ελληνικά
Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιοι είναι οι δύο κύριοι λόγοι για την αγορά παραγώγων;

Κερδοσκοπία και μερίσματα
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Μερίσματα και αντιστάθμιση κινδύνων
Κερδοσκοπία και αντιστάθμιση κινδύνων