Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Akoya Biosciences, Inc. - AKYA CFD

  5.97
  0.5%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 6
  Άνοιγμα* 6.02
  Μεταβολή 1 έτους* -48.81%
  Εύρος ημέρας* 5.86 - 6.08
  Εύρος 52 εβδ. 3.32-14.38
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 152.48K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.34M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 181.08M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 48.94M
  Έσοδα 85.00M
  EPS -1.97
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 8, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 4, 2024 5.97 -0.05 -0.83% 6.02 6.09 5.84
  Mar 1, 2024 6.00 0.36 6.38% 5.64 6.09 5.64
  Feb 29, 2024 5.69 0.04 0.71% 5.65 5.81 5.53
  Feb 28, 2024 5.64 -0.05 -0.88% 5.69 5.82 5.59
  Feb 27, 2024 5.81 0.39 7.20% 5.42 5.82 5.40
  Feb 26, 2024 5.41 0.11 2.08% 5.30 5.63 5.30
  Feb 23, 2024 5.46 0.24 4.60% 5.22 5.69 5.22
  Feb 22, 2024 5.32 0.13 2.50% 5.19 5.38 5.19
  Feb 21, 2024 5.26 -0.23 -4.19% 5.49 5.64 5.23
  Feb 20, 2024 5.61 -0.23 -3.94% 5.84 5.85 5.57
  Feb 16, 2024 5.92 0.35 6.28% 5.57 6.03 5.55
  Feb 15, 2024 5.78 0.29 5.28% 5.49 5.87 5.49
  Feb 14, 2024 5.47 0.01 0.18% 5.46 5.52 5.32
  Feb 13, 2024 5.37 -0.12 -2.19% 5.49 5.71 5.29
  Feb 12, 2024 5.90 0.01 0.17% 5.89 6.17 5.82
  Feb 9, 2024 6.03 0.09 1.52% 5.94 6.10 5.83
  Feb 8, 2024 5.90 -0.04 -0.67% 5.94 6.07 5.84
  Feb 7, 2024 5.95 0.10 1.71% 5.85 6.00 5.70
  Feb 6, 2024 5.95 0.46 8.38% 5.49 6.04 5.35
  Feb 5, 2024 5.53 0.04 0.73% 5.49 5.53 5.35

  Akoya Biosciences, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, May 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Akoya Biosciences Inc Earnings Release
  Q1 2024 Akoya Biosciences Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 31, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Akoya Biosciences Inc Annual Shareholders Meeting
  Akoya Biosciences Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 74.859 54.917 42.443 42.236
  Έσοδα 74.859 54.917 42.443 42.236
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 31.469 20.699 16.535 17.573
  Ακαθάριστο Εισόδημα 43.39 34.218 25.908 24.663
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 140.965 91.739 56.125 54.539
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 79.653 51.016 23.982 26.351
  Έρευνα & Ανάπτυξη 23.211 15.701 9.603 8.761
  Depreciation / Amortization 6.734 4.726 3.815 3.055
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -2.476 1.671 0
  Other Operating Expenses, Total -0.102 2.073 0.519 -1.201
  Λειτουργικά Έσοδα -66.106 -36.822 -13.682 -12.303
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.777 -3.115 -2.723 -1.881
  Άλλο, Καθαρό -0.635 -3.138 -0.259 -0.373
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -70.518 -43.075 -16.664 -14.557
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -70.641 -42.935 -16.706 -14.751
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -70.641 -42.935 -16.706 -14.751
  Καθαρά Κέρδη -70.641 -42.935 -16.706 -14.751
  Total Adjustments to Net Income 0 -1.435 -5.056 -3.556
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -70.641 -44.37 -21.762 -18.307
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -70.641 -44.37 -21.762 -18.307
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -70.641 -44.37 -21.762 -18.307
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 37.7469 26.897 35.6893 35.6893
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.87144 -1.64963 -0.60976 -0.51295
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.87144 -1.70946 -0.57933 -0.51295
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 23.521 21.41 21.219 18.852 17.894
  Έσοδα 23.521 21.41 21.219 18.852 17.894
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11.405 9.117 9.173 7.945 7.553
  Ακαθάριστο Εισόδημα 12.116 12.293 12.046 10.907 10.341
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 42.763 38.846 38.81 35.505 34.202
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 22.708 21.758 20.948 19.922 20.59
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6.273 5.773 6.433 5.466 5.598
  Depreciation / Amortization 1.847 1.971 1.759 1.815 1.617
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
  Other Operating Expenses, Total 0.53 0.227 0.497 0.357 -1.156
  Λειτουργικά Έσοδα -19.242 -17.436 -17.591 -16.653 -16.308
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.438 -1.289 -1.07 -1.109 -0.849
  Άλλο, Καθαρό -0.105 -0.048 -0.24 -0.089 -0.232
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -20.785 -18.773 -18.901 -17.851 -17.389
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -20.803 -18.802 -18.875 -17.872 -17.495
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -20.803 -18.802 -18.875 -17.872 -17.495
  Καθαρά Κέρδη -20.803 -18.802 -18.875 -17.872 -17.495
  Total Adjustments to Net Income 0 0 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -20.803 -18.802 -18.875 -17.872 -17.495
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -20.803 -18.802 -18.875 -17.872 -17.495
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -20.803 -18.802 -18.875 -17.872 -17.495
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 40.6397 38.326 38.0052 37.9008 37.6123
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.51189 -0.49058 -0.49664 -0.47155 -0.46514
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.51189 -0.49058 -0.49664 -0.47155 -0.46514
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 112.197 140.814 28.696 40.874
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 81.218 113.079 17.006 21.659
  Μετρητά & Ισοδύναμα 74.229 113.079 17.006 11.636
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.989 0 10.023
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.729 9.444 6.47 13.167
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 9.729 9.444 6.47 13.167
  Συνολικό Απόθεμα 14.486 9.014 4.263 4.093
  Προπληρωθέντα Εξοδα 6.764 9.277 0.957 1.955
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 176.031 190.907 77.66 89.413
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 24.533 10.035 7.022 5.458
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 33.227 15.288 9.802 6.543
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -8.694 -5.253 -2.78 -1.085
  Υπεραξία, Καθαρό 18.262 18.262 18.262 18.262
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 20.048 21.15 22.714 24.137
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.991 0.646 0.966 0.682
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 37.055 27.682 17.162 21.155
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10.628 9.435 5.074 8.119
  Δεδουλευμένα Έξοδα 17.819 12.284 5.425 6.038
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.62 0.272 1.229 0.08
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7.988 5.691 5.434 6.918
  Σύνολο Οφειλών 117.45 69.556 59.579 55.225
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 63.952 32.668 33.765 24.671
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 63.277 32.471 33.488 24.466
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.675 0.197 0.277 0.205
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.087 0.026 0.17 0.163
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 16.356 9.18 8.482 9.236
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 58.581 121.351 18.081 34.188
  Redeemable Preferred Stock 0 69.107 64.347
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 1.253 1.253
  Κοινή Μετοχή 0.002 0.002 0.001 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 225.333 217.456 0 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -166.748 -96.107 -52.28 -31.413
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 176.031 190.907 77.66 89.413
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 38.2882 37.4241 35.6893 35.6893
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.006
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 116.948 126.17 91.674 112.197 111.744
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 78.595 93.328 60.247 81.218 81.704
  Μετρητά & Ισοδύναμα 78.595 93.328 60.247 74.229 51.836
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 16.096 12.866 12.943 9.729 8.68
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 16.096 12.866 12.943 9.729 8.68
  Συνολικό Απόθεμα 18.752 16.131 14.507 14.486 13.063
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.505 3.845 3.977 6.764 8.297
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 177.244 188.879 154.297 176.031 176.457
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 22.927 24.304 23.869 24.533 25.367
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 34.87 35.159 33.648 33.227 33.051
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -11.943 -10.855 -9.779 -8.694 -7.684
  Υπεραξία, Καθαρό 18.262 18.262 18.262 18.262 18.262
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 18.123 19.125 19.496 20.048 20.442
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.984 1.018 0.996 0.991 0.642
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 35.523 37.39 33.223 37.055 31.682
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 11.89 11.732 8.683 10.628 8.172
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12.631 13.912 13.927 17.819 15.746
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.799 0.822 0.608 0.62 0.593
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 10.203 10.924 10.005 7.988 7.171
  Σύνολο Οφειλών 115.271 116.978 112.173 117.45 101.369
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 64.732 64.702 63.994 63.952 53.406
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 63.818 63.636 63.455 63.277 52.714
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.914 1.066 0.539 0.675 0.692
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.087 0.087 0.087 0.087 0.125
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 14.929 14.799 14.869 16.356 16.156
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 61.973 71.901 42.124 58.581 75.088
  Redeemable Preferred Stock
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 281.24 278.252 227.672 225.333 223.025
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -219.269 -206.353 -185.55 -166.748 -147.873
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 177.244 188.879 154.297 176.031 176.457
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 49.0624 48.8219 38.3991 38.2882 37.9478
  Total Preferred Shares Outstanding
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 0 6.989 29.868
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 0 0 -0.006 -0.066
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -70.641 -42.935 -16.706 -14.751
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -53.496 -36.068 -6.843 -13.776
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7.149 4.792 3.815 3.055
  Deferred Taxes 0.035 -0.155 0.007 0.156
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 7.797 6.791 3.647 -0.859
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.164 -4.561 2.394 -1.377
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -14.079 -5.094 6.728 -12.892
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7.36 -5.094 -3.295 -2.869
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -6.719 0 10.023 -10.023
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 28.726 137.035 5.486 28.561
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.35 136.963 -4.421 -1.226
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.447 0.394 0.122 24.828
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 30.629 -0.322 9.785 4.959
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -38.849 95.873 5.371 1.893
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.477 2.668
  Cash Taxes Paid 0
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -18.802 -70.641 -51.766 -33.894 -16.399
  Cash From Operating Activities -19.758 -53.496 -43.489 -31.318 -17.932
  Cash From Operating Activities 2.121 7.149 5.248 3.309 1.619
  Deferred Taxes 0 0.035 0.099 0.099 0.01
  Non-Cash Items 2.834 7.797 5.014 2.493 1.85
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
  Cash Interest Paid 1.793 3.477 2.189 1.29 0.638
  Changes in Working Capital -5.911 2.164 -2.084 -3.325 -5.012
  Cash From Investing Activities 6.196 -14.079 -36.21 -43.476 -1.138
  Capital Expenditures -0.804 -7.36 -6.491 -2.702 -1.138
  Other Investing Cash Flow Items, Total 7 -6.719 -29.719 -40.774
  Cash From Financing Activities -0.419 28.726 18.456 8.596 -0.071
  Financing Cash Flow Items -0.329 -2.35 -1.345 -1.307
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.058 0.447 0.259 0.219 0.055
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.148 30.629 19.542 9.684 -0.126
  Net Change in Cash -13.981 -38.849 -61.243 -66.198 -19.141
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Telegraph Hill Partners Private Equity 32.029 15675247 0 2023-03-31 LOW
  Blue Water Life Science Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 9.5989 4697785 2600000 2023-06-30 LOW
  Piper Sandler Merchant Banking Fund II, L.P. Corporation 5.5523 2717360 -96411 2022-12-31
  aMoon Fund Venture Capital 5.1082 2500000 2500000 2023-06-12 LOW
  Polar Capital LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.0965 1515470 200000 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6749 1309130 321357 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.2263 1089548 171796 2023-06-30 LOW
  Winkler (Matthew) Individual Investor 2.0116 984513 203388 2023-06-12
  Stanford Management Company Endowment Fund 1.2677 620434 1 2023-06-30
  Nolan (Garry P) Individual Investor 1.2605 616913 28612 2023-03-31 LOW
  Uniplan Investment Counsel, Inc. Investment Advisor 1.1099 543216 78012 2023-06-30 LOW
  SVB Wealth LLC Investment Advisor 1.0529 515317 15400 2023-09-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 1.0361 507069 386429 2023-06-30 HIGH
  Granahan Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9853 482196 -114923 2023-06-30 LOW
  Parkman Healthcare Partners LLC Hedge Fund 0.9624 471000 269615 2023-06-30
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7491 366616 44577 2023-06-30 LOW
  Pura Vida Investments, LLC Hedge Fund 0.7372 360789 360789 2023-06-30 HIGH
  RTW Investments L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6915 338422 10000 2023-06-30 LOW
  UniSuper Limited Pension Fund 0.6738 329756 329756 2023-06-30 LOW
  Kennedy Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.613 300023 300023 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Akoya Biosciences, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Akoya Biosciences, Inc.

  Η Akoya Biosciences, Inc. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας βιοεπιστημών. Η εταιρεία παρέχει λύσεις χωρικής βιολογίας, οι οποίες επικεντρώνονται στον μετασχηματισμό της ανακάλυψης και της κλινικής έρευνας. Η τεχνολογία χωρικής βιολογίας επιτρέπει στους ακαδημαϊκούς και βιοφαρμακευτικούς επιστήμονες να ανιχνεύουν και να χαρτογραφούν την κατανομή τύπων κυττάρων και βιοδεικτών σε ολόκληρα δείγματα ιστών με ανάλυση ενός κυττάρου, επιτρέποντας εξελίξεις στην κατανόηση της εξέλιξης της νόσου και της ανταπόκρισης των ασθενών στη θεραπεία. Μέσω της πλατφόρμας PhenoCycler και και PhenoImager, των αντιδραστηρίων, του λογισμικού και των υπηρεσιών της, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την εκτέλεση ανάλυσης ιστών και χωρικού φαινότυπου σε όλο το φάσμα από την ανακάλυψη έως τη μεταφραστική και κλινική έρευνα. Παρέχει το PhenoImager HT, το οποίο είναι ένας ψηφιακός σαρωτής αντικειμενοφόρων πλακών παθολογίας που διαθέτει πολυφασματική σάρωση ολόκληρης της αντικειμενοφόρου πλάκας MOTiF για έως και επτά βιοδείκτες με χωρητικότητα 80 αντικειμενοφόρων πλακών. Προσφέρει εργαστήριο συμβατικών ερευνητικών υπηρεσιών, το οποίο αποκαλείται προηγμένες βιοφαρμακευτικές λύσεις.

  Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

  100 Campus Drive
  6th Floor
  MARLBOROUGH
  MASSACHUSETTS 01762
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου