items, Total -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC Investment Advisor 6.5468 2384045 -681858 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.3528 2313401 434143 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.5934 2036862 68980 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 3.8773 1411937 -43163 2023-06-30 HIGH
  Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.0884 1124648 -1314447 2023-08-31 LOW
  William Blair Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.9905 1089027 -17611 2023-06-30 LOW
  DePrince, Race & Zollo, Inc. Investment Advisor 2.9382 1069973 265134 2023-06-30
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6522 965832 -405 2023-06-30 LOW
  Crawford Investment Counsel, Inc. Investment Advisor 2.3426 853066 208742 2023-06-30 LOW
  Russell Investments Trust Company Investment Advisor 2.2944 835524 309131 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.2676 825750 -7707 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 2.1785 793301 114422 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9072 694506 18360 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.8353 668323 169996 2023-06-30 LOW
  John G. Ullman & Associates, Inc. Investment Advisor 1.5019 546923 87767 2023-06-30 LOW
  Ranger Investment Management, L.P. Investment Advisor 1.3362 486580 39513 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.9786 356370 66784 2023-06-30 HIGH
  Eagle Asset Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9122 332190 -246592 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.8062 293582 201100 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7917 288295 -8405 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  American Software Company profile

  Σχετικά με την American Software

  Η American Software, Inc. (American Software) αναπτύσσει, εμπορεύεται και υποστηρίζει ένα χαρτοφυλάκιο λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχει λύσεις διαχείρισης επιχειρήσεων, εφοδιαστικής αλυσίδας και σχεδιασμού λιανικής πώλησης στην αγορά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών επιχειρηματικών τομέων: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM), Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Πόρων (ERP) και Συμβουλευτική Πληροφορικής (IT). Ο τομέας SCM αποτελείται από τη Logility, Inc. και τη θυγατρική της, Demand Management, Inc. (DMI), οι οποίες παρέχουν λύσεις προγραμματισμού εφοδιαστικής αλυσίδας και λιανικού εμπορίου σε εμπορικούς εταίρους. Ο τομέας ERP αποτελείται από την American Software ERP, η οποία παρέχει επιχειρηματικό λογισμικό για κατασκευαστές και διανομείς, και τη New Generation Computing, Inc. (NGC), η οποία παρέχει επιχειρηματικό λογισμικό ειδικού κλάδου τόσο σε λιανοπωλητές όσο και σε κατασκευαστές στους κλάδους ένδυσης, υπόδησης, ραμμένων προϊόντων και επίπλων. Ο τομέας IT Consulting αποτελείται από την The Proven Method, Inc., μια εταιρεία στελέχωσης προσωπικού και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής.

  Industry: Enterprise Software

  470 E Paces Ferry Rd NE
  ATLANTA
  GEORGIA 30305
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0111%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0330%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου