Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Qualtrics International Inc. - XM CFD

17.65
0.06%
0.07
Χαμηλό: 17.64
Υψηλό: 17.67
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 17.64
Άνοιγμα* 17.65
Μεταβολή 1 έτους* -39.7%
Εύρος ημέρας* 17.64 - 17.67
Εύρος 52 εβδ. 9.32-30.28
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 11.15M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 85.00M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.71B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 602.46M
Έσοδα 1.46B
EPS -1.82
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 19, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 23, 2023 17.64 -0.03 -0.17% 17.67 17.67 17.62
Mar 22, 2023 17.65 0.00 0.00% 17.65 17.70 17.64
Mar 21, 2023 17.69 0.05 0.28% 17.64 17.71 17.63
Mar 20, 2023 17.62 0.02 0.11% 17.60 17.64 17.59
Mar 17, 2023 17.62 -0.01 -0.06% 17.63 17.66 17.62
Mar 16, 2023 17.65 0.02 0.11% 17.63 17.67 17.62
Mar 15, 2023 17.61 0.01 0.06% 17.60 17.66 17.59
Mar 14, 2023 17.62 0.07 0.40% 17.55 17.64 17.55
Mar 13, 2023 17.64 0.09 0.51% 17.55 17.67 17.52
Mar 10, 2023 16.50 0.22 1.35% 16.28 17.04 16.25
Mar 9, 2023 17.10 -0.09 -0.52% 17.19 17.44 17.00
Mar 8, 2023 17.21 0.04 0.23% 17.17 17.36 17.02
Mar 7, 2023 17.35 0.06 0.35% 17.29 17.50 17.26
Mar 6, 2023 17.12 -0.28 -1.61% 17.40 17.67 17.08
Mar 3, 2023 16.98 -0.18 -1.05% 17.16 17.31 16.97
Mar 2, 2023 16.99 0.29 1.74% 16.70 17.36 16.70
Mar 1, 2023 16.94 0.34 2.05% 16.60 17.11 16.60
Feb 28, 2023 16.94 0.53 3.23% 16.41 17.13 16.41
Feb 27, 2023 16.47 0.58 3.65% 15.89 17.25 15.89
Feb 24, 2023 16.28 0.56 3.56% 15.72 16.35 15.72

Qualtrics International Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 1075.66 763.522 591.155 401.908 289.903
Έσοδα 1075.66 763.522 591.155 401.908 289.903
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 285.272 198.487 185.491 102.714 79.084
Ακαθάριστο Εισόδημα 790.392 565.035 405.664 299.194 210.819
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2129.5 1018.58 1585.3 435.029 286.81
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1506.7 602.496 1154.97 264.192 165.331
Έρευνα & Ανάπτυξη 320.702 210.785 240.943 65.287 40.215
Depreciation / Amortization 16.82 6.807 3.901 2.836 2.18
Λειτουργικά Έσοδα -1053.83 -255.053 -994.148 -33.121 3.093
Άλλο, Καθαρό 6.652 -0.972 -0.486 0.169 1.37
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1047.18 -256.025 -994.634 -32.952 4.463
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1059.15 -272.502 -1007.63 -37.308 2.556
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1059.15 -272.502 -1007.63 -37.308 2.556
Καθαρά Κέρδη -1059.15 -272.502 -1007.63 -37.308 2.556
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1059.15 -272.502 -1007.63 -37.308 2.556
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1059.15 -272.502 -1007.63 -37.308 2.556
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1059.15 -272.502 -1007.63 -37.308 2.556
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 516.87 503.385 503.385 503.385 503.385
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.04916 -0.54134 -2.00172 -0.07411 0.00508
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.04916 -0.54134 -2.00172 -0.07411 0.00508
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 335.647 316.042 271.634 249.345 238.643
Έσοδα 335.647 316.042 271.634 249.345 238.643
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 99.267 91.885 66.843 64.763 61.781
Ακαθάριστο Εισόδημα 236.38 224.157 204.791 184.582 176.862
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 626.185 622.168 549.098 523.014 435.217
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 396.797 424.701 383.008 376.514 309.08
Έρευνα & Ανάπτυξη 104.635 96.457 83.011 79.078 62.156
Depreciation / Amortization 9.686 9.125 2.836 2.659 2.2
Λειτουργικά Έσοδα -290.538 -306.126 -277.464 -273.669 -196.574
Άλλο, Καθαρό 0.674 12.743 -3.16 -1.191 -1.74
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -289.864 -293.383 -280.624 -274.86 -198.314
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -292.325 -309.772 -286.033 -263.487 -199.854
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -292.325 -309.772 -286.033 -263.487 -199.854
Καθαρά Κέρδη -292.325 -309.772 -286.033 -263.487 -199.854
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -292.325 -309.772 -286.033 -263.487 -199.854
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -292.325 -309.772 -286.033 -263.487 -199.854
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -292.325 -309.772 -286.033 -263.487 -199.854
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 575.701 556.135 515.213 513.508 482.26
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.50777 -0.55701 -0.55517 -0.51311 -0.41441
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.50777 -0.55701 -0.53827 -0.51311 -0.41441
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13.4
Other Operating Expenses, Total 15.8
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1605.68 591.598 295.417 289.211 222.724
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1014.51 203.891 42.467 115.443 113.435
Cash 123.906 203.891 42.247 28.769 15.198
Μετρητά & Ισοδύναμα 890.605 0 0.22 86.674 98.237
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 479.93 296.148 193.692 139.49 81.691
Accounts Receivable - Trade, Net 479.93 296.148 193.692 139.49 81.691
Prepaid Expenses 50.787 48.13 37.09 19.514 16.797
Other Current Assets, Total 60.455 43.429 22.168 14.764 10.801
Total Assets 3582.22 1039.06 603.284 378.513 280.337
Property/Plant/Equipment, Total - Net 419.647 311.492 235.905 38.182 28.027
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 477.869 356.63 266.81 63.246 45.561
Accumulated Depreciation, Total -58.222 -45.138 -30.905 -25.064 -17.534
Goodwill, Net 1118.77 6.709 6.709 6.709 0.645
Intangibles, Net 264.5 3.959 5.414 6.892 1.212
Other Long Term Assets, Total 159.625 125.297 59.839 37.519 27.729
Total Current Liabilities 1023.02 967.547 789.222 340.556 214.459
Accounts Payable 84.053 30.452 31.707 23.441 11.375
Accrued Expenses 163.251 108.757 76.475 36.664 15.07
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 775.713 828.338 681.04 280.451 188.014
Total Liabilities 1395.52 1307.96 1143.8 356.211 223.325
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 348.853 334.44 354.582 13.593 8.866
Total Equity 2186.7 -268.902 -540.52 22.302 57.012
Redeemable Preferred Stock 0 0.036 129.609
Common Stock 0.057 0.043 0 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 4645.8 1126.63 586.673 141.816 8.174
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2457.91 -1398.77 -1126.27 -118.632 -81.324
Other Equity, Total -1.244 3.191 -0.928 -0.919 0.552
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3582.22 1039.06 603.284 378.513 280.337
Total Common Shares Outstanding 570.48 511.237 503.385 503.385 503.385
Deferred Income Tax 23.653 5.97 0 2.062
Note Receivable - Long Term 14
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1343.72 1605.68 950.736 977.264 937.054
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 836.448 1014.51 589.946 635.149 586.536
Cash 246.221 123.906 214.195 135.097 176.513
Μετρητά & Ισοδύναμα 590.227 890.605 375.751 500.052 410.023
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 384.514 479.93 273.609 255.515 269.238
Accounts Receivable - Trade, Net 384.514 479.93 273.609 255.515 269.238
Prepaid Expenses 57.882 50.787 35.911 38.263 36.172
Other Current Assets, Total 64.876 60.455 51.27 48.337 45.108
Total Assets 3330.98 3582.22 1442.56 1434.08 1389.54
Property/Plant/Equipment, Total - Net 435.736 419.647 305.993 306.152 309.96
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 500.807 477.869 357.877 355.885 355.398
Accumulated Depreciation, Total -65.071 -58.222 -51.884 -49.733 -45.438
Goodwill, Net 1119.55 1118.77 27.092 6.709 6.709
Intangibles, Net 250.303 264.5 7.749 3.232 3.596
Note Receivable - Long Term 13.7 14 13.4 10.4 9.1
Other Long Term Assets, Total 167.971 159.625 137.592 130.319 123.123
Total Current Liabilities 967.729 1023.02 676.183 652.375 728.948
Accounts Payable 70.865 84.053 46.823 39.517 20.416
Accrued Expenses 124.119 163.251 109.551 102.281 87.338
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 772.745 775.713 519.809 510.577 621.194
Total Liabilities 1354.89 1395.52 1423.63 1398.81 1488.93
Total Long Term Debt 0 0 504.564 502.869 501.181
Long Term Debt 504.564 502.869 501.181
Deferred Income Tax 24.539 23.653 3.966 6.06 5.358
Other Liabilities, Total 362.62 348.853 238.921 237.507 253.441
Total Equity 1976.09 2186.7 18.928 35.265 -99.386
Common Stock 0.058 0.057 0.051 0.051 0.051
Additional Paid-In Capital 4727.96 4645.8 2167.65 1895.94 1497.78
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2750.24 -2457.91 -2148.14 -1862.11 -1598.62
Other Equity, Total -1.692 -1.244 -0.631 1.384 1.405
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3330.98 3582.22 1442.56 1434.08 1389.54
Total Common Shares Outstanding 582.033 570.48 515.851 514.206 512.453
Redeemable Preferred Stock 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1059.15 -272.502 -1007.63 -37.308 2.556
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.801 -410.722 -370.904 36.404 39.618
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 46.009 26.457 19.715 14.787 10.787
Deferred Taxes -11.654 13.2 -5.321 0.143 0.611
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1118.25 273.313 904.77 17.968 16.5
Cash Taxes Paid 12.213 11.356 4.034 1.146 1.234
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -90.662 -451.19 -282.435 40.814 9.164
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -245.615 -89.518 -33.181 -32.686 -18.272
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -103.823 -89.518 -33.181 -22.821 -18.272
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -141.792 0 -9.865 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1053.64 660 329.793 -0.531 29.847
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -51.134 -539.707 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 3497.06 660 869.5 -0.531 29.847
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.209 1.664 1.316 -1.179 0.382
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 810.62 161.424 -72.976 2.008 51.575
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2392.28
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -292.325 -1059.15 -749.374 -463.341 -199.854
Cash From Operating Activities 23.103 2.801 -10.863 -11.273 -70.085
Cash From Operating Activities 23.355 46.009 24.011 15.602 7.572
Deferred Taxes -0.227 -11.654 -5.544 0.172 -0.554
Non-Cash Items 290.057 1118.25 818.665 522.184 220.045
Cash Taxes Paid 0.673 12.213 7.848 5.319 2.151
Changes in Working Capital 2.243 -90.662 -98.621 -85.89 -97.294
Cash From Investing Activities -13.173 -245.615 -54.711 -16.247 -11.149
Capital Expenditures -13.173 -103.823 -29.711 -16.247 -11.149
Other Investing Cash Flow Items, Total -141.792 -25 0
Cash From Financing Activities -187.926 1053.64 452.747 459.129 464.485
Financing Cash Flow Items -208.92 -51.134 -30.881 -7.913 -2.557
Issuance (Retirement) of Stock, Net 20.994 3497.06 2375.91 2359.32 2359.32
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -2392.28 -1892.28 -1892.28 -1892.28
Foreign Exchange Effects -0.067 -0.209 -1.118 -0.351 -0.606
Net Change in Cash -178.063 810.62 386.055 431.258 382.645
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Silver Lake Partners Private Equity 13.684 24987839 0 2023-03-12 LOW
Smith (Ryan S) Individual Investor 7.2506 13240048 370257 2023-02-10 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.5992 10224441 1168087 2022-12-31 LOW
Greenvale Capital LLP Hedge Fund 5.0929 9300000 2300000 2022-12-31 MED
EdgePoint Investment Group Inc. Investment Advisor 3.8278 6989829 2829570 2022-12-31 LOW
ArrowMark Colorado Holdings, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.5425 4642780 4642780 2022-12-31 MED
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 2.4939 4554018 -531294 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.4733 4516449 -14700 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.2859 4174186 203029 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 2.1763 3973982 -299990 2022-12-31 LOW
DWS Investments UK Limited Investment Advisor 2.1379 3904000 0 2022-12-31 MED
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.9987 3649774 59075 2022-12-31 LOW
Alkeon Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.9761 3608549 -1281408 2022-12-31 LOW
Serafin (Zig) Individual Investor 1.5933 2909452 446853 2023-02-10 LOW
Balyasny Asset Management LP Hedge Fund 1.4545 2655995 1689459 2022-12-31 HIGH
Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 1.2169 2222170 -1111409 2023-01-31 MED
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1189 2043243 346634 2022-12-31 LOW
Regal Partners Limited Investment Advisor 1.0038 1833087 -5414 2022-12-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.9988 1823951 26022 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.9968 1820290 -82785 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Qualtrics International Inc. Company profile

Σχετικά με την Qualtrics International Inc.

Η Qualtrics International Inc. παρέχει μια πλατφόρμα διαχείρισης εμπειριών (XM) για τη διαχείριση εμπειριών πελατών, εργαζομένων, εμπορικών σημάτων και προϊόντων. Η πλατφόρμα Qualtrics XM της εταιρείας βοηθά στο σχεδιασμό και τη βελτίωση των εμπειριών των πελατών, των εργαζομένων, των προϊόντων και των εμπορικών σημάτων. Η λύση CustomerXM της είναι ένα σύστημα δράσης που επιτρέπει στους οργανισμούς να αποκτήσουν κατανόηση όλων των δυνάμεων που επηρεάζουν την εμπειρία του πελάτη και να φέρουν στην επιφάνεια αυτές τις γνώσεις σε πραγματικό χρόνο για να οδηγήσουν σε βελτιώσεις τόσο σε θέματα μικροεπιπέδου όσο και σε θέματα μακροεπιπέδου. Η λύση EmployeeXM της παρέχει μια άποψη της εμπειρίας ενός εργαζομένου για να βοηθήσει τις εταιρείες να μειώσουν την ανεπιθύμητη φθορά, να βελτιώσουν τη δέσμευση των εργαζομένων, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν τους κορυφαίους εκτελεστές, να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να δημιουργήσουν ομάδες και κουλτούρες. Η λύση ProductXM της βοηθά τους οργανισμούς να δημιουργούν και να διατηρούν προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζονται οι πελάτες τους, κατανοώντας τα σήματα ζήτησης και εμπειρίας σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του προϊόντος.

Industry: Software (NEC)

333 West River Park Drive
PROVO
UTAH 84604
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,392.25 Price
-3.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.43 Price
-4.810% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00401

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου