Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Liberty Tripadvisor - LTRPB CFD

  11.73
  51.06%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Liberty Tripadvisor Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 23.97
  Άνοιγμα* 23.77
  Μεταβολή 1 έτους* -15.17%
  Εύρος ημέρας* 11.73 - 28.87
  Εύρος 52 εβδ. 0.15-1.68
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 511.48K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 16.22M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 75.33M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 76.56M
  Έσοδα 1.75B
  EPS -3.06
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 3.58
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Oct 27, 2023 11.73 -12.04 -50.65% 23.77 28.87 11.73
  Oct 26, 2023 23.97 0.00 0.00% 23.97 23.97 23.97
  Oct 25, 2023 23.97 0.00 0.00% 23.97 23.97 23.97
  Oct 24, 2023 24.47 1.00 4.26% 23.47 25.48 23.42
  Oct 23, 2023 23.97 1.43 6.34% 22.54 27.56 22.54
  Oct 20, 2023 22.37 -1.60 -6.68% 23.97 28.01 22.37
  Oct 18, 2023 24.63 0.00 0.00% 24.63 24.63 24.63
  Oct 17, 2023 24.26 0.00 0.00% 24.26 24.26 24.26
  Oct 16, 2023 23.57 0.00 0.00% 23.57 23.57 23.57
  Oct 13, 2023 23.57 0.00 0.00% 23.57 23.57 23.57
  Oct 12, 2023 24.92 -0.05 -0.20% 24.97 24.97 24.92
  Oct 11, 2023 24.97 -0.25 -0.99% 25.22 25.22 24.97
  Oct 4, 2023 24.97 0.00 0.00% 24.97 24.97 24.97
  Oct 3, 2023 25.74 0.00 0.00% 25.74 25.74 25.74
  Sep 29, 2023 29.51 0.00 0.00% 29.51 29.51 29.51
  Sep 22, 2023 30.93 -1.07 -3.34% 32.00 32.00 30.93
  Sep 21, 2023 29.52 0.37 1.27% 29.15 29.52 29.15
  Sep 20, 2023 29.85 0.00 0.00% 29.85 29.85 29.85
  Sep 18, 2023 26.97 0.00 0.00% 26.97 26.97 26.97
  Sep 15, 2023 27.96 0.00 0.00% 27.96 27.96 27.96

  Liberty Tripadvisor Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1492 902 604 1560 1615
  Έσοδα 1492 902 604 1560 1615
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1404 1087 1536 1719 1487
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1025 719 575 954 1018
  Depreciation / Amortization 97 150 168 169 160
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 591 288 0
  Other Operating Expenses, Total 282 218 202 308 309
  Λειτουργικά Έσοδα 88 -185 -932 -159 128
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 13 191 -41 -22 -26
  Άλλο, Καθαρό -8 -11 -41 49 -54
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 93 -5 -1014 -132 48
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 46 38 -862 -116 -9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -16 141 624 94 -55
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 30 179 -238 -22 -64
  Καθαρά Κέρδη 30 179 -238 -22 -64
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 30 -191 -388 -22 -64
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 30 -191 -388 -22 -64
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 30 -191 -388 -22 -64
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 77 75 75 75 74
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.38961 -2.54667 -5.17333 -0.29333 -0.86486
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.38961 -2.54667 -0.05133 2.20267 -0.86486
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Total Adjustments to Net Income 0 -370 -150
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 494 371 354 459 417
  Έσοδα 494 371 354 459 417
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 454 388 370 393 357
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 332 277 264 292 258
  Depreciation / Amortization 21 21 24 23 25
  Other Operating Expenses, Total 101 87 82 78 74
  Λειτουργικά Έσοδα 40 -17 -16 66 60
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 10 -13 27 -40 55
  Άλλο, Καθαρό -1 -1 -6 1 -2
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 49 -31 5 27 113
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 29 -88 19 -11 91
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -19 57 1 -19 -24
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 10 -31 20 -30 67
  Καθαρά Κέρδη 10 -31 20 -30 67
  Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 10 -31 20 -30 67
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 10 -31 20 -30 67
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 10 -31 20 -30 67
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 78 76 77 76 77
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.12821 -0.40789 0.25974 -0.39474 0.87013
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.12821 -0.38224 0.25974 -0.39474 0.87013
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1303 976 579 557 932
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1053 760 423 341 672
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1053 760 423 341 672
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 206 190 133 183 212
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 205 142 83 183 212
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 44 26 23 33 48
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4638 4376 4086 4726 5224
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 130 160 186 229 154
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 288 301 309 328 234
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -158 -141 -123 -99 -80
  Υπεραξία, Καθαρό 2200 2220 2240 2527 2443
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 838 863 934 1257 1577
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 167 157 147 156 118
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 534 356 242 437 613
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 242 140 54 170 179
  Δεδουλευμένα Έξοδα 242 174 155 200 144
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 6 6 5 5 220
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 44 36 28 62 70
  Σύνολο Οφειλών 4780 4577 3657 4406 4888
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1183 1208 603 431 267
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1125 1143 532 353 267
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 120 144 180 254 325
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2404 2328 2350 2981 3400
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 539 541 282 303 283
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -142 -201 429 320 336
  Κοινή Μετοχή 1.0337 1 1 1 1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 287 288 257 237 231
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -439 -469 -278 111 133
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 8.9663 -21 -23 -29 -29
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4638 4376 4086 4726 5224
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 76.0115 75.6635 75.2009 75.0823 75.0767
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 58 65 71 78
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 472
  Total Preferred Shares Outstanding 0.18741 0.325
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1427 1507 1470 1303 1346
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1150 1170 1163 1053 1101
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1150 1170 1163 1053 1101
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 234 291 258 206 206
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 234 240 210 205 205
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 43 46 49 44 39
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3666 4792 4756 4638 4647
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 93 96 99 103 106
  Υπεραξία, Καθαρό 1375 2202 2202 2200 2181
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 635 842 842 838 833
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 136 145 143 194 181
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 722 853 764 534 576
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 399 482 345 242 307
  Δεδουλευμένα Έξοδα 259 284 338 242 218
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 64 87 81 44 51
  Σύνολο Οφειλών 4049 4941 4944 4780 4825
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1162 1149 1146 1183 1126
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1162 1149 1146 1125 1126
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 58 108 125 120 144
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1599 2317 2374 2404 2360
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 508 514 535 539 619
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -383 -149 -188 -142 -178
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 1.03737 1.03737 1.37375 1.0337 1.0337
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 310 307 281 287 283
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -694 -460 -470 -439 -459
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.03737 2.96263 -0.37375 8.9663 -3.0337
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3666 4792 4756 4638 4647
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 76.5594 76.5594 76.5594 76.0115 75.8576
  Total Preferred Shares Outstanding
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 6
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 58
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 46 38 -862 -116 -9
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 390 97 -215 391 400
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 97 150 168 169 160
  Deferred Taxes -20 -49 -73 -79 -8
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 61 -98 702 365 192
  Cash Taxes Paid -41 4 3 47 53
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 41 44 24 28 8
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 206 56 -150 52 65
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -52 -54 -56 -176 -49
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -56 -54 -55 -83 -61
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 4 0 -1 -93 12
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -22 306 345 -542 -358
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -31 -88 -53 -358 -26
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -281 210 -60 -94
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 9 675 188 -124 -238
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -23 -12 8 -4 -16
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 293 337 82 -331 -23
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -88 46 27 38 -53
  Cash From Operating Activities 134 390 433 376 85
  Cash From Operating Activities 21 97 73 50 25
  Deferred Taxes 6 -20 8 13 -1
  Non-Cash Items 37 61 61 7 43
  Changes in Working Capital 158 206 264 268 71
  Cash From Investing Activities -16 -52 -37 -26 -14
  Capital Expenditures -16 -56 -41 -27 -14
  Cash From Financing Activities -11 -22 -18 -13 -10
  Financing Cash Flow Items -11 -31 -27 -13 -10
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 9 9 0 0
  Foreign Exchange Effects 3 -23 -37 -19 -4
  Net Change in Cash 110 293 341 318 57
  Other Investing Cash Flow Items, Total 4 4 1

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Liberty Tripadvisor Company profile

  Σχετικά με την Liberty Tripadvisor

  Η Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της Tripadvisor, Inc. (Tripadvisor). Η Tripadvisor είναι μια διαδικτυακή ταξιδιωτική εταιρεία και επιτρέπει τον προγραμματισμό, την κράτηση και την εμπειρία του ταξιδιού. Η Tripadvisor λειτουργεί μια παγκόσμια πλατφόρμα ταξιδιωτικής καθοδήγησης που συνδέει τους ταξιδιώτες με ταξιδιωτικούς εταίρους μέσω πλούσιου περιεχομένου, εργαλείων σύγκρισης τιμών και διαδικτυακών κρατήσεων και συναφών υπηρεσιών για προορισμούς, καταλύματα, ταξιδιωτικές δραστηριότητες και εμπειρίες και εστιατόρια. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Hotels, Media & Platform και Experiences & Dining. Η Εταιρεία παρέχει διαφήμιση με βάση το κλικ σε δικτυακούς τόπους με την επωνυμία Tripadvisor, η οποία συνίσταται κυρίως σε συνδέσμους κρατήσεων που σχετίζονται με το πλαίσιο προς τους δικτυακούς τόπους των ταξιδιωτικών εταίρων της.

  Industry: Online Services (NEC)

  12300 Liberty Blvd
  ENGLEWOOD
  COLORADO 80112-7009
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου