Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές John B Sanfilippo&Son - JBSS CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

John B Sanfilippo & Son Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 64.89-119.33
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 53.14K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.65M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.35B
Αναλογία P/E 20.68
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 11.56M
Έσοδα 1.02B
EPS 5.64
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.64267
Beta 0.30
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

John B Sanfilippo&Son Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, May 31, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

John B Sanfilippo & Son Inc
John B Sanfilippo & Son Inc

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, August 22, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q4 2023 John B Sanfilippo & Son Inc Earnings Release
Q4 2023 John B Sanfilippo & Son Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, October 30, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2024 John B Sanfilippo & Son Inc Earnings Release
Q1 2024 John B Sanfilippo & Son Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 955.868 858.482 880.092 876.201 888.931
Έσοδα 955.868 858.482 880.092 876.201 888.931
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 756.241 673.495 704.317 717.931 750.032
Ακαθάριστο Εισόδημα 199.627 184.987 175.775 158.27 138.899
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 868.431 773.304 801.545 817.677 832.742
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 109.81 95.645 93.728 99.746 82.71
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.349
Λειτουργικά Έσοδα 87.437 85.178 78.547 58.524 56.189
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.921 -1.441 -2.005 -3.06 -3.463
Άλλο, Καθαρό -3.82 -3.918 -3.831 -3.036 -3.376
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 81.696 79.819 72.711 52.428 49.35
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 61.787 59.741 54.11 39.466 35.6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 61.787 59.741 54.11 39.466 35.6
Καθαρά Κέρδη 61.787 59.741 54.11 39.466 32.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 61.787 59.741 54.11 39.466 35.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 61.787 59.741 54.11 39.466 32.5
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 61.787 59.741 54.11 39.466 32.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.594 11.5593 11.5368 11.5014 11.4494
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.32925 5.16823 4.69021 3.4314 3.10934
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.17601 5.16823 4.69021 3.4314 3.10934
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -3.1
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.833 2 0.999
Depreciation / Amortization 1.896 2.164 2.501
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 238.535 274.328 252.601 257.748 218.584
Έσοδα 238.535 274.328 252.601 257.748 218.584
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 188.767 217.826 201.958 201.563 179.175
Ακαθάριστο Εισόδημα 49.768 56.502 50.643 56.185 39.409
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 216.717 249.864 230.187 233.335 201.16
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 27.509 31.598 27.785 31.328 21.541
Depreciation / Amortization 0.441 0.44 0.444 0.444 0.444
Λειτουργικά Έσοδα 21.818 24.464 22.414 24.413 17.424
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.552 -0.615 -0.661 -0.599 -0.531
Άλλο, Καθαρό -0.72 -0.659 -0.751 -0.891 -1.021
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 20.546 23.19 21.002 22.923 15.872
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 15.732 16.907 15.545 17.414 11.877
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 15.732 16.907 15.545 17.414 11.877
Καθαρά Κέρδη 15.732 16.907 15.545 17.414 11.877
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 15.732 16.907 15.545 17.414 11.877
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 15.732 16.907 15.545 17.414 11.877
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 15.732 16.907 15.545 17.414 11.877
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.6562 11.6247 11.6171 11.6086 11.602
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.34967 1.45441 1.33811 1.5001 1.02371
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.75 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.34967 1.45441 1.33811 1.5001 1.02371
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 283.164 225.167 238.871 225.34 247.882
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.415 0.672 1.535 1.591 1.449
Cash 0.415 0.672 1.535 1.591 1.449
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 69.611 66.334 56.953 60.971 65.426
Accounts Receivable - Trade, Net 69.611 66.334 56.953 60.971 65.426
Total Inventory 204.855 147.998 172.068 157.024 174.362
Prepaid Expenses 8.283 8.568 8.315 5.754 6.645
Other Current Assets, Total 0 1.595
Total Assets 447.262 398.455 407.457 391.304 415.853
Property/Plant/Equipment, Total - Net 134.875 136.858 128.148 126.183 125.078
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 400.878 388.154 379.179 366.173 353.198
Accumulated Depreciation, Total -266.003 -251.296 -251.031 -239.99 -228.12
Intangibles, Net 8.065 9.961 12.125 14.626 17.654
Other Long Term Assets, Total 11.508 16.819 18.663 15.505 15.589
Total Current Liabilities 122.762 100.204 112.168 83.906 117.193
Accounts Payable 47.72 48.861 36.323 42.552 60.34
Accrued Expenses 31.24 37.722 41.511 33.115 16.344
Notes Payable/Short Term Debt 40.653 9.746 29.049 0.901 33.34
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3.149 3.875 5.285 7.338 7.169
Other Current Liabilities, Total
Total Liabilities 168.441 155.961 169.219 136.749 172.851
Total Long Term Debt 7.774 10.855 14.73 20.381 27.356
Long Term Debt 7.774 10.855 14.73 20.381 27.356
Other Liabilities, Total 37.905 44.902 42.321 32.462 28.302
Total Equity 278.821 242.494 238.238 254.555 243.002
Common Stock 0.116 0.116 0.115 0.115 0.115
Additional Paid-In Capital 128.8 126.271 123.899 122.257 119.952
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 153.589 126.336 124.058 137.712 127.32
Treasury Stock - Common -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204
Other Equity, Total -2.48 -9.025 -8.63 -4.325 -3.181
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 447.262 398.455 407.457 391.304 415.853
Total Common Shares Outstanding 11.5269 11.4683 11.4194 11.3889 11.345
Goodwill, Net 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 274.575 257.821 275.543 283.164 288.151
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.365 0.62 0.298 0.415 0.667
Cash 0.365 0.62 0.298 0.415 0.667
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 74.534 72.433 76.401 69.611 68.704
Accounts Receivable - Trade, Net 74.534 72.433 76.401 69.611 68.704
Total Inventory 190.351 173.075 192.098 204.855 211.127
Prepaid Expenses 9.325 11.693 6.746 8.283 7.653
Total Assets 445.06 425.93 440.771 447.262 453.579
Property/Plant/Equipment, Total - Net 143.232 139.889 138.592 134.875 135.693
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 421.188 413.522 408.374 400.878 398.482
Accumulated Depreciation, Total -277.956 -273.633 -269.782 -266.003 -262.789
Goodwill, Net 11.75 12.03 9.65 9.65 9.65
Intangibles, Net 7.1 7.561 7.621 8.065 8.509
Other Long Term Assets, Total 8.403 8.629 9.365 11.508 11.576
Total Current Liabilities 102.758 104.062 126.17 122.762 145.815
Accounts Payable 42.264 49.342 51.222 47.72 48.918
Accrued Expenses 31.554 28.448 29.79 31.24 25.759
Notes Payable/Short Term Debt 28.283 24.775 43.112 40.653 67.177
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.657 1.497 2.046 3.149 3.961
Total Liabilities 152.742 150.267 171.608 168.441 198.8
Total Long Term Debt 7.276 7.446 7.612 7.774 7.933
Long Term Debt 7.276 7.446 7.612 7.774 7.933
Other Liabilities, Total 42.708 38.759 37.826 37.905 45.052
Total Equity 292.318 275.663 269.163 278.821 254.779
Common Stock 0.117 0.117 0.116 0.116 0.116
Additional Paid-In Capital 131.649 130.731 129.572 128.8 127.91
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 164.22 148.488 143.153 153.589 136.175
Treasury Stock - Common -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204
Other Equity, Total -2.464 -2.469 -2.474 -2.48 -8.218
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 445.06 425.93 440.771 447.262 453.579
Total Common Shares Outstanding 11.5559 11.5516 11.5269 11.5269 11.526
Other Current Assets, Total 0 0
Other Current Liabilities, Total
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 61.787 59.741 54.11 39.466 32.5
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 19.604 104.697 63.613 83.459 66.154
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 18.286 18.308 17.934 17.045 15.43
Deferred Taxes 0.551 0.84 0.104 -0.298 3.664
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.624 3.013 3.969 4.45 5.373
Cash Taxes Paid 21.278 21.967 14.415 10.883 15.846
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.742 1.319 1.954 2.872 3.357
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -65.644 22.795 -12.504 22.796 9.187
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -11.376 -22.95 -14.049 -14.614 -34.968
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -17.754 -25.176 -15.022 -15.075 -13.229
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 6.378 2.226 0.973 0.461 -21.739
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -8.485 -82.61 -49.62 -68.703 -31.692
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.036 -0.535 -1.293 -0.339 -0.631
Total Cash Dividends Paid -34.534 -57.463 -68.74 -29.074 -28.37
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0 0.004 0 0.016
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 27.085 -24.612 20.409 -39.29 -2.707
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.257 -0.863 -0.056 0.142 -0.506
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 48.184 32.452 15.545 61.787 44.373
Cash From Operating Activities 72.389 70.952 30.646 19.604 -12.555
Cash From Operating Activities 15.323 10.099 4.961 18.286 13.619
Deferred Taxes 0.862 0.628 0.005 0.551 0.983
Non-Cash Items 3.877 2.564 0.65 4.624 2.718
Changes in Working Capital 4.143 25.209 9.485 -65.644 -74.248
Cash From Investing Activities -19.142 -14.976 -5.974 -11.376 -6.488
Capital Expenditures -15.586 -11.42 -5.918 -17.754 -12.836
Other Investing Cash Flow Items, Total -3.556 -3.556 -0.056 6.378 6.348
Cash From Financing Activities -53.297 -55.771 -24.789 -8.485 19.038
Financing Cash Flow Items -0.379 -0.356 0 -1.036 -1.01
Total Cash Dividends Paid -37.553 -37.553 -25.981 -34.534 -34.534
Issuance (Retirement) of Debt, Net -15.365 -17.862 1.192 27.085 54.582
Net Change in Cash -0.05 0.205 -0.117 -0.257 -0.005
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 15.0631 1349414 -17563 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.6471 774644 -42290 2023-03-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 5.2612 471323 471323 2023-03-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 5.2612 471323 471323 2023-03-31 LOW
Thrivent Asset Management, LLC Investment Advisor 5.2374 469192 -269468 2023-03-31 LOW
Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 5.2008 465910 -82700 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.8721 346880 22331 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5701 319827 1957 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1232 190203 5603 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.9423 174000 30400 2023-03-31 HIGH
Public Employees' Retirement Association of CO Pension Fund 1.7211 154180 1581 2023-03-31 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 1.7209 154165 -1841 2023-03-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.687 151132 -3629 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.5307 137127 1510 2023-03-31 LOW
Amundi Asset Management US, Inc. Investment Advisor 1.5053 134847 0 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.1093 99379 -24150 2023-03-31 LOW
Hunter Capital Management, LLC Investment Advisor 1.0565 94643 -8740 2023-03-31 MED
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.9354 83799 -1549 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9266 83010 -696 2023-03-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.844 75609 11593 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

John B Sanfilippo&Son Company profile

Σχετικά με την John B Sanfilippo&Son

Η John B. Sanfilippo & Son, Inc. επεξεργάζεται και διανέμει φιστίκια, πεκάν, κάσιους, καρύδια, αμύγδαλα και άλλους ξηρούς καρπούς. Αυτοί οι ξηροί καρποί πωλούνται υπό τις επωνυμίες Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand, Southern Style Nuts και Sunshine Country και υπό μια σειρά ιδιωτικών εμπορικών σημάτων. Η Εταιρεία εμπορεύεται και διανέμει επίσης μια ποικίλη σειρά προϊόντων τροφίμων και σνακ, όπως μείγματα σνακ, γαρνιτούρες για σαλάτες, σνακ, σνακ, σνακ μπουκιές, μείγματα για μονοπάτια, αποξηραμένα φρούτα και προϊόντα με επικάλυψη σοκολάτας και γιαουρτιού υπό τις επωνυμίες της και υπό ιδιωτικές μάρκες. Τα κύρια προϊόντα της Εταιρείας είναι ακατέργαστοι και επεξεργασμένοι ξηροί καρποί. Η σειρά προϊόντων ξηρών καρπών περιλαμβάνει αμύγδαλα, πεκάν, φιστίκια, μαύρα καρύδια, αγγλικά καρύδια, κάσιους, καρύδια macadamia, φιστίκια, κουκουνάρια, βραζιλιάνικα καρύδια και filberts. Τα προϊόντα της πωλούνται μέσω τριών περίπου κύριων καναλιών διανομής, συμπεριλαμβανομένων των λιανοπωλητών τροφίμων στο καταναλωτικό κανάλι, των εμπορικών χρηστών συστατικών και των πελατών συμβολαίου συσκευασίας.

Industry: Chocolate & Confectionery

1703 N Randall Rd
ELGIN
ILLINOIS 60123-7820
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,785.45 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,944.17 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.14 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.49 Price
+3.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00412

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου