Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Adbri Limited - ABCau CFD

  2.055
  1.44%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 00:05

  Mon - Fri: 00:05 - 06:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.020
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022082 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022082%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000164 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000164%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.085
  Άνοιγμα* 2.055
  Μεταβολή 1 έτους* 0.24%
  Εύρος ημέρας* 2.035 - 2.065
  Εύρος 52 εβδ. 1.34-3.37
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.39M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 40.65M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.15B
  Αναλογία P/E 10.69
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 652.63M
  Έσοδα 1.63B
  EPS 0.16
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.83761
  Beta 1.26
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 21, 2023 2.055 0.000 0.00% 2.055 2.055 2.035
  Sep 20, 2023 2.085 -0.010 -0.48% 2.095 2.095 2.075
  Sep 19, 2023 2.085 -0.029 -1.37% 2.114 2.114 2.075
  Sep 18, 2023 2.104 -0.040 -1.87% 2.144 2.144 2.104
  Sep 15, 2023 2.164 0.060 2.85% 2.104 2.194 2.104
  Sep 14, 2023 2.104 0.009 0.43% 2.095 2.134 2.085
  Sep 13, 2023 2.104 -0.030 -1.41% 2.134 2.134 2.075
  Sep 12, 2023 2.164 0.000 0.00% 2.164 2.194 2.144
  Sep 11, 2023 2.164 0.000 0.00% 2.164 2.174 2.144
  Sep 8, 2023 2.184 0.040 1.87% 2.144 2.184 2.144
  Sep 7, 2023 2.144 0.040 1.90% 2.104 2.154 2.104
  Sep 6, 2023 2.114 -0.050 -2.31% 2.164 2.174 2.104
  Sep 5, 2023 2.154 -0.050 -2.27% 2.204 2.234 2.134
  Sep 4, 2023 2.224 0.100 4.71% 2.124 2.234 2.124
  Sep 1, 2023 2.144 -0.020 -0.92% 2.164 2.194 2.134
  Aug 31, 2023 2.174 -0.030 -1.36% 2.204 2.214 2.164
  Aug 30, 2023 2.194 -0.100 -4.36% 2.294 2.314 2.055
  Aug 29, 2023 2.314 -0.260 -10.10% 2.574 2.643 2.314
  Aug 28, 2023 2.713 0.020 0.74% 2.693 2.733 2.683
  Aug 25, 2023 2.663 -0.020 -0.75% 2.683 2.688 2.653

  Adbri Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1700.3 1569.5 1456.4 1518.6 1632.5
  Έσοδα 1700.3 1569.5 1456.4 1518.6 1632.5
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1506.2 1328.4 1216.9 1266.5 1326.5
  Ακαθάριστο Εισόδημα 194.1 241.1 239.5 252.1 306
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1563.7 1413.7 1329.2 1455.2 1381.5
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 123.8 110.6 98.4 107.9 91.4
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -5.4 -15.1 -4.6 -12.3 -22.2
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -59.3 -7 21.4 92.4 -1.7
  Other Operating Expenses, Total -1.6 -3.2 -2.9 0.7 -12.5
  Λειτουργικά Έσοδα 136.6 155.8 127.2 63.4 251
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 136.6 155.8 127.2 63.4 251
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 102.5 116.7 93.6 47.2 185.2
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.1 0 0.1 0.1 0.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 102.6 116.7 93.7 47.3 185.3
  Καθαρά Κέρδη 102.6 116.7 93.7 47.3 185.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 102.6 116.7 93.7 47.3 185.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 102.6 116.7 93.7 47.3 185.3
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 102.6 116.7 93.7 47.3 185.3
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 656.466 654.968 653.888 652.606 652.177
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.15629 0.17818 0.1433 0.07248 0.28413
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.125 0.12 0.05 0.2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0783 0.17467 0.18336 0.22232 0.29241
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Συνολικά έσοδα 887.9 812.4 817 752.5 754.4
  Έσοδα 887.9 812.4 817 752.5 754.4
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 788.9 717.3 703.1 625.3 621.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 99 95.1 113.9 127.2 133.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 812.2 751.5 739.9 673.8 666
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 65.1 58.7 55.8 54.8 47.4
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 -5.4 -7.9 -7.2 -2.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -40 -19.3 -7.8 0.8 2.3
  Other Operating Expenses, Total -1.8 0.2 -3.3 0.1 -2.8
  Λειτουργικά Έσοδα 75.7 60.9 77.1 78.7 88.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 75.7 60.9 77.1 78.7 88.4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 54.4 48.1 60.1 56.6 64.5
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.1 0 0 0 0.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 54.5 48.1 60.1 56.6 64.6
  Καθαρά Κέρδη 54.5 48.1 60.1 56.6 64.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 54.5 48.1 60.1 56.6 64.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 54.5 48.1 60.1 56.6 64.6
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 54.5 48.1 60.1 56.6 64.6
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 655.255 658.904 659.361 650.575 657.593
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.08317 0.073 0.09115 0.087 0.09824
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.05 0.07 0.055 0.0725
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02518 0.05297 0.08417 0.09054 0.0879
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 595.6 530.3 452.5 519.2 500.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 139.9 124.7 94 116.8 93.9
  Μετρητά 137.5 120.9 91.2 113.9 91
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2.4 3.8 2.8 2.9 2.9
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 255 230.1 196.8 239.7 223
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 214 199.2 181.5 198.6 204.7
  Συνολικό Απόθεμα 172.9 153.9 152.1 155.2 176.4
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8.9 7.6 9.6 7.5 7.3
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18.9 14 0
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2525.4 2282.9 2122.9 2153.7 2078.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1290 1160.8 1141.8 1118.3 1061.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2603.3 2417.2 2350.3 2250.7 2114.6
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1313.3 -1256.4 -1208.5 -1132.4 -1052.9
  Υπεραξία, Καθαρό 301.4 272.5 272.5 272.5 281.3
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6.4 9.6 8.6 10.8 18.2
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 226.5 215 197.8 184.8 173.9
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 81.5 87.7 45.6 43.6 39.9
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 24 7 4.1 4.5 2.5
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 266.9 230.1 221.3 193 179.3
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 215.9 187.2 172 144.9 133
  Δεδουλευμένα Έξοδα 35.5 29.8 29.2 26.2 26.8
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5.4 4.8 3.9 5.7 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 10.1 8.3 16.2 16.2 19.5
  Σύνολο Οφειλών 1224.5 1016.2 903.2 958.8 835
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 793.7 638.8 550.9 622 518.7
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 716.3 562.1 466.1 540.1 518.7
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 100.5 81.3 63.7 74.6 89.2
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 61.2 63.7 65 66.8 45.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1300.9 1266.7 1219.7 1194.9 1243.1
  Κοινή Μετοχή 741.2 741.2 740.1 739 734.4
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 545.5 521.2 484.7 454.3 505.9
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 14.2 4.3 -5.1 1.6 2.8
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2525.4 2282.9 2122.9 2153.7 2078.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 652.628 652.628 652.266 651.723 650.611
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 77.4 76.7 84.8 81.9
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 595.6 531.4 530.3 474.7 452.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 139.9 77.2 124.7 74.7 94
  Μετρητά & Ισοδύναμα 139.9 77.2 124.7 74.7 94
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 263.9 279.1 237.7 232.1 206.4
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 248.5 261.1 223.4 226.7 200.7
  Συνολικό Απόθεμα 172.9 160 153.9 151.3 152.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2525.4 2409.5 2282.9 2171.5 2122.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1290 1253.1 1160.8 1156 1141.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 307.8 296.7 282.1 281.7 281.1
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 226.5 225.2 215 208.3 197.8
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 81.5 78.3 87.7 45.7 45.6
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 24 24.8 7 5.1 4.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 266.9 268.1 230.1 225.8 221.3
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 215.9 215.1 187.2 180 172
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5.4 5.2 4.8 4 3.9
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 45.6 47.8 38.1 41.8 45.4
  Σύνολο Οφειλών 1224.5 1129.6 1016.2 936.2 903.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 793.7 707.8 638.8 570.9 550.9
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 716.3 631.1 562.1 486.6 466.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 77.4 76.7 76.7 84.3 84.8
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 100.5 91.9 81.3 72.7 63.7
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 61.2 59.5 63.7 64.5 65
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1300.9 1279.9 1266.7 1235.3 1219.7
  Κοινή Μετοχή 741.2 741.2 741.2 741.2 740.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 559.7 538.7 525.5 494.1 479.6
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2525.4 2409.5 2282.9 2171.5 2122.9
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 652.628 652.628 652.628 652.628 652.266
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18.9 15.1 14 16.6
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 166.4 195.2 256.2 193.2 244.7
  Cash Receipts 1863.3 1699.9 1639.9 1671.7 1812.5
  Cash Payments -1683.1 -1478.4 -1362.6 -1434.2 -1509.6
  Cash Taxes Paid -19.1 -34.7 -18.8 -53.4 -78.1
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -15 -15.3 -22 -15.6 -17.1
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 20.3 23.7 19.7 24.7 37
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -218.2 -169.8 -133.4 -89 -110.9
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -255.1 -140.5 -136.4 -91.6 -112.7
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 36.9 -29.3 3 2.6 1.8
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 66.9 5.4 -145.3 -81.3 -97.4
  Total Cash Dividends Paid -78.3 -83.2 -63.6 -97.8 -188.6
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 1.1 1.1 4.3 2.2
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 145.2 87.5 -82.8 12.2 89
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.1 -0.1 -0.3 0 -0.1
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 15.2 30.7 -22.8 22.9 36.3
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 166.4 68 195.2 76.8 256.2
  Cash Receipts 1863.3 789.7 1699.9 799.1 1639.9
  Cash Payments -1683.1 -712.4 -1478.4 -703.3 -1362.6
  Cash Taxes Paid -19.1 -11 -34.7 -15 -18.8
  Cash Interest Paid -15 -7.6 -15.3 -9.8 -22
  Changes in Working Capital 20.3 9.3 23.7 5.8 19.7
  Cash From Investing Activities -218.2 -134.4 -169.8 -65.9 -133.4
  Capital Expenditures -255.1 -115.1 -140.5 -67.6 -136.4
  Other Investing Cash Flow Items, Total 36.9 -19.3 -29.3 1.7 3
  Cash From Financing Activities 66.9 18.9 5.4 -29.9 -145.3
  Total Cash Dividends Paid -78.3 -45.7 -83.2 -47.3 -63.6
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 1.1 1.1 1.1
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 145.2 64.6 87.5 16.3 -82.8
  Foreign Exchange Effects 0.1 0 -0.1 -0.3 -0.3
  Net Change in Cash 15.2 -47.5 30.7 -19.3 -22.8

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Cement & Concrete Manufacturing

  Level 1, 157 Grenfell Street
  ADELAIDE
  SOUTH AUSTRALIA 5000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0337%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0556%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου