Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιοι είναι οι δύο κύριοι λόγοι για την αγορά παραγώγων;

Μερίσματα και αντιστάθμιση κινδύνων
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Κερδοσκοπία και μερίσματα
Κερδοσκοπία και αντιστάθμιση κινδύνων