Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Lipocine - LPCN CFD

4.38
0.68%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.26
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.41
Άνοιγμα* 4.6
Μεταβολή 1 έτους* 405.49%
Εύρος ημέρας* 4.38 - 4.63
Εύρος 52 εβδ. 3.30-16.15
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 38.56K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 591.59K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 23.90M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 88.51M
Έσοδα 554.99K
EPS -2.13
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.95
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 7, 2023 4.41 -0.27 -5.77% 4.68 4.77 4.41
Jun 6, 2023 4.50 0.11 2.51% 4.39 4.50 4.39
Jun 5, 2023 4.42 0.05 1.14% 4.37 4.48 4.37
Jun 2, 2023 4.47 0.12 2.76% 4.35 4.54 4.27
Jun 1, 2023 4.27 -0.20 -4.47% 4.47 4.52 4.27
May 31, 2023 4.58 0.02 0.44% 4.56 4.58 4.42
May 30, 2023 4.62 -0.05 -1.07% 4.67 4.71 4.44
May 26, 2023 4.65 -0.32 -6.44% 4.97 5.02 4.30
May 25, 2023 5.16 0.39 8.18% 4.77 5.16 4.62
May 24, 2023 5.02 -0.19 -3.65% 5.21 5.42 4.75
May 23, 2023 5.27 1.47 38.68% 3.80 5.47 3.80
May 22, 2023 3.97 0.34 9.37% 3.63 4.08 3.63
May 19, 2023 3.73 0.14 3.90% 3.59 4.02 3.48
May 18, 2023 3.62 0.12 3.43% 3.50 3.67 3.48
May 17, 2023 3.57 0.23 6.89% 3.34 3.72 3.18
May 16, 2023 3.47 -0.67 -16.18% 4.14 4.14 3.26
May 15, 2023 4.22 0.22 5.50% 4.00 4.31 4.00
May 12, 2023 4.27 0.09 2.15% 4.18 4.48 3.97
Mar 9, 2023 0.40 -0.02 -4.76% 0.42 0.42 0.40
Mar 8, 2023 0.42 0.01 2.44% 0.41 0.42 0.39

Lipocine Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, August 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Lipocine Inc Earnings Release
Q2 2023 Lipocine Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, November 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Lipocine Inc Earnings Release
Q3 2023 Lipocine Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0.5 16.1408 0 0.16499 0.42803
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12.3694 16.9953 17.7615 13.0653 11.7538
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.06249 5.32978 8.2478 5.59707 5.28914
Έρευνα & Ανάπτυξη 8.55689 7.66556 9.74847 7.46821 6.46471
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.25 4 -0.2348 0
Λειτουργικά Έσοδα -11.8694 -0.8545 -17.7615 -12.9003 -11.3258
Άλλο, Καθαρό 0.56594 0.35589 -2.89219 0.2364 -0.3335
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -10.758 -0.6342 -20.9646 -13.0071 -11.6593
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -10.7586 -0.6344 -20.9648 -13.0073 -11.66
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -10.7586 -0.6344 -20.9648 -13.0073 -11.66
Καθαρά Κέρδη -10.7586 -0.6344 -20.9648 -13.0073 -11.66
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -10.7586 -0.6344 -20.9648 -13.0073 -11.66
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -10.7586 -0.6344 -20.9648 -13.0073 -11.66
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -10.7586 -0.6344 -20.9648 -13.0073 -11.66
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 5.22768 5.11349 3.27557 1.5224 1.25594
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.05801 -0.12406 -6.40035 -8.544 -9.28387
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.0891 0.38439 -6.44695 -8.544 -9.28387
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Έσοδα 0.5 16.1408 0 0.16499 0.42803
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.54548 -0.13559 -0.31097 -0.34325
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0.05499 0 0 0.5 0
Έσοδα 0.05499 0 0 0.5
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4.39362 2.56083 2.89937 3.77753 3.13164
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.28731 0.89034 0.79894 1.12952 1.24369
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.10631 1.67049 2.10043 2.89801 1.88795
Λειτουργικά Έσοδα -4.33863 -2.56083 -2.89937 -3.27753 -3.13164
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.37047 0.29716 0.16397 0.06231 0.02205
Άλλο, Καθαρό 0.09813 0.03424 0.32624 0.58345 -0.37799
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.87003 -2.22943 -2.40917 -2.63178 -3.48758
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.87023 -2.22991 -2.40917 -2.63178 -3.48778
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.87023 -2.22991 -2.40917 -2.63178 -3.48778
Καθαρά Κέρδη -3.87023 -2.22991 -2.40917 -2.63178 -3.48778
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.87032 -2.22991 -2.40917 -2.63178 -3.48778
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.87032 -2.22991 -2.40917 -2.63178 -3.48778
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.87032 -2.22991 -2.40917 -2.63178 -3.48778
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 5.20652 5.30475 5.20595 5.20552 5.19437
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.74336 -0.42036 -0.46277 -0.50557 -0.67145
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.74336 -0.42036 -0.46277 -0.5536 -0.67145
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 -0.25
Total Adjustments to Net Income -0.00009
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 34.1351 46.3797 25.329 19.631 20.8092
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 32.5299 44.618 19.6674 14.0686 15.2506
Μετρητά & Ισοδύναμα 3.1485 2.95055 19.2174 9.72852 8.07754
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 29.3814 41.6674 0.44999 4.34004 7.17304
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.08043 0.24725 0.00039 0.01652 0.03851
Accounts Receivable - Trade, Net 0.08043 0.24725 0.00039 0.01652 0.03851
Prepaid Expenses 0.94532 1.51447 0.66126 0.54589 0.52011
Total Assets 37.5429 52.4824 25.3528 19.6583 20.8519
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.13159 0.00721 0 0.00355 0.019
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1.28512 1.15129 1.1437 1.1437 1.1437
Accumulated Depreciation, Total -1.15353 -1.14408 -1.1437 -1.14014 -1.1247
Long Term Investments 0 2.0218
Other Long Term Assets, Total 0.02375 0.02375 0.02375 0.02375 0.02375
Total Current Liabilities 1.67813 5.61663 6.58373 4.96488 4.49175
Accounts Payable 0.60039 1.28934 1.59722 1.18224 0.67128
Accrued Expenses 1.07774 2.01646 1.65318 0.4493 0.48714
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 1.90798 6.91242 10.0109 13.3705 11.4183
Total Long Term Debt 0 0 2.25708 3.81441 6.92653
Total Equity 35.6349 45.57 15.3419 6.2878 9.43367
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.00885 0.00883 0.00701 0.00377 0.00217
Additional Paid-In Capital 219.112 218.286 187.408 157.392 147.533
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -183.425 -172.666 -172.032 -151.067 -138.06
Treasury Stock - Common -0.04071 -0.04071 -0.04071 -0.04071 -0.04071
Other Equity, Total -0.02032 -0.01802 0 -0.00004 -0.00096
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 37.5429 52.4824 25.3528 19.6583 20.8519
Total Common Shares Outstanding 5.2062 5.19326 4.11953 2.21454 1.27825
Other Current Liabilities, Total 0
Other Current Assets, Total 0.57943 0 5 5 5
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 2.31083 3.33333 3.33333 3.33333
Long Term Debt 0 2.25708 3.81441 6.92653
Other Liabilities, Total 0.22986 1.2958 1.17005 4.5912
Note Receivable - Long Term 3.2525 4.05
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 30.6148 34.1351 36.1105 38.0796 43.4976
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 28.8696 32.5299 34.2558 37.3957 41.9995
Μετρητά & Ισοδύναμα 4.76918 3.1485 2.39696 4.98119 5.73323
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24.1004 29.3814 31.8588 32.4145 36.2663
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.03906 0.08043 0.04077 0.08041 0.12009
Accounts Receivable - Trade, Net 0.03906 0.08043 0.04077 0.08041 0.12009
Prepaid Expenses 1.12673 0.94532 1.23454 0.60355 1.37793
Other Current Assets, Total 0.57943 0.57943 0.57943
Total Assets 34.0219 37.5429 39.4242 42.1934 47.6036
Long Term Investments 0 0 0 0
Other Long Term Assets, Total 0.02375 0.02375 0.02375 0.02375 0.02375
Total Current Liabilities 1.9301 1.67813 1.51131 1.71331 3.51995
Accounts Payable 0.79648 0.60039 0.63046 0.814 0.46989
Accrued Expenses 1.13363 1.07774 0.88085 0.8993 1.5679
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 1.48217
Total Liabilities 2.06182 1.90798 1.77541 2.30364 5.19374
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt
Other Liabilities, Total 0.13172 0.22986 0.2641 0.59034 1.67379
Total Equity 31.96 35.6349 37.6488 39.8898 42.4099
Common Stock 0.00885 0.00885 0.00885 0.00885 0.00885
Additional Paid-In Capital 219.284 219.112 218.953 218.792 218.663
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -187.295 -183.425 -181.195 -178.786 -176.154
Treasury Stock - Common -0.04071 -0.04071 -0.04071 -0.04071 -0.04071
Other Equity, Total 0.00324 -0.02032 -0.07694 -0.08491 -0.06742
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 34.0219 37.5429 39.4242 42.1934 47.6036
Total Common Shares Outstanding 5.20652 5.2062 5.2062 5.20552 5.20551
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00001 0 0 0 0
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.13077 0.13159 0.03744 0.04001 0.03229
Accumulated Depreciation, Total -1.15835 -1.15353 -1.14837
Note Receivable - Long Term 3.2525 3.2525 3.2525 4.05 4.05
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1.28912
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -10.7586 -0.6344 -20.9648 -13.0073 -11.66
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -11.9688 -4.4113 -15.3031 -11.6662 -12.0788
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.00945 0.00038 0.00355 0.01544 0.0186
Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.29601 0.81738 4.13729 0.85634 1.55672
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.92363 -4.59467 1.52088 0.46935 -1.99412
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 14.2937 -43.7804 3.8927 2.99823 11.2933
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.13383 -0.00759
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 14.4275 -43.7728 3.8927 2.99823 11.2933
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2.12694 26.9249 20.8993 10.319 10.6523
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.18972 30.2582 22.3324 13.6523 0.65233
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.19794 -21.2668 9.48886 1.65098 9.86679
Cash Taxes Paid 0.0002 0.0002 0.0002 0.0007 0.0007
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.02126 0.14954 0.27602 0.54554 0.53354
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.31667 -3.33333 -1.43313 -3.33333 10
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -3.87023 -10.7586 -8.52872 -6.11956 -3.48778
Cash From Operating Activities -3.92806 -11.9688 -10.1299 -6.93173 -3.8854
Cash From Operating Activities 0.00482 0.00945 0.00688 0.0043 0.00172
Non-Cash Items -0.17458 -0.29601 -0.26804 -0.05174 0.60497
Cash Interest Paid 0 0.02126 0.02126 0.02126 0.01486
Changes in Working Capital 0.11193 -0.92363 -1.34001 -0.76473 -1.00431
Cash From Investing Activities 5.55476 14.2937 11.6974 11.0835 7.29543
Other Investing Cash Flow Items, Total 5.55876 14.4275 11.7345 11.1206 7.32222
Cash From Financing Activities -0.00602 -2.12694 -2.12104 -2.12109 -0.62735
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.18972 0.19562 0.19558 0.20599
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -2.31667 -2.31667 -2.31667 -0.83333
Net Change in Cash 1.62068 0.19794 -0.55359 2.03064 2.78268
Cash Taxes Paid 0.00046 0.0002 0.0002 0.0002
Capital Expenditures -0.004 -0.13383 -0.0371 -0.0371 -0.0268
Financing Cash Flow Items -0.00602

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Lipocine Company profile

Σχετικά με την Lipocine

Η Lipocine Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην εφαρμογή της τεχνολογίας χορήγησης φαρμάκων από το στόμα για την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων που εστιάζουν σε νευροενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές. Διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο υποψηφίων προϊόντων που στοχεύουν σε ανεκπλήρωτες ανάγκες για νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), ηπατικές παθήσεις και ορμονικά συμπληρώματα για άνδρες και γυναίκες. Το υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας, TLANDO, είναι μια από του στόματος θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης (TRT) που αποτελείται από υποδεκανοϊκή τεστοστερόνη (TU). Τα πρόσθετα υποψήφια προϊόντα της περιλαμβάνουν τα LPCN 1148, LPCN 1144, LPCN 1111 (TLANDO XR), LPCN 1107, LPCN 1154 και LPCN 2101. Το LPCN 1144 της είναι ένα από του στόματος προφάρμακο βιοϊσοδύναμης τεστοστερόνης που αποτελείται από TU για τη θεραπεία της μη κιρρωτικής μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας (NASH), το οποίο έχει ολοκληρώσει τις δοκιμές φάσης ΙΙ. Το TLANDO XR της είναι ένα από του στόματος προϊόν TRT που αποτελείται από τριδεκανοϊκή τεστοστερόνη (TT), το οποίο έχει ολοκληρώσει δοκιμές φάσης ΙΙ.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

675 S Arapeen Dr Ste 202
SALT LAKE CITY
UTAH 84108-1295
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
+0.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00403

BTC/USD

26,543.55 Price
+0.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

71.04 Price
-2.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,965.52 Price
+1.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.33

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου