Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Phibro - PAHC CFD

  13.17
  0.77%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Phibro Animal Health Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 13.07
  Άνοιγμα* 13.06
  Μεταβολή 1 έτους* -16.66%
  Εύρος ημέρας* 12.8 - 13.17
  Εύρος 52 εβδ. 9.40-16.52
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 153.47K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.32M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 458.91M
  Αναλογία P/E 22.13
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 40.50M
  Έσοδα 976.72M
  EPS 0.51
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.23654
  Beta 0.70
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 13.07 0.31 2.43% 12.76 13.17 12.71
  Apr 11, 2024 13.05 0.19 1.48% 12.86 13.19 12.77
  Apr 10, 2024 13.17 0.71 5.70% 12.46 13.19 12.46
  Apr 9, 2024 13.08 0.47 3.73% 12.61 13.10 12.61
  Apr 8, 2024 12.83 0.02 0.16% 12.81 12.96 12.65
  Apr 5, 2024 12.77 0.14 1.11% 12.63 12.82 12.59
  Apr 4, 2024 12.87 0.06 0.47% 12.81 13.19 12.79
  Apr 3, 2024 12.89 0.55 4.46% 12.34 12.96 12.34
  Apr 2, 2024 12.50 0.40 3.31% 12.10 12.57 12.10
  Apr 1, 2024 12.59 -0.34 -2.63% 12.93 12.95 12.51
  Mar 28, 2024 12.92 0.08 0.62% 12.84 13.14 12.84
  Mar 27, 2024 13.03 0.15 1.16% 12.88 13.07 12.74
  Mar 26, 2024 12.81 0.13 1.03% 12.68 12.88 12.48
  Mar 25, 2024 12.52 0.32 2.62% 12.20 12.52 11.98
  Mar 22, 2024 12.07 -0.13 -1.07% 12.20 12.30 12.03
  Mar 21, 2024 12.26 -0.02 -0.16% 12.28 12.52 12.23
  Mar 20, 2024 12.42 0.23 1.89% 12.19 12.50 12.16
  Mar 19, 2024 12.43 0.25 2.05% 12.18 12.54 12.18
  Mar 18, 2024 12.45 0.49 4.10% 11.96 12.60 11.96
  Mar 15, 2024 12.31 0.35 2.93% 11.96 12.49 11.96

  Phibro Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 Phibro Animal Health Corp Earnings Release
  Q3 2024 Phibro Animal Health Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, August 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2024 Phibro Animal Health Corp Earnings Release
  Q4 2024 Phibro Animal Health Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 977.889 942.261 833.35 800.354 827.995
  Έσοδα 977.889 942.261 833.35 800.354 827.995
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 679.652 656.861 561.973 543.472 563.371
  Ακαθάριστο Εισόδημα 298.237 285.4 271.377 256.882 264.624
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 906.042 863.275 758.482 731.16 744.769
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 201.995 185.582 178.75 175.85 170.815
  Έρευνα & Ανάπτυξη 24.395 20.832 17.759 13.738 12.083
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.9 -1.5
  Λειτουργικά Έσοδα 71.847 78.986 74.868 69.194 83.226
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -17.776 -6.659 -8.4 -13.682 -11.721
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 54.071 72.327 66.468 55.512 71.505
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 32.606 49.175 54.385 33.552 54.353
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 32.606 49.175 54.385 33.552 54.353
  Καθαρά Κέρδη 32.606 49.175 54.385 33.552 54.713
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 32.606 49.175 54.385 33.552 54.353
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 32.606 49.175 54.385 33.552 54.713
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 32.606 49.175 54.385 33.552 54.713
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 40.504 40.504 40.504 40.504 40.523
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.80501 1.21408 1.34271 0.82836 1.34129
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.48 0.48 0.48 0.48 0.46
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.90764 1.22407 1.34271 0.80419 1.31715
  Άλλο, Καθαρό 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.36
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 255.049 245.673 244.646 232.521 255.265
  Έσοδα 255.049 245.673 244.646 232.521 255.265
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 178.383 170.133 167.261 163.875 176.841
  Ακαθάριστο Εισόδημα 76.666 75.54 77.385 68.646 78.424
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 231.283 227.12 228.802 218.837 232.379
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 52.9 56.987 61.541 54.962 55.538
  Λειτουργικά Έσοδα 23.766 18.553 15.844 13.684 22.886
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.325 -3.449 -3.735 -8.267 -10.517
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 21.441 15.104 12.109 5.417 12.369
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 11.498 10.042 7.21 3.856 7.487
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 11.498 10.042 7.21 3.856 7.487
  Καθαρά Κέρδη 11.498 10.042 7.21 3.856 7.487
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 11.498 10.042 7.21 3.856 7.487
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 11.498 10.042 7.21 3.856 7.487
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 11.498 10.042 7.21 3.856 7.487
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 40.504 40.504 40.504 40.504 40.504
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.28387 0.24793 0.17801 0.0952 0.18485
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.28387 0.25326 0.27457 0.0952 0.1884
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 585.723 566.232 498.909 451.837 466.162
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 81.281 91.248 93.212 91.343 81.573
  Μετρητά & Ισοδύναμα 41.281 74.248 50.212 36.343 57.573
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 163.479 166.537 146.852 126.522 159.022
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 163.479 166.537 146.852 126.522 159.022
  Συνολικό Απόθεμα 277.57 259.158 216.312 196.659 198.322
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 63.393 49.289 42.533 37.313 27.245
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 971.397 931.699 841.325 784.1 726.671
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 231.327 203.17 187.668 170.982 140.235
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 494.953 444.135 410.719 369.918 333.285
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -263.626 -240.965 -223.051 -198.936 -193.05
  Υπεραξία, Καθαρό 53.274 53.226 52.679 52.679 27.348
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 54.987 63.861 62.282 70.997 47.478
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11.094 10.346 10.105 10.02 9.627
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 34.992 34.864 29.682 27.585 35.821
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 176 190.832 164.116 157.238 154.227
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 73.853 95.596 68.362 66.091 73.189
  Δεδουλευμένα Έξοδα 41.245 47.454 48.305 38.046 36.695
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 22.295 15 9.375 18.75 12.54
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 38.607 32.782 38.074 34.351 31.803
  Σύνολο Οφειλών 688.888 669.257 602.796 595.896 510.656
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 452.541 417.925 382.71 368.257 313.635
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 452.541 417.925 382.71 368.257 313.635
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 12.146 9.264 6.646 11.68
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 48.201 51.236 49.324 58.721 42.794
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 282.509 262.442 238.529 188.204 216.015
  Redeemable Preferred Stock 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 135.803 135.803 135.803 135.525 133.266
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 260.912 247.748 218.015 183.06 168.926
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -114.21 -121.113 -115.293 -130.385 -86.181
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 971.397 931.699 841.325 784.1 726.671
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 40.5036 40.5036 40.5036 40.4536 40.4536
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 40 17 43 55 24
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 584.424 585.723 585.483 581.689 570.08
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 91.153 81.281 77.238 78.422 86.28
  Μετρητά & Ισοδύναμα 43.153 41.281 37.238 68.422 76.28
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 48 40 40 10 10
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 149.228 163.479 152.74 151.83 142.728
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 149.228 163.479 152.74 151.83 142.728
  Συνολικό Απόθεμα 279.154 277.57 292.833 288.984 280.842
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 64.889 63.393 62.672 62.453 60.23
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 964.523 971.397 965.432 961.833 948.378
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 229.679 231.327 225.391 221.881 215.652
  Υπεραξία, Καθαρό 53.251 53.274 53.243 53.228 53.209
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 52.184 54.987 56.901 59.064 61.133
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11.91 11.094 11.55 11.129 10.592
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 33.075 34.992 32.864 34.842 37.712
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 172.355 176 165.308 167.569 172.499
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 77.216 73.853 75.768 80.487 88.379
  Δεδουλευμένα Έξοδα 36.541 41.245 39.477 38.461 38.448
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 24.15 22.295 15.42 15.42 15.42
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 34.448 38.607 34.643 33.201 30.252
  Σύνολο Οφειλών 691.454 688.888 693.104 693.463 685.622
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 458.717 452.541 466.016 460.806 451.738
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 458.717 452.541 466.016 460.806 451.738
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 12.823 12.146 12.149 12.386 11.584
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 47.559 48.201 49.631 52.702 49.801
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 273.069 282.509 272.328 268.37 262.756
  Κοινή Μετοχή 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 135.884 135.803 135.803 135.803 135.803
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 248.037 260.912 254.275 249.094 246.744
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -110.856 -114.21 -117.754 -116.531 -119.795
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 964.523 971.397 965.432 961.833 948.378
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 40.5036 40.5036 40.5036 40.5036 40.5036
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 49.175 54.385 33.552 54.713 64.883
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 31.649 48.306 59.348 47.169 70.008
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 32.705 31.885 32.341 27.564 26.943
  Deferred Taxes -0.806 -2.183 8.125 -0.105 6.389
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -4.786 -5.912 -1.014 0.94 5.671
  Cash Taxes Paid 17.854 19.395 20.866 16.215 15.191
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 11.159 10.808 11.577 12.25 11.208
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -44.639 -29.869 -13.656 -35.943 -33.878
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -22.582 -18.58 -120.39 -14.133 -84.612
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -37.044 -29.32 -34.045 -29.891 -18.548
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 14.462 10.74 -86.345 15.758 -66.064
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 16.343 -16.995 40.936 -4.107 -11.775
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.84 -2.94 0
  Total Cash Dividends Paid -19.442 -19.43 -19.418 -18.592 -16.073
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.134 5.699
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 40.625 5.375 60.354 13.351 -1.401
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.374 1.138 -1.124 -0.524 -0.536
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 24.036 13.869 -21.23 28.405 -26.915
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 21.108 11.066 3.856 49.175 41.688
  Cash From Operating Activities -6.928 -13.187 -10.698 31.649 30.075
  Cash From Operating Activities 25.438 16.949 8.45 32.705 24.3
  Deferred Taxes 0.235 -0.121 -0.013 -0.806 -0.12
  Non-Cash Items -5.711 -1.251 3.208 -4.786 -13.891
  Cash Taxes Paid 16.163 9.319 3.802 17.854 13.432
  Cash Interest Paid 10.289 6.606 2.906 11.159 8.22
  Changes in Working Capital -47.998 -39.83 -26.199 -44.639 -21.902
  Cash From Investing Activities -63.736 -25.959 -16.149 -22.582 -13.042
  Capital Expenditures -40.903 -32.995 -23.176 -37.044 -25.154
  Other Investing Cash Flow Items, Total -22.833 7.036 7.027 14.462 12.112
  Cash From Financing Activities 33.319 33.035 29.319 16.343 3.954
  Total Cash Dividends Paid -14.581 -9.72 -4.86 -19.442 -14.581
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 48.54 43.395 34.25 40.625 23.375
  Foreign Exchange Effects 0.335 0.285 -0.44 -1.374 -0.451
  Net Change in Cash -37.01 -5.826 2.032 24.036 20.536
  Financing Cash Flow Items -0.64 -0.64 -0.071 -4.84 -4.84

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Phibro Company profile

  Σχετικά με την Phibro

  Η Phibro Animal Health Corporation είναι μια παγκόσμια διαφοροποιημένη εταιρεία στον τομέα της υγείας των ζώων και της ανόργανης διατροφής. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν την Υγεία των Ζώων, την Ορυκτή Διατροφή και τα Προϊόντα Επιδόσεων. Η Εταιρεία αναπτύσσει, παράγει και εμπορεύεται μια σειρά προϊόντων για ζώα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών, των χοίρων, των βοοειδών και των γαλακτοπαραγωγών βοοειδών και των υδατοκαλλιεργειών. Η Εταιρεία πωλεί προϊόντα υγείας των ζώων και ανόργανης διατροφής είτε απευθείας σε ολοκληρωμένους παραγωγούς πουλερικών, χοίρων και βοοειδών είτε μέσω εμπορικών κατασκευαστών ζωοτροφών, χονδρεμπόρων και διανομέων. Τα φαρμακευτικά πρόσθετα ζωοτροφών (MFAs) και οι άλλες δραστηριότητές της αποτελούνται από συμπυκνωμένα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία χορηγούνται μέσω ζωοτροφών. Οι MFAs και άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας συνίστανται στην παραγωγή και πώληση αντιβακτηριακών, συμπεριλαμβανομένων των Stafac, Terramycin, Neo-Terramycin και Mecadox και αντικοκκιδιακών, συμπεριλαμβανομένων των Nicarb, Aviax, Aviax Plus, Coxistac και amprolium.

  Industry: Veterinary Drugs

  Glenpointe Centre East, 3Rd Floor
  300 Frank W. Burr Blvd., Suite 21
  TEANECK
  NEW JERSEY 07666
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου