Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές 2seventy bio, Inc. - TSVT CFD

  5.31
  2.58%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 5.42
  Άνοιγμα* 5.43
  Μεταβολή 1 έτους* -59.63%
  Εύρος ημέρας* 5.28 - 5.49
  Εύρος 52 εβδ. 1.54-15.25
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 935.96K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 38.53M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 162.51M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 50.62M
  Έσοδα 145.88M
  EPS -3.91
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 11, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 28, 2024 5.42 -0.43 -7.35% 5.85 5.97 5.40
  Feb 27, 2024 5.94 0.36 6.45% 5.58 5.95 5.48
  Feb 26, 2024 5.47 0.18 3.40% 5.29 5.58 5.24
  Feb 23, 2024 5.36 0.26 5.10% 5.10 5.43 5.07
  Feb 22, 2024 5.22 -0.31 -5.61% 5.53 5.57 4.96
  Feb 21, 2024 5.57 -0.18 -3.13% 5.75 5.83 5.52
  Feb 20, 2024 5.81 -0.14 -2.35% 5.95 6.35 5.74
  Feb 16, 2024 5.98 0.30 5.28% 5.68 6.11 5.68
  Feb 15, 2024 5.74 0.24 4.36% 5.50 6.01 5.50
  Feb 14, 2024 5.50 -0.14 -2.48% 5.64 5.81 5.50
  Feb 13, 2024 5.62 0.16 2.93% 5.46 5.76 5.46
  Feb 12, 2024 5.90 -0.09 -1.50% 5.99 6.17 5.84
  Feb 9, 2024 5.97 -0.01 -0.17% 5.98 6.21 5.80
  Feb 8, 2024 5.96 0.38 6.81% 5.58 6.15 5.58
  Feb 7, 2024 5.57 0.21 3.92% 5.36 5.67 5.31
  Feb 6, 2024 5.52 -0.05 -0.90% 5.57 5.88 5.45
  Feb 5, 2024 5.63 0.37 7.03% 5.26 5.75 4.84
  Feb 2, 2024 5.22 0.19 3.78% 5.03 5.61 4.92
  Feb 1, 2024 5.16 -0.06 -1.15% 5.22 5.36 4.75
  Jan 31, 2024 5.11 1.13 28.39% 3.98 6.15 3.98

  2seventy bio, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, March 11, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 2Seventy Bio Inc Earnings Release
  Q4 2023 2Seventy Bio Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 2Seventy Bio Inc Earnings Release
  Q1 2024 2Seventy Bio Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, June 12, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  2Seventy Bio Inc Annual Shareholders Meeting
  2Seventy Bio Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 91.496 54.522 248.122 44.296 54.579
  Έσοδα 91.496 54.522 248.122 44.296 54.579
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 16.577 2.517 5.396 2.978 0.885
  Ακαθάριστο Εισόδημα 74.919 52.005 242.726 41.318 53.694
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 354.636 368.47 386.292 385.016 258.005
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 79.45 93.506 90.897 81.646 53.631
  Έρευνα & Ανάπτυξη 248.735 261.937 296.467 297.645 200.49
  Other Operating Expenses, Total 0.232 0.439 -6.468 2.747 2.999
  Λειτουργικά Έσοδα -263.14 -313.948 -138.17 -340.72 -203.426
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.932 0.088 0 0 -15.486
  Άλλο, Καθαρό 6.055 21.647 18.056 20.126 19.163
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -254.153 -292.213 -120.114 -320.594 -199.749
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -254.153 -292.213 -120.114 -320.594 -199.749
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -254.153 -292.213 -120.114 -320.594 -199.749
  Καθαρά Κέρδη -254.153 -292.213 -120.114 -320.594 -199.749
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -254.153 -292.213 -120.114 -320.594 -199.749
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -254.153 -292.213 -120.114 -320.594 -199.749
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -254.153 -292.213 -120.114 -320.594 -199.749
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 35.637 23.499 23.3691 23.3691 23.3691
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -7.13172 -12.4351 -5.13987 -13.7187 -8.54757
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -6.86116 -12.0065 -5.13987 -13.7187 -8.54757
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 9.642 10.071
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 36.048 41.621 56.177 13.408 13.482
  Έσοδα 36.048 41.621 56.177 13.408 13.482
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.517 4.295 15.325 0.377 4.246
  Ακαθάριστο Εισόδημα 31.531 37.326 40.852 13.031 9.236
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 84.039 93.334 83.389 81.776 90.454
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 19.489 20.72 18.701 19.61 17.278
  Έρευνα & Ανάπτυξη 59.98 68.246 49.312 61.739 64.557
  Other Operating Expenses, Total 0.053 0.073 0.051 0.05 0.083
  Λειτουργικά Έσοδα -47.991 -51.713 -27.212 -68.368 -76.972
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.09 2.049 1.491 1.113 0.213
  Άλλο, Καθαρό 2.812 2.643 2.561 -0.624 -0.661
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -42.089 -47.021 -23.16 -67.879 -77.42
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -42.089 -47.021 -23.143 -67.879 -77.42
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -42.089 -47.021 -23.143 -67.879 -77.42
  Καθαρά Κέρδη -42.089 -47.021 -23.143 -67.879 -77.42
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -42.089 -47.021 -23.143 -67.879 -77.42
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -42.089 -47.021 -23.143 -67.879 -77.42
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -42.089 -47.021 -23.143 -67.879 -77.42
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 50.966 43.468 38.712 38.573 38.381
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.82583 -1.08174 -0.59782 -1.75975 -2.01714
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.82583 -1.08174 -0.59782 -1.75975 -1.90537
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0 4.29
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 300.882 291.564 25.104 20.842
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 20.96 16.995 10.691 7.426
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 20.96 16.995 10.691 7.426
  Προπληρωθέντα Εξοδα 13.652 9.512 14.413 13.416
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 656.665 759.675 312.62 314.949
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 296.62 310.447 260.481 257.521
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 344.458 350.525 290.518 278.237
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -47.838 -40.078 -30.037 -20.716
  Υπεραξία, Καθαρό 12.056 12.056 13.128 13.128
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 7.302 9.892 5.644 9.406
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 38.391 38.592 8.263 14.052
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 79.794 98.388 75.868 103.397
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 7.208 6.024 7.152 20.389
  Δεδουλευμένα Έξοδα 65.842 65.179 58.66 64.154
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6.744 27.185 10.056 18.854
  Σύνολο Οφειλών 346.199 399.853 237.991 271.257
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 266.405 301.465 162.123 167.86
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 310.466 359.822 74.629 43.692
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.877 -0.712 74.629 43.692
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 656.665 759.675 312.62 314.949
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 37.928 23.585 23.3691 23.3691
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 266.27 265.057
  Μετρητά & Ισοδύναμα 71.032 130.414
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 195.238 134.643
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1.414 97.124
  Κοινή Μετοχή 0.004 0.002
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 606.986 400.026
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -293.647 -39.494
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 277.254 333.665 389.817 300.882 349.417
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19.515 44.099 41.252 20.96 12.037
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 19.515 44.099 41.252 20.96 12.037
  Προπληρωθέντα Εξοδα 7.12 6.729 8.635 13.652 14.27
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 640.806 705.713 742.437 656.665 708.744
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 285.234 291.735 294.417 296.62 300.108
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 339.292 343.712 344.332 344.458 345.798
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -54.058 -51.977 -49.915 -47.838 -45.69
  Υπεραξία, Καθαρό 0 12.056 12.056 12.056 12.056
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6.771 6.948 7.125 7.302 7.479
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 37.888 37.6 37.59 38.391 38.277
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 68.008 66.895 76.929 79.794 79.897
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5.307 6.274 13.399 7.208 7.983
  Δεδουλευμένα Έξοδα 49.675 47.979 55.05 65.842 62.954
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 13.026 12.642 8.48 6.744 8.96
  Σύνολο Οφειλών 334.384 338.218 341.113 346.199 385.564
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 266.376 271.323 264.184 266.405 305.667
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 306.422 367.495 401.324 310.466 323.18
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.916 -1.43 -1.95 -2.877 -3.886
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 640.806 705.713 742.437 656.665 708.744
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 50.616 50.238 50.19 37.928 37.912
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 250.619 282.837 339.93 266.27 323.11
  Μετρητά & Ισοδύναμα 90.226 95.991 193.629 71.032 127.021
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 160.393 186.846 146.301 195.238 196.089
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 33.659 23.709 1.432 1.414 1.407
  Κοινή Μετοχή 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 761.728 751.677 743.937 606.986 597.566
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -454.395 -382.757 -340.668 -293.647 -270.504
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -254.153 -292.213 -120.114 -320.594 -199.749
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -237.134 -207.034 -67.793 -207.957 -146.215
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11.533 16.35 13.188 12.587 13.345
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 41.357 55.498 54.602 64.906 44.007
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0 0 0 15.486
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -35.871 13.331 -15.469 35.144 -3.818
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 11.697 15.411 -22.261 -59.765 -50.827
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -22.842 -19.575 -22.261 -59.765 -50.827
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 166.229 354.889 90.054 267.722 197.042
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0 3.098
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 166.229 354.889 90.054 267.722 194.961
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 -1.017
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -59.208 163.266 0 0 0
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 34.539 34.986
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -47.021 -254.153 -231.01 -163.131 -85.711
  Cash From Operating Activities -49.088 -237.134 -181.654 -120.725 -73.482
  Cash From Operating Activities 2.255 11.533 9.208 6.831 3.53
  Non-Cash Items 8.535 41.357 32.89 20.866 11.014
  Cash Taxes Paid 0
  Cash Interest Paid 0
  Changes in Working Capital -12.857 -35.871 7.258 14.709 -2.315
  Cash From Investing Activities 44.798 11.697 12.229 94.519 44.749
  Capital Expenditures -6.079 -22.842 -19.676 -6.258 -3.585
  Cash From Financing Activities 127.084 166.229 165.997 165.822 170.099
  Financing Cash Flow Items
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 127.084 166.229 165.997 165.822 170.099
  Issuance (Retirement) of Debt, Net
  Net Change in Cash 122.794 -59.208 -3.428 139.616 141.366
  Other Investing Cash Flow Items, Total 50.877 34.539 31.905 100.777 48.334
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Kynam Capital Management LP Hedge Fund 11.798 5953825 1063119 2023-08-31 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.187 3626865 842492 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.8785 3471194 573640 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 5.7376 2895476 383825 2023-06-30 HIGH
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 5.7068 2879922 110480 2023-06-30 LOW
  Baker Bros. Advisors LP Hedge Fund 4.9491 2497526 0 2023-06-30 LOW
  OrbiMed Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.7392 2391628 0 2023-06-30 LOW
  Casdin Capital, LLC Hedge Fund 4.0106 2023913 0 2023-06-30 LOW
  ExodusPoint Capital Management, LP Hedge Fund 2.8879 1457390 428350 2023-06-30 HIGH
  Bain Capital Life Sciences Investors, LLC Investment Advisor 2.7919 1408901 0 2023-06-30 LOW
  Avidity Partners Management LP Hedge Fund 2.6593 1342000 1342000 2023-06-30 HIGH
  Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 2.5416 1282617 -154546 2023-06-30 MED
  Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 2.5304 1276952 1065673 2023-06-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.1186 1069125 -1991081 2023-09-30 LOW
  Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 2.0023 1010450 -7315 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9483 983226 241754 2023-06-30 LOW
  Cowen Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.6883 852007 -2993 2023-06-30 HIGH
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.4683 740947 -367190 2023-06-30 LOW
  Newtyn Management, LLC Hedge Fund 1.4619 737744 -767256 2023-06-30 MED
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 1.3142 663190 -216995 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  2seventy bio, Inc. Company profile

  Σχετικά με την 2seventy bio, Inc.

  Η 2Seventy Bio, Inc. είναι εταιρεία κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την εμπορία μετασχηματιστικών θεραπειών για τον καρκίνο. Η προσέγγισή της συνδυάζει την τεχνογνωσία της στην τεχνολογία μηχανικής των Τ κυττάρων και τις προσεγγίσεις γονιδιακής μεταφοράς με lentiviral φορείς, την εμπειρία στην έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή κυτταρικών θεραπειών και μια σειρά τεχνολογιών που μπορούν να αναπτυχθούν επιλεκτικά για την ανάπτυξη στοχευμένων κυτταρικών θεραπειών για ασθενείς με καρκίνο. Προωθεί πολλαπλά προκλινικά και κλινικά προγράμματα στην ογκολογία. Τα κορυφαία προκλινικά προγράμματα της Εταιρείας στο μη-Hodgkin λέμφωμα από κύτταρα Β (B-NHL) και στην οξεία μυελογενή λευχαιμία είναι ενδεικτικά της πολυδύναμης προσέγγισής της που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση των ειδικών προκλήσεων της θεραπείας αυτών των καρκίνων. Αναπτύσσει το υποψήφιο προϊόν bbT369 ως θεραπεία για ασθενείς με B-NHL.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  60 Binney Street
  CAMBRIDGE
  MASSACHUSETTS 02210
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0109%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου