Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Old Mutual Limited - ODMUF CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 9.21-14.27
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 17.11M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 208.97M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 53.46B
Αναλογία P/E 6.68
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.91B
Έσοδα 113.21B
EPS 1.63
Μέρισμα (Απόδοση %) 6.98529
Beta 1.03
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Old Mutual Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 244184 143979 174778 106864 196888
Other Revenue, Total 122478 22447 48330 -15060 72191.4
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 232142 147251 160982 98414 184849
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13414 12058 11472 12451 27920.5
Depreciation / Amortization 1431 1262 1268 782 1151.16
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 534 607 804 971 2243.79
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 889 13006 3099 1980 -878.004
Other Operating Expenses, Total 18855 4531 16540 18431 11414.1
Λειτουργικά Έσοδα 12042 -3272 13796 8450 12038.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 13427 -3272 13796 8450 12038.4
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7463 -5348 9551 4997 7355.72
Δικαίωμα Μειοψηφίας -801 251 -269 -122 -6809.41
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6662 -5097 9282 4875 546.314
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 104 31691 17189.4
Καθαρά Κέρδη 6662 -5097 9386 36566 17735.7
Total Adjustments to Net Income -292.668
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6662 -5097 9282 4875 253.646
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6662 -5097 9386 36566 17443
Ρύθμιση Αραίωσης -98 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6662 -5097 9386 36468 17443
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4473 4381 4575 4687 4705
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.48938 -1.16343 2.02885 1.0192 0.053851
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0 0.45 1.3853
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.6795 1.03523 2.56923 1.40692 -0.060094
Total Premiums Earned 85987 84518 84159 84744 90083.2
Net Investment Income 35905 36853 42210 37226 34671.4
Realized Gains (Losses) -186 161 79 -46 -58.5336
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 197019 115787 127799 63799 142998
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1385
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Συνολικά έσοδα 127641 120173 103777 43348 76635
Other Revenue, Total 2564 2216 2791 2284 2635
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 121339 113890 100232 49681 69636
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13493 11403 13304 11745 12308
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 143 542 1357 10146 1539
Other Operating Expenses, Total 4545 8084 -81 -2345 1822
Λειτουργικά Έσοδα 6302 6283 3545 -6333 6999
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 34 808 -240 -244 -428
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6336 7091 3305 -6577 6571
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4112 3351 650 -5998 3703
Δικαίωμα Μειοψηφίας -434 -367 -126 377 -134
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3678 2984 524 -5621 3569
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0
Καθαρά Κέρδη 3678 2984 524 -5621 3569
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3678 2984 524 -5621 3569
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3678 2984 524 -5621 3569
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3678 2984 524 -5621 3569
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4491 4455 4387 4375 4501
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.81897 0.66981 0.11944 -1.2848 0.79293
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.25 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.89657 0.7535 0.42126 0.39094 1.03695
Total Premiums Earned 43811 42176 42937 41581 43633
Net Investment Income 81266 75781 58049 -517 30367
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 103158 93861 85652 30135 53967
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Μετρητά & Ισοδύναμα 32931 33560 30474 32339 35822.6
Total Assets 1053850 940682 910902 884455 3547760
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9155 8952 9892 7741 9404.4
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 13657 12798 13894 11046 13014
Accumulated Depreciation, Total -4502 -3846 -4002 -3305 -3609.57
Goodwill, Net 1404 1608 3039 3221 5189.98
Intangibles, Net 4830 4317 3237 2610 2555.97
Long Term Investments 957690 840891 827215 791072 905222
Note Receivable - Long Term 459 371 309 429 1229.21
Other Long Term Assets, Total 2919 2326 2070 13870 2549610
Other Assets, Total 37210 41715 26958 26971 14887
Accrued Expenses 2650 2207 2344 2704 4038.82
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 79288 73694 82546 82466 141105
Total Liabilities 991680 873687 836139 806434 3389170
Total Long Term Debt 17621 17860 17169 6548 21969.6
Long Term Debt 17621 17860 17169 6548 21969.6
Deferred Income Tax 6453 4293 4134 4059 5931.4
Minority Interest 3127 2328 3162 3399 55002.1
Other Liabilities, Total 29529 50138 34064 50320 2401050
Total Equity 62174 66995 74763 78021 158587
Redeemable Preferred Stock 0
Common Stock 85 85 85 89 11004.3
Additional Paid-In Capital 0 20662.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 68541 74204 81547 80768 143602
Unrealized Gain (Loss) 1116 560 535 772 4448.55
Other Equity, Total -7568 -7854 -7404 -3608 -21130.6
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1053850 940682 910902 884455 3547760
Total Common Shares Outstanding 4708.55 4708.55 4709 4942 4933
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3497 1558 1832 1201
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 8532 9750 11367 10340
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Μετρητά & Ισοδύναμα 32931 32463 33560 31219 30474
Total Assets 1053850 988696 940682 899506 910902
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9155 7848 8952 9245 9892
Intangibles, Net 6234 6237 5925 5288 6276
Long Term Investments 957690 881100 840891 810879 827215
Note Receivable - Long Term 459 395 371 267 309
Other Long Term Assets, Total 2919 14523 2326 2352 2070
Other Assets, Total 21259 23322 26450 17338 11606
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 141741 135311 133692 130916 134969
Total Liabilities 991680 920549 873687 832574 836139
Total Long Term Debt 17506 17094 17335 17794 18989
Long Term Debt 17506 17094 17335 17794 18989
Deferred Income Tax 6453 6326 4293 2856 4134
Minority Interest 3127 2625 2328 2647 3162
Other Liabilities, Total 15261 13972 16860 14458 10255
Total Equity 62174 68147 66995 66932 74763
Common Stock 85 85 85 85 85
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 68541 75500 74204 73008 81547
Unrealized Gain (Loss) 1116 762 560 728 535
Other Equity, Total -7568 -8200 -7854 -6889 -7404
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1053850 988696 940682 899506 910902
Total Common Shares Outstanding 4708.55 4709 4708.55 4709 4709
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 13427 -3272 13796 8450 12038.4
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 20119 23323 11777 -50895 26652.3
Μη Χρηματικά Στοιχεία 7900 26816 -14899 -54579 28622.9
Cash Taxes Paid 4473 3748 4144 3979 4468.06
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 645 607 804 899 1170.67
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3286 -3033 11261 -4766 -14009
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -16853 -14739 -5113 -4493 -3980.28
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1858 -767 -935 -550 -760.937
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -14995 -13972 -4178 -3943 -3219.35
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3848 -4622 -8339 -12637 -23803.7
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -737 -700 -873 -1171 -1619.43
Total Cash Dividends Paid -2686 -3346 -5383 -9965 -6438.7
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 95 1252 -4611 1388 -4994.87
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -520 -1828 2528 -2889 -10750.7
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -87 -782 -588 569 -156.09
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -669 3180 -2263 -67456 -1287.74
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1405 1035 1046
Amortization 673 1777 573
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Net income/Starting Line 13427 7091 -3272 -6577 13796
Cash From Operating Activities 20119 -4543 23323 7476 11777
Non-Cash Items 9978 -10970 29628 31869 -13280
Cash Taxes Paid 4473 1471 3748 1884 4144
Cash Interest Paid 645 253 607 371 804
Changes in Working Capital -3286 -664 -3033 -17816 11261
Cash From Investing Activities -16853 6084 -14739 -2086 -5113
Capital Expenditures -1858 -790 -767 -336 -935
Other Investing Cash Flow Items, Total -14995 6874 -13972 -1750 -4178
Cash From Financing Activities -3848 -2478 -4622 -4569 -8339
Financing Cash Flow Items -737 -282 -700 -439 -873
Total Cash Dividends Paid -2686 -1565 -3346 -3340 -5383
Issuance (Retirement) of Stock, Net 95 -235 1252 800 -4611
Issuance (Retirement) of Debt, Net -520 -396 -1828 -1590 2528
Foreign Exchange Effects -87 -221 -782 -67 -588
Net Change in Cash -669 -1158 3180 754 -2263
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Public Investment Corporation (SOC) Limited Sovereign Wealth Fund 17.9913 884072352 157652344 2021-12-31 LOW
Allan Gray Proprietary Limited Investment Advisor 9.4872 466190976 -28087410 2022-03-24 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.7623 234015104 -1883456 2022-06-06 LOW
Old Mutual Plc Employee Share Ownership Trusts Corporation 3.0733 151015951 -174859 2021-12-10
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0117 147991178 272325 2023-02-28 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.4782 72636230 895526 2023-01-31 LOW
MandG Investment Managers (Pty) Ltd Investment Advisor 1.3703 67335834 -6112369 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2757 62686090 2898657 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1136 54720277 46020 2023-02-28 LOW
Sanlam Investment Management (Pty) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0418 51192608 -2909746 2022-12-31 LOW
PSG Asset Management (Pty) Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 1.0309 50656478 4777428 2021-06-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.7591 37301394 376276 2023-02-28 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.6591 32388279 864666 2023-01-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 0.5221 25655571 0 2023-01-31 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4538 22298376 -41723747 2022-12-31 LOW
Old Mutual Investment Group (South Africa) (Pty) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4296 21110363 1706715 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3711 18235576 -55302 2023-01-31 LOW
RBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor 0.3568 17534607 0 2022-11-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3469 17048317 83376 2023-02-28 LOW
Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 0.3297 16200948 9794119 2021-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Old Mutual Limited Company profile

Σχετικά με την Old Mutual Limited

Η Old Mutual Limited είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία επικεντρώνεται στην παροχή χρηματοοικονομικών λύσεων σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, εταιρείες και ιδρύματα σε 17 χώρες και τρεις περιοχές, την Αφρική και την Ασία. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν: η Old Mutual Personal Finance προσφέρει προϊόντα δημιουργίας πλούτου και προστασίας, καθώς και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, στην αγορά μεσαίου εισοδήματος- η Old Mutual Mass & Foundation Cluster προσφέρει προϊόντα αποταμίευσης και προστασίας σε πελάτες στην αγορά χαμηλότερου εισοδήματος και ιδρύματος- η Old Mutual Corporate παρέχει επενδυτικές, ασφαλιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συνταξιοδοτικά ταμεία και εταιρείες κάθε μεγέθους, η Old Mutual Wealth & Investments Cluster προσφέρει στους πελάτες πρόσβαση σε μια σειρά επενδυτικών προτάσεων, στυλ και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων- η Old Mutual Insure που παρέχει υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης ασφάλισης σε προσωπικούς, εμπορικούς και εταιρικούς πελάτες, και η Old Mutual Africa προσφέρει υπηρεσίες ζωής και αποταμίευσης, περιουσίας και ατυχημάτων, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικές υπηρεσίες.

Industry: Diversified Investment Services

Mutualpark
Jan Smuts Drive Pinelands
CAPE TOWN
WESTERN CAPE 7405
ZA

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,974.70 Price
+1.740% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,457.10 Price
-2.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.43 Price
-13.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00346

Oil - Crude

70.18 Price
+0.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου