Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Adicet Bio, Inc. - ACET CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Adicet Bio Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 4.61-21.87
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 346.59K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.82M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 228.53M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 42.96M
Έσοδα N/A
EPS -2.51
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.20
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Adicet Bio, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, August 8, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

11:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Adicet Bio Inc Earnings Release
Q2 2023 Adicet Bio Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

21:10

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Adicet Bio Inc Earnings Release
Q3 2023 Adicet Bio Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 24.99 9.73 17.903 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 97.541 71.163 57.094 85.457 39.705
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 26.295 22.22 22.76 11.823 8.64
Έρευνα & Ανάπτυξη 71.246 47.743 34.334 73.634 31.065
Λειτουργικά Έσοδα -72.551 -61.433 -39.191 -85.457 -39.705
Άλλο, Καθαρό -0.919 -0.606 -0.953 -0.063 2.117
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -69.79 -62.124 -39.493 -82.703 -37.588
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -69.79 -61.999 -36.678 -82.739 -37.614
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -69.79 -61.999 -36.678 -82.739 -37.614
Καθαρά Κέρδη -69.79 -61.999 -36.678 -82.739 -37.614
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -69.79 -61.999 -36.678 -82.739 -37.614
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -69.79 -61.999 -36.678 -82.739 -37.614
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -69.79 -61.999 -36.678 -82.739 -37.614
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 41.0803 30.9522 7.31998 4.90101 3.77711
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.69887 -2.00306 -5.01067 -16.882 -9.95842
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.69887 -1.97786 -5.01067 -16.882 -9.95842
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.68 -0.085 0.651 2.817
Έσοδα 24.99 9.73 17.903
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.2
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 24.99
Έσοδα 0 0 0 0 24.99
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 33.322 31.565 22.985 22.707 20.284
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.566 6.55 6.415 6.529 6.801
Έρευνα & Ανάπτυξη 26.756 25.015 16.57 16.178 13.483
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
Λειτουργικά Έσοδα -33.322 -31.565 -22.985 -22.707 4.706
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.647 2.153 1.206 0.307 0.014
Άλλο, Καθαρό -0.206 -0.463 -0.217 -0.138 -0.102
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -30.881 -29.875 -21.996 -22.538 4.618
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -30.881 -29.875 -21.996 -22.538 4.618
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -30.881 -29.875 -21.996 -22.538 4.618
Καθαρά Κέρδη -30.881 -29.875 -21.996 -22.538 4.618
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -30.881 -29.875 -21.996 -22.538 4.618
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -30.881 -29.875 -21.996 -22.538 4.618
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -30.881 -29.875 -21.996 -22.538 4.618
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 42.9557 42.6778 41.6428 40.0751 45.9589
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.7189 -0.70001 -0.52821 -0.56239 0.10048
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.7189 -0.70001 -0.52821 -0.56239 0.10048
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 261.038 282.438 100.336 64.186 109.534
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 257.656 277.544 94.614 62.4 108.028
Μετρητά & Ισοδύναμα 257.656 277.544 84.33 10.607 7.042
Prepaid Expenses 2.947 4.678 2.628 0.672 1.491
Other Current Assets, Total 0.002 0.363 0.179 0.015
Total Assets 330.69 338.938 153.835 81.587 109.939
Property/Plant/Equipment, Total - Net 48.979 35.001 25.856 2.121 0.321
Total Current Liabilities 19.707 16.317 22.479 14.865 5.716
Accounts Payable 4.404 3.263 1.552 1.052 2.989
Accrued Expenses 15.303 8.249 6.947 2.82 2.727
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0 4.805 13.98 10.993
Total Liabilities 38.352 35.809 44.008 27.87 5.735
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 292.338 303.129 109.827 53.717 104.204
Redeemable Preferred Stock 0 0 114.083 0
Common Stock 0.004 0.004 0.002 0 0.003
Additional Paid-In Capital 530.448 471.449 216.126 9.258 175.635
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -238.114 -168.324 -106.325 -69.647 -71.393
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 330.69 338.938 153.835 81.587 109.939
Total Common Shares Outstanding 42.9548 39.7369 19.6772 0.30794 4.00799
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 57.732 41.327 30.72 5.759 0.406
Accumulated Depreciation, Total -8.753 -6.326 -4.864 -3.638 -0.085
Preferred Stock - Non Redeemable, Net
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 10.284 51.793 100.986
Other Long Term Assets, Total 1.211 2.037 6.364 4.692 0.084
Other Liabilities, Total 18.645 19.492 21.404 13.005 0.019
Other Equity, Total 0 0 0.024 0.023 -0.041
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.435 0.214 2.731 0.935
Goodwill, Net 19.462 19.462 20.089 0
Intangibles, Net 0 1.19 0
Long Term Investments 0 0 10.588
Deferred Income Tax 0 0.125 0
Accounts Receivable - Trade, Net 0 0.185
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 234.808 261.038 285.737 264.088 281.532
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 231.64 257.656 282.679 260.642 277.883
Μετρητά & Ισοδύναμα 231.64 257.656 282.679 260.642 277.883
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.567 0.435 0.288 0 0
Prepaid Expenses 2.601 2.947 2.39 2.719 3.604
Other Current Assets, Total 0.38 0.727 0.045
Total Assets 304.974 330.69 354.303 329.904 340.451
Property/Plant/Equipment, Total - Net 49.594 48.979 47.823 44.565 37.449
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 59.6 57.732 55.516 51.606 44.085
Accumulated Depreciation, Total -10.006 -8.753 -7.693 -7.041 -6.636
Goodwill, Net 19.462 19.462 19.462 19.462 19.462
Intangibles, Net
Other Long Term Assets, Total 1.11 1.211 1.281 1.789 2.008
Total Current Liabilities 18.095 19.707 17.221 16.398 10.401
Accounts Payable 2.747 4.404 4.57 4.146 3.465
Accrued Expenses 15.348 15.303 12.651 12.252 6.936
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0 0 0 0
Total Liabilities 38.759 38.352 36.645 36.637 29.367
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax
Other Liabilities, Total 20.664 18.645 19.424 20.239 18.966
Total Equity 266.215 292.338 317.658 293.267 311.084
Redeemable Preferred Stock
Common Stock 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Additional Paid-In Capital 535.206 530.448 525.894 479.507 474.786
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -268.995 -238.114 -208.24 -186.244 -163.706
Other Equity, Total 0 0 0 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 304.974 330.69 354.303 329.904 340.451
Total Common Shares Outstanding 42.9574 42.9548 42.7877 40.0208 39.8858
Long Term Investments
Accounts Receivable - Trade, Net 0 0.029 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -69.79 -61.999 -36.678 -82.739 -37.614
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -44.765 -51.052 -41.552 -73.682 -35.534
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.575 1.538 1.226 0.125 0.08
Μη Χρηματικά Στοιχεία 19.706 15.466 7.424 2.727 2.12
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.744 -6.048 -13.282 6.205 -0.12
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -16.782 -2.796 115.217 44.126 -100.716
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -16.782 -13.046 -0.99 -0.271 -0.362
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 41.509 242.685 0.303 56.449 89.943
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 45.107 242.946 0.46 56.469 90.913
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -20.038 188.837 73.968 26.893 -46.307
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.598 -0.261 -0.157 -0.02 -0.97
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 10.25 116.207 44.397 -100.354
Cash Taxes Paid 0 0.043 0.003 0.062
Deferred Taxes -0.009 -0.242
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -30.881 -69.79 -39.915 -17.92 4.618
Cash From Operating Activities -24.094 -44.765 -25.928 -10.6 4.105
Cash From Operating Activities 1.254 2.575 1.516 0.757 0.352
Non-Cash Items 5.343 19.706 14.66 10.025 5.031
Cash Taxes Paid 0 0 0 0
Changes in Working Capital 0.19 2.744 -2.189 -3.462 -5.896
Cash From Investing Activities -1.915 -16.782 -10.292 -5.481 -2.632
Capital Expenditures -1.915 -16.782 -10.292 -5.481 -2.632
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0 0
Cash From Financing Activities -0.007 41.509 41.205 -0.971 -1.134
Financing Cash Flow Items -0.01 -3.598 -2.826 -1.451 -1.228
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.003 45.107 44.031 0.48 0.094
Net Change in Cash -26.016 -20.038 4.985 -17.052 0.339
Deferred Taxes
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
OrbiMed Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 17.336 7447140 0 2023-03-31 LOW
RTW Investments L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 9.8736 4241472 0 2023-03-31
EcoR1 Capital, LLC Hedge Fund 8.2889 3560700 0 2023-03-31 LOW
Cowen & Co., LLC Research Firm 7.3179 3143608 0 2023-03-31 MED
Tang Capital Management, LLC Hedge Fund 5.8663 2520000 1920000 2023-03-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.3467 2296804 -16066 2023-03-31 LOW
Abingworth Management Limited Venture Capital 4.9244 2115385 0 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9218 1684696 -623 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 3.789 1627674 18548 2023-03-31 MED
Candriam Belgium S.A. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8651 1230763 0 2023-03-31 LOW
Candriam Luxembourg S.A. Investment Advisor 2.714 1165849 0 2023-04-30 MED
Jakobovits (Aya) Individual Investor 1.9942 856664 5900 2023-06-01
Dafna Capital Management, LLC Hedge Fund 1.8554 797054 165500 2023-03-31
Johnson & Johnson Innovation-JJDC, Inc. Venture Capital 1.6969 728944 0 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4111 606189 16033 2023-03-31 LOW
Decheng Capital Management III (Cayman) LLC Investment Advisor 1.3502 580000 0 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.314 564457 -1720129 2023-03-31 LOW
Foresite Capital Management, LLC Private Equity 1.3004 558636 0 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2998 558367 -108871 2023-03-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.1682 501825 -301733 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Adicet Bio, Inc. Company profile

Σχετικά με την Adicet Bio, Inc.

Η Adicet Bio Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αλλογενών θεραπειών με γάμμα δέλτα Τ κύτταρα για τον καρκίνο και άλλες ασθένειες. Αναπτύσσει έναν αγωγό έτοιμων γ-δέλτα Τ-κυττάρων, κατασκευασμένων με χιμαιρικούς υποδοχείς αντιγόνων (CARs) και αντισώματα που μοιάζουν με υποδοχείς Τ-κυττάρων, ώστε να καταστεί δυνατή η επιλεκτική στόχευση του όγκου, να διευκολυνθεί η έμφυτη και προσαρμοστική ανοσολογική απόκριση κατά του όγκου και να βελτιωθεί η εμμονή για μόνιμη δράση στους ασθενείς. Ο αγωγός της περιλαμβάνει τα ADI-001, ADI-002 και ADI-00x. Το ADI-001 είναι μια θεραπεία με τροποποιημένο χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (CAR) γάμμα δέλτα Τ-κυττάρων που στοχεύει στο CD20. Το ADI-002 είναι ένα γάμμα δέλτα Τ-κύτταρο που περιέχει έναν CAR που είναι ειδικός για την πρωτεΐνη glypican 3 (GPC3). Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του ADI-00x για συμπαγείς όγκους και αιματολογικές ενδείξεις.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

200 Berkeley Street
19Th Floor
BOSTON
MASSACHUSETTS 02116
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,473.70 Price
+1.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

26,507.30 Price
+0.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

70.96 Price
-2.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.53 Price
-0.140% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00395

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου