Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές International Distributions Services PLC - RMG CFD

1.987
1.58%
0.016
Χαμηλό: 1.958
Υψηλό: 1.993
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 11:00 11:03 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.016
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

International Distributions Services PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.956
Άνοιγμα* 1.967
Μεταβολή 1 έτους* -37.42%
Εύρος ημέρας* 1.958 - 1.993
Εύρος 52 εβδ. 1.74-3.31
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.68M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 55.68M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.91B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 956.19M
Έσοδα 12.04B
EPS -0.91
Μέρισμα (Απόδοση %) 8.37513
Beta 2.16
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 15, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 1.987 0.040 2.05% 1.947 1.998 1.939
May 25, 2023 1.956 0.024 1.24% 1.932 1.987 1.905
May 24, 2023 1.945 -0.028 -1.42% 1.973 1.993 1.929
May 23, 2023 1.995 -0.002 -0.10% 1.997 2.039 1.976
May 22, 2023 2.012 0.003 0.15% 2.009 2.074 1.988
May 19, 2023 2.037 -0.010 -0.49% 2.047 2.078 2.007
May 18, 2023 2.095 -0.130 -5.84% 2.225 2.226 2.040
May 17, 2023 2.228 -0.093 -4.01% 2.321 2.321 2.199
May 16, 2023 2.321 0.058 2.56% 2.263 2.359 2.263
May 15, 2023 2.279 0.014 0.62% 2.265 2.288 2.223
May 12, 2023 2.271 -0.042 -1.82% 2.313 2.313 2.257
May 11, 2023 2.313 -0.012 -0.52% 2.325 2.354 2.282
May 10, 2023 2.325 -0.118 -4.83% 2.443 2.447 2.319
May 9, 2023 2.443 0.014 0.58% 2.429 2.489 2.393
May 5, 2023 2.460 0.080 3.36% 2.380 2.461 2.376
May 4, 2023 2.381 -0.064 -2.62% 2.445 2.445 2.358
May 3, 2023 2.436 -0.058 -2.33% 2.494 2.525 2.431
May 2, 2023 2.523 -0.032 -1.25% 2.555 2.571 2.519
Apr 28, 2023 2.518 0.004 0.16% 2.514 2.542 2.498
Apr 27, 2023 2.518 0.040 1.61% 2.478 2.527 2.458

International Distributions Services PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, July 20, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Royal Mail PLC Annual Shareholders Meeting
Royal Mail PLC Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 15, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

07:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Half Year 2024 International Distributions Services PLC Earnings Release
Half Year 2024 International Distributions Services PLC Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 12044 12712 12638 10840 10581
Έσοδα 12044 12712 12638 10840 10581
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6440 6491 6470 5956 5712
Ακαθάριστο Εισόδημα 5604 6221 6168 4884 4869
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12687 12071 11910 10699 10342
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3721 3556 3483 2786 2606
Depreciation / Amortization 19 16 19 19 32
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 553 101 -45 165 285
Other Operating Expenses, Total 1954 1907 1983 1773 1707
Λειτουργικά Έσοδα -643 641 728 141 239
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -39 -44 -32 -37 -7
Gain (Loss) on Sale of Assets 6 72 36 89 15
Άλλο, Καθαρό -7 -6 -13 -6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -676 662 726 180 241
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -873 612 620 161 175
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -873 612 620 161 175
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη -873 612 620 161 175
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -873 612 620 161 175
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -873 612 620 161 175
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -873 612 620 161 175
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 956 996.495 1003.49 999 1000.38
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.91318 0.61415 0.61784 0.16116 0.17493
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.133 0.067 0.1 0.075 0.25
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.45711 0.70547 0.574 0.2973 0.47182
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 6206 5838 6640 6072 6967
Έσοδα 6206 5838 6640 6072 6967
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3258 3182 3409 3082 3298
Ακαθάριστο Εισόδημα 2948 2656 3231 2990 3669
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6739 5948 6342 5729 6278
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1980 1741 1865 1691 1924
Depreciation / Amortization 9 10 8 8 9
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 510 43 48 53 -33
Other Operating Expenses, Total 982 972 1012 895 1080
Λειτουργικά Έσοδα -533 -110 298 343 689
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -16 -23 -25 -26 -19
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 6 74 -2 39
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -549 -127 347 315 709
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -787 -86 342 270 606
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -787 -86 342 270 606
Καθαρά Κέρδη -787 -86 342 270 606
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -787 -86 342 270 606
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -787 -86 342 270 606
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -787 -86 342 270 606
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 956 956 988.653 1004.34 1004.8
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.82322 -0.08996 0.34593 0.26883 0.60311
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.133 0 0.067 0.1
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.43828 -0.01883 0.3702 0.33554 0.55733
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2573 3015 3242 2982 1588
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 898 1207 1573 1670 236
Μετρητά & Ισοδύναμα 898 825 1267 1410 75
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1610 1594 1565 1198 1214
Accounts Receivable - Trade, Net 1590 1553 1556 1192 1207
Total Inventory 42 34 18 19 27
Prepaid Expenses 106 84 90 103
Other Current Assets, Total 23 74 2 5 8
Total Assets 8816 10679 9985 11017 7401
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3298 3571 3007 3120 2066
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7704 6934 6805 5375
Accumulated Depreciation, Total -4133 -3927 -3685 -3309
Goodwill, Net 445 428 378 390 380
Intangibles, Net 304 488 468 558 631
Long Term Investments 1 1 5 5 5
Note Receivable - Long Term 13 94 100 12 12
Other Long Term Assets, Total 2182 3082 2785 3950 2719
Total Current Liabilities 2603 2739 2725 3095 1989
Accounts Payable 1886 1521 1397
Accrued Expenses 162 182 211 186
Notes Payable/Short Term Debt 89 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 223 213 197 901 37
Other Current Liabilities, Total 147 494 460 462 369
Total Liabilities 5014 5345 5180 5396 2782
Total Long Term Debt 2086 2000 1854 1922 519
Long Term Debt 944 872 895 935 431
Capital Lease Obligations 1142 1128 959 987 88
Deferred Income Tax 55 54 48 54 55
Minority Interest
Other Liabilities, Total 270 552 553 325 219
Total Equity 3802 5334 4805 5621 4619
Common Stock 10 10 10 10 10
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3792 5248 4802 5625 4576
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8816 10679 9985 11017 7401
Total Common Shares Outstanding 953.928 953.928 999.427 998.97 999.93
Cash 312 306 230 161
Other Equity, Total 76 -7 -14 33
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 70 0 30
Payable/Accrued 2144 1870
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2573 2528 3015 3231 3242
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 898 804 1207 1627 1573
Μετρητά & Ισοδύναμα 898 804 1137 1587 1573
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 70 40 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1610 1579 1700 1560 1649
Accounts Receivable - Trade, Net 1590 1541 1659 1547 1640
Total Inventory 42 44 34 21 18
Other Current Assets, Total 23 101 74 23 2
Total Assets 8816 9482 10679 10167 9985
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3298 3655 3571 3175 3007
Goodwill, Net 445 472 428 379 378
Intangibles, Net 304 473 488 445 468
Long Term Investments 1 1 1 0 5
Note Receivable - Long Term 13 94 94 96 100
Other Long Term Assets, Total 2182 2259 3082 2841 2785
Total Current Liabilities 2603 2452 2739 2484 2725
Payable/Accrued 2144 2168 2332 2151 2377
Notes Payable/Short Term Debt 89 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 223 213 213 203 197
Other Current Liabilities, Total 147 71 194 130 151
Total Liabilities 5014 4908 5345 5173 5180
Total Long Term Debt 2086 2084 2000 1985 1854
Long Term Debt 944 933 872 897 895
Capital Lease Obligations 1142 1151 1128 1088 959
Deferred Income Tax 55 62 54 47 48
Other Liabilities, Total 270 310 552 657 553
Total Equity 3802 4574 5334 4994 4805
Common Stock 10 10 10 10 10
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3792 4564 5324 4984 4795
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8816 9482 10679 10167 9985
Total Common Shares Outstanding 953.928 953.928 953.928 999.427 999.427
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -676 662 726 180 241
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 373 1160 1173 950 493
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 602 540 554 412 391
Μη Χρηματικά Στοιχεία 535 79 -42 142 163
Cash Taxes Paid 53 108 125 69 91
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 61 56 57 53 17
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -107 -137 -84 93 -322
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -325 -759 -286 -274 -543
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -421 -603 -346 -342 -364
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 96 -156 60 68 -179
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -392 -832 -944 722 -312
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -61 -56 -56 -47 -8
Total Cash Dividends Paid -127 -366 0 -244 -242
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -218 0 -3 -5
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -204 -192 -888 1016 -57
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 16 -5 -10 6 -2
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -328 -436 -67 1404 -364
Amortization 19 16 19 123 20
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -676 -127 662 315 726
Cash From Operating Activities 373 -13 1160 471 1173
Cash From Operating Activities 602 296 540 267 554
Amortization 19 10 16 8 19
Non-Cash Items 535 6 79 80 -42
Cash Taxes Paid 53 20 108 53 125
Cash Interest Paid 61 33 56 32 57
Changes in Working Capital -107 -198 -137 -199 -84
Cash From Investing Activities -325 -82 -759 -225 -286
Capital Expenditures -421 -161 -603 -194 -346
Other Investing Cash Flow Items, Total 96 79 -156 -31 60
Cash From Financing Activities -392 -260 -832 -233 -944
Financing Cash Flow Items -61 -33 -56 -32 -56
Total Cash Dividends Paid -127 -127 -366 -100 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 -218 -10 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -204 -100 -192 -91 -888
Foreign Exchange Effects 16 22 -5 1 -10
Net Change in Cash -328 -333 -436 14 -67
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Vesa Equity Investment S.à r.l. Investment Advisor 25.0242 239279363 17294424 2023-03-27 LOW
Redwheel Investment Advisor/Hedge Fund 6.9235 66201803 0 2022-05-18 LOW
UBS Asset Management (UK) Ltd. Investment Advisor 6.2995 60235232 0 2022-05-18 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 5.2905 50587637 0 2022-05-18 LOW
Aberdeen Asset Investments Limited Investment Advisor 4.8313 46196278 0 2022-05-18 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.1607 39784696 0 2022-05-18 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.0052 38297094 807094 2022-12-21 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 3.1779 30386690 0 2022-05-18 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.5175 14510123 4756663 2023-05-01 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5124 14461805 0 2023-05-01 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.428 13654385 -12617 2023-05-01 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1691 11178861 1085420 2022-12-15 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8537 8162757 5803 2023-05-01 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8533 8159613 -1557979 2022-12-21 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.398 3805758 517754 2022-12-21 LOW
AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3886 3715311 262338 2022-12-21 LOW
Hargreaves Lansdown Fund Managers Ltd. Insurance Company 0.3776 3610688 600000 2023-03-31 LOW
HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3471 3318497 -256795 2023-05-01 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3339 3192815 199727 2023-05-01 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3123 2986484 -9444 2022-12-21 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

International Distributions Services PLC Company profile

Σχετικά με την Royal Mail PLC

Η Royal Mail plc είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες παράδοσης. Η εταιρεία αποτελείται από δύο κύριες δραστηριότητες. Η δραστηριότητά της με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνει τη Royal Mail και την Parcelforce Worldwide (Royal Mail) και η διεθνής δραστηριότητά της είναι η General Logistics Systems (GLS). Η Royal Mail δραστηριοποιείται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και προσφέρει υπηρεσίες παράδοσης επιστολών και δεμάτων διεθνώς. Η Royal Mail παρέχει επίσης μια σειρά εμπορικών υπηρεσιών σε καταναλωτές, ατομικές επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επιχειρήσεις και λιανοπωλητές, καθώς και σε άλλους ταχυδρομικούς φορείς. Η Royal Mail συλλέγει, ταξινομεί και παραδίδει επιστολές και δέματα. Η Parcelforce Worldwide είναι πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων. Η GLS είναι επίγειος πάροχος υπηρεσιών αναβαλλόμενης παράδοσης δεμάτων. Η GLS παρέχει μια σειρά υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C) σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Η GLS συλλέγει, ταξινομεί και παραδίδει δέματα.

Industry: Courier, Postal, Air Freight & Land-based Logistics (NEC)

100 Victoria Embankment
LONDON
EC4Y 0HQ
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,653.35 Price
+3.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

72.94 Price
+1.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

US100

14,326.80 Price
+2.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.48 Price
+1.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00375

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου