Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Greenlane - GNLN CFD

  0.5179
  6.89%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0642
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.001
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Greenlane Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.5562
  Άνοιγμα* 0.5531
  Μεταβολή 1 έτους* 13.5%
  Εύρος ημέρας* 0.5079 - 0.5768
  Εύρος 52 εβδ. 0.48-6.00
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 31.92K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.66M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.38M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.66M
  Έσοδα 94.22M
  EPS -137.33
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.85
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 1, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 0.5562 0.0483 9.51% 0.5079 0.5668 0.5079
  Nov 29, 2023 0.5382 0.0303 5.97% 0.5079 0.5382 0.4879
  Nov 28, 2023 0.4979 -0.0020 -0.40% 0.4999 0.5229 0.4797
  Nov 27, 2023 0.4879 -0.0333 -6.39% 0.5212 0.5222 0.4797
  Nov 24, 2023 0.4982 -0.0099 -1.95% 0.5081 0.5081 0.4929
  Nov 22, 2023 0.5079 -0.0100 -1.93% 0.5179 0.5179 0.4984
  Nov 21, 2023 0.5179 0.0100 1.97% 0.5079 0.5454 0.5079
  Nov 20, 2023 0.5179 -0.0575 -9.99% 0.5754 0.5754 0.4979
  Nov 17, 2023 0.5779 0.0900 18.45% 0.4879 0.5932 0.4879
  Nov 16, 2023 0.5019 -0.0148 -2.86% 0.5167 0.5180 0.4629
  Nov 15, 2023 0.5079 -0.0100 -1.93% 0.5179 0.5279 0.4879
  Nov 14, 2023 0.4885 -0.0144 -2.86% 0.5029 0.5029 0.4879
  Nov 13, 2023 0.5029 0.0050 1.00% 0.4979 0.5084 0.4923
  Nov 10, 2023 0.5129 -0.0188 -3.54% 0.5317 0.5317 0.4984
  Nov 9, 2023 0.5254 -0.0125 -2.32% 0.5379 0.5379 0.5129
  Nov 8, 2023 0.5239 -0.0144 -2.68% 0.5383 0.5679 0.5159
  Nov 7, 2023 0.5281 -0.0149 -2.74% 0.5430 0.5430 0.5159
  Nov 6, 2023 0.5440 -0.0099 -1.79% 0.5539 0.5579 0.5179
  Nov 3, 2023 0.5519 0.0040 0.73% 0.5479 0.5580 0.5381
  Nov 2, 2023 0.5382 0.0203 3.92% 0.5179 0.5479 0.5179

  Greenlane Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, April 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Greenlane Holdings Inc Earnings Release
  Q4 2023 Greenlane Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 137.085 166.06 138.304 185.006 178.935
  Έσοδα 137.085 166.06 138.304 185.006 178.935
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 112.102 132.207 115.539 153.916 143.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 24.983 33.853 22.765 31.09 35.7354
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 264.819 218.782 187.279 209.93 181.415
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 74.29 75.786 49.654 53.309 36.7238
  Depreciation / Amortization 9.067 4.689 2.52 2.705 1.4919
  Λειτουργικά Έσοδα -127.734 -52.722 -48.975 -24.924 -2.48034
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.45 -0.574 -0.437 -13.038 -3.19243
  Άλλο, Καθαρό 4.313 -0.117 1.902 9.073 0.10439
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -125.871 -53.413 -47.51 -28.889 -5.56839
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -125.858 -53.423 -47.704 -39.824 -5.88771
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -115.76 -30.583 -14.517 -28.816 -5.88771
  Καθαρά Κέρδη -115.76 -30.583 -14.517 -28.816 -5.88771
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -115.76 -30.583 -14.517 -28.816 -5.88771
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -115.76 -30.583 -14.517 -28.816 -5.88771
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -115.76 -30.583 -14.517 -28.816 -5.88771
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.7531 0.193 0.05974 0.46789 0.46716
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -153.711 -158.461 -243.023 -61.5868 -12.6032
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -93.8468 -137.917 -27.2671 -48.9825 -14.0362
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 10.098 22.84 33.187 11.008
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 69.36 6.1 19.566
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 19.625 23.959 21.955 28.68 39.916
  Έσοδα 19.625 23.959 21.955 28.68 39.916
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 15.051 18.44 16.008 23.711 31.817
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4.574 5.519 5.947 4.969 8.099
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 29.154 33.61 38.342 108.142 53.59
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.125 13.178 19.543 15.347 19.424
  Depreciation / Amortization 1.978 1.992 2.191 2.124 2.349
  Λειτουργικά Έσοδα -9.529 -9.651 -16.387 -79.462 -13.674
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.918 -0.815 -0.852 -0.926 -0.266
  Άλλο, Καθαρό -0.085 0.219 3.751 1.173 -0.557
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -10.532 -10.247 -13.488 -79.215 -14.497
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -10.525 -10.248 -13.413 -79.215 -14.481
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.008 0.054 0.218 4.106 2.357
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -10.533 -10.194 -13.195 -75.109 -12.124
  Καθαρά Κέρδη -10.533 -10.194 -13.195 -75.109 -12.124
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -10.533 -10.194 -13.195 -75.109 -12.124
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -10.533 -10.194 -13.195 -75.109 -12.124
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -10.533 -10.194 -13.195 -75.109 -12.124
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.599 1.599 1.3042 0.6574 0.5337
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -6.58724 -6.37523 -10.1173 -114.252 -22.7169
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -6.58724 -6.37523 -9.81828 -12.3958 -22.7169
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.6 66.96 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 76.703 124.737 96.083 114.968 57.1052
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.458 12.857 30.435 47.773 7.34149
  Μετρητά 6.458 12.857 30.435 47.773 7.34149
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.989 14.69 6.33 8.091 8.21779
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.468 14.69 6.33 8.091 8.21779
  Συνολικό Απόθεμα 40.643 66.982 36.064 43.06 29.5021
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 20.32 30.208 23.254 16.044 12.0438
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 146.053 285.827 122.65 153.202 78.0212
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 14.504 29.979 15.305 17.86 11.6408
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 19.585 34.589 18.069 20.075 12.5919
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.081 -4.61 -2.764 -2.215 -0.9511
  Υπεραξία, Καθαρό 0 41.86 3.28 11.982 5.44569
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 49.268 84.71 5.945 6.301 3.66241
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2.5 2.5 0.075
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 35.659 70.968 41.856 26.262 30.4348
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14.953 23.041 18.405 11.31 20.2267
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.906 13.362 6.583 10.083 6.20903
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.313 11.784 0.366 0.294 0.26294
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 10.487 22.781 16.502 4.575 3.73613
  Σύνολο Οφειλών 50.695 111.299 107.585 130.786 79.0478
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 13.069 10.679 8.049 8.212 48.613
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 13.04 10.607 7.844 8.018 48.3763
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.029 0.072 0.205 0.194 0.23671
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 95.358 174.528 15.065 22.416 -1.02667
  Κοινή Μετοχή 0.152 0.854 0.142 0.107 -0.74068
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -171.365 -55.544 -24.848 -9.727 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.055 0.324 0.029 -0.072 -0.28599
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 146.053 285.827 122.65 153.202 78.0212
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1.5985 1.5133 76.2802 78.1397 84.1247
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.078 2.041 2.037 2.091 0.09208
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.001 21.836 54.192 91.848
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.966 7.816 3.488 4.464
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 266.516 228.894 39.742 32.108
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.293
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 49.486 62.794 76.703 86.471 113.805
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.651 5.872 6.458 8.039 9.13
  Μετρητά 4.651 5.872 6.458 8.039 9.13
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.089 7.856 6.468 11.805 15.55
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.089 7.856 6.468 11.805 15.55
  Συνολικό Απόθεμα 29.84 37.043 40.643 47.945 60.756
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.906 12.023 23.134 18.682 28.369
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 114.483 129.981 146.053 165.328 264.562
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 12.828 13.645 14.504 17.336 19.4
  Υπεραξία, Καθαρό 0 0 41.819
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 46.63 47.949 49.268 55.294 81.774
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.039 3.093 3.078 3.727 5.264
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 35.289 37.113 35.659 47.115 69.017
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 17.166 16.999 14.953 16.295 27.269
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5.733 6.687 6.906 11.831 10.587
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2.462 2.827 3.313 3.156 11.445
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9.928 10.6 10.487 15.833 19.716
  Σύνολο Οφειλών 39.388 44.434 50.695 64.002 98.018
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.591 5.564 13.069 13.488 8.866
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.591 5.535 13.04 13.488 8.866
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.029 0.029
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.045 -0.053 0.001 0.218 15.851
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.553 1.81 1.966 3.181 4.284
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 75.095 85.547 95.358 101.326 166.544
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.015 0.152 0.152 0.068 0.062
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 266.912 266.721 266.516 259.314 249.191
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -192.092 -181.559 -171.365 -158.109 -83
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.26 0.233 0.055 0.053 0.291
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 114.483 129.981 146.053 165.328 264.562
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1.598 1.5985 1.5985 0.895 1.6669
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 19.585
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.081
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -125.858 -53.423 -47.704 -39.824 -5.88771
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -26.426 -37.33 -12.302 -36.903 -13.5773
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.067 4.689 2.52 2.705 1.48916
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 75.15 4.911 15.2 20.145 5.18146
  Cash Taxes Paid 0.076 0.039 0.192 0.498 0.12481
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.251 0.574 0.437 0.975 3.18224
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 15.215 6.493 17.682 -25.102 -14.3602
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 12.025 -19.691 -4.144 -3.732 -10.2164
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.784 -4.4 -1.788 -2.02 -10.8973
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 14.809 -15.291 -2.356 -1.712 0.6809
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 13.93 38.963 -1.063 80.979 29.1321
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.33 -0.78 -1.063 -6.265 -1.81718
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4.815 6.793 0 7.774 46.0243
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.21 0.48 0.171 0.088 -0.07728
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.681 -17.578 -17.338 40.432 5.26109
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 21.075 32.95 0 79.47 -15.075
  Deferred Taxes 5.173
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -10.248 -125.858 -112.445 -33.23 -18.749
  Cash From Operating Activities 1.883 -26.426 -22.488 -13.73 -12.023
  Cash From Operating Activities 1.992 9.067 6.876 4.752 2.403
  Non-Cash Items 0.427 75.15 67.415 2.027 -0.578
  Changes in Working Capital 9.712 15.215 15.666 12.721 4.901
  Cash From Investing Activities -0.176 12.025 12.5 -1.197 -0.709
  Capital Expenditures -0.176 -2.784 -1.66 -1.272 -0.784
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 14.809 14.16 0.075 0.075
  Cash From Financing Activities -8.189 13.93 7.535 11.115 5.674
  Financing Cash Flow Items -0.751 -2.33 -2.33 -0.975 -0.135
  Foreign Exchange Effects 0.178 -0.21 -0.21 0.085 0.145
  Net Change in Cash -6.304 -0.681 -2.663 -3.727 -6.913
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 21.075 14.064 14.064 6.801
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -7.438 -4.815 -4.199 -1.974 -0.992
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Twin Focus Capital Partners, LLC Investment Advisor 2.6824 71250 64125 2023-06-30 LOW
  AXS Investments LLC Investment Advisor 2.4033 63837 -37190 2023-06-30 MED
  Armistice Capital LLC Hedge Fund 1.3535 35952 35952 2023-06-30 MED
  Virtu Americas LLC Research Firm 0.8758 23262 19135 2023-06-30 HIGH
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.822 21834 21834 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.6625 17597 17597 2023-06-30 HIGH
  Schoenfeld (Adam) Individual Investor 0.6004 15949 7614 2022-12-15 HIGH
  Kovacevich (Nicholas) Individual Investor 0.4653 12360 3496 2023-04-26 LOW
  Reeve (Lana) Individual Investor 0.1882 5000 5000 2023-04-26 HIGH
  Penserra Capital Management LLC Investment Advisor 0.182 4833 38 2023-06-30 MED
  UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.1495 3972 1096 2023-06-30 LOW
  Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.1447 3844 3835 2023-06-30 HIGH
  Snyder (Craig A.) Individual Investor 0.0536 1424 120 2023-05-22 LOW
  RBC Capital Partners Investment Advisor 0.0482 1281 1193 2023-06-30 HIGH
  JPMorgan Private Bank (United States) Bank and Trust 0.0352 935 935 2023-06-30 LOW
  Persofsky (Renah A) Individual Investor 0.0214 568 0 2023-04-26 LOW
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.0208 552 -1 2023-06-30 MED
  LoCascio (Aaron) Individual Investor 0.0158 421 0 2023-04-26 LOW
  Hunter (Donald H) Individual Investor 0.0143 381 0 2023-04-26 LOW
  Uttz (Jeffrey J) Individual Investor 0.0118 314 0 2023-04-26 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Greenlane Company profile

  Σχετικά με την Greenlane

  Η Greenlane Holdings, Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία πωλεί αξεσουάρ κάνναβης και προϊόντα υγρής νικοτίνης σε όλο τον κόσμο. Λειτουργεί ως επιταχυντής εμπορικών σημάτων τρίτων και ως πλατφόρμα διανομής για συσκευές κατανάλωσης και εμπορικά σήματα lifestyle που εξυπηρετούν τις παγκόσμιες αγορές κάνναβης, παραγόμενης από κάνναβη κανναβιδιόλης (CBD) και υγρής νικοτίνης. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με πολλές μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των PAX Labs, Grenco Science, Storz & Bickel, Firefly, DaVinci, Santa Cruz Shredder, Cookies και άλλων. Έχει επίσης θέσει ως στόχο την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου με τις δικές της μάρκες, την Greenlane Brands. Τα Company Greenlane Brands περιλαμβάνουν τα VIBES Rolling Papers, Pollen Gear, τη σειρά αξεσουάρ Marley Natural, τους μύλους Aerospaced & Groove, τις γυάλινες συλλογές K. Haring Glass Collections και το Higher Standards, το οποίο χρησιμεύει τόσο ως σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας όσο και ως εμπειρία λιανικής πώλησης με καταστήματα-ναυαρχίδες στο φημισμένο Chelsea Market της Νέας Υόρκης και μια τοποθεσία στο εμβληματικό Malibu Village της Καλιφόρνια.

  Industry: Tobacco Stores

  1095 Broken Sound Parkway
  Suite 100
  Boca Raton
  BOCA RATON
  FLORIDA 33487
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου