Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Alimera Sciences, Inc. - ALIM CFD

  3.40
  7.86%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.26
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.69
  Άνοιγμα* 3.59
  Μεταβολή 1 έτους* 83.16%
  Εύρος ημέρας* 3.31 - 3.65
  Εύρος 52 εβδ. 1.30-4.38
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 108.31K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.74M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 203.90M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 52.42M
  Έσοδα 68.48M
  EPS -2.63
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.21
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 3.40 -0.19 -5.29% 3.59 3.65 3.31
  Apr 11, 2024 3.69 0.07 1.93% 3.62 3.72 3.62
  Apr 10, 2024 3.61 -0.04 -1.10% 3.65 3.65 3.48
  Apr 9, 2024 3.65 -0.01 -0.27% 3.66 3.67 3.58
  Apr 8, 2024 3.64 -0.02 -0.55% 3.66 3.74 3.57
  Apr 5, 2024 3.71 -0.02 -0.54% 3.73 3.78 3.58
  Apr 4, 2024 3.76 -0.08 -2.08% 3.84 3.84 3.72
  Apr 3, 2024 3.82 0.10 2.69% 3.72 3.82 3.67
  Apr 2, 2024 3.76 0.09 2.45% 3.67 3.76 3.58
  Apr 1, 2024 3.70 0.05 1.37% 3.65 3.76 3.62
  Mar 28, 2024 3.76 0.11 3.01% 3.65 3.82 3.62
  Mar 27, 2024 3.73 -0.02 -0.53% 3.75 3.77 3.63
  Mar 26, 2024 3.70 -0.03 -0.80% 3.73 3.85 3.60
  Mar 25, 2024 3.84 -0.12 -3.03% 3.96 4.01 3.80
  Mar 22, 2024 3.80 0.09 2.43% 3.71 3.80 3.71
  Mar 21, 2024 3.85 0.25 6.94% 3.60 3.86 3.60
  Mar 20, 2024 3.68 -0.08 -2.13% 3.76 3.81 3.59
  Mar 19, 2024 3.88 0.01 0.26% 3.87 3.93 3.79
  Mar 18, 2024 3.86 -0.18 -4.46% 4.04 4.09 3.80
  Mar 15, 2024 4.02 0.37 10.14% 3.65 4.07 3.65

  Alimera Sciences, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, May 13, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Alimera Sciences Inc Earnings Release
  Q1 2024 Alimera Sciences Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, July 31, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Alimera Sciences Inc Annual Shareholders Meeting
  Alimera Sciences Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 54.129 59.029 50.82 53.943 46.599
  Έσοδα 54.129 59.029 50.82 53.943 46.599
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7.977 7.03 6.941 6.626 4.308
  Ακαθάριστο Εισόδημα 46.152 51.999 43.879 47.317 42.291
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 65.769 57.438 51.321 59.217 58.035
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 38.858 35.843 32.036 38.958 38.042
  Έρευνα & Ανάπτυξη 16.228 13.778 9.668 10.992 11.274
  Depreciation / Amortization 2.706 2.579 2.676 2.641 2.645
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -1.792 0 1.766
  Λειτουργικά Έσοδα -11.64 1.591 -0.501 -5.274 -11.436
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.789 -4.997 -4.906 -4.953 -4.84
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -18.079 -3.934 -5.407 -10.227 -16.276
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 -16.382
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 -16.382
  Καθαρά Κέρδη -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 -16.382
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 21.948
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 21.948
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 21.948
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 6.99685 6.59524 5.11766 4.7702 5.91587
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.58788 -0.6629 -1.04325 -2.18921 3.71002
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.58788 -0.83951 -1.04325 -2.18921 3.90406
  Other Operating Expenses, Total
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Total Adjustments to Net Income 0 38.33
  Άλλο, Καθαρό -0.65 -0.528
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 17.538 13.546 14.029 13.598 14.604
  Έσοδα 17.538 13.546 14.029 13.598 14.604
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.425 2.028 2.125 2.006 2.166
  Ακαθάριστο Εισόδημα 15.113 11.518 11.904 11.592 12.438
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19.825 16.848 16.137 17.009 16.578
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.807 9.975 9.099 9.856 9.81
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3.648 4.164 4.23 4.483 3.932
  Depreciation / Amortization 1.866 0.681 0.683 0.664 0.67
  Λειτουργικά Έσοδα -2.287 -3.302 -2.108 -3.411 -1.974
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.701 -1.68 -1.621 -1.567 -1.345
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -10.004 -4.968 -3.781 -5.245 -3.098
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -10.029 -4.968 -3.78 -5.257 -3.115
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -10.029 -4.968 -3.78 -5.257 -3.115
  Καθαρά Κέρδη -10.029 -4.968 -3.78 -5.257 -3.115
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -10.698 -4.982 -3.78 -5.257 -3.115
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -10.698 -4.982 -3.78 -5.257 -3.115
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -10.698 -4.982 -3.78 -5.257 -3.115
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8.09364 7.03223 7.00032 6.99658 6.99971
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.32178 -0.70845 -0.53998 -0.75137 -0.44502
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.23512 -0.70845 -0.53998 -0.75137 -0.44502
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.079 0 0 0
  Άλλο, Καθαρό -6.016 0.014 -0.052 -0.267 0.221
  Total Adjustments to Net Income -0.669 -0.014
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29.413 42.16 34.906 32.745 34.848
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.274 16.51 11.208 9.426 13.043
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5.274 16.51 11.208 9.426 13.043
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19.612 19.128 17.2 19.331 17.259
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 19.612 19.128 17.2 19.331 17.259
  Συνολικό Απόθεμα 1.605 2.679 2.746 1.39 2.405
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.892 3.809 3.718 2.565 2.109
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.03 0.034 0.034 0.033 0.032
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 42.602 58.52 50.855 50.309 54.108
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.92 4.493 2.358 2.047 1.355
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 7.981 7.923 6.305 5.858 4.967
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.061 -3.43 -3.947 -3.881 -3.612
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 8.957 10.897 12.838 14.783 16.723
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.129 0.137 0.753 0.734 1.182
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 39.732 12.592 12.348 12.048 10.234
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10.088 8.706 7.461 7.077 6.355
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.998 3.617 3.197 4.716 3.643
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 25.646 0.269 1.69 0.255 0.236
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών 63.41 61.125 58.833 54.754 51.386
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 18.683 43.08 42.922 38.752 38.178
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 18.683 43.08 42.408 38.658 37.873
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.514 0.094 0.305
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4.995 5.453 3.563 3.954 2.974
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -20.808 -2.605 -7.978 -4.445 2.722
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 19.227 19.227 19.227 30.344 30.344
  Κοινή Μετοχή 0.07 0.069 0.057 0.05 0.701
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 378.238 377.229 365.83 350.117 346.108
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -415.388 -397.281 -392.539 -383.863 -373.42
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.955 -1.849 -0.553 -1.093 -1.011
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 42.602 58.52 50.855 50.309 54.108
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 6.99551 6.93515 5.71937 4.96595 4.67193
  Total Preferred Shares Outstanding 0.6 0.6 0.6 0.61015 0.61015
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.183 0.833
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 48.402 46.022 35.675 29.413 29.76
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.285 18.775 13.086 5.274 5.514
  Μετρητά & Ισοδύναμα 8.285 18.775 13.086 5.274 5.514
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 33.943 22.589 18.433 19.612 19.142
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 33.943 22.589 18.433 19.612 19.142
  Συνολικό Απόθεμα 1.76 1.055 1.215 1.605 1.786
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.383 3.571 2.91 2.892 3.29
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.031 0.032 0.031 0.03 0.028
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 154.192 154.923 48.239 42.602 43.429
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.618 3.742 3.757 3.92 3.87
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 101.975 104.935 8.479 8.957 9.446
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.127 0.131 0.131 0.129 0.118
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 17.721 14.245 14.173 39.732 34.01
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.205 8.04 9.669 10.088 8.706
  Δεδουλευμένα Έξοδα 11.323 6.002 4.241 3.998 3.661
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.193 0.203 0.263 25.646 21.643
  Σύνολο Οφειλών 105.352 108.693 67.155 63.41 61.507
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 64.449 64.134 44.312 18.683 22.492
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 64.222 63.954 44.152 18.683 22.492
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.227 0.18 0.16
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 23.182 30.314 8.67 4.995 5.005
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 48.84 46.23 -18.916 -20.808 -18.078
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 74.725 7.728 19.227 19.227
  Κοινή Μετοχή 0.524 0.088 0.074 0.07 0.07
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 461.622 386.979 378.146 378.238 378.005
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -410.312 -412.779 -402.081 -415.388 -411.608
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.994 -2.783 -2.783 -2.955 -3.772
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 154.192 154.923 48.239 42.602 43.429
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 52.4168 8.80373 7.39159 6.99551 6.99802
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0.07862 0.012 0.6 0.6
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.07 0.093 0.197 0.183 0.235
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 -16.382
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -9.975 -3.224 -2.193 -4.152 -11.553
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.706 2.579 2.676 2.641 2.645
  Deferred Taxes 0.116 0.61 0.031 0.454 -0.653
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.621 -0.692 1.829 3.377 7.084
  Cash Taxes Paid 0.232 0.112 0.11 0.239 0.239
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4.489 4.302 4.556 4.419 3.571
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.689 -1.349 -1.39 -0.181 -4.247
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.255 -0.621 -0.62 -0.174 -0.175
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.255 -0.621 -0.62 -0.174 -0.175
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.302 9.823 3.882 0.869 0.95
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.113 0 -0.019 -2.227 -3.808
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.1 10.044 0.049 0.902 0.085
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.289 -0.221 3.852 2.194 4.673
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.708 -0.676 0.714 -0.159 -0.248
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -11.24 5.302 1.783 -3.616 -11.026
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -4.968 -18.107 -14.327 -9.07 -5.955
  Cash From Operating Activities -2.209 -9.975 -9.724 -7.811 -6.213
  Cash From Operating Activities 0.681 2.706 2.023 1.359 0.689
  Non-Cash Items 0.507 2.621 2.095 1.318 1.027
  Cash Taxes Paid 0 0.232 0.224 0.182 0.018
  Cash Interest Paid 1.354 4.489 3.253 2.145 1.061
  Changes in Working Capital 1.571 2.689 0.485 -1.418 -1.974
  Cash From Investing Activities -0.009 -0.255 -0.171 -0.041 -0.149
  Capital Expenditures -0.009 -0.255 -0.171 -0.041 -0.149
  Cash From Financing Activities 9.998 -0.302 -0.109 -0.164 -0.062
  Financing Cash Flow Items -3.123 -0.113
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 2.373 -0.289 -0.164 -0.204 -0.062
  Foreign Exchange Effects 0.033 -0.708 -0.998 -0.638 -0.141
  Net Change in Cash 7.813 -11.24 -11.002 -8.654 -6.565
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 10.748 0.1 0.055 0.04
  Deferred Taxes 0.116

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Alimera Sciences, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Alimera Sciences, Inc.

  Η Alimera Sciences, Inc. είναι φαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία ασχολείται με την εμπορία και την ανάπτυξη συνταγογραφούμενων οφθαλμικών φαρμακευτικών προϊόντων. Επικεντρώνεται σε ασθένειες που επηρεάζουν το πίσω μέρος του ματιού ή τον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Το εμπορικό προϊόν της Εταιρείας, το ILUVIEN, είναι ένα ενδοϋαλοειδικό εμφύτευμα, το οποίο θεραπεύει τους ασθενείς παρέχοντας μια συνεχή μικροδόση του μη κατοχυρωμένου κορτικοστεροειδούς ακετονίδης φλουοκινολόνης (FAc) στον οφθαλμό, για έως και 36 μήνες. Ασχολείται με την ανάπτυξη για τη θεραπεία του διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας (DME). Το DME είναι μια ασθένεια του αμφιβληστροειδούς που προσβάλλει τα άτομα με διαβήτη και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή απώλεια όρασης και τύφλωση. Το ILUVIEN μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη της υποτροπής στην υποτροπιάζουσα μη μολυσματική ραγοειδίτιδα που επηρεάζει το οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού (NIU-PS). Η Εταιρεία εμπορεύεται εμπορικά το ILUVIEN απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία.

  Industry: Biopharmaceuticals

  Ste 290
  6120 Windward Parkway
  ALPHARETTA
  GEORGIA 30005
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου