Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές T&D Holdings, Inc. - 8795 CFD

1619.76
1.59%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 10.48
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022094 %
Charges from borrowed part ($-0.88)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022094%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022351 %
Charges from borrowed part ($-0.89)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022351%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1645.99
Άνοιγμα* 1598.91
Μεταβολή 1 έτους* 12.1%
Εύρος ημέρας* 1598.91 - 1632.43
Εύρος 52 εβδ. 1,327.00-2,153.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.18M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 62.20M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1,202.15B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 557.84M
Έσοδα 2,667.58B
EPS -254.12
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.89074
Beta 1.37
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 1619.76 13.86 0.86% 1605.90 1635.42 1595.92
Jun 29, 2022 1645.99 -70.60 -4.11% 1716.59 1720.60 1645.89
Jun 28, 2022 1652.78 27.94 1.72% 1624.84 1653.08 1610.88
Jun 27, 2022 1585.05 -10.57 -0.66% 1595.62 1603.21 1563.01
Jun 24, 2022 1563.01 -32.91 -2.06% 1595.92 1599.01 1560.91
Jun 23, 2022 1615.87 -9.97 -0.61% 1625.84 1660.75 1607.89
Jun 22, 2022 1636.82 -2.89 -0.18% 1639.71 1658.96 1635.82
Jun 21, 2022 1654.77 33.91 2.09% 1620.86 1662.25 1615.86
Jun 20, 2022 1596.92 5.99 0.38% 1590.93 1616.77 1582.95
Jun 17, 2022 1608.89 15.96 1.00% 1592.93 1617.37 1590.93
Jun 16, 2022 1618.86 -18.95 -1.16% 1637.81 1662.75 1613.77
Jun 15, 2022 1604.00 -15.16 -0.94% 1619.16 1628.34 1588.94
Jun 14, 2022 1614.87 1.00 0.06% 1613.87 1624.85 1582.86
Jun 13, 2022 1598.02 36.01 2.31% 1562.01 1604.20 1551.93
Jun 10, 2022 1575.87 11.96 0.76% 1563.91 1596.62 1563.91
Jun 9, 2022 1565.00 30.02 1.96% 1534.98 1585.15 1533.98
Jun 8, 2022 1541.07 4.00 0.26% 1537.07 1556.43 1531.09
Jun 7, 2022 1570.98 -4.99 -0.32% 1575.97 1589.24 1557.02
Jun 6, 2022 1543.96 -0.09 -0.01% 1544.05 1553.24 1529.19
Jun 3, 2022 1537.08 -29.91 -1.91% 1566.99 1567.00 1527.10

T&D Holdings, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 1850970 1837660 2034980 2040000 2208890 2522860
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1753320 1727060 1932840 1945230 2071620 2498740
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 197600 202366 201563 212453 214509 229279
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 573 637 907 1027 1553 1690
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 59579 45875 44812 30657 37378 32908
Other Operating Expenses, Total 76078 69116 74309 76575 25089 58727
Λειτουργικά Έσοδα 97649 110600 102137 94765 137272 24121
Gain (Loss) on Sale of Assets -859 -940 -220 2720 360 -1191
Άλλο, Καθαρό -4 -3 -2 -2 -4 -2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 96786 109657 101915 97483 137628 22928
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 75365 77596 72849 67140 109404 14418
Δικαίωμα Μειοψηφίας -177 -19 -22 -36 -890 -237
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 75188 77577 72827 67104 108514 14181
Καθαρά Κέρδη 75188 77577 72827 67104 108514 14181
Total Adjustments to Net Income -1 -2 -1 -2 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 75187 77577 72825 67103 108512 14180
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 75187 77577 72825 67103 108512 14180
Ρύθμιση Αραίωσης -20 -20 -20 -20 -3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 75167 77557 72805 67083 108509 14180
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 650.31 636.684 626.789 615.023 598.368 582.068
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 115.587 121.814 116.156 109.074 181.342 24.3614
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 32.5 37.5 42 44 46 56
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 187.955 173.845 167.511 140.359 230.52 61.2003
Total Premiums Earned 1573070 1555530 1746260 1828510 1857330 2120720
Net Investment Income 276626 285493 295812 299244 288286 319744
Realized Gains (Losses) 1270 -3364 -7094 -87755 63268 82389
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 1419490 1409070 1611250 1624520 1793090 2176130
Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 639185 501341 562077 565792 893647
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 665205 527066 486575 532658 952437
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 57728 56739 55466 56311 60763
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 388 386 438 429 437
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 9317 7653 8756 7628 8871
Other Operating Expenses, Total 64485 19157 18351 19329 1890
Λειτουργικά Έσοδα -26020 -25725 75502 33134 -58790
Gain (Loss) on Sale of Assets -129 14 -13 -444 -748
Άλλο, Καθαρό -1 0 -2 1 -1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -26150 -25711 75487 32691 -59539
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -31607 -32514 63586 23238 -39892
Δικαίωμα Μειοψηφίας -845 -37 -43 -16 -141
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -32452 -32551 63543 23222 -40033
Καθαρά Κέρδη -32452 -32551 63543 23222 -40033
Total Adjustments to Net Income -2 -1 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -32454 -32552 63543 23222 -40033
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -32454 -32552 63543 23222 -40033
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -32454 -32552 63543 23222 -40033
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 590.489 588.922 584.446 583.043 571.286
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -54.9612 -55.2738 108.723 39.829 -70.0752
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 24 0 28 0 28
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -44.5633 -46.8426 121.362 49.6702 -59.1309
Total Premiums Earned 519230 487662 447471 459231 726360
Net Investment Income 80218 74754 86559 77267 81042
Realized Gains (Losses) 39737 -61075 28047 29294 86245
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 533287 443131 403564 448961 880476
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Μετρητά & Ισοδύναμα 873727 787049 825278 897439 1060980 891178
Total Assets 14891200 15262400 15794700 16520100 17826200 17813400
Property/Plant/Equipment, Total - Net 319884 363245 369465 380633 375516 372668
Intangibles, Net 23195 26862 28467 30789 32972 35138
Long Term Investments 12828300 13143200 13532300 13854400 14897600 14814200
Other Long Term Assets, Total 632619 730572 820406 1048640 1141200 1328250
Other Assets, Total 210893 209175 217454 297378 299998 340545
Accrued Expenses 263 276 273 281 294 305
Notes Payable/Short Term Debt 2999 6000 6000 5999 5999 4999
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 12380 11669 11808 41530 10258 11354
Other Current Liabilities, Total 334 658 408 1136 2728 1676
Total Liabilities 13797100 14113800 14640500 15403300 16331900 16431500
Total Long Term Debt 104124 152046 152339 196642 195466 214812
Long Term Debt 102860 150962 151396 195170 194298 213530
Capital Lease Obligations 1264 1084 943 1472 1168 1282
Deferred Income Tax 5433 5329 5121 4955 41285 24026
Minority Interest 2737 4395 5391 6332 7449 7596
Other Liabilities, Total 322969 316425 363547 613750 1039620 1387440
Total Equity 1094040 1148640 1154200 1116820 1494350 1381910
Common Stock 207111 207111 207111 207111 207111 207111
Additional Paid-In Capital 194522 156785 156740 125316 125260 64000
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 461861 517801 566025 604465 687214 670862
Treasury Stock - Common -67763 -46703 -64863 -46200 -58882 -43013
Unrealized Gain (Loss) 303488 317953 292151 228468 539274 474570
Other Equity, Total -5184 -4306 -2967 -2343 -5630 8380
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14891200 15262400 15794700 16520100 17826200 17813400
Total Common Shares Outstanding 632.554 622.198 611.958 600.689 590.362 561.105
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Μετρητά & Ισοδύναμα 1060980 1079810 1173580 1002220 891178
Total Assets 17826200 17926500 18234300 18249100 17813400
Property/Plant/Equipment, Total - Net 375516 373358 371173 371084 372668
Intangibles, Net 32972 33993 34879 35436 35138
Long Term Investments 14897600 15032000 15224700 15375300 14814200
Other Long Term Assets, Total 1141200 1198840 1206960 1256510 1328250
Other Assets, Total 299998 188564 201183 185872 340545
Accrued Expenses 294 78 152 229 305
Notes Payable/Short Term Debt 5999 5999 5999 5999 4999
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 10258 11354
Other Current Liabilities, Total 2728 1278 1077 1368 1676
Total Liabilities 16331900 16396000 16609100 16625900 16431500
Total Long Term Debt 195466 157000 157000 157000 214812
Long Term Debt 194298 157000 157000 157000 213530
Capital Lease Obligations 1168 1282
Deferred Income Tax 41285 52671 64820 67238 24026
Minority Interest 7449 7437 7622 7638 7596
Other Liabilities, Total 1039620 1068630 1157250 1168650 1387440
Total Equity 1494350 1530480 1625200 1623260 1381910
Common Stock 207111 207111 207111 207111 207111
Additional Paid-In Capital 125260 125256 64000 64000 64000
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 687214 694249 757807 764688 670862
Treasury Stock - Common -58882 -68818 -8609 -20369 -43013
Unrealized Gain (Loss) 539274 569165 601597 602310 474570
Other Equity, Total -5630 3520 3290 5523 8380
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 17826200 17926500 18234300 18249100 17813400
Total Common Shares Outstanding 590.362 583.674 582.937 574.628 561.105
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 96786 109657 101915 97483 191111 22928
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 343760 370128 576956 591096 500485 -396881
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11345 10762 11892 12497 13311 14335
Μη Χρηματικά Στοιχεία -237478 -260156 -269851 -269945 -401812 -348186
Cash Taxes Paid 56119 24832 32690 35205 26827 48637
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 573 550 912 927 1562 1654
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 473107 509865 733000 751061 697875 -85958
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -534505 -467159 -478684 -560134 -261463 283196
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -17387 -53658 -19914 -23836 -11082 -7989
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -517118 -413501 -458770 -536298 -250381 291185
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -48926 12690 -41846 33893 -72125 -57747
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -35 1692 996 899 -22 -242
Total Cash Dividends Paid -28840 -21926 -24622 -26629 -26409 -30655
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -19012 -17018 -18343 -13005 -12989 -45450
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1039 49942 123 72628 -32705 18600
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 17 -2387 -908 -973 728 1142
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -239654 -86728 55518 63882 167625 -170290
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 191111 49776 22928
Cash From Operating Activities 500485 239637 -396881
Cash From Operating Activities 13311 6959 14335
Non-Cash Items -401812 -132106 -348186
Cash Taxes Paid 26827 22897 48637
Cash Interest Paid 1562 784 1654
Changes in Working Capital 697875 315008 -85958
Cash From Investing Activities -261463 -118768 283196
Capital Expenditures -11082 -1342 -7989
Other Investing Cash Flow Items, Total -250381 -117426 291185
Cash From Financing Activities -72125 -7174 -57747
Financing Cash Flow Items -22 -67 -242
Total Cash Dividends Paid -26409 -14227 -30655
Issuance (Retirement) of Stock, Net -12989 -11051 -45450
Issuance (Retirement) of Debt, Net -32705 18171 18600
Foreign Exchange Effects 728 -139 1142
Net Change in Cash 167625 113556 -170290
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 8.9575 52759842 6613599 2022-06-30 LOW
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 5.0571 29786100 762200 2022-06-15 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.804 22405800 22405800 2022-12-31 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.4814 20505300 20452721 2022-11-30 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 3.4294 20199300 -4663400 2022-04-11 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4461 14407719 -6300 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.815 10690477 74008 2022-12-31 LOW
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. Research Firm 1.4898 8775000 464000 2022-09-30 MED
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.477 8699700 125936 2022-11-30 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.4333 8441861 10342 2022-12-31 LOW
GLG Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3344 7859679 -458257 2022-12-31 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0306 6070025 395057 2022-12-31 LOW
AIG General Insurance Company, Ltd. Insurance Company 1.0187 6000000 0 2022-09-30 MED
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.8738 5146600 110400 2022-04-11 LOW
Obayashi Corp Corporation 0.8591 5060310 0 2022-03-31 LOW
Electric Power Development Co Ltd Corporation 0.6075 3578450 0 2022-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5801 3416910 8800 2022-12-31 LOW
Ono Pharmaceutical Co Ltd Corporation 0.5749 3386010 0 2022-03-31 LOW
Keio Corp Corporation 0.5679 3344990 0 2022-03-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5525 3254400 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

T&D Holdings, Inc. Company profile

Σχετικά με την T&D Holdings, Inc.

Η T&D Holdings, Inc. είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα την Ιαπωνία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των ασφαλίσεων ζωής. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας Taiyo Life Insurance ασχολείται με τον κλάδο ασφάλισης ζωής στην εγχώρια αγορά. Ο τομέας Daido Life Insurance ασχολείται με την ασφάλιση ζωής στην αγορά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο τομέας T& D Financial Life Insurance διαθέτει διαφορετικά εμπορεύματα πωλήσεων στο πλαίσιο της δικής του πολιτικής πωλήσεων με κάθε αγορά ως αγορά πωλήσεων.

Industry: Life Insurance

東京日本橋タワー
日本橋2-7-1
CHUO-KU
TOKYO-TO 103-6031
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.41 Price
-2.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00326

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,200.90 Price
-1.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου