Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Dynavax Technologies Corporation - DVAX CFD

  14.46
  1.83%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.13
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Dynavax Technologies Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 14.2
  Άνοιγμα* 14.4
  Μεταβολή 1 έτους* 45.16%
  Εύρος ημέρας* 14.31 - 14.51
  Εύρος 52 εβδ. 9.42-15.12
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.30M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 38.44M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.77B
  Αναλογία P/E 19.74
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 128.80M
  Έσοδα 459.40M
  EPS 0.70
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.52
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 1, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 27, 2023 14.46 0.20 1.40% 14.26 14.53 14.25
  Sep 26, 2023 14.20 0.14 1.00% 14.06 14.45 14.02
  Sep 25, 2023 14.07 1.16 8.99% 12.91 14.14 12.91
  Sep 22, 2023 13.61 -0.10 -0.73% 13.71 13.80 13.50
  Sep 21, 2023 13.70 0.88 6.86% 12.82 13.82 12.82
  Sep 20, 2023 13.45 -0.26 -1.90% 13.71 13.73 13.36
  Sep 19, 2023 13.70 0.21 1.56% 13.49 13.72 13.47
  Sep 18, 2023 13.51 -0.02 -0.15% 13.53 13.72 13.40
  Sep 15, 2023 13.60 -0.51 -3.61% 14.11 14.11 13.52
  Sep 14, 2023 14.10 0.48 3.52% 13.62 14.15 13.60
  Sep 13, 2023 13.64 0.21 1.56% 13.43 13.70 13.39
  Sep 12, 2023 13.48 0.17 1.28% 13.31 13.64 13.00
  Sep 11, 2023 13.44 0.14 1.05% 13.30 13.51 13.12
  Sep 8, 2023 13.37 -0.25 -1.84% 13.62 13.63 13.29
  Sep 7, 2023 13.69 -0.07 -0.51% 13.76 13.80 13.65
  Sep 6, 2023 13.86 -0.34 -2.39% 14.20 14.20 13.67
  Sep 5, 2023 14.17 -0.17 -1.19% 14.34 14.43 14.11
  Sep 1, 2023 14.51 0.17 1.19% 14.34 14.54 14.32
  Aug 31, 2023 14.31 -0.16 -1.11% 14.47 14.58 14.13
  Aug 30, 2023 14.64 0.16 1.10% 14.48 14.73 14.44

  Dynavax Technologies Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, November 1, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Dynavax Technologies Corp Earnings Release
  Q3 2023 Dynavax Technologies Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, February 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Dynavax Technologies Corp Earnings Release
  Q4 2023 Dynavax Technologies Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 722.683 439.442 46.551 35.219 8.198
  Έσοδα 722.683 439.442 46.551 35.219 8.198
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 439.161 310.188 114.922 170.062 161.517
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 129.185 98.25 76.96 76.815 61.978
  Έρευνα & Ανάπτυξη 46.6 32.228 28.607 62.331 74.951
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.223 6.138 -4.555 11.527 2.792
  Λειτουργικά Έσοδα 283.522 129.254 -68.371 -134.843 -153.319
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.881 -61.29 -12.878 -21.307 -5.21
  Άλλο, Καθαρό 7.896 9.557 6.009 3.55 -0.37
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 294.299 77.521 -75.24 -152.6 -158.899
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 293.156 76.713 -75.24 -152.6 -158.899
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 293.156 76.713 -75.24 -152.6 -158.899
  Καθαρά Κέρδη 293.156 76.713 -75.24 -152.6 -158.899
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 292.873 72.144 -75.24 -155.867 -158.899
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 292.873 72.144 -75.24 -155.867 -158.899
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 292.873 72.144 -75.24 -155.867 -158.899
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 150.797 133.006 100.753 72.024 62.362
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.94217 0.54241 -0.74678 -2.1641 -2.54801
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.95025 0.58808 -0.79199 -2.00405 -2.50324
  Other Operating Expenses, Total
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 262.153 173.572 13.91 19.389 21.796
  Ακαθάριστο Εισόδημα 460.53 265.87 32.641 15.83 -13.598
  Total Adjustments to Net Income -0.283 -4.569 -3.267
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 60.249 46.925 184.492 167.735 256.464
  Έσοδα 60.249 46.925 184.492 167.735 256.464
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13.537 14.712 77.488 61.334 83.369
  Ακαθάριστο Εισόδημα 46.712 32.213 107.004 106.401 173.095
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 63.654 77.173 121.357 106.338 128.237
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 36.174 48.152 30.382 31.604 35.735
  Έρευνα & Ανάπτυξη 13.046 13.605 12.854 12.962 9.689
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.897 0.704 0.633 0.438 -0.556
  Λειτουργικά Έσοδα -3.405 -30.248 63.135 61.397 128.227
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.69 4.911 2.64 0.877 -0.918
  Άλλο, Καθαρό 1.922 1.621 2.199 1.818 2.065
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4.207 -23.716 67.974 64.092 129.374
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3.431 -24.332 67.733 63.809 128.755
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3.431 -24.332 67.733 63.809 128.755
  Καθαρά Κέρδη 3.431 -24.332 67.733 63.809 128.755
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3.431 -24.332 67.45 63.809 128.755
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3.431 -24.332 67.45 63.809 128.755
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3.431 -24.332 67.45 63.809 128.755
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 152.142 127.921 151.889 151.538 149.905
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02255 -0.19021 0.44407 0.42108 0.85891
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02736 -0.18663 0.44823 0.42395 0.85522
  Total Adjustments to Net Income -0.283
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 916.985 972.52 290.015 208.653 174.364
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 624.395 545.95 165.036 151.055 145.536
  Μετρητά & Ισοδύναμα 202.004 436.189 32.073 39.884 49.348
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 422.391 109.761 132.963 111.171 96.188
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 147.515 131.816 22.661 8.886 3.704
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 145.13 116.216 22.661 8.886 3.704
  Προπληρωθέντα Εξοδα 85.629 233.419 38.629 7.38 6.102
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 985.85 1039.25 353.272 279.068 210.884
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 63.341 60.984 57.15 62.274 17.064
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 90.863 86.362 80.561 80.261 40.213
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -27.522 -25.378 -23.411 -17.987 -23.149
  Υπεραξία, Καθαρό 2.006 2.125 2.297 2.081 2.144
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.518 3.617 3.81 3.56 5.595
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 150.074 556.402 77.411 53.047 38.033
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.211 2.6 3.312 9.278 5.278
  Δεδουλευμένα Έξοδα 146.863 185.909 25.151 21.961 25.755
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 367.893 48.948 21.808 7
  Σύνολο Οφειλών 404.837 816.872 294.579 270.778 147.819
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 221.578 220.49 179.811 178.601 100.871
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 33.185 39.98 37.357 39.13 8.915
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 581.013 222.374 58.693 8.29 63.065
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.128 0.123 0.11 0.084 0.063
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1510.52 1441.87 1352.37 1229.42 1131.24
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -924.195 -1217.35 -1294.06 -1218.82 -1066.22
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -5.438 -2.266 0.273 -2.387 -2.015
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 985.85 1039.25 353.272 279.068 210.884
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 127.604 122.945 110.19 83.871 62.862
  Συνολικό Απόθεμα 59.446 61.335 63.689 41.332 19.022
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 2.5 11.717
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 221.578 220.49 179.811 178.601 100.871
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0.004 0.005
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 830.141 916.985 932.944 955.405 940.515
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 651.956 624.395 586.486 518.169 503.216
  Μετρητά & Ισοδύναμα 174.35 202.004 198.576 249.091 179.421
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 477.606 422.391 387.91 269.078 323.795
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 104.866 147.515 131.118 174.242 136.936
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 101.738 145.13 129.772 172.27 133.968
  Συνολικό Απόθεμα 57.693 59.446 102.609 73.979 79.038
  Προπληρωθέντα Εξοδα 15.626 85.629 112.731 189.015 221.325
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 969.922 985.85 999.337 1023 1008.97
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 63.592 63.341 61.032 62.071 62.717
  Υπεραξία, Καθαρό 2.038 2.006 1.835 1.958 2.082
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 74.151 3.518 3.526 3.565 3.661
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 91.515 150.074 244.08 345.198 466.203
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 7.296 3.211 3.05 4.959 20.194
  Δεδουλευμένα Έξοδα 84.219 146.863 153.629 148.233 132.806
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 87.401 192.006 313.203
  Σύνολο Οφειλών 406.19 404.837 498.761 600.2 721.491
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 221.855 221.578 221.303 221.03 220.759
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 221.855 221.578 221.303 221.03 220.759
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 92.82 33.185 33.378 33.972 34.529
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 563.732 581.013 500.576 422.799 287.484
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.128 0.128 0.127 0.126 0.126
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1516.33 1510.52 1501.64 1484.97 1476.01
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -948.527 -924.195 -991.928 -1055.74 -1184.49
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4.2 -5.438 -9.262 -6.56 -4.163
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 969.922 985.85 999.337 1023 1008.97
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 128.472 127.604 127.581 126.439 126.297
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 293.156 76.713 -75.24 -152.6 -158.899
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 62.716 335.528 -92.251 -121.252 -131.301
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.812 4.296 4.273 8.938 3.621
  Amortization 0 0 2.5 9.217 10.862
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 64.165 82.299 9.13 46.859 24.772
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5.638 9.815 16.541 12.147 6.583
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -298.417 172.22 -32.914 -33.666 -11.657
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -315.995 14.225 -26.532 -42.782 55.466
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7.139 -9.477 -11.072 -29.401 -15.187
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -308.856 23.702 -15.46 -13.381 70.653
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 19.525 55.776 109.499 154.351 99.071
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1.431 0.841 0.672 0.565 0.594
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 18.094 25.307 108.827 79.536 -0.523
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 29.628 0 74.25 99
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.443 -1.431 1.494 -0.184 -0.482
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -234.197 404.098 -7.79 -9.867 22.754
  Cash Taxes Paid 2.208 1.312
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -24.332 293.156 225.423 161.614 32.859
  Cash From Operating Activities 27.622 62.716 27.768 -33.792 -50.443
  Cash From Operating Activities 1.013 3.812 2.975 2.085 0.985
  Amortization 0
  Non-Cash Items 21.177 64.165 38.369 14.46 8.087
  Cash Interest Paid 5.638 2.819 2.819 0
  Changes in Working Capital 29.764 -298.417 -238.999 -211.951 -92.374
  Cash From Investing Activities -52.334 -315.995 -283.028 -163.981 -216.483
  Capital Expenditures -1.283 -7.139 -5.552 -4.271 -1.358
  Other Investing Cash Flow Items, Total -51.051 -308.856 -277.476 -159.71 -215.125
  Cash From Financing Activities -3.09 19.525 19.372 11.315 10.287
  Financing Cash Flow Items -3.329 1.431 1.43 0.71 0.71
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.239 18.094 17.942 10.605 9.577
  Foreign Exchange Effects 0.151 -0.443 -1.755 -0.657 -0.134
  Net Change in Cash -27.651 -234.197 -237.643 -187.115 -256.773
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
  Cash Taxes Paid 0.032 2.208 0.788 0.509 0.087

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Dynavax Technologies Corporation Company profile

  Σχετικά με την Dynavax Technologies Corporation

  Η Dynavax Technologies Corporation είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία εμπορικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία εμβολίων. Τα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνουν το HEPLISAV-B και το CpG 1018. Το HEPLISAV-B ενδείκνυται για την πρόληψη της λοίμωξης που προκαλείται από όλους τους γνωστούς υπότυπους του ιού της ηπατίτιδας Β σε ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω. Το HEPLISAV-B είναι ένα εμβόλιο ηπατίτιδας Β δύο δόσεων για ενήλικες. Το HEPLISAV-B είναι ένα αποστειρωμένο ενέσιμο διάλυμα που παρουσιάζεται σε προγεμισμένες σύριγγες μιας δόσης των 0,5 ml. Η Εταιρεία παράγει και πωλεί επίσης το CpG 1018, το βοηθητικό που χρησιμοποιείται στο HEPLISAV-B. Η Εταιρεία ασχολείται επίσης με την ανάπτυξη του CpG 1018 ως βοηθητικού εμβολίου μέσω ερευνητικών συνεργασιών και συμπράξεων. Το HEPLISAV-B συνδυάζει το 1018, ένα adjuvant αγωνιστή του toll-like receptor (TLR9), και ανασυνδυασμένο επιφανειακό αντιγόνο ηπατίτιδας Β (rHBsAg). Επικεντρώνεται κυρίως σε επικουρικά εμβόλια για τη νόσο των κοροναϊών (COVID-19), την πανώλη, το Tdap, την εποχική γρίπη, την καθολική γρίπη και τον έρπητα ζωστήρα.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  2100 Powell Street
  Suite 720
  EMERYVILLE
  CALIFORNIA 94608
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0587%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0806%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου