Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Siebert - SIEB CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 1.20-2.54
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 20.45K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 316.23K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 63.82M
Αναλογία P/E 49.47
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 32.40M
Έσοδα 51.11M
EPS 0.04
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.01
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Siebert Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 9.812 13.11 30.036 42.777 54.872 67.507
Έσοδα 9.812 13.11 30.036 42.777 54.872 67.507
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15.39 10.8 22.676 38.493 51.676 60.925
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.359 10.785 22.532 35.189 46.226 54.358
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.825 0 0.699
Other Operating Expenses, Total 2.206 0 0.086 0.738 1.213
Λειτουργικά Έσοδα -5.578 2.31 7.36 4.284 3.196 6.582
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.578 2.31 7.36 4.284 3.196 6.754
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.578 2.157 11.962 3.236 2.975 5.033
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.578 2.157 11.962 3.236 2.975 5.063
Καθαρά Κέρδη -5.578 2.157 11.962 3.236 2.975 5.063
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.578 2.157 11.962 3.236 2.975 5.063
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.578 2.157 11.962 3.236 2.975 5.063
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.578 2.157 11.962 3.236 2.975 5.063
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 22.0851 22.5078 27.1572 30.456 30.6378 31.3161
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.25257 0.09583 0.44047 0.10625 0.0971 0.16167
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.21521 0.09583 0.44047 0.10625 0.0971 0.17831
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.015 0.135 0.349 0.361
Depreciation / Amortization 0.144 1.002 1.566 1.445
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.081 2.797 2.849
Ακαθάριστο Εισόδημα 40.696 52.075 64.658
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.172
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.03
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 18.924 16.793 17.051 14.739 10.344
Έσοδα 18.924 16.793 17.051 14.739 10.344
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.797 0.695 0.787 0.57 0.516
Ακαθάριστο Εισόδημα 18.127 16.098 16.264 14.169 9.828
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15.914 14.88 15.916 14.215 11.883
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.215 13.369 13.616 13.158 10.984
Depreciation / Amortization 0.392 0.374 0.354 0.325 0.259
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.103 0.089 0.086 0.083 0.124
Other Operating Expenses, Total 0.407 0.353 0.374 0.079 0
Λειτουργικά Έσοδα 3.01 1.913 1.135 0.524 -1.539
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3.01 1.913 1.135 0.696 -1.374
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.275 1.429 0.87 0.459 -1.092
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.275 1.429 0.87 0.489 -0.973
Καθαρά Κέρδη 2.275 1.429 0.87 0.489 -0.973
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.275 1.429 0.87 0.489 -0.973
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.275 1.429 0.87 0.489 -0.973
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.275 1.429 0.87 0.489 -0.973
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.1731 31.2834 31.1257 31.6825 32.4032
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.07298 0.04568 0.02795 0.01543 -0.03003
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.07298 0.04568 0.04517 0.01543 -0.03003
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.699 0
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.172 0.165
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.03 0.119
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3.678 5.678 10.825 517.728 1352.73 1372.23
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.73 3.765 7.229 201.217 912.04 947.267
Μετρητά & Ισοδύναμα 2.73 3.765 7.229 4.67 3.632 3.758
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.606 1.679 3.126 90.617 112.865 95.835
Accounts Receivable - Trade, Net 0.606 1.396 2.03 89.855 111.173 93.512
Prepaid Expenses 0.342 0.234 0.47 0.97 2.904 2.305
Total Assets 3.816 6.025 18.177 538.067 1372.99 1404.23
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.046 0.347 0.639 5.101 3.052 10.125
Long Term Investments 0.092 0 9.006
Total Current Liabilities 1.563 0.813 1.003 502.75 1330.05 1343.38
Payable/Accrued 0.738 0.561 0.699 2.443 3.777 3.677
Accrued Expenses 0.825 0 0.171 2.237 1.314 1.234
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 178.559 926.032 938.759
Total Liabilities 1.563 0.813 1.003 504.932 1335 1354.97
Total Long Term Debt 0 0 0 0 3.657 6.71
Total Equity 2.253 5.212 17.174 33.135 37.986 49.263
Common Stock 0.221 0.271 0.271 0.304 0.309 0.324
Additional Paid-In Capital 6.889 7.641 7.641 19.897 21.768 27.967
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -4.857 -2.7 9.262 12.934 15.909 20.972
Treasury Stock - Common 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3.816 6.025 18.177 538.067 1372.99 1404.23
Total Common Shares Outstanding 22.0851 27.1572 27.1572 27.1572 30.9537 32.4032
Accounts Payable 0.127 0.133 316.677 393.904 394.354
Other Current Liabilities, Total 0.125 0 2.834 4.021 4.36
Intangibles, Net 1.137 2.91 2.143 0.752
Other Long Term Assets, Total 5.576 10.339 13.07 10.13
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 196.547 908.408 943.509
Other Current Assets, Total 224.924 324.924 326.826
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5.664 4.015 11.498
Accumulated Depreciation, Total -0.563 -0.963 -1.373
Goodwill, Net 1.989 1.989 1.989
Other Liabilities, Total 2.182 1.298 3.637
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.998 0.998
Long Term Debt 3.657 6.71
Minority Interest 1.243
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1212.46 1091.9 1226.47 1372.23 1096.09
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 776.8 644.776 799.625 947.267 718.388
Μετρητά & Ισοδύναμα 4.097 2.332 4.26 3.758 7.669
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 772.703 642.444 795.365 943.509 710.719
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 100.303 96.438 97.247 95.835 96.715
Accounts Receivable - Trade, Net 98.522 94.14 94.463 93.512 92.404
Prepaid Expenses 2.386 1.993 2.227 2.305 2.577
Other Current Assets, Total 332.973 348.689 327.367 326.826 278.408
Total Assets 1237.15 1116.92 1247.2 1404.23 1127.84
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3.98 3.992 3.726 10.125 9.981
Goodwill, Net 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989
Intangibles, Net 1.932 1.748 0.845 0.752 0.666
Long Term Investments 2.231 2.231 0.85 9.006 10.051
Other Long Term Assets, Total 14.56 15.062 13.328 10.13 9.061
Total Current Liabilities 1189.87 1068.48 1194.6 1343.38 1065.37
Accounts Payable 400.539 410.773 393.186 394.354 343.219
Payable/Accrued 3.731 3.925 4.118 3.677 3.156
Accrued Expenses 1.263 1.35 1.348 1.234 1.091
Notes Payable/Short Term Debt 780.619 648.894 791.863 938.759 712.168
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.998 0.998 0.998 0.998 1.01
Other Current Liabilities, Total 2.716 2.544 3.09 4.36 4.728
Total Liabilities 1195.51 1073.85 1204.58 1354.97 1077.97
Total Long Term Debt 3.408 3.159 5.909 6.71 6.448
Long Term Debt 3.408 3.159 5.909 6.71 6.448
Other Liabilities, Total 2.238 2.204 4.069 3.637 3.188
Total Equity 41.642 43.071 42.623 49.263 49.863
Common Stock 0.312 0.312 0.309 0.324 0.324
Additional Paid-In Capital 23.146 23.146 21.831 27.967 29.54
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 18.184 19.613 20.483 20.972 19.999
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1237.15 1116.92 1247.2 1404.23 1127.84
Total Common Shares Outstanding 31.2834 31.2834 30.9537 32.4032 32.4032
Minority Interest 1.243 2.965
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11.45
Accumulated Depreciation, Total -1.469
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -5.578 2.157 11.962 3.236 2.975 5.033
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -3.261 1.452 4.866 24.352 96.717 5.543
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.277 0.115 0.144 1.002 1.566 1.445
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.088 0 0.59
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.048 -0.82 -1.664 19.624 91.697 -2.048
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0.455 -0.417 -1.402 -5.944 -0.41 -8.368
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.038 -0.417 -1.402 -6.096 -0.41 -7.454
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.493 0 0.152 -0.914
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3.884 0 -2.852 2.655 4.853
Total Cash Dividends Paid -4.494 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.61 2 1.855 4.853
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -6.69 1.035 3.464 15.556 98.962 2.028
Cash Taxes Paid 0.033 1.177 0.636 0.167 -0.642
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.015 0 0.125 0.359 0.361
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -1.6 0.8 0
Deferred Taxes -5.576 0.49 0.479 0.523
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3.252
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 2.275 3.704 4.574 5.033 -1.092
Cash From Operating Activities 9.787 24.167 5.352 5.543 -44.088
Cash From Operating Activities 0.392 0.766 1.12 1.445 0.259
Deferred Taxes 0.171 0.273 0.329 0.523 -0.047
Cash Taxes Paid 0.001 0.097 0.295 -0.642 0.008
Cash Interest Paid 0.081 0.192 0.278 0.361 0.124
Changes in Working Capital 6.949 19.424 -1.433 -2.048 -42.794
Cash From Investing Activities -1.024 -1.204 -1.333 -8.368 -0.509
Capital Expenditures -0.174 -0.354 -0.483 -7.454 -0.133
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.85 -0.85 -0.85 -0.914 -0.376
Cash From Financing Activities -0.249 -0.498 -0.948 4.853 0.09
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.249 -0.498 -0.948 4.853 -0.75
Net Change in Cash 8.514 22.465 3.071 2.028 -44.507
Non-Cash Items 0.762 0.59 -0.414
Financing Cash Flow Items 0 0.84
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Gebbia (Gloria E.) Individual Investor 32.9075 10660491 -200000 2022-12-14 LOW
Gebbia (Kimberly) Individual Investor 8.9978 2914865 20000 2022-12-14 LOW
Gebbia (John M) Individual Investor 6.566 2127091 40000 2022-12-14 LOW
Mcdonald (Andrew) Individual Investor 5.1044 1653576 -70100 2022-10-03 LOW
Gebbia (David) Individual Investor 4.5476 1473218 40000 2022-12-14 LOW
Reich (Andrew H) Individual Investor 2.2634 733238 0 2022-10-03 LOW
Zabatta (Charles) Individual Investor 1.8782 608439 0 2022-10-03 MED
Gebbia (Richard) Individual Investor 1.1222 363535 0 2022-12-14 HIGH
Cuttita (Francis V) Individual Investor 0.5796 187773 0 2022-10-03 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4683 151705 0 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2863 92750 0 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2672 86568 -2315 2022-09-30 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.2162 70036 15656 2022-09-30 LOW
Advisor Group, Inc Investment Advisor 0.1069 34625 -4 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.103 33359 1162 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0883 28600 0 2022-09-30 LOW
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0112 3625 65 2022-09-30 HIGH
Schneider (Jerry M) Individual Investor 0.0093 3000 0 2022-10-03 LOW
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.008 2598 0 2022-09-30 LOW
Lord, Abbett & Co. LLC Investment Advisor 0.008 2598 0 2022-11-30 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Siebert Company profile

Σχετικά με την Siebert

Η Siebert Financial Corp. είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της μια σειρά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της. Η λιανική χρηματιστηριακή της δραστηριότητα διεξάγεται μέσω της Muriel Siebert & Co., Inc. (MSCO). Οι υπηρεσίες παροχής επενδυτικών συμβουλών διεξάγονται μέσω της Siebert AdvisorNXT, Inc. (SNXT). Οι ασφαλιστικές της υπηρεσίες διεξάγονται μέσω της Park Wilshire Companies, Inc. (PWC). Η ανάπτυξη τεχνολογίας ρομποτικής συμβουλευτικής διεξάγεται μέσω της Siebert Technologies, LLC. (STCH). Οι υπηρεσίες της Prime brokerage διεξάγονται μέσω της WPS Prime Services, LLC (WPS). Η MSCO επικεντρώνεται σε εκπτωτικές χρηματιστηριακές δραστηριότητες για την εξυπηρέτηση πελατών λιανικής που αναζητούν μια επιλογή επενδυτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής διαπραγμάτευσης μέσω χρηματιστή στο τηλέφωνο ή μέσω του Διαδικτύου. Η SNXT προσφέρει τεχνολογία ρομποτικής συμβουλευτικής στους πελάτες της, η οποία παρέχει λύσεις διαχείρισης πλούτου. Η PWC προσφέρει διάφορα ασφαλιστικά προϊόντα, όπως σταθερές προσόδους και ασφάλειες περιουσίας και ατυχημάτων.

Industry: Brokerage Services

120 Wall Street
25Th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10005
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,756.10 Price
+1.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

23,637.40 Price
+0.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.39 Price
-3.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1001%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0692%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

77.33 Price
+1.720% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0219%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου