Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιοι είναι οι δύο κύριοι λόγοι για την αγορά παραγώγων;

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Κερδοσκοπία και αντιστάθμιση κινδύνων
Κερδοσκοπία και μερίσματα
Μερίσματα και αντιστάθμιση κινδύνων