Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Liberty Latin America Ltd. - LILAK CFD

  6.53
  3.97%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.06
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Liberty Global Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 6.8
  Άνοιγμα* 6.74
  Μεταβολή 1 έτους* -26.9%
  Εύρος ημέρας* 6.5 - 6.74
  Εύρος 52 εβδ. 6.36-10.01
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 216.84K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.18M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.47B
  Αναλογία P/E 9.27
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 204.70M
  Έσοδα 4.51B
  EPS 0.76
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.20
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 21, 2024 6.53 -0.18 -2.68% 6.71 6.74 6.48
  Feb 20, 2024 6.80 0.24 3.66% 6.56 6.81 6.51
  Feb 16, 2024 6.69 0.08 1.21% 6.61 6.75 6.53
  Feb 15, 2024 6.75 0.25 3.85% 6.50 6.75 6.49
  Feb 14, 2024 6.51 0.17 2.68% 6.34 6.58 6.34
  Feb 13, 2024 6.36 -0.40 -5.92% 6.76 6.80 6.36
  Feb 12, 2024 7.01 0.32 4.78% 6.69 7.05 6.69
  Feb 9, 2024 6.76 0.01 0.15% 6.75 6.85 6.57
  Feb 8, 2024 6.83 0.14 2.09% 6.69 6.84 6.57
  Feb 7, 2024 6.75 0.21 3.21% 6.54 6.77 6.50
  Feb 6, 2024 6.61 0.10 1.54% 6.51 6.69 6.51
  Feb 5, 2024 6.57 -0.14 -2.09% 6.71 6.77 6.45
  Feb 2, 2024 6.88 -0.21 -2.96% 7.09 7.09 6.83
  Feb 1, 2024 7.24 0.19 2.70% 7.05 7.28 7.05
  Jan 31, 2024 7.08 -0.20 -2.75% 7.28 7.32 7.05
  Jan 30, 2024 7.30 0.03 0.41% 7.27 7.39 7.26
  Jan 29, 2024 7.37 0.13 1.80% 7.24 7.39 7.16
  Jan 26, 2024 7.31 0.14 1.95% 7.17 7.43 7.17
  Jan 25, 2024 7.20 0.13 1.84% 7.07 7.23 7.03
  Jan 24, 2024 7.07 -0.24 -3.28% 7.31 7.40 7.03

  Liberty Latin America Ltd. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 4815.1 4814.8 3782.4 3867 3705.7
  Έσοδα 4815.1 4814.8 3782.4 3867 3705.7
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1210.5 1214.4 860.4 877.8 889.8
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3604.6 3600.4 2922 2989.2 2815.9
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4510.5 4804.7 3740.8 3561 3761.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 93.5 118.1 97.5 57.5 789.6
  Depreciation / Amortization 910.7 964.7 918.7 889.9 829.8
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 408.7 722.2 420.4 288 613.1
  Other Operating Expenses, Total 1887.1 1785.3 1443.8 1447.8 639.1
  Λειτουργικά Έσοδα 304.6 10.1 41.6 306 -55.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -391.6 -282.9 -884.9 -628.9 -528.9
  Άλλο, Καθαρό -28.4 -41.7 5.1 14.3 -0.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -115.4 -314.5 -838.2 -308.6 -584.7
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -201.9 -487.8 -809 -208.4 -635.8
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 26.3 50 121.7 102.3 290.6
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -175.6 -437.8 -687.3 -106.1 -345.2
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη -175.6 -437.8 -687.3 -106.1 -345.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -175.6 -437.8 -687.3 -106.1 -345.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -175.6 -437.8 -687.3 -106.1 -345.2
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -175.6 -437.8 -687.3 -106.1 -345.2
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 222.6 232.6 195.5 184.369 173.314
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.78886 -1.8822 -3.5156 -0.57548 -1.99177
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.40456 0.13598 -2.11785 0.43988 0.30762
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1122.7 1103.8 1160.7 1222 2432.4
  Έσοδα 1122.7 1103.8 1160.7 1222 2432.4
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 233.4 243.4 307.2 299.1 604.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 889.3 860.4 853.5 922.9 1828.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 982.8 995.4 881.8 1028 2600.7
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 24.5 29.2 10.9 20.8 61.8
  Depreciation / Amortization 240.5 234.6 249 234.3 427.4
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 40.4 34.3 -133.6 -34.1 576.4
  Other Operating Expenses, Total 444 453.9 448.3 507.9 930.9
  Λειτουργικά Έσοδα 139.9 108.4 278.9 194 -168.3
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -91.4 -156.5 -138.9 -70.3 -182.4
  Άλλο, Καθαρό 1.3 -1.7 -21.4 -1.8 -5.2
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 49.8 -49.8 118.6 121.9 -355.9
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 19.2 -63 133.7 82.8 -418.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 19 13.3 1 1.3 24
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 38.2 -49.7 134.7 84.1 -394.4
  Καθαρά Κέρδη 38.2 -49.7 134.7 84.1 -394.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 38.2 -49.7 134.7 84.1 -394.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 38.2 -49.7 134.7 84.1 -394.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 38.2 -49.7 134.7 84.1 -394.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 227.3 215.7 217.157 240.552 222.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.16806 -0.23041 0.62029 0.34961 -1.77418
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.28359 -0.12705 0.22039 0.25332 -0.0888
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2078.9 2051.9 1947.6 2055.2 1644.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 781 956.7 894.2 1183.8 631
  Μετρητά & Ισοδύναμα 781 956.7 894.2 1183.8 631
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 802.6 705 636.1 585.2 607.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 802.6 705 636.1 585.2 607.3
  Προπληρωθέντα Εξοδα 65.1 67.7 63.8 58.9 73.2
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 430.2 322.5 353.5 227.3 333.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 13575.2 15365.7 15076.3 14937.5 13446.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4844.4 4609.4 5080 4301.1 4236.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8121.6 7185.1 8481.1 7594.3 7119.8
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3277.2 -2575.7 -3401.1 -3293.2 -2882.9
  Υπεραξία, Καθαρό 3421.3 3948 4885.5 4906.4 5133.3
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2280.9 2381 2324.5 1530 1728.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 842.7 2289.4 838.7 2144.8 703.4
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1761.9 1514.5 1699 1576 1608.7
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 525.1 398 425.3 346.6 297.4
  Δεδουλευμένα Έξοδα 858.2 862.2 827 852.9 793.4
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 226.9 106.3 161.9 180.2 302.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 151.7 148 284.8 196.3 215.4
  Σύνολο Οφειλών 11657.8 13145.7 12464.9 11827.7 10334
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7653.8 7459.6 8195.3 8189.8 6379.6
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 7646.1 7452.8 8183.8 8188.2 6375.8
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7.7 6.8 11.5 1.6 3.8
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 691.2 692 575.4 401.8 543
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 648.7 677.4 729 870.1 1010.8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 902.2 2802.2 1266.2 790 791.9
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1917.4 2220 2611.4 3109.8 3112.6
  Κοινή Μετοχή 2.4 2.3 2.3 1.8 1.8
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5177.1 5075.3 4982 4569.9 4494.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2869.5 -2693.9 -2237.8 -1447.1 -1367
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -149.2 -89.7 -125.6 -14.8 -16.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 13575.2 15365.7 15076.3 14937.5 13446.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 216.1 229.7 232.056 190.171 189.182
  Treasury Stock - Common -243.4 -74 -9.5
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 107 86
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1970.6 2091.4 1993 2078.9 2108.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 571.6 632.9 671.8 781 769.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 571.6 632.9 671.8 781 769.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 839.7 855.3 823.8 802.6 690.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 839.7 855.3 823.8 802.6 690.3
  Προπληρωθέντα Εξοδα 91.1 89.9 76.6 65.1 87.5
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 468.2 513.3 420.8 430.2 561.6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 13308.5 13410.9 13421.2 13575.2 15062.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4774.8 4749.2 4788.8 4844.4 4800.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8515.2 8438.1 8268.9 8121.6 7893.5
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3740.4 -3688.9 -3480.1 -3277.2 -3093.3
  Υπεραξία, Καθαρό 3469.8 3459 3463.8 3421.3 3416.6
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2170.1 2207.1 2252.6 2280.9 2310.1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 923.2 904.2 923 949.7 2427.4
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1930 1760 1687 1761.9 1590.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 404.5 408.1 426.4 525.1 412.2
  Δεδουλευμένα Έξοδα 797.6 884.1 845.1 858.2 827.2
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 558.1 315.5 261.4 226.9 208
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 169.8 152.3 154.1 151.7 143.4
  Σύνολο Οφειλών 11440.9 11585.2 11524.7 11657.8 13186.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7356.6 7642.9 7653.8 7653.8 7643.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 7349.2 7635.7 7646.1 7646.1 7634.4
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7.4 7.2 7.7 7.7 9.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 674.7 688.9 677.2 691.2 703.8
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 561.1 567.2 625.7 648.7 649.7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 918.5 926.2 881 902.2 2598.9
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1867.6 1825.7 1896.5 1917.4 1876.2
  Κοινή Μετοχή 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5252.4 5227.5 5207.3 5177.1 5164.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2838.9 -2881 -2919.2 -2869.5 -3004.2
  Treasury Stock - Common -354.7 -325.2 -268 -243.4 -226.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -193.6 -198 -126 -149.2 -59.7
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 13308.5 13410.9 13421.2 13575.2 15062.9
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 205.6 208.6 215.4 216.1 218.22
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -201.9 -490.1 -808.9 -182.4 -635.8
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 868.8 1016.2 640.1 918.2 816.8
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 910.7 964.7 914.6 871 829.8
  Deferred Taxes -6.7 104 -65.1 -32.7 -32.9
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 347.6 608.4 807.6 426 788.9
  Cash Taxes Paid 115.6 44.3 81.6 130.1 145.6
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 506.4 463.3 484.3 444.9 418.2
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -180.9 -170.8 -208.1 -163.7 -133.2
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1122.6 -1268.6 -2450.8 -635.3 -980.5
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -660.1 -736.3 -565.8 -589.1 -776.4
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -462.5 -532.3 -1885 -46.2 -204.1
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -29.2 426.6 271.1 1539.8 256.1
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 80.3 -127.3 54 -105.6 -54
  Total Cash Dividends Paid 0 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 60.9 616.9 -120.4 1691 310.1
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.3 -12.5 -4.9 -7.7 -18.6
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -285.3 161.7 -1544.5 1815 73.8
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -170.4 -63 337.5 -45.6
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -63 -201.9 -335.6 -413.4 93.2
  Cash From Operating Activities 62.4 868.8 491.8 347.1 122.3
  Cash From Operating Activities 234.6 910.7 661.7 427.4 214.1
  Deferred Taxes -6.7 15 -6.6 0.8
  Non-Cash Items 51.1 347.6 466.6 555.2 -21.4
  Cash Taxes Paid 19.9 115.6 83.6 57.7 25.2
  Cash Interest Paid 149.6 506.4 403.4 241.1 150.4
  Changes in Working Capital -160.3 -180.9 -315.9 -215.5 -164.4
  Cash From Investing Activities -132.1 -1122.6 -744.6 -342.9 -189
  Capital Expenditures -114.1 -660.1 -497.7 -319.9 -164.7
  Other Investing Cash Flow Items, Total -18 -462.5 -246.9 -23 -24.3
  Cash From Financing Activities -35.4 -29.2 21.9 31.1 -78.2
  Financing Cash Flow Items -9.2 80.3 80.3 -2.3 -11.3
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -21.9 -170.4 -152.9 -119.4 -55.3
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -4.3 60.9 94.5 152.8 -11.6
  Foreign Exchange Effects -4.2 -2.3 -3.5 -2.4 2
  Net Change in Cash -109.3 -285.3 -234.4 32.9 -142.9

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Liberty Latin America Ltd. Company profile

  Σχετικά με την Liberty Latin America Ltd.

  Η Liberty Latin America Ltd είναι εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην προσφορά υπηρεσιών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που παρέχονται σε οικιακούς και επιχειρηματικούς πελάτες και περιλαμβάνουν βίντεο, ευρυζωνικό Διαδίκτυο, τηλεφωνία και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Η Εταιρεία προσφέρει ένα τριπλό παιχνίδι συνδυασμένων υπηρεσιών ψηφιακού βίντεο, διαδικτύου και τηλεφωνίας σε μία συνδρομή. Τα επιχειρηματικά προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας περιλαμβάνουν συνδεσιμότητα επιχειρηματικού επιπέδου, κέντρα δεδομένων, φιλοξενία και διαχειριζόμενες λύσεις, καθώς και λύσεις πληροφορικής (IT). Η Εταιρεία προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών φωνής και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, των υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα και των υπηρεσιών σύγκλισης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, η Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων του Πουέρτο Ρίκο και των Παρθένων Νήσων των Ηνωμένων Πολιτειών.

  Industry: Integrated Telecommunications Services (NEC)

  Clarendon House
  2 Church Street
  HAMILTON PARISH
  HM 11
  BM

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0066%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0285%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου