Αγορές
Μάθετε πώς να συναλλάσσεστε
Τα βασικά της διαπραγμάτευσης
ελληνικά
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιοι είναι οι δύο κύριοι λόγοι για την αγορά παραγώγων;

Κερδοσκοπία και μερίσματα
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Κερδοσκοπία και αντιστάθμιση κινδύνων
Μερίσματα και αντιστάθμιση κινδύνων

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading