Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság - MYTAY CFD

5.08
3.97%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.19
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.29
Άνοιγμα* 5.12
Μεταβολή 1 έτους* -21.47%
Εύρος ημέρας* 5.08 - 5.13
Εύρος 52 εβδ. 3.03-7.27
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 800.00
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 81.29K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.09B
Αναλογία P/E 5.79
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 962.72M
Έσοδα 2.11B
EPS 0.93
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.72
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 5.08 -0.04 -0.78% 5.12 5.14 5.08
Feb 2, 2023 5.29 0.12 2.32% 5.17 5.33 5.16
Feb 1, 2023 5.05 -0.12 -2.32% 5.17 5.25 5.04
Jan 31, 2023 5.16 -0.01 -0.19% 5.17 5.20 5.16
Jan 30, 2023 5.08 0.09 1.80% 4.99 5.08 4.99
Jan 27, 2023 5.03 0.06 1.21% 4.97 5.08 4.97
Jan 26, 2023 5.24 0.06 1.16% 5.18 5.26 5.18
Jan 25, 2023 5.20 0.03 0.58% 5.17 5.22 5.17
Jan 24, 2023 5.07 0.02 0.40% 5.05 5.13 5.05
Jan 23, 2023 4.97 -0.04 -0.80% 5.01 5.02 4.96
Jan 20, 2023 4.93 -0.16 -3.14% 5.09 5.10 4.93
Jan 19, 2023 5.05 0.00 0.00% 5.05 5.09 5.05
Jan 18, 2023 5.03 0.03 0.60% 5.00 5.04 4.99
Jan 17, 2023 4.84 -0.13 -2.62% 4.97 5.22 4.81
Jan 13, 2023 4.82 0.05 1.05% 4.77 4.84 4.68
Jan 12, 2023 4.79 -0.04 -0.83% 4.83 4.86 4.69
Jan 11, 2023 4.76 0.04 0.85% 4.72 4.79 4.72
Jan 10, 2023 4.73 -0.03 -0.63% 4.76 4.80 4.70
Jan 9, 2023 4.78 0.00 0.00% 4.78 4.79 4.77
Jan 6, 2023 4.63 0.01 0.22% 4.62 4.63 4.62

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 574035 610851 657104 666653 673048 700120
Έσοδα 574035 610851 657104 666653 673048 700120
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 272653 306536 344265 344082 347788 359024
Ακαθάριστο Εισόδημα 301382 304315 312839 322571 325260 341096
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 497850 533363 580126 583473 588224 607311
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 115098 116972 121270 98019 94782 92265
Depreciation / Amortization 111310 108174 115529 137382 141058 147962
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -6319 -1290 -4604 -2978 -2140 -751
Other Operating Expenses, Total 5108 2971 3666 6968 6736 8811
Λειτουργικά Έσοδα 76185 77488 76978 83180 84824 92809
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22039 -16379 -12561 -18982 -39675 -3813
Άλλο, Καθαρό -4885 -4905 -4635 -5053 15763 -9883
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 49261 56204 59782 59145 60912 79113
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 54120 40246 46449 44512 46317 62847
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2944 -3045 -3131 -3355 -3953 -3850
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 51176 37201 43318 41157 42364 58997
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 3103 9526 0
Καθαρά Κέρδη 54279 46727 43318 41157 42364 58997
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 51176 37201 43318 41157 42364 58997
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 54279 46727 43318 41157 42364 58997
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 54279 46727 43318 41157 42364 58997
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1042.57 1044.66 1041.47 1033.91 1027.12 1007.46
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 49.0866 35.6107 41.5932 39.8073 41.2455 58.5601
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 25 25.13 25.21 20.17 15
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 49.2555 37.5135 41.5052 41.4436 43.3154 61.3096
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 162299 166141 178088 193592 175864
Έσοδα 162299 166141 178088 193592 175864
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 69168 69670 76412 96441 74966
Ακαθάριστο Εισόδημα 93131 96471 101676 97151 100898
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 147233 143546 148606 167926 149087
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 26473 20588 20127 16024 25698
Depreciation / Amortization 35128 36678 36891 39265 35369
Other Operating Expenses, Total 16464 16610 15176 16196 13054
Λειτουργικά Έσοδα 15066 22595 29482 25666 26777
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3502 -3311 -3202 -3390 -3234
Άλλο, Καθαρό 1877 -707 -2325 864 289
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 13441 18577 23955 23140 23832
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 10061 14515 19431 18840 19342
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1159 -1011 -1558 -122 -889
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 8902 13504 17873 18718 18453
Καθαρά Κέρδη 8902 13504 17873 18718 18453
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8902 13504 17873 18718 18453
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8902 13504 17873 18718 18453
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8902 13504 17873 18718 18453
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1020.76 1015.47 996.965 996.85 996.965
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 8.72095 13.2983 17.9274 18.7771 18.5092
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 8.72095 13.2983 17.9274 18.7771 18.5092
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 193978 189027 233427 236566 258290 231902
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13002 10012 18430 17774 38024 18744
Cash 7509 3982 4666 13398 14689 13409
Μετρητά & Ισοδύναμα 4246 4940 6453 0 2925 4115
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1247 1090 7311 4376 20410 1220
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 152069 147051 195879 192571 182526 185410
Accounts Receivable - Trade, Net 146706 144437 195220 186809 175735 178932
Total Inventory 16643 17175 19118 19833 18395 18053
Prepaid Expenses 7329 8756 5494 4581 6834
Other Current Assets, Total 4935 6033 0 894 14764 2861
Total Assets 1175530 1109660 1156000 1228870 1349890 1400670
Property/Plant/Equipment, Total - Net 484730 458505 443147 534167 553771 559948
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1346840 1277940 1293640 1425310 1508160 1545290
Accumulated Depreciation, Total -862110 -819440 -850488 -891144 -953901 -985339
Goodwill, Net 218098 212284 213104 213107 213137 212513
Intangibles, Net 260165 229174 234848 212714 285680 346149
Long Term Investments 1986 2182 2329 2137 2338 3203
Note Receivable - Long Term 13583 18465 23023 22873 23887 23661
Other Long Term Assets, Total 2989 24 6118 7306 12791 23295
Total Current Liabilities 277561 226581 340840 301578 316823 295367
Accounts Payable 136623 135446 175312 155048 148326 142031
Accrued Expenses 25489 31020 32843 24239 22395 17076
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 80337 29790 105879 94307 116742 60265
Other Current Liabilities, Total 35112 30325 26806 27984 29360 75995
Total Liabilities 637039 562466 575505 631882 731210 747776
Total Long Term Debt 247205 229574 125956 222895 269180 270696
Long Term Debt 243727 226283 122824 128253 157360 158620
Capital Lease Obligations 3478 3291 3132 94642 111820 112076
Deferred Income Tax 8740 13743 17246 19030 18621 16888
Minority Interest 42843 32878 34441 35166 39043 40080
Other Liabilities, Total 60690 59690 57022 53213 87543 124745
Total Equity 538490 547195 580491 596988 618684 652895
Common Stock 104275 104275 104275 104275 104275 104275
Additional Paid-In Capital 27379 27379 27379 27379 27379 27379
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 375660 396320 429294 444278 465787 509473
Treasury Stock - Common -825 -2187 -3991 -3991 -9209 -19424
ESOP Debt Guarantee 511 -97 -116 0 0 0
Unrealized Gain (Loss) -31 -21 103 184 210 433
Other Equity, Total 31521 21526 23547 24863 30242 30759
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1175530 1109660 1156000 1228870 1349890 1400670
Total Common Shares Outstanding 1041.16 1038.12 1033.91 1033.91 1020.76 996.965
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 225551 221927 225177 231902 225549
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 31767 29907 21672 22882 22116
Μετρητά & Ισοδύναμα 14492 15071 15493 13463 11708
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17275 14836 6179 9419 10408
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 163985 164604 176931 180250 173434
Accounts Receivable - Trade, Net 161208 163613 173987 178932 171671
Total Inventory 20150 18746 18982 18053 20579
Other Current Assets, Total 9649 8670 7592 10717 9420
Total Assets 1388730 1367580 1374910 1400670 1390230
Property/Plant/Equipment, Total - Net 548782 544096 549788 559787 561186
Goodwill, Net 213137 213151 213151 212513 212713
Intangibles, Net 360443 351473 346896 346149 337917
Long Term Investments 13277 11170 13490 20183 23362
Note Receivable - Long Term 20979 19352 19677 23096 22228
Other Long Term Assets, Total 6565 6410 6727 7041 7279
Total Current Liabilities 266535 314986 293915 295367 266004
Accounts Payable 106717 102927 115872 142031 107488
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 111525 110149 80183 60415 64049
Other Current Liabilities, Total 48293 101910 97860 92921 94467
Total Liabilities 761358 754268 742270 747776 718791
Total Long Term Debt 266120 258717 264826 270696 270443
Long Term Debt 157095 154275 156464 158620 158851
Capital Lease Obligations 109025 104442 108362 112076 111592
Deferred Income Tax 18857 18348 18224 16888 17660
Minority Interest 40117 36346 38898 40080 41017
Other Liabilities, Total 169729 125871 126407 124745 123667
Total Equity 627376 613311 632636 652895 671443
Common Stock 104275 104275 104275 104275 104275
Additional Paid-In Capital 27379 27379 27379 27379 27379
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 474689 472881 490754 509473 527926
Treasury Stock - Common -9209 -19424 -19424 -19424 -19424
ESOP Debt Guarantee 0 0 0 0 0
Unrealized Gain (Loss) 245 288 359 433 479
Other Equity, Total 29997 27912 29293 30759 30808
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1388730 1367580 1374910 1400670 1390230
Total Common Shares Outstanding 1020.76 996.965 996.965 996.965 996.965
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 57223 40246 46449 44512 46317 62847
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 154825 157388 159098 162368 185955 194770
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 117476 108174 115529 137382 141058 147962
Μη Χρηματικά Στοιχεία 22340 37219 30529 38668 38507 29962
Cash Taxes Paid 12254 10425 11953 12560 12700 14471
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 24332 19949 18810 22931 19913 19935
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -42214 -28251 -33409 -58194 -39927 -46001
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -89199 -58061 -83092 -84936 -148102 -101402
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -109908 -90800 -93688 -97657 -153113 -110906
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 20709 32739 10596 12721 5011 9504
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -72335 -104718 -74331 -71436 -37603 -94712
Total Cash Dividends Paid -22686 -29403 -29547 -29725 -24516 -18788
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -550 -2139 -1822 0 -5218 -10215
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -49099 -75217 -42962 -41711 -7869 -65709
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -44 -15 130 198 1041 118
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -6753 -5406 1805 6194 1291 -1226
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 2041 0
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 10061 24576 44007 62847 19342
Cash From Operating Activities 25713 79898 133634 194770 36283
Cash From Operating Activities 35128 71806 108697 147962 35369
Non-Cash Items 5005 13085 23136 29962 7435
Cash Taxes Paid 5072 8464 13412 14471 4664
Cash Interest Paid 4958 8674 15065 19935 3506
Changes in Working Capital -24481 -29569 -42206 -46001 -25863
Cash From Investing Activities -29854 -50682 -65660 -101402 -32310
Capital Expenditures -35784 -55440 -79029 -110906 -36236
Other Investing Cash Flow Items, Total 5930 4758 13369 9504 3926
Cash From Financing Activities 3981 -28417 -67018 -94712 -5731
Total Cash Dividends Paid 0 -15140 -18788 -18788 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -10215 -10215 -10215 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 3981 -3062 -38015 -65709 -5731
Foreign Exchange Effects -37 -417 -152 118 3
Net Change in Cash -197 382 804 -1226 -1755
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Envestnet Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.0178 35539 0 2022-12-31 LOW
Silvercrest Asset Management Group LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0073 14487 -263 2022-09-30 LOW
Wilmington Trust Investment Advisors, Inc. Investment Advisor 0.003 6004 0 2022-09-30 MED
Gabelli Funds, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0005 1000 0 2022-09-30 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0003 604 0 2022-12-31 MED
PNC Wealth Management Investment Advisor 0.0001 148 121 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság Company profile

Σχετικά με την Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Η Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt δραστηριοποιείται στην παροχή σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για δημόσιους και επιχειρηματικούς πελάτες. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν την Telekom Hungary, την T-Systems, τη Μακεδονία και το Μαυροβούνιο. Ο τομέας Telekom Hungary δραστηριοποιείται στην Ουγγαρία παρέχοντας κινητές και σταθερές τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες διανομής τηλεόρασης και λιανικής πώλησης ενέργειας σε οικιακούς και μικρούς επιχειρηματικούς πελάτες υπό το εμπορικό σήμα Telekom (T) και παρέχει επίσης υπηρεσίες χονδρικής σε τοπικές εταιρείες και φορείς. Ο τομέας της T-Systems δραστηριοποιείται στην Ουγγαρία παρέχοντας υπηρεσίες κινητών και σταθερών τηλεπικοινωνιών, πληροφοριακών επικοινωνιών και ολοκλήρωσης συστημάτων, οι οποίες προσφέρονται υπό το εμπορικό σήμα T-Systems σε επιχειρηματικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών πελατών και του δημόσιου τομέα. Οι τομείς της Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου παρέχουν υπηρεσίες κινητών και σταθερών τηλεπικοινωνιών στη Μακεδονία και το Μαυροβούνιο.

Industry: Integrated Telecommunications Services (NEC)

Könyves Kálmán krt. 36.
BUDAPEST
BUDAPEST 1097
HU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.41 Price
-0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00284

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,351.20 Price
-0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου