Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές SeaSpine Holdings Corporation - SPNE CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

SeaSpine Holdings Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 5.48-15.04
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 158.15K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.62M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 254.84M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 37.20M
Έσοδα 229.75M
EPS -1.76
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.36
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

SeaSpine Holdings Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, June 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

11:00

Χώρα

US

Γεγονός

SeaSpine Holdings Corp Annual Shareholders Meeting
SeaSpine Holdings Corp Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 191.451 154.345 159.083 143.443 131.814
Έσοδα 191.451 154.345 159.083 143.443 131.814
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 76.322 56.841 57.979 55.969 51.826
Ακαθάριστο Εισόδημα 115.129 97.504 101.104 87.474 79.988
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 246.256 197.771 198.305 176.582 164.477
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 139.215 120.002 117.302 105.387 94.003
Έρευνα & Ανάπτυξη 22.006 16.258 15.125 12.058 12.18
Depreciation / Amortization 10.216 3.169 3.169 3.168 6.468
Λειτουργικά Έσοδα -54.805 -43.426 -39.222 -33.139 -32.663
Άλλο, Καθαρό -0.641 0.463 0.302 -0.256 0.43
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -55.446 -42.963 -38.92 -33.395 -32.233
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -54.346 -43.181 -39.276 -33.524 -58.215
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -54.346 -43.181 -39.276 -33.524 -58.215
Καθαρά Κέρδη -54.346 -43.181 -39.276 -33.524 -32.115
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -54.346 -43.181 -39.276 -33.524 -58.215
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -54.346 -43.181 -39.276 -33.524 -32.115
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -54.346 -43.181 -39.276 -33.524 -32.115
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 33.604 27.222 18.977 15.358 12.426
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.61725 -1.58625 -2.06966 -2.18284 -4.68493
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.64632 -1.55462 -1.89864 -2.16167 -4.68493
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 26.1
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.503 1.325 4.993
Other Operating Expenses, Total 0.176 -0.263
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 50.693 55.589 46.445 47.463 41.954
Έσοδα 50.693 55.589 46.445 47.463 41.954
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 20.251 25.602 17.872 17.482 15.366
Ακαθάριστο Εισόδημα 30.442 29.987 28.573 29.981 26.588
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 67.527 74.629 64.713 52.397 54.49
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 37.394 39.907 35.155 33.203 30.85
Έρευνα & Ανάπτυξη 5.85 6.388 6.262 4.85 4.506
Depreciation / Amortization 3.256 2.139 3.142 2.543 2.492
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.776 0.593 2.282 -5.681 1.276
Λειτουργικά Έσοδα -16.834 -19.04 -18.268 -4.934 -12.536
Άλλο, Καθαρό 0.002 -0.157 -0.231 -0.121 -0.159
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -16.832 -19.197 -18.499 -5.055 -12.695
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -16.604 -18.786 -17.627 -5.213 -12.72
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.604 -18.786 -17.627 -5.213 -12.72
Καθαρά Κέρδη -16.604 -18.786 -17.627 -5.213 -12.72
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.604 -18.786 -17.627 -5.213 -12.72
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.604 -18.786 -17.627 -5.213 -12.72
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.604 -18.786 -17.627 -5.213 -12.72
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 36.754 36.502 36.419 33.489 27.913
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.45176 -0.51466 -0.48401 -0.15566 -0.4557
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.43804 -0.5041 -0.44328 -0.26593 -0.42599
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 195.964 160.892 96.162 120.058 76.418
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 83.106 76.813 20.199 54.033 10.788
Cash 83.106 76.813 20.199 24.233 10.788
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 36.231 26.154 24.902 20.335 21.872
Accounts Receivable - Trade, Net 36.231 26.154 24.902 20.335 21.872
Total Inventory 72.299 54.041 47.155 42.742 41.721
Prepaid Expenses 4.328 3.884 3.906 2.948 2.037
Total Assets 377.267 214.401 141.718 172.342 134.474
Property/Plant/Equipment, Total - Net 53.84 39.08 25.751 22.623 22.063
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 96.831 75.325 58.521 52.213 49.184
Accumulated Depreciation, Total -42.991 -36.245 -32.77 -29.59 -27.121
Intangibles, Net 42.056 13.883 19.173 28.712 35.207
Other Long Term Assets, Total 0.812 0.546 0.632 0.949 0.786
Total Current Liabilities 52.981 30.727 30.478 26.546 23.157
Accounts Payable 20.301 5.006 7.448 9.214 7.385
Accrued Expenses 31.135 24.558 21.166 17.203 15.565
Notes Payable/Short Term Debt 0 1.114 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1.545 0.049 1.864 0.129 0.207
Total Liabilities 64.903 42.683 31.958 30.257 28.821
Total Long Term Debt 0 5.059 0 0 0
Long Term Debt 0 5.059 0
Other Liabilities, Total 7.614 6.897 1.48 3.711 5.664
Total Equity 312.364 171.718 109.76 142.085 105.653
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.366 0.277 0.191 0.187 0.135
Additional Paid-In Capital 584.031 388.574 284.211 277.096 206.844
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -273.603 -219.257 -176.076 -136.8 -103.276
Other Equity, Total 1.57 2.124 1.434 1.602 1.95
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 377.267 214.401 141.718 172.342 134.474
Total Common Shares Outstanding 36.584 27.729 19.124 13.508 13.508
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 29.8
Goodwill, Net 84.595
Deferred Income Tax 4.308
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 198.04 195.964 207.18 220.162 173.69
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 81.435 83.106 102.433 120.697 87.749
Cash 81.435 83.106 102.433 120.697 87.749
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 36.073 36.231 29.075 29.677 25.03
Accounts Receivable - Trade, Net 36.073 36.231 29.075 29.677 25.03
Total Inventory 76.534 72.299 70.931 65.515 58.182
Prepaid Expenses 3.998 4.328 4.741 4.273 2.729
Total Assets 380.41 377.267 390 397.212 230.416
Property/Plant/Equipment, Total - Net 56.938 53.84 50.447 45.801 43.053
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 98.678 96.831 92.345 85.281 80.854
Accumulated Depreciation, Total -41.74 -42.991 -41.898 -39.48 -37.801
Intangibles, Net 40.213 42.056 56.343 57.015 13.373
Other Long Term Assets, Total 0.624 0.812 0.447 0.389 0.3
Total Current Liabilities 72.951 52.981 47.696 43.577 39.928
Accounts Payable 16.482 20.301 17.999 16.721 12.086
Accrued Expenses 29.096 31.135 28.345 26.856 26.449
Notes Payable/Short Term Debt 25 0 0 0 1.393
Total Liabilities 83.589 64.903 63.159 59.051 71.149
Total Long Term Debt 0 0 0 0 24.781
Long Term Debt 0 0 0 24.781
Other Liabilities, Total 6.716 7.614 6.414 5.979 6.44
Total Equity 296.821 312.364 326.841 338.161 159.267
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.368 0.366 0.364 0.364 0.279
Additional Paid-In Capital 585.265 584.031 579.595 576.29 389.198
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -290.207 -273.603 -254.817 -237.19 -231.977
Other Equity, Total 1.395 1.57 1.699 -1.303 1.767
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 380.41 377.267 390 397.212 230.416
Total Common Shares Outstanding 36.789 36.584 36.427 36.375 27.948
Goodwill, Net 84.595 84.595 75.583 73.845
Deferred Income Tax 3.922 4.308 9.049 9.495
Other Current Liabilities, Total 2.373 1.545 1.352
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -54.346 -43.181 -39.276 -33.524 -32.115
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -33.512 -24.599 -20.277 -12.558 -8.622
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 13.933 10.725 10.347 10.695 10.871
Deferred Taxes 0.285 0.126 -0.078
Μη Χρηματικά Στοιχεία 13.888 20.478 18.546 9.886 9.966
Cash Taxes Paid 0.174 0.148 0.101 0.13 0.089
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -6.987 -12.621 -10.179 0.259 2.734
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -55.358 -17.042 17.166 -38.104 -7.646
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -27.402 -17.035 -12.834 -8.348 -7.646
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 95.545 98.138 -0.829 64.197 12.04
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.09 -0.125 -0.14 -0.307 -0.023
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 95.635 92.09 -0.689 64.504 16.528
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 6.173 0 0 -4.465
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.382 0.117 -0.094 -0.09 0.45
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 6.293 56.614 -4.034 13.445 -3.778
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.415 0.176 0.155 0.441 0.373
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -27.956 -0.007 30 -29.756
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -16.604 -54.346 -35.56 -17.933 -12.72
Cash From Operating Activities -14.993 -33.512 -22.377 -10.091 -2.958
Cash From Operating Activities 4.202 13.933 10.28 5.88 2.747
Non-Cash Items 5.873 13.888 9.603 3.298 4.561
Cash Taxes Paid 0 0.174 0.148 0.136 0.01
Cash Interest Paid 0.114 0.415 0.253 0.169 0.063
Changes in Working Capital -8.464 -6.987 -6.7 -1.336 2.454
Cash From Investing Activities -10.059 -55.358 -46.386 -40.448 -4.1
Capital Expenditures -10.059 -27.402 -18.055 -12.117 -4.1
Other Investing Cash Flow Items, Total -27.956 -28.331 -28.331 0
Cash From Financing Activities 23.398 95.545 94.684 94.583 18.059
Financing Cash Flow Items -0.018 -0.09 -0.078 -0.023 -0.019
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.584 95.635 94.762 94.606 -1.922
Issuance (Retirement) of Debt, Net 25 0 0 0 20
Foreign Exchange Effects -0.017 -0.382 -0.301 -0.16 -0.065
Net Change in Cash -1.671 6.293 25.62 43.884 10.936

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

SeaSpine Holdings Corporation Company profile

Σχετικά με την SeaSpine Holdings Corporation

Η SeaSpine Holdings Corporation είναι μια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορία χειρουργικών λύσεων για τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από διαταραχές της σπονδυλικής στήλης. Η εταιρεία προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο ορθοβιολογικών λύσεων και σπονδυλικών εμφυτευμάτων, καθώς και ένα σύστημα χειρουργικής πλοήγησης, για να καλύψει τους διαφορετικούς συνδυασμούς προϊόντων που χρειάζονται οι νευροχειρουργοί και οι ορθοπεδικοί χειρουργοί σπονδυλικής στήλης για την εκτέλεση επεμβάσεων σύντηξης στην οσφυϊκή, θωρακική και αυχενική σπονδυλική στήλη. Οι κατηγορίες προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνουν ορθοβιολογικά και σπονδυλικά εμφυτεύματα και τεχνολογίες ενεργοποίησης. Τα ορθοβιολογικά προϊόντα αποτελούνται από μια σειρά προηγμένων και παραδοσιακών υποκατάστατων οστικού μοσχεύματος που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν τα ποσοστά οστικής σύντηξης μετά από χειρουργική επέμβαση. Το χαρτοφυλάκιο εμφυτευμάτων σπονδυλικής στήλης και υποστηρικτικών τεχνολογιών αποτελείται από μια σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, σύνθετων διαδικασιών σπονδυλικής στήλης, παραμορφώσεων και εκφυλιστικών διαδικασιών, καθώς και ενός συστήματος χειρουργικής πλοήγησης.

Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

5770 Armada Drive
CARLSBAD
CALIFORNIA 92008
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,363.60 Price
-0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

27,857.75 Price
+0.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.50 Price
+2.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00391

Gold

1,937.94 Price
-0.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου