Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Imax Corporation - IMAX CFD

16.62
1.07%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.12
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 16.76
Άνοιγμα* 16.39
Μεταβολή 1 έτους* -26.14%
Εύρος ημέρας* 16.28 - 16.67
Εύρος 52 εβδ. 12.13-21.25
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 496.66K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.59M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.00B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 55.97M
Έσοδα 311.33M
EPS -0.27
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.41
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 16.62 -0.07 -0.42% 16.69 16.74 16.26
Jun 28, 2022 16.76 0.20 1.21% 16.56 17.06 16.52
Jun 27, 2022 16.57 0.35 2.16% 16.22 16.65 15.97
Jun 24, 2022 16.23 0.94 6.15% 15.29 16.36 15.15
Jun 23, 2022 15.30 -0.10 -0.65% 15.40 15.59 14.89
Jun 22, 2022 15.46 0.77 5.24% 14.69 15.68 14.69
Jun 21, 2022 15.09 0.36 2.44% 14.73 15.23 14.73
Jun 17, 2022 14.92 0.03 0.20% 14.89 15.26 14.84
Jun 16, 2022 15.03 -0.15 -0.99% 15.18 15.52 15.00
Jun 15, 2022 15.69 0.44 2.89% 15.25 15.81 15.25
Jun 14, 2022 15.23 0.48 3.25% 14.75 15.33 14.73
Jun 13, 2022 14.94 -0.41 -2.67% 15.35 15.69 14.91
Jun 10, 2022 16.19 -0.08 -0.49% 16.27 16.51 15.97
Jun 9, 2022 16.58 -0.50 -2.93% 17.08 17.19 16.49
Jun 8, 2022 17.15 0.11 0.65% 17.04 17.40 16.98
Jun 7, 2022 17.25 0.39 2.31% 16.86 17.30 16.76
Jun 6, 2022 17.13 0.61 3.69% 16.52 17.23 16.19
Jun 3, 2022 16.64 -0.11 -0.66% 16.75 16.92 16.56
Jun 2, 2022 17.05 0.06 0.35% 16.99 17.16 16.84
Jun 1, 2022 17.04 -0.12 -0.70% 17.16 17.45 16.61

Imax Corporation Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 377.334 380.767 374.401 395.664 137.003 254.883
Έσοδα 377.334 380.767 374.401 395.664 137.003 254.883
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 174.656 195.521 166.472 181.492 115.463 120.477
Ακαθάριστο Εισόδημα 202.678 185.246 207.929 214.172 21.54 134.406
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 318.737 349.323 329.225 318.386 258.824 243.899
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 125.27 112.529 123.601 124.784 107.433 116.385
Έρευνα & Ανάπτυξη 16.315 20.855 13.728 5.203 5.618 6.944
Depreciation / Amortization 2.079 3.019 4.145 4.955 5.394 4.877
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.417 17.399 21.279 0.85 23.864 -5.721
Λειτουργικά Έσοδα 58.597 31.444 45.176 77.278 -121.821 10.984
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.315 -0.915 -1.072 -1.205 -6.703 0.466
Άλλο, Καθαρό -0.429 -0.518 -0.499 -0.737 -0.6 -0.463
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 57.853 30.011 43.605 75.336 -129.124 10.987
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 41.641 22.544 34.087 58.568 -155.628 -9.577
Δικαίωμα Μειοψηφίας -10.532 -10.174 -10.751 -11.705 13.711 -12.752
Equity In Affiliates -2.321 -0.703 -0.492 0.003 -1.858 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 28.788 11.667 22.844 46.866 -143.775 -22.329
Καθαρά Κέρδη 28.788 2.344 22.844 46.866 -143.775 -22.329
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 28.788 11.667 22.844 46.866 -143.775 -22.329
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 28.788 2.344 22.844 46.866 -143.775 -22.329
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 28.788 2.344 22.844 46.866 -143.775 -22.329
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 68.263 65.54 63.207 61.489 59.237 59.126
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.42172 0.17801 0.36142 0.76219 -2.42711 -0.37765
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.48875 0.37743 0.62459 0.77293 -2.24333 -0.47296
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -9.323 0 0
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1.102 1.052 0.937
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 38.754 50.955 56.602 108.572 60.036
Έσοδα 38.754 50.955 56.602 108.572 60.036
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 21.473 25.352 29.115 44.537 28.265
Ακαθάριστο Εισόδημα 17.281 25.603 27.487 64.035 31.771
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 49.599 53.907 57.455 82.938 68.068
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 24.967 28.576 28.135 34.707 29.966
Έρευνα & Ανάπτυξη 1.471 2.2 2.025 1.248 1.196
Depreciation / Amortization 1.141 1.19 1.255 1.291 1.197
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.242 0.231 0.242 0.222 0.215
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.305 -3.642 -3.317 0.933 7.229
Λειτουργικά Έσοδα -10.845 -2.952 -0.853 25.634 -8.032
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.527 -1.098 -0.972 -0.991 -1.169
Άλλο, Καθαρό -0.114 -0.116 -0.117 -0.116 -0.139
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -7.432 -4.166 -1.942 24.527 -9.34
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -10.5 -6.112 -6.344 13.379 -11.95
Δικαίωμα Μειοψηφίας -4.34 -3.099 -2.034 -3.279 -1.659
Equity In Affiliates 0 0 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14.84 -9.211 -8.378 10.1 -13.609
Καθαρά Κέρδη -14.84 -9.211 -8.378 10.1 -13.609
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14.84 -9.211 -8.378 10.1 -13.609
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14.84 -9.211 -8.378 10.1 -13.609
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14.84 -9.211 -8.378 10.1 -13.609
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 59.012 59.367 59.244 58.883 58.574
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.25147 -0.15515 -0.14142 0.17153 -0.23234
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.26333 -0.21566 -0.19734 0.19959 -0.15003
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 204.759 158.725 141.59 109.484 317.379 189.711
Μετρητά & Ισοδύναμα 204.759 158.725 141.59 109.484 317.379 189.711
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 96.349 130.546 93.309 99.513 56.3 110.05
Accounts Receivable - Trade, Net 96.349 130.546 93.309 99.513 56.3 110.05
Total Inventory 42.121 30.788 44.56 42.989 39.58 26.924
Prepaid Expenses 21.354 7.549 10.294 10.237 10.42 11.802
Total Assets 857.334 866.612 873.6 889.069 997.75 883.247
Property/Plant/Equipment, Total - Net 245.415 276.781 280.658 306.849 277.397 260.353
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 378.203 427.511 451.979 497.654 501.384 512.336
Accumulated Depreciation, Total -132.788 -150.73 -171.321 -190.805 -223.987 -251.983
Goodwill, Net 39.027 39.027 39.027 39.027 39.027 39.027
Intangibles, Net 46.938 36.237 50.462 48.268 32.022 27.321
Long Term Investments 3.389 7 3.522 18.185 14.633 2.087
Note Receivable - Long Term 122.125 129.494 127.432 128.038 131.81 141.049
Other Long Term Assets, Total 22.492 31.89 31.264 23.905 17.983 13.906
Other Assets, Total 13.365 18.575 51.482 62.574 61.199 61.017
Accounts Payable 19.99 24.235 32.057 20.414 20.837 15.943
Accrued Expenses 93.208 100.14 97.724 112.779 99.354 111.896
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Total Liabilities 295.322 338.866 361.439 341.375 612.261 527.164
Total Long Term Debt 27.316 25.357 37.753 18.229 305.676 226.113
Long Term Debt 27.316 25.357 37.753 18.229 305.676 226.113
Minority Interest 64.542 75.864 87.196 95.401 79.278 74.289
Other Liabilities, Total 90.266 113.27 106.709 94.552 87.982 81.281
Total Equity 562.012 527.746 512.161 547.694 385.489 356.083
Common Stock 439.213 445.797 422.455 423.386 407.031 409.979
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -47.366 -87.592 -85.385 -40.253 -202.849 -231.043
Treasury Stock - Common -1.939 -5.133 -0.916 -4.038 -0.011 0
Other Equity, Total 172.104 174.674 176.007 168.599 181.318 177.147
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 857.334 866.612 873.6 889.069 997.75 883.247
Total Common Shares Outstanding 66.1599 64.6955 61.4336 61.1758 58.921 58.6536
Deferred Income Tax 19.134 17.642
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 267.794 214.125 193.008 189.711 162.3
Μετρητά & Ισοδύναμα 267.794 214.125 193.008 189.711 162.3
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 69.582 68.755 82.728 110.05 110.478
Accounts Receivable - Trade, Net 69.582 68.755 82.728 110.05 110.478
Total Inventory 39.119 37.299 38.245 26.924 27.332
Prepaid Expenses 12.762 11.892 11.863 11.802 13.628
Total Assets 942.363 881.89 871.161 883.247 852.048
Property/Plant/Equipment, Total - Net 269.82 265.517 260.852 260.353 258.971
Goodwill, Net 39.027 39.027 39.027 39.027 39.027
Intangibles, Net 31.14 30.319 29.441 27.321 27.628
Long Term Investments 1.086 1.089 1.089 1.087 1.092
Note Receivable - Long Term 130.836 133.221 135.202 141.049 131.51
Other Long Term Assets, Total 18.303 18.72 18.652 13.906 13.935
Other Assets, Total 62.894 61.926 61.054 62.017 66.147
Accounts Payable 16.224 15.206 15.584 15.943 18.22
Accrued Expenses 104.499 91.557 98.272 111.896 96.551
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 589.876 531.221 534.255 527.164 512.808
Total Long Term Debt 273.299 232.432 232.751 226.113 225.09
Long Term Debt 273.299 232.432 232.751 226.113 225.09
Deferred Income Tax 19.681 19.681 17.642 17.642 17.642
Minority Interest 82.965 84.856 83.564 74.289 74.842
Other Liabilities, Total 93.208 87.489 86.442 81.281 80.463
Total Equity 352.487 350.669 336.906 356.083 339.24
Common Stock 414.993 415.857 413.531 409.979 415.362
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -217.689 -226.9 -237.508 -231.043 -247.262
Treasury Stock - Common -0.011 -0.008 -0.004 0
Other Equity, Total 155.194 161.72 160.887 177.147 171.14
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 942.363 881.89 871.161 883.247 852.048
Total Common Shares Outstanding 59.358 59.3959 59.082 58.6536 58.7509
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 39.32 12.518 33.595 58.571 -157.486 -9.577
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 77.872 85.366 109.972 90.376 -23.011 6.065
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 46.485 29.915 33.903 35.63 36.155 31.799
Deferred Taxes 4.94 -4.017 -6.923 6.762 23.618 2.996
Μη Χρηματικά Στοιχεία 18.001 20.741 15.764 9.876 63.007 23.209
Cash Taxes Paid 24.64 22.829 12.684 17.298 4.763 18.475
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.721 0.826 0.502 1.231 5.773 3.251
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -30.874 -9.141 12.447 -45.929 -3.708 -64.757
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -64.886 -73.597 -56.874 -65.994 -9.255 -0.007
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -20.065 -29.357 -22.064 -10.352 -2.601 -7.682
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -44.821 -44.24 -34.81 -55.642 -6.654 7.675
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -125.782 -57.536 -70.862 -57.118 240.567 -132.72
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -18.381 -20.931 -3.4 -13.663 -8.874 -29.304
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -105.401 -34.605 -81.795 -23.455 -38.169 -23.082
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2 -2 14.333 -20 287.61 -80.334
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.106 -0.267 0.629 0.63 -0.406 -1.006
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -112.69 -46.034 -17.135 -32.106 207.895 -127.668
Amortization 35.35 21.186 25.466 15.403 22.395
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -10.5 -16.612 -22.956 -9.577 -11.95
Cash From Operating Activities -10.951 -17.016 -19.582 6.065 -3.783
Cash From Operating Activities 8.219 16.168 23.96 31.799 7.576
Amortization 3.965 8.529 15.17 22.395 4.71
Deferred Taxes 0.158 0.033 -1.687 2.996 -0.109
Non-Cash Items 1.606 7.438 12.985 23.209 15.301
Changes in Working Capital -14.399 -32.572 -47.054 -64.757 -19.311
Cash From Investing Activities 14.256 11.376 6.656 -0.007 -10.597
Capital Expenditures -1.973 -3.996 -5.752 -7.682 -1.279
Other Investing Cash Flow Items, Total 16.229 15.372 12.408 7.675 -9.318
Cash From Financing Activities -52.645 -96.57 -110.487 -132.72 -13.035
Financing Cash Flow Items -22.144 -24.485 -28.776 -29.304 -4.919
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.824 0.883 -8.743 -23.082 -8.116
Issuance (Retirement) of Debt, Net -31.325 -72.968 -72.968 -80.334 0
Foreign Exchange Effects -0.245 -1.044 -0.958 -1.006 0.004
Net Change in Cash -49.585 -103.254 -124.371 -127.668 -27.411
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Douglas (Kevin Glen) Individual Investor 15.8394 8865881 -62652 2022-12-31 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 6.2417 3493678 759484 2022-09-30 LOW
Nantahala Capital Management, LLC Hedge Fund 4.8297 2703336 -26105 2022-09-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 4.5093 2523993 201157 2022-09-30 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 3.9641 2218837 24600 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.7634 2106526 -133851 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5414 1982265 -58011 2022-09-30 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 3.2303 1808107 267997 2022-09-30 HIGH
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.9143 1631256 33974 2022-09-30 LOW
J. Goldman & Co., L.P. Hedge Fund 2.6448 1480393 548068 2022-09-30
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6393 1477289 254588 2022-09-30 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 2.6095 1460600 -169600 2022-09-30 HIGH
Templeton Investment Counsel, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3286 1303388 -217250 2022-09-30 LOW
Shapiro Capital Management LLC Investment Advisor 2.1479 1202277 -576478 2022-09-30 MED
Private Capital Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.9993 1119082 -12200 2022-09-30 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 1.8194 1018400 -54200 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.6187 906041 -8084 2022-09-30 LOW
Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.349 755069 0 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1983 670706 128722 2021-12-31 LOW
Peregrine Capital Management, LLC Investment Advisor 1.0839 606683 -6599 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Imax Corporation Company profile

Σχετικά με την Imax Corporation

Η IMAX Corporation είναι μια εταιρεία τεχνολογίας ψυχαγωγίας. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν την IMAX DMR, τις Κοινές Συμφωνίες Κατανομής Εσόδων (JRSA), τα Συστήματα IMAX, τη Συντήρηση IMAX, τις Άλλες Επιχειρήσεις Θεάτρων, τις Νέες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες, τη Διανομή Ταινιών και τη Μεταπαραγωγή Ταινιών. Η Εταιρεία οργανώνει τους τομείς της σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες προσδιορίζονται από τη φύση του προϊόντος που πωλείται ή της υπηρεσίας που παρέχεται. Το Δίκτυο Τεχνολογίας IMAX επικεντρώνεται στις ενδεχόμενες εισπράξεις από το box office και περιλαμβάνει τον τομέα IMAX DMR και το ενδεχόμενο μίσθωμα από τον τομέα JRSA. Το IMAX Technology Sales and Maintenance περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από τους τομείς IMAX Systems, IMAX Maintenance και Other Theater Business, καθώς και τον τομέα JRSA. Οι Νέες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διερεύνηση νέων επιχειρηματικών κλάδων και νέων πρωτοβουλιών εκτός της κύριας δραστηριότητάς της. Διανομή ταινιών και μεταπαραγωγή περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με την αδειοδότηση κινηματογραφικού περιεχομένου και τη διανομή ταινιών.

Industry: Entertainment Production (NEC)

2525 Speakman Drive
MISSISSAUGA
ONTARIO L5K 1B1
CA

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

22,885.30 Price
-2.490% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

XRP/USD

0.40 Price
-4.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00333

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου