Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές OptimumBank Holdings - OPHC CFD

4.10
0.49%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.10
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.08
Άνοιγμα* 4.09
Μεταβολή 1 έτους* 2.76%
Εύρος ημέρας* 4.08 - 4.13
Εύρος 52 εβδ. 3.33-4.80
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2,680.00
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 142.74K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 27.85M
Αναλογία P/E 2.93
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 6.77M
Έσοδα 16.14M
EPS 1.41
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.49
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 4.10 0.01 0.24% 4.09 4.13 4.08
Feb 2, 2023 4.08 -0.03 -0.73% 4.11 4.11 4.07
Feb 1, 2023 4.11 0.00 0.00% 4.11 4.13 4.08
Jan 31, 2023 4.11 0.00 0.00% 4.11 4.11 4.11
Jan 30, 2023 4.14 0.06 1.47% 4.08 4.14 4.08
Jan 27, 2023 4.08 0.00 0.00% 4.08 4.18 4.07
Jan 26, 2023 4.08 -0.04 -0.97% 4.12 4.12 4.08
Jan 25, 2023 4.10 -0.12 -2.84% 4.22 4.22 4.08
Jan 24, 2023 4.18 -0.04 -0.95% 4.22 4.23 4.18
Jan 23, 2023 4.18 0.10 2.45% 4.08 4.18 4.08
Jan 20, 2023 4.10 -0.03 -0.73% 4.13 4.13 4.08
Jan 19, 2023 4.13 0.05 1.23% 4.08 4.13 4.08
Jan 18, 2023 4.10 0.01 0.24% 4.09 4.10 4.08
Jan 17, 2023 4.09 -0.04 -0.97% 4.13 4.13 3.99
Jan 13, 2023 4.13 0.11 2.74% 4.02 4.13 4.02
Jan 12, 2023 4.13 0.00 0.00% 4.13 4.13 4.03
Jan 11, 2023 4.13 0.00 0.00% 4.13 4.13 4.06
Jan 10, 2023 4.13 0.00 0.00% 4.13 4.13 4.13
Jan 9, 2023 4.00 -0.03 -0.74% 4.03 4.05 4.00
Jan 6, 2023 4.22 0.06 1.44% 4.16 4.22 4.04

OptimumBank Holdings Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.396 -0.589 0.796 -1.152 -0.782 3.069
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.396 -0.589 0.796 -1.1 -0.782 6.296
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.396 -0.589 0.796 -1.1 -0.782 6.296
Καθαρά Κέρδη -0.396 -0.589 0.796 -1.1 -0.782 6.296
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.396 -0.589 0.796 -1.1 -0.782 6.296
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.396 -0.589 0.796 -1.1 -0.782 6.296
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.396 -0.589 0.796 -1.1 -0.782 6.296
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.04121 1.105 1.4933 1.90197 2.93429 3.89912
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.38033 -0.53303 0.53305 -0.57835 -0.2665 1.61472
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.38033 -0.53303 0.53305 -0.50487 0.08111 1.55804
Interest Income, Bank 4.764 4.716 4.292 5.174 6.71 10.389
Total Interest Expense 1.079 1.196 1.246 2.046 1.72 0.985
Net Interest Income 3.685 3.52 3.046 3.128 4.99 9.404
Loan Loss Provision 0 0 -1.754 -0.079 1.173
Net Interest Income after Loan Loss Provision 3.685 3.52 4.8 3.207 4.99 8.231
Non-Interest Income, Bank -0.144 0.052 0.084 0.182 0.294 1.774
Non-Interest Expense, Bank -3.937 -4.161 -4.088 -4.541 -6.066 -6.936
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.348 0.444 0.917 1.36 1.145
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.348 0.444 0.917 4.587 0.855
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.348 0.444 0.917 4.587 0.855
Καθαρά Κέρδη 0.348 0.444 0.917 4.587 0.855
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.348 0.444 0.917 4.587 0.855
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.348 0.444 0.917 4.587 0.855
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.348 0.444 0.917 4.587 0.855
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3.20358 3.2731 4.34621 4.76103 4.89232
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.10863 0.13565 0.21099 0.96345 0.17476
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.10863 0.13565 0.21099 0.91703 0.17476
Interest Income, Bank 1.965 2.29 2.973 3.161 3.463
Total Interest Expense 0.279 0.234 0.208 0.264 0.236
Net Interest Income 1.686 2.056 2.765 2.897 3.227
Loan Loss Provision -0.024 0.397 0.582 0.218 0.392
Net Interest Income after Loan Loss Provision 1.71 1.659 2.183 2.679 2.835
Non-Interest Income, Bank 0.176 0.302 0.423 0.872 0.65
Non-Interest Expense, Bank -1.538 -1.517 -1.689 -2.191 -2.34
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Assets 119.703 95.866 99.451 126.748 235.112 351.878
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.648 2.593 2.668 2.444 2.317 2.58
Other Assets, Total 1.081 0.972 0.97 1.28 2.313 2.757
Total Liabilities 116.622 93.321 94.145 119.541 217.278 313.368
Total Long Term Debt 5.155 5.155 4.461 2.58 2.068 0
Long Term Debt 5.155 5.155 4.461 2.58 2.068 0
Other Liabilities, Total 1.844 2.376 1.872 1.32 0.386 0.996
Total Equity 3.081 2.545 5.306 7.207 17.834 38.51
Common Stock 0.011 0.011 0.018 0.028 0.032 0.048
Additional Paid-In Capital 34.039 34.09 36.128 38.994 50.263 65.193
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -30.717 -31.306 -30.51 -31.61 -32.392 -26.096
Other Equity, Total -0.252 -0.25 -0.33 -0.205 -0.069 -0.635
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 119.703 95.866 99.451 126.748 235.112 351.878
Total Common Shares Outstanding 1.10345 1.12095 1.85802 2.85317 3.20346 4.77528
Accrued Expenses 0 1.061 0.923 1.775
Other Long Term Assets, Total 3.442
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Total Assets 252.576 294.144 335.073 351.878 387.174
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.469 2.559 2.54 2.58 2.415
Other Assets, Total 2.466 2.118 5.227 2.757 2.422
Accrued Expenses 1.079 1.039 0.998 1.775 1.62
Total Liabilities 231.253 264.972 301.901 313.368 337.857
Total Long Term Debt 2.068 1.228 0 0 0
Long Term Debt 2.068 1.228 0 0
Other Liabilities, Total 0.561 0.612 0.666 0.996 0.652
Total Equity 21.323 29.172 33.172 38.51 49.317
Common Stock 0.032 0.038 0.045 0.048 0.06
Additional Paid-In Capital 54.304 61.321 64.146 65.193 77.204
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -32.044 -31.6 -30.683 -26.096 -25.241
Other Equity, Total -0.969 -0.587 -0.336 -0.635 -2.706
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 252.576 294.144 335.073 351.878 387.174
Total Common Shares Outstanding 3.2145 3.75929 4.52451 4.77528 6.00261
Other Long Term Assets, Total 3.442 3.855
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -0.396 -0.589 0.796 -1.1 -0.782 6.296
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.551 0.57 0.024 -0.558 -1.458 3.763
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.156 0.149 0.159 0.173 0.176 0.21
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.498 0.232 0.237 0.708 0.333 -0.821
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.874 0.98 0.931 1.756 2.681 1.041
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.293 0.778 -1.168 -0.339 -1.185 1.305
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 14.366 17.475 -6.018 -25.325 -62.774 -108.758
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.101 -0.094 -0.234 -0.509 -0.2 -0.381
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 14.467 17.569 -5.784 -24.816 -62.574 -108.377
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -7.642 -24.02 2.312 26.834 109.927 109.336
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -8.092 -24.05 1.227 26.834 99.387 96.698
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.45 0.03 0.525 0 10.54 12.638
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 7.275 -5.975 -3.682 0.951 45.695 4.341
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.56
Deferred Taxes -3.227
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 0.348 0.792 1.709 6.296 0.855
Cash From Operating Activities 0.25 1.492 -0.025 3.763 1.646
Cash From Operating Activities 0.051 0.104 0.156 0.21 0.056
Non-Cash Items -0.022 -0.092 -0.26 -0.821 0.19
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Cash Interest Paid 0.29 0.49 0.776 1.041 0.237
Changes in Working Capital -0.127 0.688 -1.63 1.305 0.255
Cash From Investing Activities -18.935 -40.396 -68.795 -108.758 -25.312
Capital Expenditures -0.049 -0.238 -0.314 -0.381 -0.047
Other Investing Cash Flow Items, Total -18.886 -40.158 -68.481 -108.377 -25.265
Cash From Financing Activities 17.75 58.422 97.774 109.336 36.888
Financing Cash Flow Items 13.75 48.246 85.987 96.698 24.865
Issuance (Retirement) of Stock, Net 4 10.176 11.787 12.638 12.023
Net Change in Cash -0.935 19.518 28.954 4.341 13.222
Deferred Taxes -3.227 0.29
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Blisko (Michael) Individual Investor 5.8564 396388 207893 2022-02-28
Chan (Heng Fai Ambrose) Individual Investor 5.8506 396000 0 2022-02-28 LOW
Gubin (Moishe) Individual Investor 5.4097 366154 63911 2022-02-28
Klein (Joel J) Individual Investor 1.3948 94404 0 2022-02-28
Warberg Asset Management LLC Hedge Fund 1.0393 70342 -48776 2022-09-30 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.0194 69000 -8963 2022-09-30 HIGH
BHZ Capital Management, LP Hedge Fund 0.7821 52937 0 2022-09-30 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7222 48881 0 2022-09-30 LOW
Terry (Timothy L.) Individual Investor 0.6793 45976 40000 2022-02-28
Zwelling (Avi M) Individual Investor 0.4597 31118 0 2022-02-28
Schmidt (Martin Z) Individual Investor 0.3324 22500 11823 2022-02-28
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2193 14843 1768 2022-09-30 LOW
Stifel Nicolaus Investment Advisors Investment Advisor 0.1773 12000 0 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1544 10453 0 2022-09-30 LOW
Procelli (Thomas A) Individual Investor 0.0535 3623 0 2022-02-28
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.0526 3563 2436 2022-09-30 LOW
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.024 1625 1529 2022-09-30 HIGH
Godsey & Gibb Wealth Management Investment Advisor 0.0006 40 40 2022-12-31 HIGH
Wells Fargo Bank, N.A. Bank and Trust 0.0004 29 0 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0001 8 0 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

OptimumBank Holdings Company profile

Σχετικά με την OptimumBank Holdings

Η OptimumBank Holdings, Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου μίας τράπεζας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της, της OptimumBank (η Τράπεζα), μιας εμπορικής τράπεζας με έδρα τη Φλόριντα. Οι καταθέσεις της Τράπεζας είναι ασφαλισμένες μέχρι τα ισχύοντα όρια από την Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Η Τράπεζα προσφέρει μια ποικιλία κοινοτικών τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες μέσω των δύο τραπεζικών γραφείων της που βρίσκονται στην κομητεία Broward της Φλόριντα. Η Τράπεζα παρέχει μια σειρά από καταναλωτικές και εμπορικές τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες της Τράπεζας περιλαμβάνουν έντοκους και άτοκους λογαριασμούς όψεως, λογαριασμούς καταθέσεων χρηματαγοράς, λογαριασμούς με διαπραγματεύσιμη εντολή ανάληψης (NOW), προθεσμιακές καταθέσεις, χρεωστικές κάρτες Visa και κάρτες αυτόματης ταμειακής μηχανής (ΑΤΜ), διαχείριση μετρητών, άμεσες καταθέσεις, συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, εντολές πληρωμής, νυχτερινή κατάθεση, ταμειακές επιταγές, εγχώριες εισπράξεις και τραπεζικές συναλλαγές μέσω ταχυδρομείου. Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια για εμπορικά ακίνητα και καταναλωτικά δάνεια.

Industry: Banks (NEC)

2929 East Commercial Boulevard
FORT LAUDERDALE
FLORIDA 33308
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,351.20 Price
-0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.41 Price
-0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00284

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου