Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές 180 Degree Capital Corp. - TURN CFD

4.54
0.22%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.18
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.53
Άνοιγμα* 4.48
Μεταβολή 1 έτους* -27.74%
Εύρος ημέρας* 4.48 - 4.55
Εύρος 52 εβδ. 4.40-6.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5,370.00
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 362.74K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 47.98M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 10.37M
Έσοδα 89.73K
EPS -4.34
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.83
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 4.54 0.06 1.34% 4.48 4.59 4.48
Jun 1, 2023 4.53 0.05 1.12% 4.48 4.53 4.48
May 31, 2023 4.54 0.00 0.00% 4.54 4.54 4.54
May 30, 2023 4.54 0.06 1.34% 4.48 4.64 4.44
May 26, 2023 4.62 0.12 2.67% 4.50 4.63 4.50
May 25, 2023 4.60 0.04 0.88% 4.56 4.60 4.55
May 24, 2023 4.63 0.07 1.54% 4.56 4.72 4.56
May 23, 2023 4.61 0.02 0.44% 4.59 4.63 4.48
May 22, 2023 4.63 0.04 0.87% 4.59 4.66 4.59
May 19, 2023 4.59 0.00 0.00% 4.59 4.63 4.50
May 18, 2023 4.65 0.06 1.31% 4.59 4.66 4.54
May 17, 2023 4.62 0.03 0.65% 4.59 4.67 4.43
May 16, 2023 4.69 0.24 5.39% 4.45 4.69 4.45
May 15, 2023 4.57 0.14 3.16% 4.43 4.61 4.43
May 12, 2023 4.50 -0.13 -2.81% 4.63 4.63 4.43
May 11, 2023 4.63 0.00 0.00% 4.63 4.65 4.63
May 10, 2023 4.63 0.00 0.00% 4.63 4.70 4.63
May 9, 2023 4.47 0.09 2.05% 4.38 4.53 4.38
May 8, 2023 4.38 -0.16 -3.52% 4.54 4.54 4.37
May 5, 2023 4.54 0.04 0.89% 4.50 4.60 4.48

180 Degree Capital Corp. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, August 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 180 Degree Capital Corp Earnings Release
Q2 2023 180 Degree Capital Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 180 Degree Capital Corp Earnings Release
Q3 2023 180 Degree Capital Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0.08973 2.79117 3.46668 0.89789 0.68584
Έσοδα 0.08973 2.79117 3.46668 0.89789 0.68584
Κόστος Εσόδων, Σύνολο
Ακαθάριστο Εισόδημα
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.86835 6.27652 3.97599 5.72834 3.06585
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.85869 6.20349 3.9706 5.72313 3.06097
Depreciation / Amortization
Λειτουργικά Έσοδα -2.77862 -3.48535 -0.50931 -4.83045 -2.38001
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -42.2513 17.7448 1.63728 18.0531 3.5021
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -45.0299 14.2594 1.12797 13.2227 1.12208
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -45.0308 14.2582 1.12706 13.2214 1.11608
Equity In Affiliates -0.0229 -0.04255 -0.1243
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -45.0308 14.2582 1.10416 13.1789 0.99178
Καθαρά Κέρδη -45.0308 14.2582 1.10416 13.1789 0.99178
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -45.0308 14.2582 1.10416 13.1789 0.99178
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -45.0308 14.2582 1.10416 13.1789 0.99178
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -45.0308 14.2582 1.10416 13.1789 0.99178
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10.3738 10.3738 10.3738 10.3737 10.3737
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -4.34081 1.37444 0.10644 1.27041 0.0956
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -4.34081 1.38075 0.10644 1.27041 0.0956
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.06549
Other Operating Expenses, Total 0.00966 0.00754 0.00539 0.00522 0.00489
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 0.07236 0.01737 2.33735 0.45381 2.60145
Έσοδα 0.07236 0.01737 2.33735 0.45381 2.60145
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1.73122 1.13713 3.17499 3.10153 2.61316
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.72615 1.13254 3.10544 3.09806 2.61029
Other Operating Expenses, Total 0.00507 0.00459 0.00406 0.00348 0.00287
Λειτουργικά Έσοδα -1.65886 -1.11976 -0.83764 -2.64772 -0.01171
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.4428 -22.8085 0.64675 17.098 12.3763
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -21.1017 -23.9283 -0.19089 14.4503 12.3646
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -21.0994 -23.9314 -0.1906 14.4488 12.3638
Equity In Affiliates 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -21.0994 -23.9314 -0.1906 14.4488 12.3638
Καθαρά Κέρδη -21.0994 -23.9314 -0.1906 14.4488 12.3638
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -21.0994 -23.9314 -0.1906 14.4488 12.3638
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -21.0994 -23.9314 -0.1906 14.4488 12.3638
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -21.0994 -23.9314 -0.1906 14.4488 12.3638
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10.3738 10.3738 10.3738 10.3738 10.3738
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.03391 -2.30691 -0.01837 1.39281 1.19183
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.03391 -2.30691 -0.01427 1.39281 1.19183
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.06549
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.65546 4.15768 11.4974 11.3285 7.80171
Cash 0.65546 4.15768 11.4974 11.3285 7.80171
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.26294 3.29448 3.45075 0.87501 0.76834
Accounts Receivable - Trade, Net 0.89194 0.79499 0.2448 0.10666
Prepaid Expenses 0.25044 0.35267 0.32595 0.26795 0.25936
Total Assets 66.9526 115.402 99.2533 99.7874 84.053
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.08779 0.13027 0.01773
Long Term Investments 65.6897 107.461 83.7779 87.2425 75.0455
Other Long Term Assets, Total 0.17342 0.04615 0.04615
Other Assets, Total 0.00627 0.00627 0.01011 0.02726 0.13202
Payable/Accrued 0.50822 0.50058 0.51612 0.37866 0.73232
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 1.40746 4.82602 2.93555 4.57376 2.01829
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.64564 0.79989 0.84237 1.2572 1.19359
Total Equity 65.5452 110.576 96.3178 95.2136 82.0348
Common Stock 0.33459 0.33459 0.33459 0.33459 0.33459
Additional Paid-In Capital 115.687 118.998 122.251 122.785 127.653
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -45.8711 -4.15078 -21.662 -23.3005 -41.3471
Treasury Stock - Common -4.60553 -4.60553 -4.60553 -4.60553 -4.60553
Unrealized Gain (Loss)
Other Equity, Total
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 66.9526 115.402 99.2533 99.7874 84.053
Total Common Shares Outstanding 10.3738 10.3738 10.3738 10.3737 10.3737
Accrued Expenses 0.07263 0.1437
Other Current Liabilities, Total 0.18097 3.38185 1.57707 2.9379 0.09237
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.22609 0.22187 0.21148
Accumulated Depreciation, Total -0.21094 -0.20128 -0.19374
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.65546 8.00406 4.15768 7.57852 11.4974
Cash 0.65546 8.00406 4.15768 7.57852 11.4974
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.26294 0.1626 3.29448 1.46811 3.45075
Accounts Receivable - Trade, Net 0.89194 0.83816 0.79499
Prepaid Expenses 0.25044 0.18374 0.35267 0.16974 0.32595
Total Assets 66.9526 87.9137 115.402 114.337 99.2533
Long Term Investments 65.6897 79.45 107.461 105.091 83.7779
Other Long Term Assets, Total 0.17342
Other Assets, Total 0.00627 0.00626 0.00627 0.01011 0.01011
Payable/Accrued 0.50822 0.293 0.50058 0.26317 0.51612
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.18097 0.07796 3.38185 2.48124 1.57707
Total Liabilities 1.40746 1.26923 4.82602 3.57024 2.93555
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.64564 0.80717 0.79989 0.82584 0.84237
Total Equity 65.5452 86.6445 110.576 110.767 96.3178
Common Stock 0.33459 0.33459 0.33459 0.33459 0.33459
Additional Paid-In Capital 115.687 118.998 118.998 122.251 122.251
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -45.8711 -28.0822 -4.15078 -7.21321 -21.662
Treasury Stock - Common -4.60553 -4.60553 -4.60553 -4.60553 -4.60553
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 66.9526 87.9137 115.402 114.337 99.2533
Total Common Shares Outstanding 10.3738 10.3738 10.3738 10.3738 10.3738
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.08779 0.10709 0.13027 0.01896 0.01773
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.22609 0.22187 0.22187 0.21617 0.21148
Accumulated Depreciation, Total -0.21094 -0.20587 -0.20128 -0.19722 -0.19374
Accrued Expenses 0.07263 0.09109 0.1437
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -45.0308 14.2582 1.10416 13.1789 0.99178
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -3.49799 -7.34102 0.14042 3.53088 4.35121
Μη Χρηματικά Στοιχεία 42.2513 -18.088 -1.7266 -18.3703 -3.792
Cash Taxes Paid 0.00087 0.00127 0.00091 0.00127 0.006
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.72805 -3.51868 0.75735 8.71715 7.14655
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.00423 -0.01039 -0.00597 -0.0041 -0.00188
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.00423 -0.01039 -0.00597 -0.0041 -0.00188
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3.50222 -7.35141 0.13444 3.52678 4.34932
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.00955 0.00753 0.00551 0.00517 0.00488
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line -45.0308 -23.9314 14.2582 14.4488 1.10416
Cash From Operating Activities -3.49799 3.84638 -7.34102 -3.92587 0.14042
Cash From Operating Activities 0.00955 0.00448 0.00753 0.00347 0.00551
Non-Cash Items 42.2513 21.9108 -18.088 -17.4299 -1.7266
Cash Taxes Paid 0.00087 0.00316 0.00127 0.00156 0.00091
Changes in Working Capital -0.72805 5.86255 -3.51868 -0.94819 0.75735
Cash From Investing Activities -0.00423 -0.01039 -0.0047 -0.00597
Capital Expenditures -0.00423 -0.01039 -0.0047 -0.00597
Net Change in Cash -3.50222 3.84638 -7.35141 -3.93057 0.13444
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Punch & Associates Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.8061 706055 -4396 2023-03-31 LOW
Rendino (Kevin M.) Individual Investor 6.169 639956 49340 2023-03-29 LOW
Greenwich Investment Management, Inc. Investment Advisor 5.4403 564367 -4000 2023-03-31 LOW
Financial Consulate, Inc. Investment Advisor 4.8095 498927 -9265 2023-03-31 LOW
Raffles Capital Management, LLC Hedge Fund 2.3701 245866 1595 2023-03-31 LOW
Wolfe (Daniel B) Individual Investor 2.1636 224450 1200 2023-05-23
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.8175 188546 52985 2023-03-31 LOW
Ancora Advisors, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4054 145789 20834 2023-03-31 LOW
Bigelow (Robert E. III) Individual Investor 1.0667 110660 3800 2023-05-23 LOW
Shufro, Rose & Co., LLC Investment Advisor 0.7423 77001 0 2023-03-31 LOW
Cerity Partners LLC Investment Advisor 0.3946 40934 0 2023-03-31 MED
Round Table Wealth Management Investment Advisor 0.3946 40934 0 2022-09-30 MED
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.383 39733 19642 2023-03-31 MED
Gift (Alicia M) Individual Investor 0.3801 39433 586 2023-05-24 LOW
Shanley (Richard P) Individual Investor 0.2658 27576 0 2023-03-10
Wynnefield Capital, Inc. Hedge Fund 0.241 25000 25000 2023-03-31 LOW
B. Riley Wealth Management, Inc Research Firm 0.1832 19000 0 2022-06-30 MED
Brandom (Stacy R) Individual Investor 0.1803 18705 0 2023-03-10
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.1301 13497 8511 2023-03-31 HIGH
Weil (Parker Anders) Individual Investor 0.1064 11033 0 2023-03-10

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

180 Degree Capital Corp. Company profile

Σχετικά με την 180 Degree Capital Corp.

Η 180 Degree Capital Corp. είναι μια μη διαφοροποιημένη εταιρεία επενδύσεων κλειστού τύπου. Η εταιρεία είναι το διαχειριστικό μέλος της 180 Degree Capital Management, LLC, μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε για να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να συν-επενδύουν μαζί με την εταιρεία σε μεμονωμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Η Εταιρεία είναι επίσης το διαχειριστικό μέλος της H&H Co-Investment Partners, LLC, μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε για να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να συν-επενδύουν μαζί με την Εταιρεία σε ιδιωτικές εταιρείες χαρτοφυλακίου της. Η Εταιρεία είναι ο γενικός εταίρος της 180 Phoenix Fund, L.P., μιας ετερόρρυθμης εταιρείας που έχει συσταθεί για να διευκολύνει τη διαχείριση ενός ταμείου που έχει συσταθεί για να συν-επενδύει μαζί με την Εταιρεία στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες της σε συνεχή βάση. Η θυγατρική της, 180 Degree Capital BD, LLC (180BD), παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία σχετικά με τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τα ταμεία συνεπένδυσης και όχι για επενδυτικές αποδόσεις.

Industry: Venture Capital

7 N Willow St Ste 4B
MONTCLAIR
NEW JERSEY 07042-3591
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

XRP/USD

0.54 Price
+2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00483

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου