Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Microbot Medical Inc. - MBOT CFD

  1.29
  1.57%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.27
  Άνοιγμα* 1.27
  Μεταβολή 1 έτους* -56.51%
  Εύρος ημέρας* 1.24 - 1.29
  Εύρος 52 εβδ. 1.00-4.37
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 174.77K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 18.90M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 15.69M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 11.71M
  Έσοδα N/A
  EPS -1.20
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.67
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 4, 2024 1.29 -0.04 -3.01% 1.33 1.33 1.24
  Mar 1, 2024 1.27 0.01 0.79% 1.26 1.30 1.23
  Feb 29, 2024 1.26 0.00 0.00% 1.26 1.30 1.26
  Feb 28, 2024 1.27 -0.03 -2.31% 1.30 1.31 1.26
  Feb 27, 2024 1.29 0.07 5.74% 1.22 1.29 1.22
  Feb 26, 2024 1.21 -0.02 -1.63% 1.23 1.25 1.20
  Feb 23, 2024 1.23 -0.02 -1.60% 1.25 1.25 1.23
  Feb 22, 2024 1.24 0.00 0.00% 1.24 1.25 1.23
  Feb 21, 2024 1.26 0.03 2.44% 1.23 1.26 1.23
  Feb 20, 2024 1.24 0.00 0.00% 1.24 1.26 1.22
  Feb 16, 2024 1.25 0.02 1.63% 1.23 1.27 1.23
  Feb 15, 2024 1.25 0.04 3.31% 1.21 1.26 1.20
  Feb 14, 2024 1.18 -0.02 -1.67% 1.20 1.20 1.17
  Feb 13, 2024 1.17 -0.02 -1.68% 1.19 1.20 1.17
  Feb 12, 2024 1.22 -0.01 -0.81% 1.23 1.25 1.21
  Feb 9, 2024 1.24 0.05 4.20% 1.19 1.26 1.19
  Feb 8, 2024 1.21 0.02 1.68% 1.19 1.22 1.18
  Feb 7, 2024 1.19 0.02 1.71% 1.17 1.21 1.17
  Feb 6, 2024 1.18 0.01 0.85% 1.17 1.22 1.17
  Feb 5, 2024 1.20 -0.01 -0.83% 1.21 1.22 1.13

  Microbot Medical Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, March 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Microbot Medical Inc Earnings Release
  Q4 2023 Microbot Medical Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Microbot Medical Inc Earnings Release
  Q1 2024 Microbot Medical Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13.281 11.357 9.089 7.24 7.244
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.769 5.406 5.884 4.362 4.832
  Έρευνα & Ανάπτυξη 7.41 5.875 3.137 2.822 2.702
  Λειτουργικά Έσοδα -13.281 -11.357 -9.089 -7.24 -7.244
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.118 0.044 -0.08 -0.103 -0.016
  Άλλο, Καθαρό
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -13.168 -11.313 -9.169 -7.247 -7.26
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -13.168 -11.313 -9.169 -7.247 -7.26
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -13.168 -11.313 -9.169 -7.247 -7.26
  Καθαρά Κέρδη -13.168 -11.313 -9.169 -7.247 -7.26
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -13.168 -11.313 -9.169 -7.247 -7.26
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -13.168 -11.313 -9.169 -7.247 -7.26
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -13.168 -11.313 -9.169 -7.247 -7.26
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.26034 7.10813 7.11775 4.26721 2.90425
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.81369 -1.59156 -1.28819 -1.6983 -2.49978
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.813 -1.59156 -1.28819 -1.7208 -2.49978
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Depreciation / Amortization 0.102 0.076 0.068 0.084 0.054
  Other Operating Expenses, Total 0 -0.028 -0.344
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.005 0 0.096 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.324 2.919 3.068 3.474 3.563
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.959 1.302 1.184 1.521 1.37
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.365 1.617 1.884 1.953 2.193
  Λειτουργικά Έσοδα -2.324 -2.919 -3.068 -3.474 -3.563
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.037 0.066 0.075 0.006 0.05
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.287 -2.853 -2.998 -3.468 -3.513
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.287 -2.853 -2.998 -3.468 -3.513
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.287 -2.853 -2.998 -3.468 -3.513
  Καθαρά Κέρδη -2.287 -2.853 -2.998 -3.468 -3.513
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.287 -2.853 -2.998 -3.468 -3.513
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.287 -2.853 -2.998 -3.468 -3.513
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.287 -2.853 -2.998 -3.468 -3.513
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.19881 8.0133 7.71698 7.10813 7.10813
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.24862 -0.35603 -0.38849 -0.48789 -0.49422
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.24862 -0.35603 -0.38785 -0.48789 -0.49422
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.005
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8.814 15.879 25.253 35.936 5.831
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.205 15.492 24.648 31.292 5.238
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2.442 13.493 19.65 28.771 5.238
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.103 0.174 0.07 0.101 0.065
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.429 0.126 0.451 0.185 0.091
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.077 0.087 0.084 4.358 0.437
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 9.537 16.767 26.279 37.126 6.09
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.723 0.888 1.026 1.19 0.259
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1.11 1.177 1.239 1.335 0.391
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.387 -0.289 -0.213 -0.145 -0.132
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.069 1.984 1.345 4.826 4.76
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.116 0.279 0.275 0.284 0.63
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.953 1.705 1.07 0.33 3.442
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.212 0.688
  Σύνολο Οφειλών 2.248 2.386 1.971 5.586 4.768
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.179 0.402 0.626 0.76 0.008
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.289 14.381 24.308 31.54 1.322
  Κοινή Μετοχή 0.08 0.072 0.072 0.072 0.031
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 75.97 69.902 68.516 69.954 32.53
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -68.761 -55.593 -44.28 -35.111 -27.864
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 9.537 16.767 26.279 37.126 6.09
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 7.89063 7.10813 7.10813 7.18563 3.01234
  Treasury Stock - Common 0 -3.375 -3.375
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.763 1.999 4.998 2.521
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8.407 10.339 5.581 8.814 6.603
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.153 9.92 5.057 8.205 6.331
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1.335 5.721 2.15 2.442 4.332
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.818 4.199 2.907 5.763 1.999
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.208 0.371 0.475 0.429 0.193
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.046 0.048 0.049 0.077 0.079
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 8.888 10.884 6.208 9.537 7.409
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.481 0.545 0.627 0.723 0.806
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.491 1.324 1.233 2.069 1.65
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.238 0.24 0.224 0.116 0.287
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.253 1.084 1.009 1.953 1.363
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 1.53 1.416 1.36 2.248 1.876
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.039 0.092 0.127 0.179 0.226
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.358 9.468 4.848 7.289 5.533
  Κοινή Μετοχή 0.118 0.118 0.083 0.08 0.072
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 83.587 83.251 76.379 75.97 71.224
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -76.347 -73.901 -71.614 -68.761 -65.763
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 8.888 10.884 6.208 9.537 7.409
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.7073 11.7073 8.13063 7.89063 7.10813
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.103
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -13.168 -11.313 -9.169 -7.247 -7.24
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -11.549 -9.354 -7.252 -6.451 -5.31
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.102 0.076 0.068 0.084 0.054
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.745 1.386 1.867 0.978 1.453
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.228 0.497 -0.018 -0.266 0.423
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.836 3.2 -2.768 -2.453 -0.223
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.084 -0.069 -0.091 -0.216 -0.223
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 4.324 0 -3.375 36.77 -0.018
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -3.375 -0.018
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 4.324 36.77 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -11.061 -6.154 -13.395 27.866 -5.551
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3.752 3.269 -2.677 -2.237
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -2.853 -13.168 -10.17 -6.702 -3.189
  Cash From Operating Activities -3.203 -11.549 -9.086 -6.131 -3.007
  Cash From Operating Activities 0.025 0.102 0.069 0.044 0.021
  Non-Cash Items 0.385 1.745 1.322 0.862 0.43
  Changes in Working Capital -0.76 -0.228 -0.307 -0.335 -0.269
  Cash From Investing Activities 2.883 -3.836 -0.083 -0.078 -0.016
  Capital Expenditures 0 -0.084 -0.083 -0.078 -0.016
  Other Investing Cash Flow Items, Total 2.883 -3.752 0 0 0
  Cash From Financing Activities 4.324
  Financing Cash Flow Items
  Net Change in Cash -0.32 -11.061 -9.169 -6.209 -3.023
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 4.324
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Chasing Value Asset Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.216 610657 0 2023-09-08
  Armistice Capital LLC Hedge Fund 3.2906 385246 -214754 2023-06-30 MED
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2322 261336 513 2023-06-30 LOW
  Bornstein (Yoseph) Individual Investor 2.0673 242028 0 2023-09-08
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1771 137808 -13620 2023-06-30 LOW
  MEDX Ventures Group LLC Venture Capital 1.1689 136847 0 2023-09-08
  AlphaCentric Advisors LLC. Investment Advisor 0.8542 100000 0 2023-06-30 HIGH
  Pacific View Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8542 100000 0 2023-06-30 MED
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.7491 87695 67300 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.452 52922 0 2023-06-30 LOW
  BNY Mellon Asset Management Investment Advisor 0.4385 51334 -1393 2023-09-30 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.342 40038 4600 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2227 26070 0 2023-06-30 LOW
  PlainsCapital Corporation Investment Advisor 0.1629 19075 19075 2023-06-30 MED
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1149 13446 0 2023-06-30 LOW
  Wells Fargo Advisors Research Firm 0.1084 12685 12550 2023-06-30 LOW
  Taylor Frigon Capital Management LLC Investment Advisor 0.1068 12500 12500 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0874 10231 -55976 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.0873 10219 -4643 2023-06-30 HIGH
  UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.0777 9100 4559 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Microbot Medical Inc. Company profile

  Σχετικά με την Microbot Medical Inc.

  Η Microbot Medical Inc. είναι μια εταιρεία προκλινικών ιατρικών συσκευών. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην έρευνα, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ρομποτικών συσκευών ενδοκολπικής χειρουργικής που στοχεύουν στο χώρο της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες της αποτελούνται από τις ViRob, TipCAT και Liberty, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της CardioSert. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ViRob, η Microbot αναπτύσσει το Self Cleaning Shunt (SCS) για τη θεραπεία του υδροκεφάλου και του υδροκεφάλου κανονικής πίεσης (NPH). Χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες Liberty και CardioSert, αναπτύσσει ρομπότ μίας χρήσης για διάφορες ενδοαγγειακές επεμβατικές διαδικασίες. Η τεχνολογία ViRob είναι ένα αυτόνομο έρπον μικρορομπότ, το οποίο μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως ή εντός του σώματος. Το TipCAT είναι μια αυτοκινούμενη κινητήρια συσκευή μίας χρήσης, σχεδιασμένη για την προώθηση σε σωληνοειδείς ανατομίες. Το Liberty είναι ένα ρομποτικό σύστημα μίας χρήσης, σχεδιασμένο για τη μετακίνηση οδηγών συρμάτων και συσκευών over-the-wire, όπως μικροκαθετήρες, εντός του αγγειακού συστήματος του σώματος.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  25 Recreation Park Dr Suite 108
  HINGHAM
  MASSACHUSETTS 02043
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0260%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0479%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου