Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Talphera Inc - TLPH CFD

  0.8574
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0048
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.01
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  AcelRx Pharmaceuticals Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* N/A
  Άνοιγμα* N/A
  Μεταβολή 1 έτους* N/A
  Εύρος ημέρας* N/A
  Εύρος 52 εβδ. 0.43-2.78
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 135.68K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.86M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.34M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 16.95M
  Έσοδα 622.00K
  EPS -2.16
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.53
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 8, 2024 0.8574 0.0000 0.00% 0.8574 0.8574 0.8574
  Mar 25, 2024 0.8574 0.0000 0.00% 0.8574 0.8574 0.8574
  Mar 11, 2024 0.8574 0.0000 0.00% 0.8574 0.8574 0.8574
  Mar 4, 2024 1.3000 -0.0100 -0.76% 1.3100 1.3500 1.2106
  Mar 1, 2024 1.3100 -0.1400 -9.66% 1.4500 1.4500 1.3100
  Feb 29, 2024 1.3600 -0.0200 -1.45% 1.3800 1.4000 1.2900
  Feb 28, 2024 1.3800 0.0201 1.48% 1.3599 1.4010 1.3501
  Feb 27, 2024 1.3700 0.0000 0.00% 1.3700 1.4400 1.3500
  Feb 26, 2024 1.4200 -0.0800 -5.33% 1.5000 1.5000 1.3700
  Feb 23, 2024 1.4700 0.1700 13.08% 1.3000 1.5000 1.2700
  Feb 22, 2024 1.3200 0.0700 5.60% 1.2500 1.3200 1.2001
  Feb 21, 2024 1.2200 -0.0300 -2.40% 1.2500 1.2800 1.2200
  Feb 20, 2024 1.2500 -0.0800 -6.02% 1.3300 1.3400 1.2200
  Feb 16, 2024 1.2500 0.1700 15.74% 1.0800 1.6100 1.0310
  Feb 15, 2024 1.0300 0.0309 3.09% 0.9991 1.1000 0.9865
  Feb 14, 2024 1.0300 -0.0400 -3.74% 1.0700 1.0900 1.0000
  Feb 13, 2024 1.0300 -0.1200 -10.43% 1.1500 1.1500 1.0000
  Feb 12, 2024 1.1000 0.2200 25.00% 0.8800 1.1600 0.8800
  Feb 9, 2024 0.9142 0.0742 8.83% 0.8400 0.9285 0.8400
  Feb 8, 2024 0.8600 0.0100 1.18% 0.8500 0.9299 0.8401

  Talphera Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1.771 2.818 5.416 2.289 2.151
  Έσοδα 1.771 2.818 5.416 2.289 2.151
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.591 3.753 6.032 6.806 3.976
  Ακαθάριστο Εισόδημα -0.82 -0.935 -0.616 -4.517 -1.825
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 38.404 38.783 46.379 56.494 37.878
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 25.672 30.935 36.33 45.027 20.765
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.193 4.095 4.017 4.661 13.137
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.948
  Λειτουργικά Έσοδα -36.633 -35.965 -40.963 -54.205 -35.727
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.787 -2.167 -2.722 -0.369 -1.079
  Άλλο, Καθαρό 85.188 3.038 3.31 1.337 -10.341
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 47.768 -35.094 -40.375 -53.237 -47.147
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 47.755 -35.099 -40.379 -53.24 -47.149
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 47.755 -35.099 -40.379 -53.24 -47.149
  Καθαρά Κέρδη 47.755 -35.099 -40.379 -53.24 -47.149
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 42.329 -35.099 -40.379 -53.24 -47.149
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 42.329 -35.099 -40.379 -53.24 -47.149
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 42.329 -35.099 -40.379 -53.24 -47.149
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.40699 5.99301 4.26285 3.95921 2.92043
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.71474 -5.85665 -9.4723 -13.4471 -16.1446
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.38258 -5.87737 -9.4723 -13.4471 -16.1446
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Total Adjustments to Net Income -5.426
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0.253 0 0.252 0.507 0
  Έσοδα 0.253 0.252 0.507 0
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.362 0.569
  Ακαθάριστο Εισόδημα -0.11 -0.062
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4.222 5.328 7.685 7.139 9.955
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.67 4.281 6.25 5.262 3.96
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.552 1.047 1.026 1.308 1.094
  Λειτουργικά Έσοδα -3.969 -5.328 -7.433 -6.632 -9.955
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.456 5.392 -0.052 -0.107 -0.242
  Άλλο, Καθαρό 0 0 0 0 84.515
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.425 0.064 -7.485 -6.739 74.318
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.428 0.064 -7.484 -6.75 74.315
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.428 0.064 -7.484 -6.75 74.315
  Καθαρά Κέρδη -4.371 -8.152 -7.484 -6.75 70.663
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.428 0.064 -12.595 -6.936 66.804
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.371 -8.152 -12.595 -6.936 63.152
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.371 -8.152 -12.595 -6.936 63.152
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10.9243 10.894 7.52483 7.37736 7.36045
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.40534 0.00587 -1.67379 -0.94017 9.07607
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.40534 0.00587 -1.66973 -0.94017 9.7419
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.047 0 4.901
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.057 -8.216 -3.652
  Total Adjustments to Net Income 0 -5.111 -0.186 -7.511
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 24.566 50.489 46.83 71.688 107.994
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15.77 46.63 42.886 66.137 105.715
  Μετρητά & Ισοδύναμα 15.275 7.663 27.274 14.684 87.975
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.495 38.967 15.612 51.453 17.74
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.309 0.16 0.635 0.52 0.401
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.309 0.16 0.635 0.432 0.049
  Συνολικό Απόθεμα 1.178 1.111 1.626 3.295 0.854
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.309 2.588 1.683 1.736 1.024
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 47.487 77.893 66.295 91.356 120.533
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13.856 20.23 18.809 18.48 11.483
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 25.449 31.016 29.398 28.032 20.427
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -11.593 -10.786 -10.589 -9.552 -8.944
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.246 7.174 0.656 0.925 0.705
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 13.77 18.509 17.635 13.611 15.928
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.04 2.121 2.737 1.72 2.07
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5.852 7.506 6.008 6.498 4.54
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5.763 8.796 8.841 4.982 9.003
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.115 0.086 0.049 0.411 0.315
  Σύνολο Οφειλών 25.673 113.786 122.045 132.774 116.28
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 5.007 13.14 20.517 3.38
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 5.007 13.14 20.517 3.38
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 11.903 90.27 91.27 98.646 96.972
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 21.814 -35.893 -55.75 -41.418 4.253
  Κοινή Μετοχή 0.008 0.007 0.098 0.079 0.078
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 447.635 437.684 382.637 356.609 349.194
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -425.829 -473.584 -438.485 -398.106 -345.019
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 47.487 77.893 66.295 91.356 120.533
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 8.24368 6.84097 4.9406 3.97866 3.9379
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.263 0.351
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 8.819 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14.422 8.836 17.354 24.566 24.54
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13.389 7.41 13.353 15.77 15.926
  Μετρητά & Ισοδύναμα 13.389 7.41 13.353 15.275 12.732
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 0 0.495 3.194
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.309 0.512
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.309 0.512
  Συνολικό Απόθεμα 1.178 0.874
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.017 1.4 0.525 2.309 2.228
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 23.261 17.725 26.292 47.487 48.31
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0 0.049 13.856 14.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.02 0.07 0.07 0.246 0.251
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3.574 4.22 9.463 13.77 15.65
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.026 1.212 1.398 2.04 2.003
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.792 1.853 1.469 5.967 5.761
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 3.318 5.763 7.886
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.756 1.155 3.278
  Σύνολο Οφειλών 4.954 7.306 12.05 25.673 20.769
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.38 3.086 2.587 11.903 5.119
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 18.307 10.419 14.242 21.814 27.541
  Κοινή Μετοχή 0.017 0.011 0.011 0.008 0.007
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 457.999 448.76 448.212 447.635 445.564
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -439.709 -438.352 -433.981 -425.829 -418.345
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 23.261 17.725 26.292 47.487 48.31
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 16.9523 10.9941 10.9243 8.24368 7.40597
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 8.819 8.819 8.819 8.819 8.819
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.016 0.026 3.476 5 5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 25.449 26.204
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -11.593 -11.504
  Redeemable Preferred Stock 0.315
  Total Preferred Shares Outstanding 0.003
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -35.099 -40.379 -53.24 -47.149 -51.508
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -30.002 -38.505 -51.18 -29.075 -29.765
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.973 1.853 1.668 0.575 1.744
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.921 2.309 4.298 15.632 16.3
  Cash Taxes Paid 0.005 -0.347 -0.35 0.002 0.002
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.595 2.269 1.712 1.667 2.043
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.203 -2.288 -3.906 1.867 3.699
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -26.123 34.139 -36.563 -10.877 -9.97
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.827 -1.855 -3.47 -0.819 -2.405
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -24.296 35.994 -33.093 -10.058 -7.565
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 41.514 16.956 14.452 75.025 12.327
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 5.313 -0.086 -9.054 0 -0.204
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 45.034 21.709 1.976 82.743 16.045
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -8.833 -4.667 21.53 -7.718 -3.514
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -14.611 12.59 -73.291 35.073 -27.408
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -8.674 -35.099 -27.182 -18.807 -8.956
  Cash From Operating Activities -8.934 -30.002 -21.998 -18.055 -9.708
  Cash From Operating Activities 0.42 1.973 1.512 1.029 0.45
  Non-Cash Items 0.246 2.921 1.75 0.966 0.03
  Changes in Working Capital -0.926 0.203 1.922 -1.243 -1.232
  Cash From Investing Activities 20.176 -26.123 -21.684 -15.032 -17.425
  Capital Expenditures -0.089 -1.827 -1.799 -1.615 -0.024
  Other Investing Cash Flow Items, Total 20.265 -24.296 -19.885 -13.417 -17.401
  Cash From Financing Activities -2.083 41.514 29.679 32.14 34.222
  Financing Cash Flow Items -0.058 5.313 -0.249 -0.249 -0.249
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.058 45.034 36.678 36.556 36.554
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.083 -8.833 -6.75 -4.167 -2.083
  Net Change in Cash 9.159 -14.611 -14.003 -0.947 7.089

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  AcelRx Company profile

  Σχετικά με την AcelRx

  Η AcelRx Pharmaceuticals, Inc. είναι μια εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία θεραπειών για χρήση σε περιβάλλοντα υπό ιατρική επίβλεψη. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υποψηφίων προϊόντων της αποτελείται από υπογλώσσια προϊόντα και υποψήφια προϊόντα σουφεντανίλης, υποψήφια προϊόντα προγεμισμένης σύριγγας και υποψήφια προϊόντα ναφαμοστατικής μεσυλάτης. Τα υπογλώσσια προϊόντα της σουφεντανίλης περιλαμβάνουν τα DSUVIA, DZUVEO και Zalviso, τα οποία επικεντρώνονται στη θεραπεία του μέτριου έως σοβαρού οξέος πόνου σε περιβάλλον υπό ιατρική επίβλεψη. Τα υποψήφια προϊόντα της για προγεμισμένες σύριγγες περιλαμβάνουν την εφεδρίνη και τη φαινυλεφρίνη. Τα υποψήφια προϊόντα της μεσυλικής ναφαμοστάτης περιλαμβάνουν το Niyad, το οποίο είναι ένα περιφερειακό αντιπηκτικό για έγχυση στο εξωσωματικό κύκλωμα, και το LTX-608, το οποίο είναι ένα σκεύασμα ναφαμοστάτης για την αντιιική θεραπεία του COVID, του συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), της διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης (DIC) και της οξείας παγκρεατίτιδας.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  1850 Gateway Drive
  Suite 175
  SAN MATEO
  CALIFORNIA 94404
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0190%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου