Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Alimera Sciences, Inc. - ALIM CFD

2.52
4.91%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.23
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.65
Άνοιγμα* 2.6
Μεταβολή 1 έτους* -54.14%
Εύρος ημέρας* 2.51 - 2.6
Εύρος 52 εβδ. 1.30-7.92
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.73M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.89M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 19.59M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 7.40M
Έσοδα 55.78M
EPS -2.44
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.40
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 31, 2023 2.67 0.19 7.66% 2.48 2.67 2.48
May 30, 2023 2.52 0.05 2.02% 2.47 2.55 2.47
May 26, 2023 2.49 0.08 3.32% 2.41 2.52 2.35
May 25, 2023 2.48 -0.02 -0.80% 2.50 2.51 2.37
May 24, 2023 2.41 0.23 10.55% 2.18 2.42 2.14
May 23, 2023 2.32 -0.19 -7.57% 2.51 2.55 2.21
May 22, 2023 2.45 0.28 12.90% 2.17 2.72 2.15
May 19, 2023 2.23 0.12 5.69% 2.11 2.30 2.02
May 18, 2023 2.34 -0.26 -10.00% 2.60 3.05 2.26
May 17, 2023 1.93 0.11 6.04% 1.82 1.94 1.78
May 16, 2023 1.79 0.21 13.29% 1.58 1.92 1.58
May 15, 2023 1.57 -0.03 -1.88% 1.60 1.68 1.56
May 12, 2023 1.56 -0.05 -3.11% 1.61 1.64 1.55
May 11, 2023 1.57 0.02 1.29% 1.55 1.64 1.48
May 10, 2023 1.52 -0.11 -6.75% 1.63 1.85 1.51
May 9, 2023 1.63 -0.14 -7.91% 1.77 1.77 1.63
May 8, 2023 1.73 -0.06 -3.35% 1.79 1.80 1.73
May 5, 2023 1.83 -0.05 -2.66% 1.88 2.04 1.76
May 4, 2023 1.84 0.10 5.75% 1.74 1.85 1.69
May 3, 2023 1.69 0.01 0.60% 1.68 1.78 1.66

Alimera Sciences, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, July 12, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Alimera Sciences Inc Annual Shareholders Meeting
Alimera Sciences Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, July 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Alimera Sciences Inc Earnings Release
Q2 2023 Alimera Sciences Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Alimera Sciences Inc Earnings Release
Q3 2023 Alimera Sciences Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 54.129 59.029 50.82 53.943 46.599
Έσοδα 54.129 59.029 50.82 53.943 46.599
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7.977 7.03 6.941 6.626 4.308
Ακαθάριστο Εισόδημα 46.152 51.999 43.879 47.317 42.291
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 65.769 57.438 51.321 59.217 58.035
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 38.858 35.843 32.036 38.958 38.042
Έρευνα & Ανάπτυξη 16.228 13.778 9.668 10.992 11.274
Depreciation / Amortization 2.706 2.579 2.676 2.641 2.645
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -1.792 0 1.766
Λειτουργικά Έσοδα -11.64 1.591 -0.501 -5.274 -11.436
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.789 -4.997 -4.906 -4.953 -4.84
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -18.079 -3.934 -5.407 -10.227 -16.276
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 -16.382
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 -16.382
Καθαρά Κέρδη -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 -16.382
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 21.948
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 21.948
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 21.948
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 6.99685 6.59524 5.11766 4.7702 5.91587
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.58788 -0.6629 -1.04325 -2.18921 3.71002
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.58788 -0.83951 -1.04325 -2.18921 3.90406
Other Operating Expenses, Total
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
Total Adjustments to Net Income 0 38.33
Άλλο, Καθαρό -0.65 -0.528
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 13.546 14.029 13.598 14.604 11.898
Έσοδα 13.546 14.029 13.598 14.604 11.898
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.028 2.125 2.006 2.166 1.68
Ακαθάριστο Εισόδημα 11.518 11.904 11.592 12.438 10.218
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16.848 16.137 17.009 16.578 16.045
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.975 9.099 9.856 9.81 10.093
Έρευνα & Ανάπτυξη 4.164 4.23 4.483 3.932 3.583
Depreciation / Amortization 0.681 0.683 0.664 0.67 0.689
Λειτουργικά Έσοδα -3.302 -2.108 -3.411 -1.974 -4.147
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.68 -1.621 -1.567 -1.345 -1.256
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.968 -3.781 -5.245 -3.098 -5.955
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.968 -3.78 -5.257 -3.115 -5.955
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.968 -3.78 -5.257 -3.115 -5.955
Καθαρά Κέρδη -4.968 -3.78 -5.257 -3.115 -5.955
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.982 -3.78 -5.257 -3.115 -5.955
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.982 -3.78 -5.257 -3.115 -5.955
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.982 -3.78 -5.257 -3.115 -5.955
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.03223 7.00032 6.99658 6.99971 6.99074
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.70845 -0.53998 -0.75137 -0.44502 -0.85184
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.70845 -0.53998 -0.75137 -0.44502 -0.85184
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
Άλλο, Καθαρό 0.014 -0.052 -0.267 0.221 -0.552
Total Adjustments to Net Income -0.014
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29.413 42.16 34.906 32.745 34.848
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.274 16.51 11.208 9.426 13.043
Μετρητά & Ισοδύναμα 5.274 16.51 11.208 9.426 13.043
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19.612 19.128 17.2 19.331 17.259
Accounts Receivable - Trade, Net 19.612 19.128 17.2 19.331 17.259
Total Inventory 1.605 2.679 2.746 1.39 2.405
Prepaid Expenses 2.892 3.809 3.718 2.565 2.109
Other Current Assets, Total 0.03 0.034 0.034 0.033 0.032
Total Assets 42.602 58.52 50.855 50.309 54.108
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3.92 4.493 2.358 2.047 1.355
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7.981 7.923 6.305 5.858 4.967
Accumulated Depreciation, Total -4.061 -3.43 -3.947 -3.881 -3.612
Intangibles, Net 8.957 10.897 12.838 14.783 16.723
Other Long Term Assets, Total 0.129 0.137 0.753 0.734 1.182
Total Current Liabilities 39.732 12.592 12.348 12.048 10.234
Accounts Payable 10.088 8.706 7.461 7.077 6.355
Accrued Expenses 3.998 3.617 3.197 4.716 3.643
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 25.646 0.269 1.69 0.255 0.236
Other Current Liabilities, Total
Total Liabilities 63.41 61.125 58.833 54.754 51.386
Total Long Term Debt 18.683 43.08 42.922 38.752 38.178
Long Term Debt 18.683 43.08 42.408 38.658 37.873
Capital Lease Obligations 0.514 0.094 0.305
Other Liabilities, Total 4.995 5.453 3.563 3.954 2.974
Total Equity -20.808 -2.605 -7.978 -4.445 2.722
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 19.227 19.227 19.227 30.344 30.344
Common Stock 0.07 0.069 0.057 0.05 0.701
Additional Paid-In Capital 378.238 377.229 365.83 350.117 346.108
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -415.388 -397.281 -392.539 -383.863 -373.42
Other Equity, Total -2.955 -1.849 -0.553 -1.093 -1.011
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 42.602 58.52 50.855 50.309 54.108
Total Common Shares Outstanding 6.99551 6.93515 5.71937 4.96595 4.67193
Total Preferred Shares Outstanding 0.6 0.6 0.6 0.61015 0.61015
Long Term Investments 0.183 0.833
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 35.675 29.413 29.76 33.073 34.753
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13.086 5.274 5.514 7.859 9.946
Μετρητά & Ισοδύναμα 13.086 5.274 5.514 7.859 9.946
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 18.433 19.612 19.142 20.319 18.776
Accounts Receivable - Trade, Net 18.433 19.612 19.142 20.319 18.776
Total Inventory 1.215 1.605 1.786 1.656 2.452
Prepaid Expenses 2.91 2.892 3.29 3.208 3.546
Other Current Assets, Total 0.031 0.03 0.028 0.031 0.033
Total Assets 48.239 42.602 43.429 47.574 49.931
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3.757 3.92 3.87 3.938 4.343
Intangibles, Net 8.479 8.957 9.446 9.935 10.419
Other Long Term Assets, Total 0.131 0.129 0.118 0.126 0.134
Total Current Liabilities 14.173 39.732 34.01 25.431 17.006
Accounts Payable 9.669 10.088 8.706 7.614 6.604
Accrued Expenses 4.241 3.998 3.661 3.316 3.046
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.263 25.646 21.643 14.501 7.356
Total Liabilities 67.155 63.41 61.507 59.909 58.534
Total Long Term Debt 44.312 18.683 22.492 29.297 36.245
Long Term Debt 44.152 18.683 22.492 29.297 36.245
Capital Lease Obligations 0.16
Other Liabilities, Total 8.67 4.995 5.005 5.181 5.283
Total Equity -18.916 -20.808 -18.078 -12.335 -8.603
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 7.728 19.227 19.227 19.227 19.227
Common Stock 0.074 0.07 0.07 0.07 0.07
Additional Paid-In Capital 378.146 378.238 378.005 377.847 377.541
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -402.081 -415.388 -411.608 -406.351 -403.236
Other Equity, Total -2.783 -2.955 -3.772 -3.128 -2.205
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 48.239 42.602 43.429 47.574 49.931
Total Common Shares Outstanding 7.39159 6.99551 6.99802 6.99546 6.99265
Total Preferred Shares Outstanding 0.012 0.6 0.6 0.6 0.6
Long Term Investments 0.197 0.183 0.235 0.502 0.282
Other Current Liabilities, Total
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -18.107 -4.372 -5.339 -10.443 -16.382
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -9.975 -3.224 -2.193 -4.152 -11.553
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.706 2.579 2.676 2.641 2.645
Deferred Taxes 0.116 0.61 0.031 0.454 -0.653
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.621 -0.692 1.829 3.377 7.084
Cash Taxes Paid 0.232 0.112 0.11 0.239 0.239
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4.489 4.302 4.556 4.419 3.571
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.689 -1.349 -1.39 -0.181 -4.247
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.255 -0.621 -0.62 -0.174 -0.175
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.255 -0.621 -0.62 -0.174 -0.175
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.302 9.823 3.882 0.869 0.95
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.113 0 -0.019 -2.227 -3.808
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.1 10.044 0.049 0.902 0.085
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.289 -0.221 3.852 2.194 4.673
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.708 -0.676 0.714 -0.159 -0.248
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -11.24 5.302 1.783 -3.616 -11.026
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -4.968 -18.107 -14.327 -9.07 -5.955
Cash From Operating Activities -2.209 -9.975 -9.724 -7.811 -6.213
Cash From Operating Activities 0.681 2.706 2.023 1.359 0.689
Non-Cash Items 0.507 2.621 2.095 1.318 1.027
Cash Taxes Paid 0 0.232 0.224 0.182 0.018
Cash Interest Paid 1.354 4.489 3.253 2.145 1.061
Changes in Working Capital 1.571 2.689 0.485 -1.418 -1.974
Cash From Investing Activities -0.009 -0.255 -0.171 -0.041 -0.149
Capital Expenditures -0.009 -0.255 -0.171 -0.041 -0.149
Cash From Financing Activities 9.998 -0.302 -0.109 -0.164 -0.062
Financing Cash Flow Items -3.123 -0.113
Issuance (Retirement) of Debt, Net 2.373 -0.289 -0.164 -0.204 -0.062
Foreign Exchange Effects 0.033 -0.708 -0.998 -0.638 -0.141
Net Change in Cash 7.813 -11.24 -11.002 -8.654 -6.565
Issuance (Retirement) of Stock, Net 10.748 0.1 0.055 0.04
Deferred Taxes 0.116
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Velan Capital Investment Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 22.4131 1659654 1401901 2023-05-17 MED
Ocumension Therapeutics Corporation 15.4621 1144945 0 2023-04-24 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 8.9243 660832 0 2023-03-31 MED
Caligan Partners, LP Hedge Fund 6.4657 478777 0 2023-05-17 MED
Eiswirth (Richard S Jr) Individual Investor 4.3555 322518 500 2023-04-24 LOW
HOOPP Investment Management Pension Fund 3.3762 250000 0 2023-03-31 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0071 148624 0 2023-03-31 LOW
Ashman Philip Individual Investor 1.8004 133315 0 2023-04-24 MED
Holland (David R) Individual Investor 1.4704 108880 500 2023-04-24 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.3693 101394 -1100 2023-03-31 HIGH
Skibsted (Russell L) Individual Investor 1.0196 75500 58000 2023-03-26 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5167 38262 0 2023-03-31 LOW
Jones (John Philip) Individual Investor 0.4347 32186 372 2022-10-31
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.3884 28762 16799 2023-03-31 HIGH
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.2639 19542 0 2023-03-31 MED
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.2471 18300 0 2023-03-31 LOW
Perritt Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.2431 18000 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.175 12962 438 2023-03-31 LOW
J.P. Morgan Securities LLC Research Firm 0.14 10364 9838 2023-03-31 MED
Snisarenko (John) Individual Investor 0.135 10000 0 2023-04-24 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Alimera Sciences, Inc. Company profile

Σχετικά με την Alimera Sciences, Inc.

Η Alimera Sciences, Inc. είναι φαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία ασχολείται με την εμπορία και την ανάπτυξη συνταγογραφούμενων οφθαλμικών φαρμακευτικών προϊόντων. Επικεντρώνεται σε ασθένειες που επηρεάζουν το πίσω μέρος του ματιού ή τον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Το εμπορικό προϊόν της Εταιρείας, το ILUVIEN, είναι ένα ενδοϋαλοειδικό εμφύτευμα, το οποίο θεραπεύει τους ασθενείς παρέχοντας μια συνεχή μικροδόση του μη κατοχυρωμένου κορτικοστεροειδούς ακετονίδης φλουοκινολόνης (FAc) στον οφθαλμό, για έως και 36 μήνες. Ασχολείται με την ανάπτυξη για τη θεραπεία του διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας (DME). Το DME είναι μια ασθένεια του αμφιβληστροειδούς που προσβάλλει τα άτομα με διαβήτη και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή απώλεια όρασης και τύφλωση. Το ILUVIEN μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη της υποτροπής στην υποτροπιάζουσα μη μολυσματική ραγοειδίτιδα που επηρεάζει το οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού (NIU-PS). Η Εταιρεία εμπορεύεται εμπορικά το ILUVIEN απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία.

Industry: Biopharmaceuticals

Ste 290
6120 Windward Parkway
ALPHARETTA
GEORGIA 30005
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,977.54 Price
+0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

70.31 Price
+3.870% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0016%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

26,844.75 Price
-1.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,457.30 Price
+1.490% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου