Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τα CFD προσφέρουν δυνατότητα αγοραπωλησίας των εξής στοιχείων ενεργητικού:

Εμπορευμάτων
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Μετοχών
Δεικτών

Απαντήστε στο τελευταίο κουίζ

Σελίδα κουίζ 14 ερωτήσεις