Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές AEye, Inc. - LIDR CFD

  0.98
  2%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1
  Άνοιγμα* 1.05
  Μεταβολή 1 έτους* 169.23%
  Εύρος ημέρας* 0.97 - 1.05
  Εύρος 52 εβδ. 1.30-28.50
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 177.49K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.95M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.16M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 6.23M
  Έσοδα 2.49M
  EPS -10.42
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 13, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 16, 2024 0.98 -0.07 -6.67% 1.05 1.05 0.96
  Apr 15, 2024 1.00 -0.13 -11.50% 1.13 1.13 0.99
  Apr 12, 2024 1.10 -0.07 -5.98% 1.17 1.18 1.10
  Apr 11, 2024 1.18 0.00 0.00% 1.18 1.19 1.15
  Apr 10, 2024 1.16 -0.07 -5.69% 1.23 1.23 1.14
  Apr 9, 2024 1.23 0.00 0.00% 1.23 1.26 1.21
  Apr 8, 2024 1.25 0.00 0.00% 1.25 1.26 1.17
  Apr 5, 2024 1.19 -0.07 -5.56% 1.26 1.26 1.13
  Apr 4, 2024 1.24 -0.04 -3.13% 1.28 1.30 1.24
  Apr 3, 2024 1.27 0.03 2.42% 1.24 1.28 1.23
  Apr 2, 2024 1.26 0.02 1.61% 1.24 1.29 1.23
  Apr 1, 2024 1.32 0.12 10.00% 1.20 1.34 1.18
  Mar 28, 2024 1.21 -0.02 -1.63% 1.23 1.26 1.18
  Mar 27, 2024 1.24 -0.10 -7.46% 1.34 1.37 1.13
  Mar 26, 2024 1.54 -0.07 -4.35% 1.61 1.62 1.48
  Mar 25, 2024 1.69 0.14 9.03% 1.55 1.74 1.36
  Mar 22, 2024 1.60 -0.15 -8.57% 1.75 1.76 1.53
  Mar 21, 2024 1.63 0.30 22.56% 1.33 2.09 1.29
  Mar 20, 2024 1.46 0.43 41.75% 1.03 1.63 1.03
  Mar 19, 2024 1.04 -0.20 -16.13% 1.24 1.24 1.02

  AEye, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 2, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  AEye Inc Annual Shareholders Meeting
  AEye Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, May 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 AEye Inc Earnings Release
  Q1 2024 AEye Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  AEye Inc Annual Shareholders Meeting
  AEye Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, August 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 AEye Inc Earnings Release
  Q2 2024 AEye Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 3.647 3.007 1.579 1.466
  Έσοδα 3.647 3.007 1.579 1.466
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8.732 3.637 0.808 0.253
  Ακαθάριστο Εισόδημα -5.085 -0.63 0.771 1.213
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 102.455 66.242 28.061 30.287
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 56.079 36.062 10.123 11.373
  Έρευνα & Ανάπτυξη 37.644 26.543 17.13 18.661
  Λειτουργικά Έσοδα -98.808 -63.235 -26.482 -28.821
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.152 -4.073 -0.069 0.17
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -98.656 -65.011 -26.551 -28.651
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -98.714 -65.011 -26.551 -28.651
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -98.714 -65.011 -26.551 -28.651
  Καθαρά Κέρδη -98.714 -65.011 -26.551 -28.651
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -98.714 -65.011 -26.551 -28.651
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -98.714 -65.011 -26.551 -28.651
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -98.714 -65.011 -26.551 -28.651
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 157.369 166.144 166.144 166.144
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.62728 -0.39129 -0.15981 -0.17245
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.62728 -0.39129 -0.15981 -0.17245
  Άλλο, Καθαρό 0 2.297
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0.571 0.636 1.092 0.767 0.706
  Έσοδα 0.571 0.636 1.092 0.767 0.706
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.911 2.261 3.115 2.708 1.427
  Ακαθάριστο Εισόδημα -1.34 -1.625 -2.023 -1.941 -0.721
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16.804 26.525 25.071 24.041 27.339
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.949 14.822 12.621 12.362 15.15
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.897 9.442 9.335 8.971 10.762
  Λειτουργικά Έσοδα -16.233 -25.889 -23.979 -23.274 -26.633
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.185 -0.533 -1.082 0.351 0.491
  Άλλο, Καθαρό 0.036 0.176 1.338 -0.688 -0.307
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -16.012 -26.246 -23.723 -23.611 -26.449
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -16.031 -26.265 -23.742 -23.624 -26.467
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.031 -26.265 -23.742 -23.624 -26.467
  Καθαρά Κέρδη -16.031 -26.265 -23.742 -23.624 -26.467
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.031 -26.265 -23.742 -23.624 -26.467
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.031 -26.265 -23.742 -23.624 -26.467
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.031 -26.265 -23.742 -23.624 -26.467
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 175.676 165.866 159.369 159.312 157.31
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09125 -0.15835 -0.14898 -0.14829 -0.16825
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09108 -0.15835 -0.14898 -0.14829 -0.16825
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.047
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 105.55 177.365 19.482 13.623
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 94.199 164.007 15.275 5.855
  Μετρητά & Ισοδύναμα 19.064 14.183 15.275 5.855
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.617 4.222 0.652 4.488
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.617 4.222 0.156 0.143
  Συνολικό Απόθεμα 4.553 4.085 2.655 2.418
  Προπληρωθέντα Εξοδα 6.181 5.051 0.9 0.862
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 133.34 186.153 25.885 21.06
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 23.167 5.129 4.865 4.965
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 26.19 7.333 6.055 5.654
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3.023 -2.204 -1.19 -0.689
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.623 3.659 1.538 2.472
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 22.563 13.568 37.595 8.771
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.218 2.542 1.807 4.469
  Δεδουλευμένα Έξοδα 9.197 7.192 3.274 1.989
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 8.594 0 29.079 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 2.693 1.333
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.554 3.834 0.742 0.98
  Σύνολο Οφειλών 39.37 17.386 44.11 15.349
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 2.884 2.451
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 2.884 2.451
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 16.807 3.818 3.631 4.127
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 93.97 168.767 -18.225 5.711
  Redeemable Preferred Stock 0 0 62.639 62.639
  Κοινή Μετοχή 0.016 0.016 0 0
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 345.742 320.937 5.92 3.305
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -250.509 -151.795 -86.784 -60.233
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 133.34 186.153 25.885 21.06
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 163.099 166.144 166.144 166.144
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 75.135 149.824
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.279 -0.391
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 55.507 67.152 82.438 105.55 122.333
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 45.892 58.652 74.093 94.199 112.189
  Μετρητά & Ισοδύναμα 37.149 18.392 20.501 19.064 58.49
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.238 0.29 0.123 0.617 0.624
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.238 0.29 0.123 0.617 0.624
  Συνολικό Απόθεμα 4.868 4.913 4.695 4.553 4.024
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.293 3.079 3.025 6.181 4.404
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 80.881 95.919 110.08 133.34 150.69
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 22.184 22.532 23.054 23.167 23.468
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 26.19 26.466
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3.023 -2.998
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.19 6.235 4.588 4.623 4.889
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11.972 14.331 17.715 22.563 22.093
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.707 3.52 2.209 3.218 1.175
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7.247 9.02 9.646 9.197 9.422
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 1.641 5.384 8.594 9.512
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.018 0.15 0.476 1.554 1.984
  Σύνολο Οφειλών 27.538 30.263 34.114 39.37 39.669
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 15.566 15.932 16.399 16.807 17.576
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 53.343 65.656 75.966 93.97 111.021
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.019 0.018 0.017 0.016 0.016
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 363.176 358.833 353.533 345.742 339.408
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -309.853 -292.805 -276.774 -250.509 -226.767
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 80.881 95.919 110.08 133.34 150.69
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 186.675 181.42 170.97 163.099 160.838
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.743 40.26 53.592 75.135 53.699
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.001 -0.39 -0.81 -1.279 -1.636
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.216 0.218 0.502 1.092
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -98.714 -65.011 -26.551 -28.651
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -71.649 -55.703 -19.689 -25.829
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.422 1.014 0.922 0.343
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 26.948 11.155 1.497 0.72
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.133 0.358 0.197 0.076
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.305 -2.861 4.443 1.759
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 68.463 -151.546 -4.036 4.822
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.2 -1.021 -4.036 -1.178
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 72.663 -150.525 0 6
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 8.067 207.084 32.018 5.092
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5.524 203.722 -0.238 -0.135
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 4.065 -1.35 0.663 3.166
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 9.526 4.712 31.593 2.061
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 4.881 -0.165 8.293 -15.915
  Cash Taxes Paid 0.02
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -26.265 -98.714 -74.972 -51.348 -24.881
  Cash From Operating Activities -17.195 -71.649 -55.525 -33.112 -16.023
  Cash From Operating Activities 0.33 1.422 0.794 0.463 0.208
  Non-Cash Items 7.861 26.948 20.735 13.603 6.55
  Cash Interest Paid 0.085 0.133 0 0 0
  Changes in Working Capital 0.879 -1.305 -2.082 4.17 2.1
  Cash From Investing Activities 21.477 68.463 90.19 24.475 14.726
  Capital Expenditures -0.599 -4.2 -3.402 -1.759 -0.774
  Cash From Financing Activities -2.845 8.067 9.642 -1.31 -1.709
  Financing Cash Flow Items -3.168 -5.524 -4.281 -3.4 -1.931
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.323 4.065 3.923 2.09 0.222
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 9.526 10 0 0
  Net Change in Cash 1.437 4.881 44.307 -9.947 -3.006
  Other Investing Cash Flow Items, Total 22.076 72.663 93.592 26.234 15.5
  Cash Taxes Paid 0 0.02 0.02 0.01

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  AEye, Inc. Company profile

  Σχετικά με την AEye, Inc.

  AEye, Inc., πρώην CF Finance Acquisition Corp. III, είναι πάροχος τεχνολογίας συστημάτων ανίχνευσης φωτός και απόστασης (lidar) για την αυτονομία οχημάτων, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και εφαρμογές ρομποτικής όρασης. Η πλατφόρμα iDAR (Intelligent Detection and Ranging) της εταιρείας συνδυάζει ενεργό lidar στερεάς κατάστασης, προαιρετικά συγχωνευμένη κάμερα HD χαμηλού φωτισμού και ενσωματωμένη ντετερμινιστική τεχνητή νοημοσύνη (AI) για τη λήψη πληροφοριών. Το iDAR της χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα στόχευσης, βιομιμητισμό για τη σάρωση του περιβάλλοντός του και μια αρχιτεκτονική για τη δημιουργία προϊόντων ειδικών εφαρμογών στις αγορές της αυτοκινητοβιομηχανίας, της κινητικότητας και της βιομηχανίας. Τα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνουν τα 4Sight M και 4Sight A. Το 4Sight M είναι μια λύση lidar με δυνατότητα διαμόρφωσης λογισμικού για τις αγορές κινητικότητας και βιομηχανίας που χρησιμοποιεί κιτ ανάπτυξης λογισμικού για έναν επεκτάσιμο οδικό χάρτη. Το 4Sight A είναι μια λύση lidar με δυνατότητα διαμόρφωσης λογισμικού για τις αγορές αυτοκινήτων (ADAS) που επιτρέπει τη δημιουργία μοτίβων σάρωσης και περιοχών ενδιαφέροντος (ROIs).

  Industry: Advanced Electronic Equipment

  One Park Place, Suite 200
  DUBLIN
  CALIFORNIA 94568
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου