Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές ModivCare Inc. - MODV CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 73.06-121.54
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 125.97K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.12M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.16B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 14.15M
Έσοδα 2.50B
EPS -2.26
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.69
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

ModivCare Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 2504.39 1996.89 1368.68 1509.94 1384.96
Έσοδα 2504.39 1996.89 1368.68 1509.94 1384.96
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2018.27 1570.7 1078.8 1390.59 1284.6
Ακαθάριστο Εισόδημα 486.119 426.194 289.88 119.352 100.362
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2447.31 1907.53 1246.63 1485.21 1360.69
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 335.971 285.274 141.655 77.804 44.369
Depreciation / Amortization 100.415 56.998 26.183 16.816 15.813
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -7.351 -5.441 0 0 15.904
Λειτουργικά Έσοδα 57.084 89.363 122.042 24.732 24.276
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -61.961 -49.081 -17.599 -30.535 -1.364
Άλλο, Καθαρό 0.277 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.877 40.282 104.443 -5.526 22.912
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.842 31.665 82.425 -4.953 17.942
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -31.806 -6.585 88.836 -4.953 17.942
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 5.919 -36.923
Καθαρά Κέρδη -31.806 -6.585 88.836 0.966 -18.981
Total Adjustments to Net Income -56.365 -4.403 -6.276
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -31.806 -6.585 32.471 -9.356 11.666
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -31.806 -6.585 32.471 -3.437 -25.257
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -31.806 -6.585 32.471 -3.437 -25.257
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.0618 14.0541 13.6833 12.9587 12.9608
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.26187 -0.46855 2.37304 -0.72199 0.9001
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.60166 -0.77288 2.37304 -0.50816 2.39251
Equity In Affiliates -29.964 -38.25 6.411
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 653.921 647.782 628.215 574.475 575.775
Έσοδα 653.921 647.782 628.215 574.475 575.775
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 533.966 534.563 504.23 459.315 445.128
Ακαθάριστο Εισόδημα 119.955 113.219 123.985 115.16 130.647
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 647.304 635.335 605.069 559.601 555.597
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 90.063 75.889 79.411 76.808 92.079
Depreciation / Amortization 26.039 25.672 24.758 23.946 20.331
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.764 -0.789 -3.33 -0.468 -1.941
Λειτουργικά Έσοδα 6.617 12.447 23.146 14.874 20.178
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -15.532 -15.557 -15.472 -15.4 -14.669
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.915 -3.11 7.674 -0.526 5.509
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.003 -2.057 5.383 -0.165 5.301
Equity In Affiliates -1.944 -26.448 -2.055 0.483 -36.826
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -6.947 -28.505 3.328 0.318 -31.525
Καθαρά Κέρδη -6.947 -28.505 3.328 0.318 -31.525
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.947 -28.505 3.328 0.318 -31.525
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.947 -28.505 3.328 0.318 -31.525
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.947 -28.505 3.328 0.318 -31.525
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.1237 14.0518 14.1155 14.1435 13.9091
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.49187 -2.02857 0.23577 0.02248 -2.2665
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.61907 -2.06506 0.07029 0.00098 -2.40078
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Total Adjustments to Net Income
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 409.834 426.616 256.427 210.98 296.329
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 133.139 183.281 61.365 5.678 52.798
Μετρητά & Ισοδύναμα 133.139 183.281 61.365 5.678 52.798
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 237.861 210.617 183.812 152.602 119.181
Accounts Receivable - Trade, Net 233.121 197.943 180.416 147.756 110.208
Prepaid Expenses 23.6 23.406 5.127 37.343 2.741
Other Current Assets, Total 13.776 9.312 6.123 15.357 121.609
Total Assets 2027.43 1425.91 597.381 569.645 704.09
Property/Plant/Equipment, Total - Net 97.299 58.472 43.338 22.965 37.672
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 147.644 111.52 94.783 68.186 75.736
Accumulated Depreciation, Total -50.345 -53.048 -51.445 -45.221 -38.064
Goodwill, Net 924.787 444.927 135.216 135.216 95.215
Intangibles, Net 490.213 345.652 19.911 26.146 14.165
Long Term Investments 83.069 137.466 130.869 161.503 169.699
Other Long Term Assets, Total 22.223 12.78 11.62 12.835 91.01
Total Current Liabilities 527.234 324.752 150.186 142.883 226.93
Accounts Payable 8.69 8.464 9.805 8.828 0.318
Accrued Expenses 232.73 304.58 132.526 124.08 153.272
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.045 0.308 0.718 2.4
Other Current Liabilities, Total 285.814 11.663 7.547 9.257 70.94
Total Liabilities 1654.16 1014.3 202.669 181.255 288.362
Total Long Term Debt 975.225 485.98 0.045 0.353 0.584
Capital Lease Obligations 0 0.045 0.353 0.584
Deferred Income Tax 94.611 92.195 22.907 23.049 39.232
Minority Interest -2.165
Other Liabilities, Total 57.088 111.376 29.531 14.97 23.781
Total Equity 373.267 411.61 394.712 388.39 415.728
Redeemable Preferred Stock 0 77.12 77.392 77.546
Common Stock 0.02 0.019 0.018 0.018 0.017
Additional Paid-In Capital 430.449 421.318 351.529 334.744 313.955
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 211.829 218.414 183.733 187.127 204.818
Treasury Stock - Common -269.031 -228.141 -217.688 -210.891 -154.803
Other Equity, Total -25.805
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2027.43 1425.91 597.381 569.645 704.09
Total Common Shares Outstanding 14.0204 14.2833 12.985 12.8147 13.3475
Total Preferred Shares Outstanding 0 0.79879 0.80161 0.8032
Long Term Debt 975.225 485.98
Total Inventory 1.458
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 509.057 409.834 470.652 557.022 537.234
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 194.063 133.139 126.506 290.909 299.559
Μετρητά & Ισοδύναμα 194.063 133.139 126.506 290.909 299.559
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 280.915 237.861 302.164 239.679 223.559
Accounts Receivable - Trade, Net 262.589 233.121 289.23 226.973 211.34
Prepaid Expenses 11.835 23.6 26.278 15.835 6.117
Other Current Assets, Total 21.341 13.776 13.971 10.599 7.999
Total Assets 2112.98 2027.43 2135.15 1576.2 1531.78
Property/Plant/Equipment, Total - Net 99.857 97.299 96.615 76.059 59.593
Goodwill, Net 924.787 924.787 929.986 448.76 444.927
Intangibles, Net 470.724 490.213 491.997 327.012 336.15
Long Term Investments 83.333 83.069 134.353 141.163 141.22
Other Long Term Assets, Total 25.226 22.223 11.55 26.182 12.651
Total Current Liabilities 612.943 527.234 575.967 529.248 486.083
Accounts Payable 38.05 8.69 33.458 16.253 33.779
Accrued Expenses 255.119 232.73 210.886 206.423 195.481
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 319.774 285.814 331.623 306.572 256.823
Total Liabilities 1736.78 1654.16 1731.17 1166.94 1113.02
Total Long Term Debt 976.233 975.225 974.669 487.43 486.705
Long Term Debt 976.233 975.225 974.669 487.43 486.705
Deferred Income Tax 88.025 94.611 112.461 89.352 91.579
Other Liabilities, Total 59.583 57.088 68.069 60.911 48.655
Total Equity 376.2 373.267 403.987 409.257 418.753
Common Stock 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Additional Paid-In Capital 433.636 430.449 428.643 426.312 424.791
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 212.147 211.829 243.356 250.926 237.254
Treasury Stock - Common -269.603 -269.031 -268.032 -268.001 -243.312
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2112.98 2027.43 2135.15 1576.2 1531.78
Total Common Shares Outstanding 14.053 14.0204 14.0194 14.0074 14.2373
Total Inventory 0.903 1.458 1.733
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -6.585 88.836 0.966 -18.825 53.82
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 186.84 348.435 60.94 7.899 55.044
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 12.747 9.488 10.582 18.769 18.542
Amortization 44.251 16.694 6.234 8.908 7.927
Deferred Taxes -17.691 11.919 0.071 -52.406 -22.996
Μη Χρηματικά Στοιχεία 70.76 1.699 39.47 91.779 -14.538
Cash Taxes Paid 13.021 21.766 -30.037 12.054 18.128
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 32.178 2.192 1.261 1.162 0.987
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 83.358 219.799 3.617 -40.326 12.289
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -685.625 -635.012 -10.858 -45.322 -7.02
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -21.316 -12.15 -10.858 -17.521 -19.923
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -664.309 -622.862 0 -27.801 12.903
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 448.851 408.26 -0.776 -51.555 -33.788
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -14.382 -16.209 -0.718 -3.467 -1.927
Total Cash Dividends Paid 0 -1.987 -4.403 -4.413 -4.418
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -36.767 -73.544 4.345 -43.675 -27.443
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 500 500 0 0 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 0 -0.261 0.978
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -49.934 121.683 49.306 -89.239 15.214
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 0.318 -6.585 24.943 32.513 18.84
Cash From Operating Activities 69.07 186.84 174.694 169.113 134.564
Cash From Operating Activities 4.456 12.747 8.839 5.409 2.737
Amortization 19.49 44.251 27.827 18.65 9.502
Deferred Taxes -6.587 -17.691 -3.295 -2.843 -0.616
Non-Cash Items 3.673 70.76 15.347 5.094 0.037
Cash Taxes Paid -0.892 13.021 12.846 5.238 -9.033
Cash Interest Paid 0.551 32.178 24.006 16.207 0.251
Changes in Working Capital 47.72 83.358 101.033 110.29 104.064
Cash From Investing Activities -8.584 -685.625 -681.08 -23.975 -5.388
Capital Expenditures -8.584 -21.316 -13.852 -8.132 -5.388
Cash From Financing Activities 0.566 448.851 449.722 -37.566 -12.925
Financing Cash Flow Items -0.572 -14.382 -0.851 -0.861 -0.761
Total Cash Dividends Paid 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.138 -36.767 -35.941 -36.705 -12.164
Issuance (Retirement) of Debt, Net 500 486.514 0 0
Net Change in Cash 61.052 -49.934 -56.664 107.572 116.251
Other Investing Cash Flow Items, Total -664.309 -667.228 -15.843
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 13.9906 1979297 88655 2022-12-31 LOW
Coliseum Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 9.8902 1399195 26397 2023-03-17 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 8.021 1134756 294108 2022-12-31 MED
Fuller & Thaler Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.5088 920828 64328 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.4387 910900 35055 2022-12-31 LOW
Silvercrest Asset Management Group LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.7245 668385 44383 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.5567 503181 42639 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4065 481923 -1321 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 3.3992 480901 -59398 2022-12-31 HIGH
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.8036 396635 12883 2022-12-31 LOW
Cardinal Capital Management, L.L.C. Investment Advisor 2.6263 371556 48016 2022-12-31 LOW
Aristotle Capital Boston, LLC Investment Advisor 2.3375 330687 9001 2022-12-31 LOW
William Blair Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.9569 276854 -11303 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.859 262997 5323 2022-12-31 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7307 244853 -5858 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7103 241962 7177 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.4454 204480 -2594 2022-12-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.2898 182469 -158182 2022-12-31 LOW
Manulife Investment Management (North America) Limited Investment Advisor 1.1493 162599 -34704 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.0958 155032 6942 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ModivCare Inc. Company profile

Σχετικά με την ModivCare Inc.

Η ModivCare Inc. είναι μια εταιρεία υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με τεχνολογική υποστήριξη που παρέχει λύσεις μη επείγουσας ιατρικής μεταφοράς (NEMT), προσωπικής φροντίδας και απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών (RPM). Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν NEMT, προσωπική φροντίδα, RPM και Matrix Investment. Η NEMT λειτουργεί κυρίως με τα εμπορικά σήματα ModivCare Solutions και Circulation. Η Προσωπική Φροντίδα λειτουργεί υπό τα εμπορικά σήματα Simplura και Care Finders, παρέχει προσωπική φροντίδα σε πληθυσμούς ασθενών Medicaid, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων και ενηλίκων με αναπηρία, που χρειάζονται παρακολούθηση της φροντίδας και βοήθεια στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων. Ο τομέας RPM λειτουργεί υπό το εμπορικό σήμα VRI, είναι πάροχος λύσεων απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών συστημάτων απόκρισης έκτακτης ανάγκης, παρακολούθησης ζωτικών σημείων και λύσεων δέσμευσης ασθενών βάσει δεδομένων. Το Matrix Investment αποτελείται από μια επένδυση μειοψηφίας στην Matrix, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κλινικής φροντίδας και κλινικών λύσεων.

Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

6900 Layton Avenue
12Th Floor
DENVER
COLORADO 80237
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.23 Price
+5.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4042%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3823%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.006

BTC/USD

28,339.05 Price
+0.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,971.57 Price
-0.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

13,126.30 Price
+1.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου